Nieuwsbrief met o.a. maatregelen coronavirus, pilot 'Kind en gezin' en Hulpkaart. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, maart 2020
Geestelijke gezondheid
 

Maatregelen vanwege coronavirus

Ook ZonMw heeft maatregelen getroffen om de kans op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk maken. Eén daarvan is het annuleren of verplaatsen van bijeenkomsten en evenementen.
Masterclass Inclusie in Onderzoek (17 maart 2020) is geannuleerd, nieuwe datum volgt.
Congres Doen wat werkt in het sociaal domein (24 maart 2020) wordt verplaatst naar september 2020.
  GGG-congres (9 april 2020) is geannuleerd. Op 15 april 2021 vindt de eerstvolgende editie plaats.
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/ >> Blijf op de hoogte via de website van ZonMw.
Pilot ‘kind en gezin’ net gestart en nu al trots op de samenwerking
In gemeente Beuningen ontstond een samenwerking, of misschien wel nieuwe netwerkstructuur, tussen psychologen en het Sociaal Team om kwetsbare kinderen én gezinnen nog beter te ondersteunen.
Lees de interviewreeks
Twitter Facebook LinkedIn
Meer zelfvertrouwen en juiste hulp dankzij de Hulpkaart
De Hulpkaart voor mensen met onbegrepen gedrag helpt politie, hulpverleners en omstanders om direct datgene te doen wat nodig is en helpt. Bekijk de video erover en lees het interview waarin een Hulpkaarthoudster vertelt wat zij aan de kaart heeft.
Bekijk de video en lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
De Brain Awareness Week, de Week van de Psychiatrie en de Autismeweek volgen elkaar op vanaf 16 maart 2020. Op ons LinkedIn-kanaal besteden we daar aandacht aan.
Podcast | Ysbrand van der Werf over de relatie tussen slaap en hersenaandoeningen
Kijktip | Gewoon Gek, VPRO Tegenlicht. Psychische diversiteit, normalisering van het abnormale en innovatie van de geestelijke gezondheidszorg.
   Interview | Scholier (16) met autisme kraakt antivax-beweging: ‘Ze doen alsof autisme het nieuwe ebola is’
  Achtergrond | Autisme als superkracht bij de politie: 'Voor het eerst in mijn leven heb ik een baan waarin ik nuttige dingen doe’ 
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Huisarts: ‘verward of onbegrepen gedrag?’
Wat is de rol van de huisarts bij verward of onbegrepen gedrag? Veel huisartsen worstelen daarmee bleek in een ZonMw-project in de Gemeente Katwijk. Lees de 3e blog hierover van projectleider Piet Overduin over de rol van de huisarts bij verward of onbegrepen gedrag.
Lees de blog
Twitter Facebook LinkedIn
   
Suïcidepreventie voor alle leeftijden in Den Haag
Met ZonMw-subsidie kon het Suïcidepogingen Nazorgprogramma (SuNa) voor jongeren in Den Haag zich in 2017 uitbreiden. De afdeling Indigo Preventie van de Parnassia Groep biedt nu succesvolle nazorg voor alle leeftijden.
Lees de interviewreeks
Twitter Facebook LinkedIn
   
Nieuwe projecten 
9 nieuwe projecten Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde gehonoreerd
Binnen het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG) zijn 9 nieuwe projecten gehonoreerd: 3 over huisartsgeneeskunde, 3 over ouderengeneeskunde, 2 over onderzoek naar onderwijs en 1 over geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Projectresultaten
Hoe ziet de buitenwereld ZonMw?
ZonMw wil een groot aantal nieuwsbrieflezers die hebben deelgenomen aan ons kwantitatieve reputatieonderzoek hartelijk bedanken voor hun input. Met deze resultaten kunnen wij echt aan de slag.
Lees meer
Monitoring Verward Gedrag
Op landelijk niveau wordt er aandacht besteed aan de monitoring van de positie van en hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Bekijk nu onze pagina met evaluaties en rapportages.
Bekijk de pagina
Twitter Facebook LinkedIn
  
Gestructureerde remedie tegen missers
Kuhn doet sinds haar afstuderen in de cognitieve psychologie onderzoek naar effectieve manieren van onderwijs geven. Als promovenda onderzoekt ze dat nu voor de gestructureerde reflectie.
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
   
Evenementen

Maatregelen vanwege coronavirus

Samen met andere partners heeft ZonMw maatregelen getroffen om de kans op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk maken. Eén daarvan is het annuleren of verplaatsen van bijeenkomsten en evenementen.
Masterclass Inclusie in Onderzoek (17 maart 2020) is geannuleerd, nieuwe datum volgt.
Première De Weg Kwijt (24 maart 2020) is geannuleerd, nieuwe datum volgt.
Congres Doen wat werkt in het sociaal domein (24 maart 2020) wordt verplaatst naar september 2020.
Nederlands Congres Volksgezondheid (8 april 2020) is geannuleerd.
  GGG-congres (9 april 2020) is geannuleerd. Op 15 april 2021 vindt de eerstvolgende editie plaats.
Slotsymposium Verkenning Inzet Ervaringsdeskundigen (24 april 2020) gaat vooralsnog door.
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/ >> Bekijk het volledige overzicht op de website van ZonMw.
Subsidie
Deadline: doorlopend indienen
Uitvoering regionale plannen Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Implementatie wijk-GGD'er
Een wijk-GGD’er blijkt in de praktijk een uitstekende verbindingsofficier tussen zorg en veiligheid in de gemeente. Wilt u een wijk-GGD’er aanstellen in uw gemeente? Vraag vóór 24 maart, 14.00 uur subsidie aan.
Leer meer
 
Deadline: 31 maart 2020, 14.00 uur
Medische Inspirator prijs
Externe subsidieoproep: GeestKracht
Met het nieuwe programma GeestKracht, dat op 18 februari 2020 van start ging, bundelen FNO en MIND hun krachten, gericht op (elkaar versterkende) preventie en participatie voor deze grote groep jongvolwassenen. De eerste (open) call voor subsidieaanvragen is open tot 7 april 2020.
Meer informatie
 
 
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube
...