Nieuwsbrief met o.a. nieuwe Amsterdamse aanpak rond verward gedrag en app voor depressieve jongeren Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, juni 2020
Geestelijke gezondheid

 
Nieuwe Amsterdamse aanpak rond gevaarlijk verward gedrag
 
De GGD Amsterdam ontwikkelde met ketenpartners een nieuwe aanpak voor mensen met psychiatrische klachten en gevaarlijk gedrag. De betrokkenen gebruiken een instrument voor dreigingsanalyse en maken een afweging tussen privacy, het medisch beroepsgeheim en maatschappelijke veiligheid.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Trimbos-instituut en GGZ Oost Brabant ontwikkelen app voor depressieve jongeren
Veel depressieve jongeren krijgen niet de zorg die zij nodig hebben. Zij weten vaak niet dat zij depressief zijn of schamen zich voor hun klachten. Het Trimbos-instituut en GGZ Oost Brabant ontwikkelde daarom samen met jongeren en hulpverleners de app Boost My Mood voor jongeren met depressieve klachten.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
Ervaringen van 5 jaar MIND Young Academy
UVA-onderzoekers: zorg krijgen tijdens lockdown lastig voor nieuwe gevallen
Update COVID-19 Programma: veel belangstelling
Mensen met triple problematiek passen in alle hokjes
Zo kan het ook! Sociaal domein en ggz samen effectiever
Verwijzingen naar ggz op 85% van het aantal voor de corona-crisis
Tweede Kamerbrief ggz over o.a. besluitvorming passend vervoer
Projectresultaten
Verbeter het welzijn, begin bij de buurt
Hoe kun je vanuit de kracht van burgers en verbeteringen in de wijk de ‘positieve gezondheid’ van mensen verbeteren? Het Louis Bolk Instituut onderzocht het met actieve bewoners in Venserpolder, een deel van Amsterdam Zuidoost.
Lees het artikel
Twitter Facebook LinkedIn
  
Stappenplan voor passend antipsychoticagebruik in verpleeghuis
Veel verpleeghuisbewoners met dementie krijgen antipsychotica wanneer zij probleemgedrag vertonen, ook al hebben deze middelen vaak nadelige bijwerkingen en zijn ze niet effectief. Het nieuwe Stappenplan Antipsychotica, dat vooral de communicatie tussen zorgverleners moet verbeteren, kan helpen om meer passend voor te schrijven.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
   
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Op naar 100% Open access: NWO en ZonMw goed op koers, verdere stappen wel nodig
NWO en ZonMw streven naar 100% Open access. Om dit te halen zijn extra inspanning en verdere stappen nodig. Jeroen Geurts (voorzitter ZonMw): “Ook bij ZonMw zullen we 2020 gebruiken om het Open access beleid aan te scherpen. De principes van PlanS zullen gaan gelden voor alle subsidieoproepen die  worden opengesteld vanaf 1 januari 2021."
Lees meer hierover
Twitter Facebook LinkedIn
De noodzaak van niet-noodzakelijke zorg
Column van Babette Rump, arts maatschappij & gezondheid (profiel infectieziektenbestrijding) bij het RIVM.
Lees de column
Twitter Facebook LinkedIn
Heldere lessen voor effectiever behandelen
Het consortium Externaliserend probleemgedrag heeft onderzocht welke aanpak werkt bij kinderen en jongeren die zichzelf en hun omgeving met hun probleemgedrag veel overlast bezorgen. Met de resultaten kunnen hulpverleners jeugdigen veel effectiever helpen, aldus hoogleraar ontwikkelingspsychologie Bram Orobio de Castro (UvA).
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
Succesfactoren in jeugdhulpaanbod voor vluchtelingenkinderen
Jeugdhulpaanbod voor vluchtelingenkinderen was tot nu toe, vooral buiten de grootstedelijke gebieden, vaak nauwelijks voorhanden. Daarnaast blijkt succes van jeugdhulp aan deze kinderen afhankelijk van 3 factoren. De succesfactoren zijn terug te vinden in een nieuw digitaal instrument.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Iedereen een dak
Het nieuwe platform iedereenondereendak.nl is live. Wij zijn nauw betrokken bij dit platform. Op dit platform worden creatieve oplossingen gedeeld om extra woonplekken voor daklozen te creëren. Hier word je geïnspireerd door innovatieve ideeën om de maatschappelijke opvang te vernieuwen en lees je meer over succesvolle projecten ter preventie van dakloosheid.
Bekijk de website
Evenementen
Vervolgbijeenkomst ‘Aanpak en zorg voor slachtoffers van loverboys’
3
SEP
 
13.30 - 17.00 |         Digitaal
Symposium Lof der Verpleegkunst
4
NOV
 
12:00 - 17:00 | De Doelen, Rotterdam
Subsidie
Vooraankondiging subsidieronde fellowshipsubsidies
In juli 2020 wordt vanuit het Onderzoeksprogramma ggz een subsidieronde opengesteld voor fellowshipsubsidies (persoonsgebonden subsidies). Hiermee willen we nieuwe, creatieve en grensverleggende ideeën stimuleren, waarmee de zorg voor cliënten in de ggz verbeterd kan worden. Er lopen binnen het Onderzoeksprogramma ggz al 10 fellowshiptrajecten, met deze ronde is er ruimte voor nogmaals 5 trajecten. Per fellowshipaanvraag kan maximaal € 300.000,- worden aangevraagd met een looptijd van  minimaal 3 en maximaal 5 jaar. Houd onze website, nieuwsbrief en subsidiekalender in de gaten voor meer informatie over invulling van deze ronde.
Naar de subsidiekalender
Deadline: 7 juli 2020, 14:00 uur
Evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang
Deadline: 17 november 2020, 14:00 uur
NWA Economische veerkracht van vrouwen
Externe subsidieoproep
 
Innovatieve projecten voor de kinder- en jeugdpsychiatrie - Stichting Suffugium en KJP.

Deadline: 30 september 2020
Meer informatie
   
    
Contact
Telefoon: 070 349 54 70
Email: ggz@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/ggz
Volg ons op LinkedIn
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube
...