Zó behandelt u jongeren met probleemgedrag effectiever Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief Jeugd, mei 2020
Jeugd
 
Uitgelicht
Heldere lessen voor effectiever behandelen
Het consortium Externaliserend probleemgedrag heeft onderzocht welke aanpak werkt bij kinderen en jongeren die zichzelf en hun omgeving veel overlast bezorgen met hun probleemgedrag. Met de resultaten kunnen hulpverleners jeugdigen veel effectiever helpen. We spraken hoogleraar ontwikkelingspsychologie, Bram Orobio de Castro over de bevindingen.
Hoe kan ik omgaan met probleemgedrag?
Twitter Facebook LinkedIn
Bloeiende samenwerking in tijden van crisis
Vorige week vroegen we op de Dag van de Verpleging verpleegkundigen naar hun inzet en betrokkenheid in deze tijd. Zo spraken we ook met verpleegkundig specialist jeugd Ingrid Brokx: ‘Tijdens deze crisis werkt iedereen goed met elkaar samen. Dát moeten we vasthouden, dat we samen voor de gezinnen staan, ook als de ergste crisis voorbij is'.
Lees het interview met Ingrid
 
Studenten en docenten direct in contact met de praktijk via leernetwerken
Duurzame uitwisseling tussen opleiding en praktijk met het oog op het veranderende werk in de jeugdsector. Daarom werken hogescholen met de praktijk samen in leernetwerken. Maar wat is de meerwaarde van zo’n leernetwerk? We spraken met dr. Christian Wallner over zijn onderzoek naar de 5 regionale leernetwerken jeugd.
Wat is de meerwaarde van leernetwerken?
Twitter Facebook LinkedIn
Zamzam over haar MDT bij Beeldbrengers
Zamzam (19), die nu 4 jaar in Nederland woont, wil internationaal journalist worden. Die ambitie ontwikkelde ze dankzij MDT. Bij Beeldbrengers in Nijmegen ging Zamzam op pad om zelf vlogs te bedenken en maken: ‘Het leukste vond ik het sociale aspect. Daardoor is ook mijn Nederlands verbeterd.’
Lees het hele verhaal van Zamzam
  
Inschrijving Medische Inspirator prijs 2020 geopend
De Medische Inspirator prijs stimuleert duurzame samenwerkingsverbanden om vraaggericht onderzoek naar producten waar patiënten behoefte aan hebben te versnellen. Ook dit jaar is er weer ruimte voor inzendingen vanuit het jeugdveld. Heeft u een goed idee?
Meld uw idee aan!
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
JGZ-professionals kunnen met vragen over corona terecht bij Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) 
Ouders in coronatijd gebukt onder zorg voor kind met ernstige meervoudige beperking 
Projectresultaten
ScheidingsATLAS helpt ouders bij scheiding
De training ScheidingsATLAS is gericht op het verwerken van en beter omgaan met een scheidingssituatie, om emotioneel in staat te zijn hernieuwd ouderschap vorm te geven. Ouders krijgen hiermee handvatten voor ondersteuning van hun kinderen. En krijgen daarnaast nieuwe ideeën en een impuls om hiermee aan de slag te gaan.
Meer over de training
Kwetsbare jongeren bereiken en contact houden; hoe doet u dat?
Werkplaatsen KeTJA en Sociaal Domein ontwikkelden 3 producten voor professionals om de maatschappelijke participatie van kwetsbare jongeren te ondersteunen. Een e-learning over eenzaamheid, materialen voor het geven van een workshop of leerbijeenkomst over bejegening van jongeren en een handreiking voor het opzetten van een peer-to-peer steungroep.
Meer over deze hulpmiddelen
Twitter Facebook LinkedIn
  
Factoren voor afname gebruik van JeugdzorgPlus onderzocht
In onderzoek naar de verschillen in de instroom bij JeugdzorgPlus-instellingen zijn aanknopingspunten gevonden om plaatsingen in de instellingen te voorkomen. En als plaatsing toch nodig is, het verblijf zo kort mogelijk te houden.
Meer over de aanknopingspunten
Succesfactoren in jeugdhulpaanbod voor vluchtelingenkinderen
Jeugdhulpaanbod voor vluchtelingenkinderen was tot nu toe, vooral buiten de grootstedelijke gebieden, vaak nauwelijks voorhanden. Daarnaast blijkt succes van jeugdhulp aan deze kinderen afhankelijk van 3 factoren. De succesfactoren zijn terug te vinden in een nieuw digitaal instrument.
Lees meer over de succesfactoren
  
Meer projectresultaten
Jongeren met uitkering helpen aan werk: ‘Wij willen voor jongeren het kastje én de muur zijn’
Screeningssysteem voor opsporen studenten met psychische problemen geïmplementeerd
Nieuw onderzoek
Helpen wanneer het nodig is #ookditismdt
De maatschappelijke diensttijd (MDT) gaat voor jongeren, naast het ontwikkelen van hun talenten ook om iets doen voor een ander. Juist in deze tijd. Projecten die al een MDT aanbieden ontwikkelden plannen om ook tijdens de coronamaatregelen MDT aan te bieden met #ookditismdt. Hiermee kunnen jongeren zich nu extra inzetten. De eerste projecten zijn inmiddels gestart!
Wat doen deze projecten?
  
Implementatie blended Grip Op Je Dip
Gripopjedip (GOPJD) is een online interventie van 5 modules voor jongeren (16-25 jaar) die met depressieklachten de huisarts bezoeken. Er worden een vernieuwd scholingsaanbod en een online groepscursus ontwikkeld bij huisartsenpraktijken in Deventer en omstreken. Deze worden na afloop landelijk beschikbaar gesteld.
Bekijk dit project
  
Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19)
Hoe kunnen we de negatieve gevolgen van het coronavirus (COVID-19) beperken? Deze projecten bieden creatieve oplossingen voor de jeugd.

Bekijk de projecten
Evenementen
Bijeenkomsten aangepast door coronavirus
Heeft u zich opgegeven voor een bijeenkomst? Bekijk dan of de datum, plaats en/of vorm van de bijeenkomst is gewijzigd. Deze kan bijvoorbeeld digitaal plaatsvinden. Voor de meest actuele informatie over bijeenkomsten kunt u terecht op www.zonmw.nl, ZonMw:Jeugd op LinkedIn of op de website van de organiserende partij. Deze agenda zal met regelmaat geüpdatet worden.

De onderstaande bijeenkomsten zijn aangepast:
Aanpak en zorg voor slachtoffers van loverboys
3
SEp
 
Deze bijeenkomst zal digitaal plaatsvinden
Masterclass jongerenparticipatie in onderzoek
18
SEp
 
Deze bijeenkomst zal digitaal plaatsvinden
  
Symposium bouwstenen voor effectonderzoek
26
NOV
 
Dit is een fysieke bijeenkomst
  
Subsidie
Vooraankondiging subsidieronde fellowshipsubsidies
In juli 2020 wordt vanuit het Onderzoeksprogramma ggz een subsidieronde opengesteld voor fellowshipsubsidies. Hiermee willen we nieuwe, creatieve en grensverleggende ideeën stimuleren, waarmee de zorg voor cliënten in de ggz verbeterd kan worden. Houd onze LinkedIn-pagina, website en nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie over de invulling van deze ronde.
Volg ons op linkedin!
Deadline: 2 juni 2020, 14.00 uur
Medische Inspirator prijs 2020
Deadline: 15 juni 2020, 12.00 uur
Ronde 4b - MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk
 
Deadline: 2 september 2020, 14.00 uur
Onderzoek naar professionele norm en kennisverwerving - Onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis
 
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube
...