In deze nieuwsbrief leest u o.a. over nieuwe onderzoeken naar vroege herkenning en gepersonalieerde zorg, ambulancezorg bij verward gedrag, effecten van kunst interventies, subsidiemogelijkheden en andere ontwikkelingen. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
September 2017
Geestelijke gezondheid
 
Ambulancezorg bij verward gedrag
In noodgevallen zijn ambulance-hulpverleners vaak als eerste ter plekke. Niet alleen bij ongelukken of levensbedreigende situaties, maar steeds vaker ook bij acute problemen van mensen met verward gedrag. Daarmee omgaan vergt niet alleen kennis van zaken, maar vooral ook een goede afstemming met andere hulpverleners. En natuurlijk met de betrokkenen zelf.
Lees het interview met Margreet Hoogeveen
Twitter Facebook LinkedIn
8 onderzoeken naar vroege herkenning en gepersonaliseerde zorg
Veel psychische aandoeningen ontstaan vroeg in het leven, met vaak levenslange gevolgen. ZonMw financiert daarom onderzoek naar vroege herkenning en gepersonaliseerde zorg in de GGz.
Bekijk de projecten
Twitter Facebook LinkedIn
Pilotimplementatie
GGz triagewijzer
17 crisisdiensten gaan aan de slag met een pilotimplementatie van de GGz triagewijzer. GGZ Nederland krijgt subsidie om de crisisdiensten hierbij te ondersteunen. Met deze subsidie kan elke crisisdienst een projectleider aanstellen.
GGz triagewijzer
Twitter Facebook LinkedIn
Subsidiekalender
Deadline 3 oktober 2017
Visuele beperking en GGz-problematiek
Deadline 5 oktober 2017
Vidi: persoonsgebonden subsidie voor vernieuwend en door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek
Deadline 21 november 2017
Subsidieoproep Personalised Medicine. Onderzoeks-consortium Ethiek en Recht
Verwachte subsidieoproepen
Publicatie: eind november 2017
Deadline: half januari 2018
Sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag
Stimuleringsprojecten voor mensen met verward gedrag
Experimentele projecten voor passend vervoer van mensen met verward gedrag
Bekijk de volledige subsidie-kalender op de ZonMw-website
Kunst doet leven
Wat gebeurt er op het vlak van cultuur en kunst in de zorg? En hoe ervaren cliënten, zorgprofessionals en zorgorganisaties dit? In de terugkoppeling van de conferentie leest u meer over de effecten.
Effecten van kunst interventies
Twitter Facebook LinkedIn
Meer nieuws
41 subsidieaanvragen over verward gedrag ingediend
 
Inspiratie voor meer kennis rond kindermishandeling
Agenda
Studiemiddag relationele en seksuele vorming jongeren met autisme
22
NOV
 
14.00 - 17.15 uur, Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam
Symposium Samen beslissen met kwetsbare mensen: een uitdaging
26
JAN
 
Hogeschool Domstad, Utrecht
18e Internationale conferentie over geïntegreerde zorg
23
mEI
 
NBC Congrescentrum, Utrecht
Contact
Telefoon 070 349 52 26
E-mail ggz@zonmw.nl
Website www.zonmw.nl/ggz
Volg ons op LinkedIn
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube