Bekijk de resultaten van Jeugd bij ZonMw uit 2017 Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Jaaroverzicht Jeugd 2017
Jeugd


 
De resultaten van 2017
Het afgelopen jaar leverde vanuit diverse ZonMw-programma's een rijkdom aan kennis op voor het jeugdveld. In dit jaaroverzicht zetten wij het op een rij. 
Academische Werkplaatsen 
Kennis die aansluit bij vragen uit de jeugdhulp zelf
Wat maakt de academische werkplaatsen zo succesvol? Je leest er alles over in dit digitale magazine. Lees bijvoorbeeld over de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor jeugd, die een ZonMw Parel ontving voor het verbeteren van zorg voor jongeren die een delict hebben gepleegd. 
Ga naar het magazine
Twitter Facebook LinkedIn
Kennis delen met 'Samen op school' en 'Kwetsbare kinderen'
Academische werkplaatsen organiseren bijeenkomsten voor gemeenten, praktijkprofessionals en onderzoekers om kennis te delen. ZonMw deelt een impressie van de dag en achtergrondinformatie met u in de magazines 'Samen op School' en 'Kwetsbare kinderen'. 
Ga naar magazine 'Samen op school'
   
Ga naar magazine 'Kwetsbare Kinderen'
   
Effectonderzoek
Psychosociale interventies jeugd
In de Consortia Effectiviteit psychosociale interventies Jeugd wordt op innovatieve wijze gewerkt aan effectonderzoek op thema’s rond opgroeien en opvoeden. Lees in de publicatie hoe dit bijdraagt aan een nog effectievere praktijk en betere hulp voor kinderen en gezinnen.
Bekijk de publicatie
Twitter Facebook LinkedIn
 
Betere zorg bij conflictscheidingen
De zorg voor gezinnen in een conflictscheiding laat te wensen over. ZonMw financierde 4 regionale pilots om de zorg voor deze gezinnen te verbeteren. Lees bevindingen in de publicatiereeks Vechtscheidingen.
Ga naar het Mediator-artikel
Twitter Facebook LinkedIn
  
Kindermishandeling voorkomen
Om kindermishandeling effectief te voorkomen, moeten bestaande interventies worden doorontwikkeld. Daarvoor biedt de publicatie 'Effectief vroegtijdig handelen ter voorkoming van kindermishandeling' veel aanknopingspunten.

Ga naar de publicatie
Twitter Facebook LinkedIn
Jeugdgezondheidszorg
2017 - De opbrengsten
Komend jaar geven we iedere maand een inkijkje in veelbelovende innovaties in de JGZ. Opbrengsten van afgelopen jaar vindt u in de publicatie 'Met elkaar verbonden' en kennis is ook vastgelegd in nieuwe richtlijnen
Ga naar het thema Jeugdgezondheidszorg
'Richtlijnen' in tijdschrift JGZ
‘Er is steeds meer ruimte voor innovatie en inbreng vanuit het veld', vertelt Mirre Hubers, programmasecretaris bij ZonMw in het themanummer ‘Richtlijnen’ van TSG.
Lees het volledige bericht
 
Inspirerende vlog jeugdverpleegkundigen
In 2017 stimuleerde ZonMw jeugdverpleegkundigen als ambassadeur hun vak uit te dragen. In deze vlog ziet u 2 ambassadeurs over verpleegkundig leiderschap.
Lees het volledige bericht
  
Doorkijkje naar 2018
Ook in 2018 bouwen we graag samen met u verder aan nieuwe kennis voor het gezond en veilig opgroeien van kinderen en jeugdigen.
Jongeren betrekken bij onderzoek: hoe doe je dat?
Lees de flyer en bezoek een van onze masterclasses 'Jongerenparticipatie in onderzoek' in 2018. Houd de nieuwsbrief en website in de gaten voor de data en om op de hoogte te blijven.
Lees de flyer
Deadline: 13 maart 2018, 14:00 uur
Subsidieoproep: Verdiepend onderzoek JeugdzorgPlus - FollowUp
   
   
24 mei: Congres Jeugd in Onderzoek
Ontmoet ons in 2018! Dien uiterlijk 15 januari uw deelsessie in voor Congres Jeugd in Onderzoek en meld u aan.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube