Help jeugdigen sociaal vaardiger en weerbaarder te worden met deze technieken. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief Jeugd, september 2020
 
Uitgelicht
De juiste technieken in de juiste mate vergroten weerbaarheid en sociale vaardigheden
Om jeugdigen sociaal vaardiger en weerbaarder te maken blijken psycho-educatie, een cognitieve aanpak en doelgericht oefenen effectieve elementen in trainingen en programma’s. Ook de setting en de hoeveelheid bijeenkomsten zijn belangrijk.
Lees meer over dit onderzoek naar weerbaarheid en sociale vaardigheden
   
Twitter Facebook LinkedIn
Met raamspellen eenzaamheid doorbreken
Yukali (23) volgde trainingen in LA om professioneel danseres te worden, toen door corona de wereld in lockdown ging. Terug in Nederland wilde ze iets bijdragen aan de situatie. En dat lukte haar; met boter kaas en eieren! Een ‘simpel’ raamspel dat ouderen hielp om het gevoel van verveling en eenzaamheid te doorbreken. Ze deed dit binnen de maatschappelijke diensttijd.
Lees meer over Yukali’s ervaringen
  
Aanpak en zorg voor slachtoffers van loverboys
Wat is de huidige stand van zaken rondom onderzoek naar de zorg en aanpak voor slachtoffers van mensenhandel/loverboys? En hoe kunnen we de samenwerking verbeteren? Onlangs kwamen professionals en ervaringsdeskundigen digitaal bijeen om hierover te spreken. 'Ieder slachtoffer wil behandeld worden als uniek persoon. Niet als een groep die hetzelfde is.'
Bekijk de geleerde lessen
Twitter Facebook LinkedIn
Tip 2! Maak voor je inclusie een realistische planning
Een realistische planning vooraf is erg belangrijk voor de gewenste inclusie in jeugdonderzoek. Heeft u voldoende rekening gehouden met de agenda’s van anderen? En een lijstje met ‘reservedeelnemers’ achter de hand? Dan bent u op de goede weg. Meer over een realistische planning én andere tips vindt u in onze publicatie.
Ik wil meer tips!
  
Wat kan je met de Balansmeter in coronatijd?
'De Balansmeter maakt voor ouders inzichtelijk hoe het met hen gaat. De meter helpt ook bij vroegsignalering waarop indien nodig vervolginterventies kunnen worden ingezet.' vertelt Ingrid Staal, projectleider innovatie en academisering bij GGD Zeeland. Ook in tijden van corona blijkt het een waardevolle tool. In haar blog vertelt ze hier meer over.
Aan de slag met de Balansmeter
Nieuws
Eerste aflevering van de nieuwe podcast van het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis
Hoe kunnen vrijwilligers achterstandskinderen blijven voorlezen ondanks corona?
Projectresultaten
Onrustig, impulsief of onoplettend; ADHD of iets anders?
Kinderen die onrustig, impulsief of onoplettend zijn. Niet mee kunnen komen, boos of opstandig zijn. Het roept vragen op: ‘Wat is er aan de hand? Hoe komt dit? Wat kan het kind helpen?’ In deze nieuwe brochure wordt uitleg gegeven over mogelijke oorzaken. En worden tips en adviezen gegeven aan ouders over wat ze zelf kunnen doen en waar ze hulp kunnen vragen.
Brochure bekijken
Verhalen achter de cijfers
Tijdens een transformatiedialoog gaat u in gesprek over de jeugdhulp en hoe u deze kunt verbeteren. Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren, worden de verhalen achter de cijfers opgehaald. En wordt duidelijk wat nodig is om de hulp te verbeteren. De Academische Werkplaats Inside-Out heeft een draaiboek ontwikkeld met handvatten om zulke gesprekken vorm te geven.
Bekijk het draaiboek
  
QuickScan Evalueren voor jeugdteams: waar liggen verbeterpunten?
Met de tool Bouwstenen van Evalueren krijgt u concrete verbetertips voor het beter vormgeven van evaluaties binnen uw dagelijks werk. De tool is gebaseerd op de handleiding ‘Bouwstenen van Evalueren voor Jeugdhulpprofessionals’. Wilt u weten waarom evaluatie belangrijk is en hoe de tool u hierbij helpt?
Bekijk de tool
Slimme richtlijnmodule voor uniform en wetenschappelijk-onderbouwde JGZ
De Slimme Richtlijnmodule is een data-gedreven beslissingsondersteunend systeem. Het helpt u als JGZ-professional tijdens een gesprek met cliënten om aan de hand van vragen, antwoorden en ‘afkapwaarden’ gebaseerd op één of meerdere richtlijnen, aanbevelingen te doen voor ouders en jongeren.
Bekijk de Slimme Richtlijnmodule
  
Meer projectresultaten
Onveiligheid van kinderen goed in te schatten met de nieuwe versie van het Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ) 
Samen opvoeden na de scheiding – laagdrempelige ondersteuning voor gescheiden ouders 
Jeugdhulp verbetert door gebruik feedbacksysteem voor resultaten 
Jongeren met LVB vol vertrouwen schorsen 
De drempel om hulp te zoeken na een suïcidepoging kan hoog zijn 
Nieuwe JGZ-richtlijn Houding en bewegen gepubliceerd
Nieuw onderzoek
Samenwerken aan kennisbenutting uit preventieprojecten
Vanuit het preventieprogramma gaan 8 projecten van start waarin kennisbenutting wordt gestimuleerd, om onder andere beweging van jonge kinderen in achterstandswijken te stimuleren. En richtlijnen voor gezondere schoolkantines verder te implementeren.
Bekijk de projecten
  
Verbeteren van psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders
Statushouders ervaren vaak welzijns- en gezondheidsproblemen. Ook sluit de hulp die geboden wordt niet altijd goed aan. In 10 nieuwe projecten gaan onderzoekers onder andere aan de slag met het verbeteren van toegang tot zorg via preventieve ouderschapsondersteuning en het inzetten van Centering Pregnancy voor groepen van Eritrese vrouwen.
Bekijk de projecten
  
Evenementen
Startbijeenkomst regionale kenniswerkplaatsen jeugd
Op maandag 5 oktober 2020 vindt de startbijeenkomst van de regionale kenniswerkplaatsen jeugd plaats. De bijeenkomst is digitaal bij te wonen van 10.00 tot 13.00 uur. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.
Ik ben erbij!
Online conferentie Bouwstenen van effectonderzoek
Op 26 november 2020 presenteren de 7 consortia Effectiviteit psychosociale interventies jeugd hun geleerde lessen van onderzoek naar de kernelementen van bewezen effectieve interventies voor kinderen en jongeren. De voertaal van de conferentie is Engels.
Schrijf u nu in!
Samen toekomst maken
27
OKT
 
12.00 - 17.00 uur,
De Fabrique, Utrecht
Voor de Jeugd Dag
2
NOV
 
9.00 - 17.00 uur, Digitaal
 
 
Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2020: online editie
19
NOV
 
9.00 - 16.00 uur, Digitaal
 
  
Subsidie
Tijdig signaleren en ondersteunen van kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden
Wat werkt bij het tijdig signaleren en zo goed mogelijk ondersteunen van kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden, waarvoor kansrijk opgroeien en opvoeden niet vanzelfsprekend is? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er nu een subsidieronde opengesteld. Deadline voor het indienen van het projectidee is dinsdag 27 oktober 2020, 14.00 uur.
Meer over de subsidieoproep
Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data Fase ll
Kinderen verdienen alle kansen. Maar nog altijd maken te veel kinderen een slechte start. Daarom hebben NWO en ZonMw als onderdeel van de Nationale wetenschapsagenda het nieuwe onderzoeksprogramma Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data opgezet. Deze subsidieoproep is opengesteld om te onderzoeken óf en hoe big data onderzoek kan leiden tot betere preventie, hulp en ondersteuning. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 8 december 2020, 14.00 uur.
Meer over de subsidieoproep
Deadline: 1 oktober 2020
NWA-programma ‘Onderzoek op routes door consortia’
Deadline: 25 oktober 2021, 14.00 uur
VOUCHERS Gewoon Bijzonder - Kruisbestuiving mbo (maatschappelijke) zorgopleidingen en de gehandicaptensector
  
Deadline: 2 november 2020, 14.00 uur
Onbeperkt meedoen! - onzichtbare drempels wegnemen op het gebied van onderwijs, opleiding en werk voor jongeren met een beperking
 
   
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube
...