Aan de slag met participatie in onderzoek: Bekijk onze tips! Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief Jeugd, augustus 2020
 
Uitgelicht
Participatie in onderzoek: hoe doet u dat?
Wat is participatie in onderzoek en hoe pakt u dat aan? Associate professor Christine Dedding geeft advies. 'De kerngedachte van participatie is dat we allemaal over waardevolle kennis beschikken. De grootste sleutel daarin is investeren in ontmoetingen buiten de formele setting.' Meer tips leest u in dit interview.
Aan de slag met participatie!
Twitter Facebook LinkedIn
Tip1! Bereid uw inclusie in jeugdonderzoek gedegen voor
Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt ook voor inclusie in onderzoek. Heeft u bijvoorbeeld voldoende in kaart gebracht waarom mensen misschien niet aan uw onderzoek willen deelnemen? Meer over deze tip én andere tips vindt u in onze nieuwe publicatie.
Bekijk de publicatie!
Twitter Facebook LinkedIn
Met kennis effectievere opvoedingssteun bieden
Meer inzicht in de zorgen van ouders over de opvoeding én inzicht in de effectieve elementen van opvoedprogramma’s. Dit maakt vraaggerichte steun aan ouders en beter advies aan gemeenten mogelijk. Binnenkort verschijnen de bevindingen in een brochure.
Hoe geef ik vraaggerichte steun?
Van tienermoeder tot powervrouw
Jong moederschap combineren met ambitie. Melissa Ruts en Chiara Vanenburg weten er alles van. Daarom zijn zij nu betrokken als ervaringsdeskundigen in de commissie van het programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap. In deze column vertellen ze over hun ervaringen.
Lees de column
  
Nieuws
Vanaf 1 augustus alle schoolterreinen rookvrij 
Wat vinden ouders belangrijk in de ondersteuning van het consultatiebureau en de JGZ vanuit school?
ZonMw beleidsplan 2020 – 2024 ‘Het verschil maken’ 
Voortgangsrapportage juli 2020 Actieprogramma Kansrijke Start 
  Integraal werken in de jeugdhulp: van wil naar weg 
Projectresultaten
Eerste resultaten creatieve ideeën aanpak coronavirus
Door heel Nederland zijn initiatieven gestart om de negatieve gevolgen van het coronavirus voor kwetsbare groepen of praktische problemen in de zorg te beperken. De impact van ieder project is verschillend, maar alle projecten zijn op hun eigen manier waardevol.
Lees meer over de resultaten
Tussenresultaten systeemgerichte aanpak van trauma bij huiselijk geweld
Onlangs hebben 2 onderzoeken binnen het programma Geweld hoort nergens thuis de eerste fase van hun onderzoek afgerond. Deze onderzoeken zijn erop gericht om voor het specifieke thema van trauma te kijken wat effectieve interventies zijn.
Bekijk de resultaten
  
Inzet ervaringsdeskundigen bij suïcide-problematiek als positief ervaren
De belangrijkste tips die zij geven over hun verblijf in de JeugdzorgPlus: praat met en luister naar jongeren. Toon gevoel als hulpverlener. Neem de tijd om een band op te bouwen. Laat iemand die suïcidaal is niet alleen, zeker niet geïsoleerd.
Lees meer over deze tips
Nieuwe tool signaleert slachtoffers loverboys in een vroeg stadium
Samenwerkende partijen in Limburg ontwikkelden met het Openbaar Ministerie een signaleringsinstrument voor potentiële slachtoffers van loverboys. Deze tool brengt meisjes die gevaar lopen in handen te vallen van loverboys in een vroeg stadium in beeld.
Meer over deze tool
 
Meer projectresultaten
Kan serious gaming sporten stimuleren? 
Preventieve tools tegen overgewicht en hoge bloeddruk jeugd
Methylphenidaat bij ADHD: hoe zorgvuldig wordt voorgeschreven en wat is de werkzaamheid na lange tijd?
Nieuw onderzoek
Nieuwe projecten onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis van start
In september starten 6 nieuwe onderzoeksprojecten van het programma Geweld hoort nergens thuis. De onderzoeken richten zich op goede aanpakken voor (vroeg)signalering en samenwerken en regisseren rondom complexe casuïstiek op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Wat gaan deze projecten doen?
Evenementen
Vervolgbijeenkomst ‘Aanpak en zorg voor slachtoffers van loverboys’
3
sep
 
13.45 - 17.00, Digitaal
Masterclass jongerenparticipatie in onderzoek - september
18
SEP
 
09.30 - 13.30, Digitaal
  
Masterclass jongerenparticipatie in onderzoek - oktober
2
okt
 
09.30 - 13.30, Digitaal
Startbijeenkomst regionale kenniswerkplaatsen jeugd
5
okt
 
10.00 - 13.00,
Digitaal
Samen toekomst maken
27
okt
 
12.00 - 17.00,
De Fabrique, Utrecht
Bekijk alle agenda items op onze website.
Subsidie
Deadline: 2 september 2020, 14.00 uur
Onderzoek naar professionele norm en kennisverwerving - Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
Deadline: 29 september 2020, 14.00 uur
Evaluatie Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen
  
Deadline: 27 oktober 2020, 14.00 uur
Wat werkt bij het tijdig signaleren en ondersteunen van kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden?
Deadline: 25 februari 2021, 14.00 uur
VOUCHERS Gewoon Bijzonder - Kruisbestuiving mbo (maatschappelijke) zorgopleidingen en de gehandicaptensector
  
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube
...