Coronavirus-update, samenwerken rondom verward gedrag en toekomst Onderzoeksprogramma ggz Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, april 2020
Geestelijke gezondheid
 
Coronavirus (COVID-19) en ZonMw
Het nieuws over het coronavirus (COVID-19) raakt ons allemaal. Prioriteit heeft nu de gezondheid, dat staat bovenaan. Hier wordt hard aan gewerkt, ook binnen ZonMw. Op de website vind je het laatste nieuws over de verschillende maatregelen en onderzoeken.
ZonMw-pagina coronavirus
Twitter Facebook LinkedIn
Leren samenwerken rond verward gedrag
Samenwerking in het het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein is essentieel om mensen met verward gedrag goed te kunnen helpen. Lees hoe studenten van de Hogeschool Rotterdam en Inholland leren andere disciplines op te zoeken met de minor Connect.
Lees het Mediatorartikel
Twitter Facebook LinkedIn
Toekomst Onderzoeksprogramma ggz
Het aantal onderzoeksvragen in de ggz is dusdanig groot en divers dat er in afstemming met veldpartijen is gekeken op welk type onderzoek het Onderzoeksprogramma ggz zich moet gaan richten.
Lees het nieuwsbericht
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
Inventarisatie zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie
Blog: Verbinding van zorg en veiligheid in ongewone tijden
Man-vrouwverschillen in tijden van corona
Nieuwsbrief Hulpkaart april 2020
ZonMw en de Hersenstichting nemen initiatief voor opstellen van een nationaal hersenbrede onderzoeksagenda
Hoe stel je je kind met autisme gerust over het coronavirus?
Zo voorkom je een piek van burn-out en PTSS
De coronacrisis vergt veel van je mentale veerkracht als zorgprofessional. Het Amphia ziekenhuis en GGz Breburg bundelen hun kennis op Vergeetjezelfniet.nu. Vanuit de ZonMw-regeling 'creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19)' worden ze ondersteund.
Meer informatie
Twitter Facebook LinkedIn
Praktijkvoorbeelden en achtergrond
Hoe beoordeelt ZonMw ggz-onderzoek?
Voormalig ZonMw-commissievoorzitter Dick Kaasjager, bestuurssecretaris van MIND Ben Roelands en ZonMw-programmamanager Marloes van der Maas geven antwoord op vijf vragen over de beoordelingsprocedure binnen een subsidieronde in De Psychiater.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Geen Ritalin-recept zonder goede diagnostiek
'Ritalin is bedoeld voor kinderen met ADHD. Dan begin je dus met goed vast te stellen of het kind inderdaad ADHD heeft,’ zegt Pieter Hoekstra, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar blijkt in de praktijk anders te liggen.
Lees meer
 
Betere informatie-uitwisseling bij hulp aan mensen met verward gedrag
Om mensen met verward gedrag te kunnen helpen, is het soms nodig hun persoonsgegevens te kunnen delen met andere zorg- of hulpverleningsorganisaties. Hoe doe je daarbij recht aan hun privacy? In de Leertuin Zorg en Veiligheid werden oplossingen gezocht en gevonden.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Discussieer mee!
Op onze LinkedIn-pagina plaatsen we het laatste nieuws over geestelijke gezondheid. Blijf op de hoogte en discussieer mee met professionals.
Naar de LinkedIn-pagina
 
Nieuwe projecten
Vliegende Brigade en Welkome Wijk van start
Binnenkort starten 2 landelijke projectlijnen binnen het ZonMw-programma Beschermd Thuis. Het landelijk platform MIND start in samenwerking met werkplaats COMO de Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid. Samen Sterk Zonder Stigma start het project Welkome Wijk.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Start onderzoeksprojecten subsidieregeling COVID-19
Op korte termijn starten 8 projecten die direct effect hebben op het verloop van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) en de volksgezondheid. Dit is het eerste resultaat van de opdracht van het ministerie van VWS aan ZonMw om acuut onderzoek te financieren met directe impact op de huidige corona pandemie.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
  
Start eerste creatieve oplossingen voor aanpak coronavirus (COVID-19)
De projecten die van start gaan bieden praktische oplossingen voor een verscheidenheid aan doelgroepen die momenteel worden geraakt door de coronacrisis. “Van mentale ondersteuning voor zorgprofessionals tot een leefstijlapp voor mensen met een licht verstandelijke beperking tot het te lijf gaan van eenzaamheid met behulp van video-oplossing die breed beschikbaar wordt gesteld.”
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
  
Subsidie
Nieuwe deadlines subsidieoproepen Actieprogramma Verward Gedrag
De zeer uitzonderlijke situatie rondom de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) heeft gevolgen voor het proces rondom de subsidieaanvragen van ZonMw. Wij hechten er aan om iedereen dezelfde kans te geven voor het indienen van aanvragen, het doen van onderzoek of mee te werken in commissies of als referent aan onze rondes. Daarom is besloten om de deadlines van de subsidierondes van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag 2 maanden te verschuiven.
Lees het volledig nieuwsbericht
Deadline: 12 mei 2020, 14.00 uur
Inbedding, borging en verbinding
Deadline: 19 mei 2020, 14.00 uur
Implementatie wijk-GGD'er
Deadline: 19 mei 2020, 14.00 uur
Integraal aanbod zorg en begeleiding voor mensen met verward gedrag
Deadline: 28 mei 2020, 14.00 uur
Gender in Research Fellowship
Onderzoeksprogramma COVID-19 (‘second wave’)
Binnenkort start ZonMw samen met NWO het onderzoeksprogramma COVID-19. Onderzoekers kunnen bijdragen aan het bestrijden van de gevolgen van het coronavirus (COVID-19) op korte en langere termijn en nieuwe kennis genereren over preventie, behandeling en herstel. Verwachte start is eind april.
Lees de hoofdlijnen
   
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube
...