In deze nieuwsbrief aandacht voor markering: wat is onderzocht, hoe werkt het in de praktijk en hoe gaan professionals om met markering. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief nummer 13 | maart 2017
Palliatieve
zorg
 
Programmanieuws
Projectleiders-bijeenkomst Palliantie
Op 25 januari 2017 vond de projectleidersbijeenkomst van Palliantie plaats. Doel van de bijeenkomst was ervaringen delen, inspiratie opdoen en waar mogelijk verbinden.
Een impressie van deze middag
Twitter LinkedIn
'Positieve gezondheid' uitgangspunt bijeenkomst proeftuin
ZonMw was aanwezig bij de bijeenkomst gericht op de Limburgse proeftuinen, waarbij Positieve Gezondheid het uitgangspunt vormt. Een inspirerend voorbeeld voor palliatieve zorg. Bent u benieuwd naar onze bevindingen?
Verslag bijeenkomst Limburgse proeftuin
Managementrapportage Palliantie. Meer dan zorg 2016
Nieuwsgierig wat er in het 2e subsidiejaar van 'Palliantie. Meer dan Zorg' is gebeurd? Lees dan de managementrapportage.
Lees het rapport
Een steen in de vijver door het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg (VPZ)
Het VPZ laat een mooie erfenis achter, zo blijkt uit de procesevaluatie door Willemijn van Gastel. Veel organisaties zijn aan de slag gegaan met de Goede Voorbeelden en hebben hiermee hun zorgverlening aan patiënten/cliënten in de palliatieve fase en hun naasten verbeterd.
Informatie over de evaluatie
Programma ‘Samen beslissen’ in Palliatieve Zorg
ZonMw voerde medio 2016 een interessepeiling uit, waarna er 44 ideeën zijn ingediend. Hiervan waren er 8 specifiek gericht op samen beslissen in de palliatieve zorg. Er zijn 3 voorstellen uitgenodigd tot het indienen van een subsidieaanvraag.
Meer informatie
Overig nieuws
VWS Informatiekaart Palliatieve Zorg
Het ministerie van VWS heeft een informatiekaart ontwikkeld voor professionals. In de informatiekaart wordt de vereenvoudigde financiering van de palliatieve zorg uitgelegd.
Bekijk de Informatiekaart (pdf)
Film: inzet van vrijwilligers in verpleeghuizen
De film geeft een beeld van de inzet van getrainde VPTZ-vrijwilligers op de afdeling psychogeriatrie in twee verpleeghuizen.
Bekijk de film
Vragenlijst Kennisagenda Gezond ouder worden
Wij nodigen u van harte uit om via een digitale vragenlijst aan te geven welke kennisvragen over ‘Gezond ouder worden’ u het belangrijkst vindt. Wilt u uw stem uitbrengen?
Start de vragenlijst
In beeld
‘Verzorgenden kennen bewoner vaak het beste’
De ervaring van Erwin Mantel, verpleegkundige in hospice Kajan Hilversum, kan teams helpen bij het markeren, ofwel starten van de palliatieve fase. 'Hoe eerder je –met elkaar– iemands behoeften signaleert en daarover in gesprek raakt, hoe beter', aldus Mantel.
Interview met Erwin Mantel
Twitter LinkedIn
'Markeren van de palliatieve fase is moeilijk'
'Voor veel medisch specialisten (ook huisartsen) is het begrip palliatieve fase onduidelijk. Er heerst nog steeds het idee dat dat om de stervensfase gaat', aldus Liesbeth Peters, longarts en kaderarts palliatieve zorg.
Lees het artikel van Liesbeth Peters
Twitter LinkedIn
Subsidiekalender
Deadline 9 mei 2017 14:00 uur
Palliantie. Meer dan zorg, ronde 2017
Projecten markering
Lopende projecten
Bijdragen aan het welbevinden van patiënten en hun naasten.
Voldoet de “Surprise question” nog? 
Afgeronde projecten die bijdragen aan markering
Signalering in de palliatieve zorg, denk- en werkmethode voor verzorgenden.
Identificeren van en pro-actieve zorgplanning bij palliatieve patiënten met de huisarts als coördinator.
Vroegtijdige inzet van Palliatieve Zorg bij Demente Verpleeghuisbewoners.
Het herkennen van de palliatieve fase en de verleende zorg: een mixed-method studie.
Kennissynthese Nieuw Model Palliatieve Zorg.
Besluitvorming in de palliatieve fase bij Antes.
Agenda
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen
06
APR
 
09:30 - 18:00,
Beurs van Berlage, Amsterdam
De PatiëntenTOP
11
APR
 
13:00 - 18:00,
Muntgebouw, Utrecht
EACP Congres Palliatieve zorg
18
MEI
 
Driedaags event
09:00 - 18:00,
Madrid (Spanje)
Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Spreekt deze nieuwsbrief u aan? De nieuwsbrief verschijnt 6 keer per jaar. Meld u direct aan! 
Aanmelden
Nieuwsbrieven
samenwerkingspartners
 IKNL
 Agora
Contact
programmabureau
070- 349 53 94  
palliatievezorg@zonmw.nl
www.zonmw.nl/palliantie
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube