Op de hoogte blijven? Ga naar www.zonmw.nl/geneesmiddelen Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nummer 55, december 2016
Nieuwsbrief
Geneesmiddelen
 
Nieuwjaarswens en bereikbaarheid GGG-team
De medewerkers van het GGG-team wensen u prettige feestdagen. 
Heeft u vragen over de subsidie-rondes, dan verzoeken wij u tijdens de kerstperiode een e-mail te sturen naar geneesmiddelen@zonmw.nl.
Actueel GGG
ZonMw en Hartstichting bundelen krachten in onderzoek hartfalen en boezemfibrilleren


ZonMw en de Hartstichting werken in een subsidieronde samen om een betere behandeling van hartfalen en boezemfibrilleren dichterbij te brengen. In deze ronde kunnen 2 typen voorstellen worden ingediend, te weten Drug Rediscovery en Grote Trials. Deadline: 21 maart 2017 om 14.00 uur.

Lees het nieuwsbericht
12 januari 2017: Webinar over subsidieronde Hartstichting en GGG: hartfalen en boezemfibrilleren

Op donderdag 12 januari 2017 organiseert ZonMw van 16.00 - 18.00 uur een (gratis) webinar over de subsidieronde, samen met de Hartstichting, gericht op hartfalen en boezemfibrilleren. Het betreft 2 type studies: Grote Trials en Drug Rediscovery.


dd
Aanmelden webinar
Subsidieronde Grote Trials Ronde 2 geopend

Projectideeën voor de financiering van GGG Grote Trials kunnen tot uiterlijk 21 maart 2017 om 14.00 uur worden ingediend.

Ga naar de subsidieoproep
Gehonoreerde projecten STIP Ronde 2

Binnen STIP Ronde 2 zijn diverse projecten gehonoreerd.

Ga naar het overzicht gehonoreerde projecten
Gehonoreerde projecten Personalised Medicine: Zeldzame Ziekten en Oncologie

Het programma Personalised Medicine heeft financiering toegekend aan projecten op het gebied van zeldzame ziekten en oncologie. Dit is mede mogelijk gemaakt door Zilveren Kruis Achmea en KWF Kankerbestrijding.

Ga naar het overzicht gehonoreerde projecten
GGG-programma onderdeel van actieplan VWS ‘Gepast gebruik van geneesmiddelen’

Minister Schippers (VWS) heeft op 15 december 2016 de Tweede Kamer middels een Kamerbrief geïnformeerd over het actieplan ‘Gepast gebruik van geneesmiddelen’. Hierin gaat zij nader in op het gepast gebruik van geneesmiddelen als onderdeel van de VWS-geneesmiddelenvisie. In de Kamerbrief is een uitgebreide beschrijving opgenomen van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG).

Lees het nieuwsbericht en de hele Kamerbrief
Afgeronde GGG-projecten
Antibiotic prophylaxis with ceftriaxone to prevent infections in patients with stroke
De resultaten van de studie laten zien dat preventief gebruik van antibiotica weliswaar het aantal infecties na beroerte doet verminderen maar het beïnvloedt de functionele uitkomst (aantal patiënten met invaliditeit) niet.
Naar het project
Children involved in drug research: how to optimally protect them in practice?
Hoe moeten ethische commissies afwegen of bepaald onderzoek met kinderen is toegestaan? Nu kijken ze naar de beschrijving van het hele onderzoek en moeten ze de mogelijke voor- en nadelen van meedoen aan het onderzoek afwegen. Maar wat zijn de nadelen en hoe erg zijn die? De conclusie is dat wanneer een onderzoek uit verschillende onderdelen bestaat, deze in eerste instantie afzonderlijk moeten worden bekeken. 
Naar het project
The cost-effectiveness of abatacept, rituximab or anti-TNF alpha for patients with rheumatoid arthritis
Onderzocht is welke behandeling moet volgen wanneer bij patiënten met RA de eerste TNF-a remmer onvoldoende werkt: een andere TNF-a remmer of een biological met een ander werkingsmecha-nisme. Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen de drie onderzochte groepen wat betreft werkzaamheid of bijwerkingen. De behandeling met Rituximab bleek het meest kosteneffectief. 
Naar het project
Determining the cost-effectiveness of an effective intervention to improve adherence among treatment-experienced HIV-infected patients in the Netherlands
Patiënten die een therapietrouw-bevorderende interventie kregen, de AIMS-interventie, bleken het HIV-virus beter te onderdrukken dan patiënten die de reguliere zorg ontvingen. Bovendien is AIMS zowel goedkoper als effectiever dan de reguliere zorg. 
Naar het project
SCREEN: Supporting Clinical Rules in the Evaluation of Elderly patients with Neuropsychiatric disorders
Voor de arts en apotheker is een computerprogramma, de Clinical Rule Reporter, ontwikkeld dat kan meehelpen problemen te voorkomen op het gebied van het gelijktijdig gebruiken van verschillende geneesmiddelen.  
Naar het project
Consumenten informatie over de toepassing van medicijnen bij kinderen
Binnen dit project zijn 300 teksten gepubliceerd op www.apotheek.nl die gaan over
zelfzorgmiddelen en medicijnen die kinderen het meest gebruiken. In het Kinderformularium
staan links aangegeven bij de stoffen waarvan een aparte kindertekst op apotheek.nl beschikbaar is.
Zo kunnen ook zorgverleners snel zien welke informatie er voor de ouders van een patiënt
beschikbaar is.
Naar het project
Promoties
Medication Adherence in Children with Asthma

Astma is een veel voorkomende chronische ziekte bij kinderen. Een aanzienlijk deel
van deze kinderen heeft hun astma onvoldoende onder controle, veelal door therapieontrouw. Erwin Vasbinder (EUR) onderzocht methodes om therapieontrouw bij kinderen met astma te verminderen door het versturen van herinnerings-SMS-jes. Ook zijn methoden onderzocht om therapieontrouw op te sporen.
 Naar het proefschrift
 Naar het GGG-project
Bewijslast uit de klinische praktijk ter ondersteuning van besluitvorming in de gezondheidszorg
Het proefschrift van Saskia de Groot (Erasmus MC) richt zich op het analyseren van het gebruik van geneesmiddelen voor gemetastaseerd niercelcarcinoom in de praktijk. Ook worden de mogelijkheden en onmogelijk- heden van het evalueren van uitkomsten in de praktijk belicht.
Naar het GGG-project
Making things easier: How to improve anitviral drug treatment for children

Diane Bastiaans beschrijft in haar proefschrift op welke manier de behandeling van kinderen met virale infectie kan worden verbeterd. Onderdeel van haar promotieonderzoek was het ontwikkelen van een kindvriendelijke formulering voor het middel valaciclovir.
Naar het GGG-project 
Effecten van geneesmiddelen-regulering op doorontwikkelingen van geneesmiddelen
Het gebruik van oude geneesmiddelen voor nieuwe toepassingen krijgt steeds meer aandacht.
Joris Langedijk (UU) deed zijn promotieonderzoek naar de effecten van het systeem van geneesmiddelen-regulering op deze doorontwikkeling van geneesmiddelen.
Lees meer
Actueel GGG
Datum bekend Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2017!
Op donderdag 6 april 2017 vindt het GGG-congres 2017 plaats. Reserveer alvast deze datum in uw agenda
Meer informatie over het GGG-congres 2017
Stand van zaken subsidierondes Goed Gebruik Geneesmiddelen

Voor de Open Ronde 6 ontvangen 22 projectideeën een positief advies. Bij de Drug Rediscovery Ronde 1 hebben 10 projectideeën een positief advies ontvangen en bij STIP Ronde 3 zijn 10 positieve adviesbrieven verstuurd.

Lees over het tijdpad
GGG-projecten in de media
Aandachtspunten rondom TNF-alfa remmers voor de eerstelijn
Het aantal patiënten dat TNF-alfa
-remmers gebruikt voor bijvoorbeeld reumatoïde artritis of inflammatoire darmziekten neemt toe. In het Medicijnjournaal van december bespreekt prof. dr. Janneke van der Woude enkele
belangrijke aandachtspunten
van deze middelen voor zorgverleners in de eerste
lijn.
Medicijnjournaal dec. 2016
Naar het GGG-project
Mediator: Medicatie op maat voor baby's
Ook voor pasgeboren baby’s zijn soms medicijnen nodig. Maar geneesmiddelen zijn vrijwel nooit onderzocht bij deze doelgroep. Enkele Nederlandse studies vullen een deel van dit hiaat op.
Lees verder
Bloedverdunners niet effectief tegen trombose bij onderbeengips of na kijkoperatie knie
Het geven van bloedverdunners helpt niet om trombose te voorkomen bij patiënten die hun onderbeen in het gips hebben of een kijkoperatie van de knie hebben ondergaan. De onderzoekers raden artsen daarom af om de betreffende groep patiënten routinematig preventieve antistolling voor te schrijven.
Lees het bericht
Strip legt kind uit hoe het is om proefpersoon te zijn
Medici en ouders praten te veel over kinderen met een ziekte, in plaats van met die kinderen, zegt promovenda Ronella Grootens (LUMC). Een strip legt nu zieke kinderen uit hoe medicijnonderzoek werkt.
Lees het bericht
Apotheker op afdeling is goed voor patiënt
Jacqueline Bos onderzocht in de P-REVIEW-studie het effect van een actievere inbreng van de ziekenhuisapotheker. Het blijkt dat een gecombineerde interventie van scholing van voorschrijvers, medicatiebeoordelingen en farmaceutische visites door ziekenhuisapothekers op chirurgische afdelingen leidt tot een significante vermindering van geneesmiddelengerelateerde complicaties.
 Lees het artikel
 Naar het GGG-project
'ADHD-medicijnen op lange termijn niet schadelijk voor kind'

Het gebruik van ADHD-medicijnen heeft op lange termijn geen effect op de ontwikkeling van hersenen van kinderen. Dat staat in een studie van hersenonderzoeker Lizanne Schweren (UMCG). In haar promotieonderzoek concludeert zij ook dat de medicatie geen blijvende invloed heeft op het gedrag van jonge gebruikers.
Lees het artikel
Veilige principes verder in de medicatieketen

Goede samenwerking tussen cliënt, arts, apotheker, zorgmedewerker en zorgorganisatie is essentieel voor een veilig medicatieproces als cliënten hulp nodig hebben bij medicatie. Het project 'Veilige principes verder in praktijk' heeft inzichten, tips en praktijkvoor-beelden opgeleverd om samen te werken aan verbeteren van de medicatieveiligheid in de care.
 Lees het bericht
 Naar het project
Actueel
Campagne: Uitbehandeld maar niet uitgepraat

Als kanker niet meer te genezen is, is dit voor veel mensen een moeilijk onderwerp om over te praten. Patiënten, hun naasten en zorgprofessionals blijven vaak langer dan nodig in de 'behandelmodus' zitten. Daardoor wordt het échte gesprek over het levenseinde en de laatste levensfase dikwijls onvoldoende of te laat gevoerd. Het NFK, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, vraagt hiervoor aandacht.

Ga naar de website
VWS: Kamerbrief farmacotherapeutische informatievoorziening voor patiënten

Minister Schippers (VWS) heeft op 15 december de Tweede Kamer het onderzoeksrapport gestuurd van NIVEL over de informatiebehoefte van patiënten over geneesmiddelen. Hieruit blijkt dat patiënten behoefte hebben aan informatie die eenvoudig en toegankelijk is.

Lees de Kamerbrief
Antibioticabeschermers gezocht
Zinnig en zuinig antibioticagebruik begint vandaag. Help mee antibioticaresistentie tegen te gaan. Word antibioticabeschermer en leg de antibioticabelofte af. 
Ga naar: Word antibioticabeschermer

Subsidiekalender
Grote Trials Ronde 2
21
mrt
 

Deadline: 21-3-2017 om 14.00 uur 
Lees meer

Hartstichting & GGG Grote Trials
21
mrt
 

Deadline: 21-3-2017 om 14.00 uur 
Lees meer

Hartstichting & GGG    Drug Rediscovery
21
mrt
 

Deadline: 21-3-2017 om 14.00 uur 
Lees meer

Naar volledige subsidiekalender

Agenda
Webinar Hartstichting en ZonMw


12
JAN
 
16.00 - 18.00 uur, Den Haag
Symposium When is it too expensive  

9
FEB
 
08.45 - 16.30 uur Campus Woudenstein, Erasmus University - Rotterdam
SIPS Placebo congres
2-4
ApR
 
08.00 - 22.30 uur, Leiden
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2017
6
APR
 
09.30 - 17.30 uur
Beurs van Berlage - Amsterdam
Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen
Op de website vindt u meer informatie over de inhoud, projecten en ontwikkelingen van het programma Goed Gebruik geneesmiddelen.
www.zonmw.nl/ggg
Relatiemagazine Mediator
Mediator is het relatiemagazine van ZonMw met achtergrondartikelen op het brede terrein van gezondheidsonderzoek, ontwikkeling en implementatie van vernieuwing in de gezondheidszorg. Daarnaast bevat Mediator nieuws en afgeronde projecten. Verschijning eerstvolgende uitgave: 23 januari 2017
Laatst verschenen Mediator:  nr. 20
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube