Vertraging in uw onderzoek voorkomen? 5 tips voor een succesvolle inclusie. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief Jeugd, juli 2020
 
Uitgelicht
Tips voor succesvolle inclusie in jeugdonderzoek
Wetenschappelijk onderzoek staat of valt bij het includeren van voldoende én de juiste respondenten. In de praktijk valt het werven van deelnemers aan een studie soms tegen. Hoe voorkomt u vertraging in uw onderzoek doordat de inclusie niet vlot genoeg verloopt? Met deze 5 tips komt u beslagen ten ijs.
Bekijk de publicatie
Twitter Facebook LinkedIn
Participatie in onderzoek
Participatie van ouders en jongeren helpt onderzoek, ontwikkel- en innovatieprojecten verder. Hoe kan je er concreet mee aan de slag? En participatie in coronatijd, hoe pak je dat aan? Je leest het in onze nieuwsbriefspecial boordevol inspiratie en tips.
Bekijk de nieuwsbriefspecial
Twitter Facebook LinkedIn
  
Vakantietip!
Magazine JIJ JGZ
Heeft u JIJ JGZ al gelezen? Dit magazine voor de JGZ-professional staat vol met interessante artikelen, interviews met collega's en ouders die vertellen over hun ervaring met de JGZ. Alle JGZ-medewerkers ontvingen het magazine eind juni via hun organisatie. Niet ontvangen? Bekijk het magazine online. Of bestel hem kosteloos.
Lees JIJ JGZ online
Begeleiding
(ex-)gedetineerde jongeren complex in coronatijd
De coronacrisis speelt de begeleiding van (ex-)gedetineerde jongeren flink parten. En dat geldt zeker voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Dat blijkt uit de ervaringen van het project Forsa! Het project beoogt jongeren na detentie op het rechte pad te houden.
Lees het interview
  
Korte en krachtige aanpak voor ADHD blijkt verrassend effectief
Effectievere psychosociale behandelingen voor kinderen met ADHD of druk gedrag, hun ouders en hun leerkrachten, én minder medicatiegebruik. Dat is wat het consortium wil bereiken. De resultaten uit het onderzoek bieden veel mogelijkheden tot verbetering van de bestaande aanpak. Projectleider Barbara van den Hoofdakker en therapeute Lianne van der Veen vertellen erover.
Meer over de behandeling van ADHD
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
Hoe gaat het met het welzijn en stress onder Nederlandse jongeren? 
Alle kennis voor de transformatie van de jeugdhulp bij elkaar
Rapport Kennis van en voor gemeenten - onderzoeken en leren wat werkt 
Projectresultaten
Vragenlijst voor meten problematische gehechtheid bij kinderen 2-5 jaar
In deze vragenlijst worden opvoeders bevraagd over de gehechtheidsrelatie met hun kind. Dat maakt inzichtelijk wanneer er sprake is van een veilige of onveilige gehechtheid. Daarnaast is de vragenlijst een nuttig hulpmiddel in het diagnostische proces van hulpverleners.
Meer over de vragenlijst
Instrumenten huiselijk geweld en risicojongeren nog onvoldoende gebruikt
Professionals in onder meer onderwijs, (jeugd)gezondheidszorg en kinderopvang spelen een belangrijke rol in het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling, en het signaleren van risicojongeren. Daarom is er wetgeving die de signalering en aanpak ervan moet verbeteren. Uit een evaluatie over het gebruik van deze wetgeving blijkt dat beide instrumenten onvoldoende worden gebruikt door professionals.
Meer weten?
 
Jongeren positief over hun leven, maar niet dankzij JeugdzorgPlus
Het gaat nu goed met de meeste jongeren die tussen 2008 en 2013 verbleven in een instelling voor JeugdzorgPlus. Maar dat is volgens de jongeren zelf niet te danken aan de hulp die zij kregen. Zij voelden zich vaak niet gehoord en soms weggestopt. Sommigen hadden geen idee waarom ze in een  JeugdzorgPlus-instelling zijn geplaatst.
Meer over dit onderzoek
Jeugdhulp bij kindermishandeling en seksueel geweld: doen we de juiste dingen?
Om beter inzicht te krijgen in de geboden hulp en de effectiviteit daarvan voor kinderen die te maken hebben gehad met een vorm van (seksueel) geweld of mishandeling, zijn de mogelijkheden om dit te monitoren onderzocht. Omdat er niet één indicator is die de juiste hulp bepaalt, wordt aanbevolen om de effecten globaal te monitoren en dit te combineren met diepteonderzoek.
Lees meer over de evaluatie
 
Meer projectresultaten
App voor jongeren met depressieve klachten 
Hulp voor ouders met zorgkind
Cultuursensitief vakmanschap: ken je eigen (voor)oordelen 
Wet afbreking zwangerschap functioneert in de praktijk naar behoren 
Nieuw onderzoek
Pilot van JGZ-richtlijn naar module van start
Deze maand start een pilot waarin 2 JGZ-richtlijnen omgezet worden naar modules. Dit gebeurt aan de hand van een conceptwerkwijze, waarmee uiteindelijk alle richtlijnen in modules omgezet worden. Hierdoor zijn ze makkelijker na te slaan en kunnen ze beter actueel gehouden worden.
Wat gebeurt er in de pilot?
  
Versterken en verbeteren wijkgericht werken
12 projecten gaan de komende 2 jaar aan de slag met het verbeteren van de kwaliteit van wijkgericht werken met kinderen en gezinnen. Met als doel kinderen zo optimaal mogelijk te laten opgroeien. De projecten doen dit door bij te dragen aan kennisontwikkeling over wat werkt, het toepasbaar te maken en bestaande kennis te benutten.
Meer over de projecten
  
Aanvullende subsidieronde voor projecten maatschappelijke diensttijd opengesteld
Bestaande projecten kunnen extra budget aanvragen om hun partnerschap uit te breiden met nieuwe partners. Om hiermee meer jongeren te bereiken of aanbod in andere regio’s te genereren. Met deze uitbreiding kunnen zij MDT laten groeien naar een landelijk dekkend netwerk.
Meer over deze ronde
Meer nieuw onderzoek
Voor zwangere vrouwen met een lage sociaaleconomische status is stoppen met roken extra lastig 
13-wekenecho: meerwaarde voor zwangere vrouwen? 
Evenementen
Evenementen en het coronavirus
Heeft u zich opgegeven voor een bijeenkomst? Bekijk dan of de datum, plaats en/of vorm van de bijeenkomst is gewijzigd. Deze kan bijvoorbeeld digitaal plaatsvinden. Voor de meest actuele informatie over bijeenkomsten kunt u terecht op www.zonmw.nl, ZonMw:Jeugd op LinkedIn of op de website van de organiserende partij. Deze agenda zal met regelmaat geüpdatet worden.
Save the date: Jeugd in Onderzoek
Op donderdag 8 april 2021 vindt Jeugd in Onderzoek plaats. Een must voor iedereen die op enige manier betrokken is bij onderzoek in de jeugd- en onderwijssector! 
Het extra thema voor dit jaar is ‘Gelijke Kansen’.
Meer over de thema's
  
Vervolgbijeenkomst ‘Aanpak en zorg voor slachtoffers van loverboys’
3
SEP
 
13.30 - 17.00,
Digitaal
   
Subsidie
Wat werkt voor kinderen en gezinnen waar kansrijk opgroeien en opvoeden niet vanzelfsprekend is?
In juli 2020 verwachten we vanuit het programma Wat werkt voor de jeugd een subsidieoproep open te stellen. De subsidieoproep is gericht op onderzoek naar wat werkt bij het tijdig signaleren en zo goed mogelijk ondersteunen van kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden door het versterken van beschermende factoren met behulp van preventie. Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe subsidiemogelijkheden?
Volg zonmw: jeugd op Linkedin!
Deadline: 2 september 2020, 14.00 uur
Geweld hoor nergens thuis - Onderzoek naar professionele norm en kennisverwerving
Deadline: 29 september 2020, 14.00 uur
Evaluatie Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen
Deadline: 24 november 2020, 14.00 uur
Gemeenten Samen Gezond
Deadline: 25 februari 2021, 14.00 uur
VOUCHERS – Gewoon Bijzonder: mbo(-docenten) en zorgprofessionals vanuit de gehandicaptensector
Deadline: 25 februari 2021, 14.00 uur
VOUCHERS – Gewoon Bijzonder: kruisbestuiving o.a. door middel van gastlessen
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube
...