Lees o.a. over het centraal stellen van de leefwereld en herstel in de ggz Lees online
  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, maart 2021
Geestelijke gezondheid

 
Leefwereld Centraal: Weer terug naar 'de bedoeling'
Levendige gesprekken over hoe je de leefwereld van degenen om wie het gaat centraal kunt zetten. Van actief op je handen zitten tot het beter toerusten van de systeemwereld. Kijk de talkshow terug en deel je bevindingen met #BewegingInKwetbsaarheid.
Kijk de talkshow terug
Twitter Facebook LinkedIn
Herstel in de ggz
Verschillende ZonMw-projecten richten zich op persoonlijk en maatschappelijk herstel van psychische problemen. Dat leverde indrukwekkende verhalen op van mensen die van die kennis konden profiteren.
Meer weten hierover?
Twitter Facebook LinkedIn
Beweging in kwetsbaarheid
Podcast Kennis en Inzicht
Met Erik Dannenberg en Roland Bal bespreken we de maatschappelijke, sociale en persoonlijke problemen die met (psychische) kwetsbaarheid samenhangen. Wat is bekend uit onderzoek én uit ervaringskennis van de betrokkenen zelf? Waar staan we, waar schuurt het vooral en waar moeten we als samenleving naartoe?
Beluister de tweede podcast 'Kennis en Inzicht'
Twitter Facebook LinkedIn
Reflectie op talkshow Leefwereld Centraal
'Wat goed is voor de een hoeft niet goed te zijn voor de ander. Daar ging het toch over in de discussie over de systeemwereld?' Joos Vaes (Kwartiermaker ervaringsdeskundigheid) deelt zijn reflectie over de talkshow Leefwereld Centraal van Beweging in kwetsbaarheid.
Lees zijn reflectie
Twitter Facebook LinkedIn
 
Dit kun je verwachten van de talkshow Bestaanszekerheid
De formule van de talkshows is inmiddels bekend: spraakmakende gesprekken met gasten uit het werkveld worden afgewisseld met een gesproken historische column en muziek. Op 25 maart zijn onder meer Jet Bussemaker, Paul Blokhuis, Erik Dannenberg, Rina Beers en Ralf Embrechts aanwezig.
Bekijk het programma
Twitter Facebook LinkedIn
  
Nieuws
Praten over psychische aandoeningen
Met de campagne Hey, het is oké worden handvatten aangereikt om het stigma op psychische aandoeningen weg te nemen en de drempel om erover te praten te verlagen.
Lees meer hierover
Twitter Facebook LinkedIn
Sekswerkers financieel geraakt door verbod in eerste lockdown
Handreiking helpt communiceren bij dementie
Beeldverhalen: psychische problemen begrijpelijk in beeld gebracht
Politie start Autisme Ambassade
Projectresultaten
Leren omgaan met verward gedrag vanuit (zelf)vertrouwen
Stadscoöperatie SAMEN030 en Power by Peers hebben in 2019 en 2020 het project ‘Goede buren, de bondgenoot voor mensen met verward gedrag in Utrecht’ uitgevoerd. Doel van het project was dat betrokkenen in een wijk of buurt met elkaar ontdekken en leren hoe met medebewoners met 'verward gedrag' om te gaan.
Lees de bevindingen
Twitter Facebook LinkedIn
  
Projectresultaten bestaanszekerheid gebundeld
Hoe zorg je voor de beschikbaarheid en toegankelijkheid van belangrijke bestaansvoorwaarden als inkomen, huisvesting, dagactiviteiten en werk? ZonMw-projecten leverden praktische resultaten op voor de praktijk.
Bekijk de projectresultaten
Twitter Facebook LinkedIn
  
'Meedoen aan dit project was ook een mooie kans om te ervaren dat ik het begeleiden van vluchtelingen heel leuk vindt'
De onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies erkent de interventie Kinderen In een Scheiding (KIES) als effectief
Gesprekshandreiking helpt aanpak van kindermishandeling te verbeteren
Hoe houd je verwarde mensen op het pad? Een noodstop om de pols biedt uitkomst
Nieuwe projecten
Sporten bij depressie
Het project Sporten Versterkt doet onderzoek naar de effecten van sporten bij depressie. Onder meer worden de volgende vragen beantwoord: vermindert sporten de kosten die gepaard gaan met depressie? En tot hoe lang kan sporten terugval bij depressie tegenaan?
Bekijk de video
Twitter Facebook LinkedIn
  
'De specialist dichterbij’ verbindt wetenschap en praktijk
Wat werkt wel en wat werkt niet voor professionals om de zorg voor gezinnen met ernstige en langdurige problematiek te verbeteren? De wetenschap en praktijk vinden elkaar bij Curium en Rivierduinen om professionals handvatten te geven voor een integrale aanpak.
Lees meer over de samenwerking
Twitter Facebook LinkedIn
  
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Sombere jongeren beter geholpen met Blended Grip op je Dip
Huisartspraktijken gaan aan de slag met somberheidsklachten bij jongeren. Deventer biedt een online zelfhulpcursus i.c.m. gesprekken met een POH-GGZ.
Lees meer over deze interventie
Twitter Facebook LinkedIn
Ketenveldnorm Levensloopfunctie
De invoering van het Ketenveldnorm Levensloopfunctie moet ervoor zorgen dat mensen die intensieve zorg nodig hebben, maar door hun problematiek tussen de wal en het schip vallen, in de toekomst wél goed geholpen en gevolgd worden. Hoe gaat de implementatie en hoe is het om met de Ketenveldnorm te werken?
Lees de interviewreeks
 
Slotbijeenkomst verpleegkundig leiderschapsprogramma
Deelnemers aan het verpleegkundig leiderschapsprogramma LMNR 2.0 debatteerden tijdens de slotbijeenkomst over de verbinding tussen wetenschap, onderwijs en de klinische praktijk. 
Lees de terugkoppeling
Twitter Facebook LinkedIn
Discussieer mee!
Op onze LinkedIn-pagina plaatsen we het laatste nieuws over geestelijke gezondheid. Blijf op de hoogte en discussieer mee met professionals.
Naar de LinkedIn-pagina
  
Kwartiermaker ervaringsdeskundigheid van start vanuit ZonMw
Psychische gezondheid bespreekbaar maken met jongeren
Evenementen
Talkshows Beweging in kwetsbaarheid
Tijdens 6 talkshows nemen experts uit het werkveld een thema onder de loep. Onder meer ervaringsdeskundigen, onderzoekers, zorgprofessionals en bestuurders vertellen over hun bevindingen over inclusie van mensen met een (psychische) kwetsbaarheid.
  1. Kennis en Inzicht – Dit weten we | Kijk deze talkshow terug!
  2. Leefwereld centraal – Om hen gaat het | Kijk deze talkshow terug!
  3. Bestaanszekerheid – Dit is de basis | 25 maart, 16.00- 17.30 uur
  4. Professionals en Onderwijs – Ondersteuning werkveld | 22 april, 16.00-17.30 uur
  5. Financiering en organisatie – Slim organiseren | 27 mei, 16.00-17.30 uur
  6. Beweging in kwetsbaarheid – Blik op de toekomst | 24 juni, 16.00-17.30 uur
Meer info en inschrijving
European Implementation Event 2021
27
mEI
 
27 mei 12:00 - 17:00
28 mei 12:00 - 17:00 Online
Subsidie
Deadline: 11 maart 2021, 14.00 uur
Lokale initiatieven dak- en thuisloosheid
Deadline: 12 maart 2021, 12.00 uur
Perspectief voor de jeugd met MDT
Deadline: 25 maart 2021, 14.00 uur
Vici
Deadline: 30 maart 2021, 14.00 uur
Klinisch toegepast onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg
Deadline: 30 maart 2021, 14.00 uur
Subsidieoproep Rubicon 2021-1
Deadline: 13 april 2021, 14.00 uur
Nationale Wetenschaps Agenda (NWA) - Gezondheidsverschillen – beter benutten van het gezondheidspotentieel van mensen in een lagere sociaaleconomische positie
Deadline: 9 december 2021, 14.00 uur
Kennisvouchers Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Contact
Telefoon: 070 349 54 70
Email: ggz@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/ggz
Volg ons op LinkedIn
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube