COVID-19 Programma open: met aandachtsgebied Voorspellende diagnostiek en behandeling en meer coronanieuws in relatie tot geneesmiddelen en geneesmiddelenonderzoek. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Special Corona, mei 2020
Nieuwsbrief
Geneesmiddelen
 
COVID-19 Programma (second wave)
Programmatekst online, subsidieoproepen open
Het COVID-19 Programma (second wave) kent drie aandachtsgebieden: Voorspellende diagnostiek en behandeling, Zorg en preventie en Maatschappelijke dynamiek. Voor de eerste en tweede lijn is de subsidieoproep opengesteld.
Deadline: 14 mei, 14.00 uur
De subsidieoproep voor aandachtsgebied 3 Maatschappelijke dynamiek en het instrument beleids- en praktijkimpulsen worden op 6 mei gepubliceerd.
Lees het nieuwsbericht
Lees de programmapagina
Lees de programmatekst
Direct naar de subsidieoproep
Wekelijks 'IVM Coronanieuws'
Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) brengt wekelijks het 'IVM Coronanieuws' uit. Hierin wordt aandacht besteed aan actuele zaken rondom geneesmiddelen en het coronavirus. Het journaal is mede mogelijk gemaakt door het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen.
Bekijk alle afleveringen van het Coronanieuws
8 projecten van start in kader van COVID-19
Subsidienieuws
Acht projecten gaan van start die direct effect hebben op het verloop van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) en de volksgezondheid. Dit is het eerste resultaat van de opdracht van het ministerie van VWS aan ZonMw om acuut onderzoek te financieren met directe impact op de huidige corona pandemie. Hierbij zijn 2 projecten op het gebied van geneesmiddelen.
Bekijk het bericht over de 8 onderzoeken
Start eerste creatieve oplossingen voor aanpak coronavirus (COVID-19)
Subsidienieuws
Van de vele ingediende creatieve oplossingen voor de aanpak van het coronavirus (COVID-19) kunnen de eerste 18 projecten van start. Vanwege de grote belangstelling heeft het ministerie van VWS in totaal € 700.000 beschikbaar gesteld voor de inmiddels meer dan 130 creatieve ideeën die ZonMw heeft ontvangen.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het overzicht met alle projecten
Start datanetwerk coronavirus VODAN
Samen met GO FAIR Foundation initiative roepen we experts op om mee te doen met het 'Virus Outbreak Data Access Network' voor het coronavirus en de infectieziekte COVID-19.
Meer over het datanetwerk
ZonMw en het coronavirus
Blijf op de hoogte
Op de ZonMw-website staat het laatste nieuws over maatregelen, ontwikkelingen, onderzoek en subsidieregelingen gerelateerd aan de coronavirus pandemie.
Algemene pagina met meest actuele informatie
Pagina met informatie gericht op onderzoek/subsidiemogelijkheden
Deadline uitgesteld voor indienen uitgewerkte aanvragen Rediscovery Ronde 4 en STIP Ronde 4
GGG-subsidienieuws
De maatregelen rondom het coronavirus hebben ook invloed op de lopende GGG-subsidierondes. Voor de Rediscovery Ronde 4 en STIP Ronde 4 is de deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen verplaatst. Het tijdpad van Open Ronde 9 blijft onveranderd.
Bekijk het volledige tijdpad van de GGG-subsidieoproepen
Gevolgen en advies uitvoering lopend klinisch onderzoek
Europees richtsnoer
Om de negatieve gevolgen voor de uitvoering van klinisch onderzoek en proefpersonen te beperken is er een Europees richtsnoer opgesteld. Dit richtsnoer geldt in alle EU-lidstaten en in EER-landen.
Zowel de CCMO als het EMA hebben op hun website een advies geplaatst over de uitvoering van lopende klinische onderzoeken tijdens de beperkende maatregelen door het coronavirus.
Lees het nieuwsbericht van het ministerie van VWS
Lees het nieuwsbericht van de CCMO
Lees het nieuwsbericht van het EMA
CBG: Speciaal wetenschappelijk advies voor onderzoek naar medicijnen tegen COVID-19
Medicijnautoriteit CBG roept onderzoeksgroepen op om zich aan te melden voor wetenschappelijk (versneld) advies over de opzet van geneesmiddelenonderzoek voor COVID-19. Dit advies kan helpen sneller en beter inzicht te krijgen in de veiligheid en werking van medicijnen voor de preventie en behandeling van COVID-19.
Lees het nieuwsbericht
Nivel: Cijfers van huisartsen helpen mee verspreiding COVID-19 te beoordelen
Het Nivel volgt de verspreiding van het coronavirus zoals geregistreerd door huisartsen en zal hier, vanaf deze week, wekelijks een update over geven. Deze cijfers zijn een aanvulling op de bestaande cijfers van ziekenhuisopnames en op de sterftecijfers.
Lees het nieuwsbericht
 
Uitloop onderzoekstrajecten: onderzoeksinstellingen werken aan oplossingen
Samen met het Promovendi Netwerk Nederland en PostdocNL werken VSNU, NFU, NWO en ZonMw aan oplossingen voor de knelpunten die onderzoekers ervaren bij onderzoek tijdens de COVID-19 crisis.
Gezondheid is belangrijker dan onderzoek, maar onderzoek moet in alle redelijkheid de kans krijgen om te worden afgemaakt. Maatwerk zal nodig zijn om recht te doen aan de diversiteit aan problemen.
Lees het nieuwsbericht
Annelien Bredenoord over ethische vraagstukken rond het coronavirus
LinkedIn bericht
Veel professionals worden in deze tijd voor lastige ethische vraagstukken rond het coronavirus gesteld. Op initiatief van de samenwerkende ethici van de 8 Universitair Medische Centra is voor deze professionals op de website van de Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek (NVBe) een speciale pagina ingericht.
Bekijk het filmpje op LinkedIn
Naar de website van NVBe
COPP Studie: Landelijke registratie studie naar COVID-19 bij kinderen
Dit landelijke multicenter, observationeel, prospectief cohort onderzoek wil zoveel mogelijk kinderen die in het ziekenhuis komen met COVID-19 mee laten doen om zo een beeld te krijgen hoe de ziekte verloopt bij kinderen.
Naar de website covidkids.nl
 
Coronavirus in begrijpelijke taal
De overheid heeft een speciale website over het coronavirus gelanceerd voor laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking.
Bekijk de website Steffie.nl
Bekijk ook de website van Stichting Lezen en Schrijven
Bekijk informatiemateriaal op de website van Pharos
Subsidie
Subsidieoproep COVID-19 Programma
Deadline: 14 mei 2020, 14.00 uur

De subsidieoproep kent 3 aandachtsgebieden: Voorspellende diagnostiek en behandeling, Zorg en preventie en Maatschappelijke dynamiek. Voor de eerste en tweede lijn zijn de subsidieoproepen opengesteld.
Deadline: 14 mei, 14.00 uur.
De subsidieoproep voor aandachtsgebied 3 Maatschappelijke dynamiek en het instrument beleids- en praktijkimpulsen worden op 6 mei gepubliceerd.

Naar de subsidieoproep

Let op! De deadline voor indiening van verschillende subsidieoproepen is vanwege het coronavirus aangepast. Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Subsidiemogelijkheden gerelateerd aan coronavirus staan vermeld op de pagina 'Onderzoek naar corona en COVID-19'.

Agenda
Voor de meest actuele informatie over bijeenkomsten en evenementen kunt u de agenda op www.zonmw.nl raadplegen of de website van de organiserende partij.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube