Subsidienieuws over het COVID-19 programma, GGG-subsidienieuws en Jan Prins, hoogleraar Inwendige geneeskunde, over zijn onderzoek naar anuskanker Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, mei 2020
Geneesmiddelen

 
Subsidienieuws COVID-19 Programma
ZonMw-subsidienieuws
De belangstelling voor de subsidieoproepen binnen het COVID-19 Programma is groot. Voor aandachtsgebied 1 'Voorspellende diagnostiek en behandeling' zijn 189 aanvragen ontvangen. De volgende stap voor de bottom-up rondes is de beoordeling van de projectideeën door de commissies. Bij een positief advies van de commissie ontvangen de indieners een uitnodiging om hun projectidee uit te werken tot een volledige subsidieaanvraag.
Lees het nieuwsbericht
Alle informatie over het COVID-19 Programma
Lees meer over de initiatieven in samenwerking met NWO
Bekijk de COVID-19 pagina over onderzoek
Toekenningen urgente onderzoeksvragen COVID-19 Programma
ZonMw-subsidienieuws
Binnen aandachtsgebied 1 ’Voorspellende diagnostiek en behandeling’ vanuit het COVID-19 Programma zijn vooralsnog twee aanvragen beoordeeld en gehonoreerd.
Lees meer over de gehonoreerde projecten
Wekelijks 'IVM Coronanieuws'
Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) brengt wekelijks op vrijdag een 'IVM Coronanieuws' uit. Hierin wordt aandacht besteed aan actuele zaken rondom geneesmiddelen en het coronavirus. Het journaal is mede mogelijk gemaakt door het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen.
Bekijk alle afleveringen van het Coronanieuws
Bekijk de publiekversie over Corona
‘HPV-vaccinatie heeft geen zin bij voorstadia anuskanker’
Interview met Jan Prins, Amsterdam UMC, locatie AMC
Hiv-positieve homomannen hebben relatief vaak anuskanker. Bij een kwart tot een helft van deze mannen zijn al voorstadia te zien. Net als bij baarmoederhalskanker worden deze afwijkingen veroorzaakt door HPV, het humane papillomavirus. Jan Prins (Amsterdam UMC, locatie AMC) vertelt dat een HPV-vaccinatie helaas niet voorkomt dat succesvol behandelde voorstadia weer terugkomen.
Bekijk het GGG-project
Lees het interview met jan prins
Actuele zaken rondom GGG-subsidierondes
In Rediscovery Ronde 4 zijn 13 uitgewerkte aanvragen ontvangen. De subsidieoproep voor de Open Ronde 10 wordt begin juli verwacht. Het onderdeel complexe interventies binnen Open Ronde 10 is voorlopig uitgesteld.
Bekijk alle actuele informatie rondom GGG-subsidierondes
Projectresultaten
Aan de hand van de Feverkidstool kunnen gerichter antibiotica worden voorgeschreven aan kinderen jonger dan 5 jaar, verdacht van een lagere luchtweginfectie. De tool geeft naast een kostenreductie ook duidelijkheid en betrouwbaarheid richting de ouders van het zieke kind.
Projectleider: Dr. R. Oostenbrink, Erasmus MC
 

Door gebruik te maken van de Opti-Med werkwijze kunnen huisartsen en apothekers meer en eenvoudiger medicatiebeoordelingen uitvoeren. De inzet van de patiëntenvragenlijst geeft meer inzicht bij de zorgprofessionals en meer tevredenheid bij de patiënt.
Projectleider: S.H. Chau, Amsterdam UMC - locatie VUmc
Nieuws
OPERA onderzoek lanceert website
Landelijke Grote Trial naar gebruik antidepressiva
Het gestarte OPERA onderzoek lanceerde onlangs de website: opera-project.nl. Het onderzoek bestaat uit twee delen. De OPERA-monitor wordt opgezet om het gebruik van antidepressiva in kaart te brengen. Het OPERA-afbouw onderzoek wil antwoord geven op de vraag of, wanneer en bij wie antidepressiva kunnen worden afgebouwd, na herstel van een depressie.
Bekijk de website
Bekijk het Grote Trial-project
23 aanvragen in extra ronde 2019 ZE&GG
ZonMw subsidienieuws
In de extra subsidieronde in het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG) zijn 23 uitgewerkte aanvragen ontvangen. Medio juli is de besluitvorming over de definitieve honorering.
Bekijk het programma Evaluatieonderzoek ZE&GG
KCE Trials 2020 investigator-led call open
Het Belgische federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) opent een subsidieoproep voor vergelijkende effectiviteitsstudies, waarbij twee interventies worden vergeleken die in België al in gebruik zijn bij een indicatie. Financiering van Belgische onderzoeksgroepen die deelnemen aan een internationale studie is hierbij ook mogelijk.
Deadline voor indienen van aanvragen: 15 september 2020, 13.00 uur. Er wordt een Strengthening Workshop gegeven voor geïnteresseerden op 13 juni, start 13.00 uur.
Meer informatie over de subsidieoproep
Meer informatie over de Strengthening Workshop
Nieuwe LESA Organisatie van zorg bij chronische medicatie
De Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA), ‘Organisatie van zorg bij chronische medicatie’, geeft handreikingen voor het maken van praktische afspraken tussen huisarts, wijkverpleging en apotheker over de zorg rondom de chronische medicatie van de thuiswonende patiënt, waarbij de wijkverpleging een rol speelt in de medicatievoorziening. Deze LESA is opgesteld door een werkgroep van leden van het NHG, de V&VN en de KNMP.
Lees het nieuwsbericht
Programma Doelmatigheids Onderzoek krijgt vervolg
Het ministerie van VWS heeft ZonMw de opdracht gegeven voor de uitvoering van het vervolgprogramma DoelmatigheidsOnderzoek (DO). Het nieuwe programma voor onderzoek naar de effectiviteit van niet-farmacotherapeutische zorg in verhouding tot de kosten loopt van 2022 t/m 2026 en het totale beschikbare budget is €48,7 miljoen. De onderzoeken leveren kennis op over welke zorg meerwaarde heeft en welke zorg beter niet (meer) toegepast kan worden.
Lees het nieuwsbericht
6 topspecialistische functies ontvangen een subsidie van 3 miljoen
ZonMw subsidienieuws
Vanuit het programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek zijn 6 projecten gehonoreerd; zij ontvangen subsidie om hun topspecialistische functie te versterken en continueren.Voor ieder project is een subsidie van 3 miljoen beschikbaar gesteld.
Lees meer over de gehonoreerde projecten
Meer over het programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek
Teun van Gelder benoemd tot hoogleraar Drug Discovery & Development
Internist-klinisch farmacoloog en GGG-commissielid Teun van Gelder is per 1 december 2019 benoemd tot Leidse hoogleraar Drug Discovery & Development. Hij zal zich bezighouden met het ontwikkelen van geneesmiddelen binnen de academische wereld, ook wel Academic Pharma genoemd.
Lees het nieuwsbericht
Internationale dag van de verpleging
12 mei 2020
Dit jaar is het anders, want de verpleging staat door de coronacrisis dagelijks in het middelpunt. Terecht, daarom heeft ZonMw in het kader van de internationale dag van de verpleging een interviewreeks gemaakt om verpleegkundigen te bedanken voor hun enorme inzet en betrokkenheid.
Lees de interviewreeks
 
56 miljoen euro voor onderzoek medische technologieën, digitale hulpmiddelen en AI
Europees subsidienieuws
Op 19 mei is een nieuwe subsidieoproep geopend voor medische technologieën, digitale hulpmiddelen en analyse van Artificial Intelligence, met een budget van 56 miljoen euro. De oproep maakt deel uit van het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Commissie, Horizon 2020, met een totaal budget van 122 miljoen.
Lees het nieuwsbericht
  
 
Open Access bij ZonMw
Beleid, voorwaarden en mogelijkheden
Open Access heeft als doel om publiek gefinancierd onderzoek voor iedereen online toegankelijk te maken. Ook voor publicaties van wetenschappelijk onderzoek die geheel of gedeeltelijk door ZonMw zijn gesubsidieerd, is het verplicht Open Access beschikbaar te stellen. Voor meer informatie over het ZonMw Open Access beleid is een speciale webpagina gelanceerd.
Bekijk de pagina 'Open Access'
  
Speciale nieuwsbrief rondom Coronavirus
Op 1 mei is een speciale nieuwsbrief Geneesmiddelen verstuurd rondom het Coronavirus. Hierin onder andere aandacht voor de subsidiemogelijkheden die ZonMw biedt op het gebied van corona en ander coronanieuws. Voor wie deze nieuwsbrief heeft gemist brengen we deze nogmaals onder de aandacht.
Bekijk de speciale nieuwsbrief
Agenda
Geannuleerd: CBG Collegedag (de datum voor 2021 is nog niet bekend)
3
jun
 
Jaarbeurs,
Utrecht
Lowlands Health Economic Study Group conference
24-25
sep
 
Best Western Plus, Groningen
Save-the-date: Meet & Greet Citrienfonds
29
okt
 
08.30 - 18.00, locatie nog nader te bepalen
Nieuwe datum GGG-congres: 15 april 2021
Save the date!
De nieuwe datum is:
donderdag 15 april 2021 in de Beurs van Berlage in Amsterdam.
Noteer in uw agenda!
 
Nieuwe datum: European Implementation Event
27-28
mei 2021
 
Postillon WTC, Rotterdam
  
Subsidie
Deadline: 25 mei 2020, 12.00 uur
COVID-19: Wetenschap voor de praktijk
Deadline: 25 mei 2020, 14.00 uur
COVID-19 Aandachtsgebied 3: Maatschappelijke dynamiek
Deadline: 2 juni 2020, 14.00 uur
Medische Inspirator Prijs
 
Deadline: 18 juni 2020, 14.00 uur
Klinische Fellows 2019 (opnieuw open voor projectideeën)
Deadline: 23 juni 2020, 14.00 uur
MPNN Workshops
Deadline: 8 september 2020, 14.00 uur
Multidisciplinaire Consortia 2020 Pluripotent Stem cells for Inherited Diseases and Embryonic Research
 
Programma Geneesmiddelen
Het GGG-programma richt zich structureel op het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van beschikbare geneesmiddelen en geeft een stimulus aan optimalisering van het gebruik van geneesmiddelen en de zorg die daarmee gepaard gaat. Resultaten van het programma tot nu toe zijn eerder gepubliceerd in een Magazine.
   
Contact

Telefoon: +31 70 349 54 64
E-mail geneesmiddelen@zonmw.nl

Themapagina
Geneesmiddelen

Programmapagina Geneesmiddelen
   
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube