Bram-tool biedt jeugdprofessionals kosteloos digitale ondersteuning Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief Jeugd, april 2020
Jeugd
 
Uitgelicht
Bram: de digitale vriend van jeugdprofessionals in een tijd van online werken
Ambulant jeugdprofessionals werken nu zoveel mogelijk online. Gezamenlijk beslissen met ouders en jeugdigen kan hierdoor een uitdaging zijn. De ondersteuningstool Bram helpt de jeugdprofessional bij het hulpverleningsproces en is vanaf nu kosteloos te gebruiken. Daarnaast biedt de tool hulp wanneer jeugdprofessionals niet op één lijn zit met ouders.
Meer over de Bram-tool
NJi opent themapagina over coronavirus
De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zorgen voor vragen bij veel kinderen, jongeren en ouders, professionals en beleidsmakers. Bekijk de themapagina van het NJi en vind betrouwbare informatie, antwoorden op vragen en links naar relevante sites.
Bekijk de themapagina
  
Wetenschappers beantwoorden nu ook vragen van ouders over corona
Ruim 1.500 kinderen hebben deze maand hun vragen over corona gesteld aan wetenschappers Anke Klein en Eveline Crone. Dit deden zij tijdens livesessies op de Facebookpagina van de NWA. Op 28 april zijn, na de kinderen, nu ook de ouders en verzorgers aan de beurt. Heeft u een leuke vraag? Stuur hem dan vooral in!
Meer over deze livesessies
Kansrijke start voor alle kinderen
Binnen het actieprogramma Kansrijke Start werken partijen samen om meer kinderen een goede start te geven. ZonMw draagt hieraan bij, onder andere met het stimuleren van 14 samenwerkingsverbanden die aan de slag gaan met het verbeteren van de lokale praktijk rondom onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap.
Lees meer over kansrijke start
  
Nieuws
Jongeren en ouders maken filmpje over transformatiedoelen jeugdhulp 
Gesprekskaart en bureaukaart voor gespreksvoering professionals JGZ 
  Deelnemers sportimpulsprojecten enthousiast
In gesprek met... participatieprojectleider Ariënne Wunderink over de ontwikkeling van de app 'Dit ben ik' tijdens de lockdown
Projectresultaten
3 nieuwe handreikingen voor wijkteam-professionals
Wijkteamprofessionals krijgen met diverse personen en problemen te maken. De regionale kenniswerkplaats KeTJA stelt 3 handreikingen beschikbaar over de samenwerking met gezinnen en ketenpartners, het versterken van eigen kracht en werken met culturele diversiteit.
Aan de slag met de handreikingen
Jongeren maken film voor hulpverleners
In de film ‘Mijn Pad – Jongeren aan het woord’ vertellen jongeren over hun ervaringen in een gesloten instelling. Hiermee hopen zij professionals inzicht te geven in hun leven, wensen en behoeften. En hen te inspireren meer ruimte te geven aan de stem van jongeren. Om zo de kwaliteit van de jeugdhulp te verbeteren.
Bekijk de video
 
Korte zelfinvullijst voldoende betrouwbaar voor gebruik in verloskunde
Onlangs is een onderzoek over de validiteit en betrouwbaarheid van de ALPHA-NL afgerond. Deze vragenlijst helpt verloskundigen en cliënten om te praten over de thuissituatie en opgroei-omstandigheden voor kinderen, zoals risicofactoren voor kindermishandeling. Maar ook om te beslissen over extra ondersteuning ter voorbereiding op het ouderschap. 
Meer over de vragenlijst
Suïcidepreventie voor alle leeftijden
De afdeling Indigo Preventie van de Parnassia Groep biedt succesvolle nazorg aan jongeren na een suïcidepoging. De aanpak was zo succesvol, dat deze nu ook is uitgebreid naar nazorg voor volwassenen
Meer over de aanpak
Nieuw onderzoek
Onderzoek naar corona
Bij ZonMw zijn inmiddels de eerste projecten op het gebied van Corona gehonoreerd. Daarbij is ook oog voor de jeugd. Er start onderzoek naar dragerschap van corona, ziektelast en transmissie van en naar kinderen. Ook wordt kindzorg op afstand, en de continuering van jeugdhulp aan jeugd en gezinnen mogelijk gemaakt. De eerste resultaten worden al voor de zomer verwacht. Houd daarvoor onze coronapagina in de gaten!
Meer over coronaonderzoek
   
    
Evenementen
Bijeenkomsten afgelast door coronavirus

Heeft u zich opgegeven voor een bijeenkomst? Bekijk dan of deze doorgaat: deze kan afgelast of uitgesteld zijn, of digitaal plaatsvinden.
Zo is er bijvoorbeeld een nieuwe datum voor Jeugd in Onderzoek: 8 april 2021. Houd voor de mogelijkheid om in te schrijven de website www.jeugdinonderzoek.nl in de gaten.
Voor de meest actuele informatie over bijeenkomsten kunt u terecht op www.zonmw.nl, ZonMw:Jeugd op LinkedIn of op de website van de organiserende partij. Deze agenda zal met regelmaat geüpdatet worden.

Subsidie
Subsidieoproep Geweld hoort nergens thuis
Voor het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis is een nieuwe subsidieoproep gepubliceerd. Deze richt zich op onderzoek naar professionele norm en kennisverwerving. Wilt u onderzoeken welke kennis en vaardigheden nodig zijn, welke rol (initiële) opleidingen hebben en hoe deze kennis en vaardigheden benut kunnen worden in de praktijk? Bekijk dan de oproep en maak vóór 9 juni 2020 uw intentie tot indienen kenbaar.
Bekijk de oproep
Onderzoeksprogramma COVID-19
(‘second wave’) online
Het programma kent 3 aandachtsgebieden: voorspellende diagnostiek, zorg en preventie en maatschappelijke dynamiek. Binnen het programma is ook ruimte voor jeugdgerelateerde aanvragen.
Bekijk de programmatekst en de planning
 
MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk
Het MDT-netwerk breidt uit! Daarom kunt u nu een subsidieaanvraag indienen voor uw MDT-project. Door op steeds meer plekken MDT's aan te bieden kunnen meer jongeren geholpen worden hun talenten te ontwikkelen en keuzes te maken voor de toekomst. Wilt u meer weten? Lees dan onze samenvattende publicatie of meld u aan voor een van de informatiebijeenkomsten.
Meer over de oproep
 
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube
...