Do's en don'ts voor effectieve implementatie? Advies van een implementatiespecialist. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief Jeugd, januari 2021
Jeugd

 
Uitgelicht
Jongerenparticipatie: hoe doen we het?
Ervaringsdeskundigen zorgen dat onderzoek beter aansluit op de dagelijkse praktijk. We weten het inmiddels. Maar hoe moet dit dan? Onderzoek van Bente van Oort naar jongerenparticipatie levert inzichten en tips voor wetenschappers op om dit samen te ontdekken. ‘Dat is eigenlijk wat participatie is: samen leren.’
Krijg tips over jongerenparticipatie
Twitter Facebook LinkedIn
Do’s en don'ts van effectieve implementatie
Hoe zorgt u ervoor dat uw interventie succesvol is in de praktijk? Implementatiespecialist Femke van Nassau deelt de lessen uit de reeks masterclasses over kennisbenutting. Wat zijn de valkuilen en succesfactoren?
Lessen voor betere kennisbenutting
Twitter Facebook LinkedIn
  
Tip 4: Investeer in voortdurende communicatie
Hoe zorgt u voor voldoende inclusie in jeugdonderzoek? Betrek uw respondenten bij de communicatie, zet in op bij hen passende kanalen en investeer in persoonlijk contact. Zo kunt u van een onderzoek met lage respons alsnog een succesvol project maken!
Meer tips voor inclusie in jeugdonderzoek
Twitter Facebook LinkedIn
Balkonwork-outs tegen eenzaamheid
Door corona kwam het sociale leven stil te liggen. De behoefte aan contact werd steeds groter. Ook voor Veerle Bergsma (20 jaar) die via MDT (de maatschappelijke diensttijd) activiteiten organiseerde tegen eenzaamheid. 'De balkonwork-outs waren voor de ouderen echt een feestje. Voor mij was het een kleine moeite.’ 
Lees haar verhaal
Twitter Facebook LinkedIn
  
SumID-Q tool bij game- en internetverslaving
Met deze vragenlijst gingen begeleiders en behandelaren van cliënten met een licht verstandelijke beperking voorheen in gesprek over middelengebruik. Nu wordt de SumID-Q ook gebruikt bij game- en internetverslaving.
Meer over de tool 
Nieuws
Samen impact versterken (video)
HPV-vaccinatie halen of niet? Online tool helpt bij het maken van een keuze
SPARK-methode: een gestructureerd vraaggesprek met (aanstaande) ouders (video)
Podcastserie Intellectuele aspecten van werken met kinderen en gezinnen 
Dadermonitor mensenhandel 2015-2019 gepubliceerd 
Projectresultaten
Peuters met een gezonde leefstijl
Peuters die veel bewegen en gezond eten, hebben een grote kans dat later als volwassene ook te doen. De aanpak SuperFIT stimuleert gezonde gewoontes op het peuterdagverblijf én thuis.
Lees meer over SuperFIT
Bouwstenen voor effectonderzoek: resultaten en geleerde lessen
De onderzoekers van de 7 consortia Effectiviteit psychosociale interventies jeugd deelden eind vorig jaar de resultaten en geleerde lessen uit hun onderzoek. Zij deden dit tijdens de online conferentie 'Building on effectiveness research'. De video's en presentaties zijn nu beschikbaar (in het Engels).
Bekijk de video's en presentaties
  
M@ZL app effectief bij verminderen ziekteverzuim
Problematisch ziekteverzuim onder jongeren kan psychosociale gevolgen hebben en leiden tot leefstijl- en motivatieproblemen en vroegtijdig schoolverlaten. De M@ZL app helpt bij laagdrempeliger en beter contact tussen leerling, school en de JGZ.
Meer over de M@ZL app
Wat te doen bij druk en impulsief gedrag?
Er zitten voor- en nadelen aan de classificatie ADHD. Coördinatoren van de Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag, Eva Mustaers en Betty Veenman, gaan in op 2 visies die lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan, maar ook zeker overeenkomsten hebben.
Lees hun visies
  
Nieuwe projecten
Verbeteren professionele norm huiselijk geweld en kindermishandeling
Vanuit het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis gaan 4 nieuwe projecten aan de slag met het verbeteren van de professionele norm. Deze kennis ondersteunt professionals in hun werk.
Meer over de projecten
   
Nieuw onderzoek naar ggz-stoornissen
Er starten 6 projecten waarin de (kosten)effectiviteit onderzocht wordt van therapieën, behandelingen of interventies in de geestelijke gezondheidszorg. De onderzoeken zijn onder andere gericht op persoonlijkheids-, ontwikkelings- en depressieve-stemmings-stoornissen. Waaronder de aanpak van borderline en autisme bij jongeren.
Meer over de projecten
   
Evenementen
NEJA-conferentie 2021: nieuwe uitdagingen voor de jeugdhulp in Amsterdam
18
feb
 
09.15 - 16.30 uur, Digitaal
 
  
European Implementation Event
Op 27 en 28 mei 2021 vindt het European Implementation Event weer plaats. Ditmaal volledig digitaal. Meer weten over het vertalen en integreren van bevindingen uit onderzoek - ook voor de jeugd - in de dagelijkse praktijk? Abstracts kunnen worden ingediend tot 25 januari 2021. 
Meld u aan!
Subsidie
Perspectief voor de jeugd MDT: nieuwe subsidieronde voor gemeenten
Wilt u jongeren in uw gemeente tijdens de coronacrisis ondersteunen? Dat kan! Gemeenten kunnen nu subsidie aanvragen voor het organiseren van maatschappelijke activiteiten voor jongeren, in samenwerking met bestaande MDT-organisaties. Ook aan de slag in uw gemeente?
Bekijk de subsidieoproep
Sportende vmbo-jeugd heeft de toekomst
Hoe kunnen we de sportparticipatie van vmbo-jongeren vergroten? Om daar antwoord op te vinden opent ZonMw de eerste sandpit-oproep. Hierin nodigen we onderzoekers met een passie voor sport en praktijkprofessionals uit om innovatieve onderzoeksprojecten te ontwikkelen.
Lees meer over de oproep en de procedure 
Deadline: 9 februari 2021, 12.00 uur
MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk - aanvullingsronde 4a blok 2
Deadline: 16 februari 2021, 14.00 uur
Zorg op Afstand. Een impuls voor het opnemen van zorg op afstand in richtlijnen
Deadline: 9 december 2021, 14.00 uur
Kennisvouchers Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd
 
Deadline: 9 februari 2021, 14.00 uur
Zwangerschap en geboorte: ronde 2020-2021 (projectidee)
Deadline: 22 februari 2021, 14.00 uur
Juiste Zorg Op de Juiste Plek: opzetten en doorontwikkelen van samenwerking rondom de uitvoering en implementatie van Gecombineerde Leefstijlinterventies
 
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube
...