Nieuwsbrief met o.a.  Beweging in kwetsbaarheid en nieuw ggz-onderzoek Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, januari 2021
Geestelijke gezondheid

 
Dit zijn de tafelgasten van talkshow #1
De eerste talkshow van Beweging in kwetsbaarheid gaat over Kennis en Inzicht - Dit weten we. Op 28 januari schuiven o.a. de volgende sprekers aan.
 • Marjan ter Avest (directeur MIND)
 • Bauke Koekkoek (verpleegkundige en onderzoeker)
 • Liesbeth Spies (burgemeester van Alphen aan den Rijn en lid VLOT)
 • Roland Bal (onderzoeker Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Henk van Dijk (Nationale Politie)
Lees meer over de tafelgasten
Twitter Facebook LinkedIn
Kennis en Inzicht - Dit weten we
Vaak blijkt dat (psychisch) kwetsbare personen niet goed worden geïncludeerd in de samenleving. ZonMw financierde projecten die meer kennis en inzicht verschaffen over de achterliggende problematiek. De resultaten hiervan dienen als basis voor duurzaam landelijk en regionaal beleid voor inclusie van kwetsbaren in onze samenleving.
Lees over de projectresultaten
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuwe onderzoeken naar ggz-stoornissen
6 projectleiders vertellen over de nieuwe onderzoeken die zij starten. Deze onderzoeken zijn gericht op persoonlijkheidsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, depressieve stoornissen en overmatige achterdocht.
Lees wat ze onderzoeken en waarom
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
Ggz-panel: forse impact huidige coronagolf  
Juiste Zorg Op de Juiste Plek maakt Grow It!-app tijdens nieuwe lockdown beschikbaar voor alle jongeren in Nederland
Gezond en bevlogen (blijven) werken in het ziekenhuis: gespreksmethodiek biedt uitkomst
Hoe krijg je zorgmijders in beeld?
Project GGzE Centrum autisme wint award
Mensen met VB en depressieklachten mogelijk baat bij lichttherapie
Projectresultaten
Inspiratiebijeenkomst onbegrepen gedrag in de wijk
“Help, ik begrijp mijn buurvrouw niet!” is de titel van een Inspiratiebijeenkomst die op 28 september j.l. in Nieuwegein plaatsvond, over mensen met verward/onbegrepen gedrag in de wijk. Initiatiefnemers van deze middag waren de gemeente Nieuwegein en stichting Kringwijs en de uitkomsten worden meegenomen met de plannen Nieuwegein 2021.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Slapend van je trauma's af door geheugenmanipulatie?
Klinkt als een begin van een spannende film. Dr. Hein van Marle heeft met zijn ZonMw Off Road project onderzocht of een post-traumatische stress-stoornis te behandelen is als de patiënt slaapt.
Bekijk zijn vlogresultaten
Twitter Facebook LinkedIn
Intensieve sekse- en gendercursus geeft meerwaarde aan jonge onderzoekers
Tessa Magnée en Marijn van Wingerden profiteren bijna dagelijks van alles wat ze tijdens de Gender in Research Erasmus Summer School geleerd hebben. De vele voorbeelden over het belang van sekse- en genderverschillen in onderzoek zijn overtuigend.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Effectieve elementen CGT
Cognitieve gedragstherapie (CGT) is heel effectief bij het verminderen van angst- en depressieklachten bij jongeren. Maar dan moeten effectieve elementen wel toegepast worden. Hoogleraar klinische psychologie Maaike Nauta en Mariken van Onna van Karakter vertellen over de effectieve elementen in interventies.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Liever helpen dan straffen - lvb vroeg herkennen loont
Jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) komen relatief vaak in aanraking met justitie. Wat is er nodig om dat te veranderen? In 12 ZonMw-projecten blijkt vroegtijdige hulp de sleutel. ‘Zorg dat je een LVB vroegtijdig herkent en pas je gedrag daarop aan.’
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
E-learning vangnetwerken
Deze e-learning is één van de opbrangsten van het project 'Vangnetwerken, sterke netwerken voor en met kwetsbare wijkbewoners'. Er wordt ingegaan op het probleem van sociaal isolement en op de methode Vangnetwerken
Meer informatie
Twitter Facebook LinkedIn
Evenementen
Talkshows Beweging in kwetsbaarheid
Tijdens 6 talkshows nemen experts uit het werkveld een thema onder de loep. Onder meer ervaringsdeskundigen, onderzoekers, zorgprofessionals en bestuurders vertellen over hun bevindingen over inclusie van mensen met een (psychische) kwetsbaarheid.
 1. Kennis en Inzicht – Dit weten we | 28 januari, 16.00-17.30 uur
 2. Leefwereld centraal – Om hen gaat het | 2 maart, 16.00-17.30 uur
 3. Bestaanszekerheid – Dit is de basis | 25 maart, 16.00- 17.30 uur
 4. Professionals en Onderwijs – Ondersteuning werkveld | 22 april, 16.00-17.30 uur
 5. Financiering en organisatie – Slim organiseren | 27 mei, 16.00-17.30 uur
 6. Beweging in kwetsbaarheid – Blik op de toekomst | 24 juni, 16.00-17.30 uur
Meer info en inschrijving
Subsidie
Deadline: 26 januari 2021, 14.00 uur
Leefstijl en leefomgeving (KIC)
Deadline: 26 januari 2021, 14.00 uur
Leven met Dementie (KIC)
Deadline: 11 februari 2021, 14.00 uur
Leren van implementeren: implementatie van effectieve interventies in de verpleging en verzorging
Deadline: 16 februari 2021, 14.00 uur
Zorg op Afstand. Een impuls voor het opnemen van zorg op afstand in richtlijnen
Deadline: 9 maart 2021, 14.00 uur
Actieonderzoek Innovatieve Zorg
Deadline: 30 maart 2021, 14.00 uur
Subsidieoproep Rubicon 2021-1
Deadline: 13 april 2021, 14.00 uur
Nationale Wetenschaps Agenda (NWA) - Gezondheidsverschillen – beter benutten van het gezondheidspotentieel van mensen in een lagere sociaaleconomische positie
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Contact
Telefoon: 070 349 54 70
Email: ggz@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/ggz
Volg ons op LinkedIn
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube
...