Eindejaarsspecial met hoogtepunten uit 2020 en een vooruitblik naar 2021 Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, december 2020
Geestelijke gezondheid

 
In deze eindejaarsspecial van de nieuwsbrief kijken we terug op het afgelopen jaar. Een jaar waarin COVID-19 veel invloed heeft gehad op de ggz. Desondanks zijn vele projecten in 2020 in staat geweest om inspirerende en veelbelovende resultaten te leveren die bijdragen aan de kwaliteit en doelmatigheid van de ggz. We lichten in deze nieuwsbrief per programma enkele hoogtepunten uit en kijken vooruit naar 2021. Voor het komende jaar hopen we samen met u weer veel nieuwe inzichten en kennis te mogen delen.
Actieprogramma Verward Gedrag
Bekijk de meer dan 500 projecten van het Actieprogramma Verward Gedrag in één oogopslag. Wij ontwikkelden een interactieve landkaart met filteropties zoals bouwsteen en startdatum.
  Ga naar de landkaart
  Lees ook over deze hoogtepunten
   Onderzoeksresultaten 'Verkenning inzet ervaringsdeskundigen'
 Interviewreeks 'Inrichten en versterken meldpunten niet-acute zorg'
   Programmacommisieleden blikken terug op hun tijd als
 commissielid in een afsluitende columnreeks
Vooruitblik 2021: talkshowreeks Beweging in kwetsbaarheid
Van januari tot en met juni 2021 besteden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen.
Lees meer
Onderzoeksprogramma ggz
Hoe eerder jongeren met een depressie goede zorg krijgen, hoe kleiner hun kans op chronische klachten. De resultaten van 5 projecten rond effectieve behandeling hiervan zijn bekend.
   Lees meer
Lee
  Lees ook over deze hoogtepunten
 De jaarlijkse masterclass die vanuit het Onderzoeksprogramma ggz
 werd georganiseerd, ging over inclusie van patiënten in onderzoek
 Nieuwe voorzitter programmacommissie werd geïntroduceerd bij de
 bekendmaking van de grote lijnen die het programma gaat volgen
  Vooruitblik naar 2021
 Deze subsidieoproepen staan op de planning voor komend jaar
Beschermd Thuis
Naast de 46 regionale projecten die al liepen, startten ook landelijke projecten om de plannen van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang uit te voeren. Eén daarvan is de Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid.
   Lees meer
  Lees ook over dit hoogtepunt
   2 landelijke projectlijnen Beschermd Thuis van start
Vooruitblik naar 2021
 Van januari tot en met juni 2021 besteden we onder de noemer 
 Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die
 bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch)
 kwetsbare mensen
Zorg voor Vluchtelingen
Tijdens het ZonMw-project ‘Blended learning' ontwikkelden experts van het ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en ervaringsdeskundigen uit Syrië en Eritrea de training ‘cultuursensitief behandelen’ voor ggz-professionals.
 Lees meer
Lee
  Lees ook over deze hoogtepunten
 Het ZonMw-project Centering Pregnancy voor Eritrese zwangeren 
 won de Avicennaprijs 2020
Symposium Psychische zorg voor vluchtelingen – Hoe gaat het en wat kan beter?
  Vooruitblik naar 2021
 Deze projecten werken komende jaren aan het verbeteren van
 psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders
Gender en gezondheid
Na 4 jaar onderzoek in het Kennisprogramma Gender en gezondheid kan niemand er meer omheen: verschillen in sekse en gender doen ertoe in de gezondheidszorg.
 Lees de eindevaluatie
  Lees ook over dit hoogtepunt
   Man-vrouwverschillen in tijden van corona
COVID-19
Na het uitbreken van het coronavirus  bleek er behoefte te zijn aan een inventarisatie van de effecten van coronamaatregelen op de ggz en haar cliënten. ZonMw zette hiertoe verschillende opdrachten uit. 
  Bekijk de opdrachten
Lee
  Lees ook over deze hoogtepunten
 ZonMw zette de onderzoeken die relevant kunnen zijn voor
 gemeenten op een rij
 Effect coronavirus COVID-19 op de maatschappij
 Creatieve oplossingen voor geestelijke gezondheid
Subsidie
Deadline: 7 januari 2021, 14.00 uur
NWO-Talentprogramma Veni 2021 Vooraanmelding - ZonMw
Deadline: 26 januari 2021, 14.00 uur
Leefstijl en leefomgeving (KIC)
Deadline: 26 januari 2021, 14.00 uur
Leven met Dementie (KIC)
Deadline: 11 februari 2021, 14.00 uur
Leren van implementeren: implementatie van effectieve interventies in de verpleging en verzorging
Deadline: 16 februari 2021, 14.00 uur
Zorg op Afstand. Een impuls voor het opnemen van zorg op afstand in richtlijnen
Deadline: 30 maart 2021, 14.00 uur
Subsidieoproep Rubicon 2021-1
Deadline: 13 april 2021, 14.00 uur
Nationale Wetenschaps Agenda (NWA) - Gezondheidsverschillen – beter benutten van het gezondheidspotentieel van mensen in een lagere sociaaleconomische positie
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
                 Wij wensen u een                     gelukkig en gezond 2021!
 
Contact
Telefoon: 070 349 54 70
Email: ggz@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/ggz
Volg ons op LinkedIn
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube
...