Nieuwsbrief ggz met o.a. effect van voeding, jongeren betrekken bij onderzoek, omgaan met verward gedrag. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
December 2017
Geestelijke gezondheid
 
Ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke beperking
Een grote groep mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) heeft moeite om mee te komen in onze steeds complexer wordende samenleving. Om deze groep goed te kunnen ondersteunen, is domein-overstijgende samenwerking vereist. Het ministerie van J&V en ZonMw zetten zich hier samen voor in.
Lees het interview met Hasan Göleli (ministerie van J&V)
Twitter Facebook LinkedIn
Welk effect heeft voeding op de psychische gezondheid?
Voeding is mogelijk van grote invloed op de geestelijke gezondheid. Daarom kunt u nu subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een kennissynthese om het effect van voeding inzichtelijk te maken.
Subsidieoproep kennissynthese voeding en psychische gezondheid
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
Nieuwe projecten verward gedrag van start
21 regionale praktijkprojecten hebben subsidie gekregen om de hulp aan mensen met verward gedrag te verbeteren. De projecten gaan allemaal uiterlijk 1 januari 2018 van start.
Bekijk de 21 regionale praktijkprojecten
Twitter Facebook LinkedIn
Positief toekomst-perspectief voor delinquente jongeren
Op 23 november 2017 heeft de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd een ZonMw Parel ontvangen. De werkplaats heeft bijgedragen aan betere zorg voor jongeren die een delict hebben gepleegd.
Lees meer over de werkplaats
Twitter Facebook LinkedIn
   
Staatssecretaris Blokhuis zet vaart achter aanpak voor mensen met verward gedrag
Belangrijke rol voor vaders bij angstbehandeling kinderen
Jongeren betrekken bij onderzoek: hoe doe je dat?
Werkt Kopstoring?
Kinderen van ouders met psychische of verslavings-problemen zijn enthousiast over de online cursus ‘Kopstoring’. De cursus geeft voorlichting en biedt hen de kans om anoniem in contact te komen met lotgenoten.
Cursus 'Kopstoring'
Twitter Facebook LinkedIn
Evenementen
NCVGZ 2018. Het congres voor de volksgezondheid
10
APR
 
09.00-17.00 uur, Jaarbeurs, Utrecht
International Conference on Integrated Care
23-25
MEI
 
NBC, Nieuwegein
Informatiebijeenkomst subsidieoproepen verward gedrag
18
APR
 
10.00-13.00 uur,
Utrecht
Samen beslissen
26 januari 2018, 2e workshopronde
Samen beslissen geeft mensen meer eigen regie in hun leven. Maar hoe doe je dat? Marlieke de Jonge en Tim van de Grift vertellen tijdens een workshop vanuit hun eigen perspectief hoe zij ‘samen beslissen’ toepassen in hun ZonMw-project.
Meer informatie
   
Subsidie
Deadline: 9 januari 2018, 14.00 uur
Veni: vernieuwend onderzoek door recent gepromoveerde onderzoekers
 
Deadline: 16 januari 2018, 14.00 uur
Praktijkprojecten regionale aanpak verward gedrag
Deadline: 16 januari 2018, 14.00 uur
Vervoer van mensen met verward gedrag
Deadline: 18 januari 2018, 14.00 uur
Onderzoek naar Tabaksontmoediging
Deadline: 30 januari 2018, 14.00 uur
Kennis over verward gedrag in onderwijs
Deadline: 6 februari 2018, 14.00 uur
Kennissynthese Voeding en psychische gezondheid
Deadline: indienen kan het hele jaar
Startsubsidie opstellen plan van aanpak verward gedrag
Betere ondersteuning voor mensen met een licht verstandelijke beperking
Vaak hebben mensen met een licht verstandelijke beperking (al dan niet met verward gedrag) levenslang en op meerdere domeinen hulp en ondersteuning nodig. U kunt nu subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van een domeinoverstijgende en persoonsgerichte aanpak.
bekijk de subsidieoproep
Toelichting subsidieoproepen verward gedrag
Op woensdag 6 december vond in Den Haag een informatie-bijeenkomst plaats waarin de verschillende subsidieoproepen rondom verward gedrag zijn toegelicht. U kunt de presentaties nu downloaden.
Download de presentaties
Contact
Telefoon 070 349 52 26
Email ggz@zonmw.nl
Website www.zonmw.nl/ggz
Volg ons op LinkedIn
  
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag.
Fijne feestdagen!
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube