Interview met Liesbeth Bel over het astmaregister RAPSODI, kijk het themawebinar 'Inclusie voorop!' en GGG-projectresultaten. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, november 2020
Geneesmiddelen
 
Themawebinar 'Inclusie voorop!'
Eerste van reeks GGG-themawebinars
In het eerste GGG-themawebinar van 17 november j.l. stond inclusie van patiënten in klinische studies centraal. Vanuit de projectgroep van de SONIA studie, waar de inclusie succesvol verloopt, werden inzichten, ervaringen en lessons learned gedeeld en vragen van de 100 deelnemers beantwoord.
Kijk het themawebinar terug
‘Het register levert belangrijke informatie over nieuwe astma-middelen voor arts en patiënt’
Interview met Liesbeth Bel
RAPSODI is het Nederlandse register van volwassen patiënten met ernstig astma. Patiënten en behandelaars vullen het onder meer met gegevens over astmacontroles, kwaliteit van leven, resultaten van lichamelijke onderzoeken en gegevens over behandelingen. Liesbeth Bel (Amsterdam UMC, locatie AMC) vertelt over het register.
Bekijk het GGG-project
Lees het interview met Liesbeth bel
Projectresultaten
Vaccinatie tegen het rotavirus bij jonge kinderen blijkt nauwelijks effectief. Derhalve wordt de vaccinatie niet landelijk ingevoerd.
Projectleider: Dr. P.C.J.L. Bruijning-Verhagen, Universitair Medisch Centrum Utrecht
Het interactieve RAPSODI-register biedt unieke informatie over ernstige astma voor artsen en patiënten. Het is geschikt voor economische evaluaties, biedt informatie over dure geneesmiddelen en is geschikt voor integratie met internationale astma-registers.
Projectleider: Prof. dr. E.H.D. Bel, Amsterdam UMC - locatie AMC
Anakinra is een effectief behandelingsalternatief voor patiënten met acute jichtaanvallen, met aanzienlijk lagere behandelkosten dan canakinumab.
Projectleider: Drs. A.H. Oude Voshaar, Universiteit Twente
Er is geen verschil aangetroffen bij patiënten met chronische artrose die duloxetine kregen in vergelijking met andere pijnmedicatie.
Projectleider: Dr. D. Schiphof, Erasmus MC
De voorlichtingsbijeenkomst voor mensen met type 2 diabetes die willen vasten tijdens de ramadan voorziet in een behoefte. Er is voorlichtingsmateriaal toegevoegd aan de website van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF).
Projectleider: Dr. P.J.M. Elders, Amsterdam UMC - locatie VUmc
Behandeling met infliximab vanaf de diagnose bij kinderen met matig tot ernstige ziekte van Crohn blijkt heel effectief te zijn. In een vervolgonderzoek wordt onderzocht welke patiënt het meeste baat heeft bij een behandeling met infliximab.
Projectleider: Dr. L. de Ridder, Erasmus MC
Nieuws
Digitale Formularium in PalliArts stimuleert veilig medicatiebeleid
Interview met Marieke van den Beuken (Palliatieve Zorg)
Sinds kort is het Formularium digitaal beschikbaar in de app PalliArts. Het geeft een overzicht van actuele medicijnadviezen voor de palliatieve zorg. Het digitale Formularium kan volgens gebruikers de kans op medicatiefouten verkleinen.
Lees het interview met Marieke van den Beuken
Wel of niet opereren bij oudere met traumatische hersenbloeding?
BeNeFIT-project in het nieuws
Wat is de beste behandeling als een oudere in het ziekenhuis belandt met een traumatische acute hersenbloeding? De neurochirurgen van het Universitair Neurochirurgisch Centrum Holland (UNCH) in Leiden en Den Haag ontvingen 1,6 miljoen euro subsidie om samen met collega’s van het Universitair Ziekenhuis Leuven te bepalen wat het meest effectief is: vroeg opereren of initieel afwachten. De subsidie is toegekend vanuit het BeNeFIT programma, een samenwerking tussen ZonMw en het Belgische KCE.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het BeNeFIT-project
Procedure indienen verklaring lokale haalbaarheid verandert
Vanaf 1 december 2020 verandert de procedure voor het indienen van een lokale uitvoerbaarheidsverklaring voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, de zogenaamde procedure Lokale haalbaarheid. De aangepaste procedure gaat gelden voor al het WMO-plichtige onderzoek in Nederland en is van toepassing op zowel multicenter- als monocenteronderzoek.
Lees het nieuwsbericht van DCRF
Reutelen kan voorkomen worden zonder bijwerkingen
Palliatieve zorg
Uit onderzoek blijkt dat toedienen van het middel scopolaminebutyl de kans op reutelen halveert: een luidruchtige ademhaling veroorzaakt door slijm in de luchtwegen dat soms kort voor het overlijden voorkomt. Ook treden er geen extra bijwerkingen op. Specialist ouderengeneeskunde Jet van Esch: ‘Gezien de heftige emoties die reutelen bij naasten oproept, was investeren in dit onderzoek heel nuttig.’
Lees het interview
Bekijk het magazine '5 jaar Palliantie'
KNMP en CBG kondigen nieuwe vorm van medicijninformatie aan
Alles wat je móet weten over je medicijn, op één A4, in begrijpelijke taal: dat is ‘Medicijn in het kort’. Nederlandse Medicijnautoriteit CBG en apothekersorganisatie KNMP willen hiermee zorgen dat medicijngebruikers nog beter begrijpen wat ze van hun medicijn kunnen verwachten.
Lees het nieuwsbericht
Combinatie van bestaande geneesmiddelen werkt bij Sjögren
Promotie Eefje van der Heijden op GGG-project
Ongeveer een half procent van de Nederlanders heeft de auto-immuunziekte syndroom van Sjögren, die soms ernstige gevolgen kan hebben. Tot nu toe bestond hiervoor geen behandeling. UMC Utrecht onderzoeker Eefje van der Heijden ontdekte dat een combinatie van reeds bestaande geneesmiddelen de ziekte-activiteit bij Sjögren-patiënten verlaagt, zonder ernstige bijwerkingen.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het GGG-project
VIG Talk over Toekomstagenda Geneesmiddelen en FAST
Marcel van Raaij (directeur Geneesmiddelenbeleid en Medische Technologie, ministerie VWS) en Annemiek Verkamman (managing director HollandBio) waren de sprekers bij de VIG Talk van 19 november. Onderwerp: Toekomstagenda Geneesmiddelen en FAST.
Lees het nieuwsbericht
IVM Medicijnjournaal en Themajournaal over Biosimilars
In het Medicijnjournaal van november is onder meer aandacht voor de module verantwoord minderen en stoppen van medicatie en kennisdocumenten over medicatiegroepen. Ook bracht IVM een themajournaal uit over Biosimilars.
Bekijk het IVM Medicijnjournaal
Bekijk ook Themajournaal over Biosimilars
Dag van de Therapietrouw
18 november
18 november was de Dag van de Therapietrouw. Tijdens deze dag wordt aandacht gevraagd voor het belang van goed geneesmiddelengebruik. In de MAECON webcast wordt o.a. aandacht besteed aan het door GGG gesubsidieerde On TRACk project. Ook is binnen het GGG-programma onlangs subsidie toegekend aan 4 proeftuinen ter verbetering van therapietrouw.
Bekijk de webcast van MAECON
Lees de GGG-interviews over de proeftuinen ter verbetering van therapietrouw
Coronanieuws IVM
Het 'Coronanieuws', uitgebracht door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), besteedt aandacht aan actuele zaken rondom geneesmiddelen en het coronavirus. Het journaal is mede mogelijk gemaakt door het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen.
Bekijk alle afleveringen van het IVM Coronanieuws
ZonMw webinars op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling
ZonMw organiseert meerdere webinars op het gebied van geneesmiddelen-/therapieontwikkeling. Wat kunt u terugzien en wat kunt u verwachten?
26 oktober: Kijk terug: Webinar ATMP's
17 november: Kijk terug: Themawebinar 'Inclusie Voorop!'
23 november: Kijk terug: Webinar Genomics
8 december: Webinar Placebo of no-cebo
17 december: Webinar MedTech
Verwacht januari 2021: Webinar Geneesmiddelen en vaccins
Verwacht begin maart 2021: Themawebinar over het schrijven van een goede subsidieaanvraag en waaraan te denken bij de projectteam samenstelling
ZonMw-Parels
Parel voor RAPDIF-project
Gezondheidsbescherming
Dankzij de ontwikkeling van een nieuwe malariasneltest krijgen zieke kinderen met koorts in Afrika de juiste diagnose en de juiste medicatie. Hierdoor helpen we antimicrobiële resistentie een halt toe te roepen. ZonMw reikte op 19 november een Parel uit aan onderzoekscoördinator Henk Schallig.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het project
Parel voor onderzoek naar levensreddende behandeling na openhartoperatie
DoelmatigheidsOnderzoek
Wanneer de wond meteen na een open hartoperatie wordt gespoeld met een warme zoutoplossing, is er veel minder ophoping van bloed en stolsels in de wond. Daardoor neemt het bloedverlies af met maar liefst 76%. Dave Koolbergen en zijn team ontvingen op 18 november een ZonMw-Parel voor dit onderzoek.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het project
Agenda
2e GGG-Themawebinar over het schrijven van een goede subsidieaanvraag en waaraan te denken bij de projectteam samenstelling
Begin
mrt 2021
 
Nadere informatie volgt
Theminar: Placebo of
no-cebo
8
dec
 
12.30 - 13.30, 
Online
Meet & Greet Citrienfonds
22
apr
 
08.30 - 18.00,  Mauritskazerne Ede
 
15 april 2021:
GGG-congres
Save the date:
donderdag 15 april 2021 in de Beurs van Berlage in Amsterdam.
Noteer in uw agenda
European Implementation Event
27-28
mei
 
09.00 - 17.00,
WTC Rotterdam
  
Subsidie
Deadline: 1 december 2020, 14.00 uur
Uitkomstgericht organiseren en betalen binnen de medisch specialistische zorg
Deadline: 1 december 2020, 14.00 uur
Rubicon 2020- 2/3
Deadline: 1 december 2020, 14.00 uur
Off Road 2020
Deadline: 7 januari 2021, 14.00 uur
NWO-Talentprogramma Veni 2021 Vooraanmelding - ZonMw
2e subsidieronde BeNeFIT
De BeNeFIT (Belgium-Netherlands Funding of International Trials) ronde is gericht op vergelijkende, praktijkgerichte klinische studies, waarbij Nederlandse en Belgische instellingen samen niet-commercieel praktijkgericht onderzoek uitvoeren, dat relevant is voor patiënten, zorgverleners en beleidsmakers in beide landen.
Deadline: 14 januari 2021, 14.00 uur.
Nu bekijken
   
Programma Geneesmiddelen
Het GGG-programma richt zich structureel op het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van beschikbare geneesmiddelen en geeft een stimulus aan optimalisering van het gebruik van geneesmiddelen en de zorg die daarmee gepaard gaat. Resultaten van het programma tot nu toe zijn eerder gepubliceerd in een Magazine.
Contact

Telefoon: +31 70 349 54 64
E-mail geneesmiddelen@zonmw.nl

Themapagina
Geneesmiddelen

Programmapagina Geneesmiddelen
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube
...