I-JGZ integreert succesvolle innovaties in één landelijk ICT-platform Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief Jeugd, januari 2020
 
Jeugd bij ZonMw
2019 | 2020
Wilt u weten hoe u als jeugdprofessional, onderzoeker, gemeente of opleider een bijdrage kunt leveren aan het verbeteren van de (preventieve) jeugdhulp? In onze impressie Jeugd bij ZonMw blikken we terug op een aantal van de mooiste resultaten uit 2019 en kijken we door naar 2020. Wat gaat u dit jaar doen?
Bekijk de impressie
Transitietool voor soepele overgang van jeugdhulp naar volwassenenzorg voor jongeren met depressie
Wanneer een jongere die (jeugd)zorg ontvangt 18 jaar wordt, veranderen een aantal belangrijke zaken met betrekking tot de zorg. Voor jongeren met een depressie verloopt deze transitie van jeugdhulp naar volwassenenzorg over het algemeen niet geheel probleemloos. TNO ontwikkelde voor deze jongeren en hun ouders een transitietool om zo de overgang te versoepelen.
Meer over deze transitietool
  
I-JGZ: waardevolle eHealth-toepassingen in één landelijk ICT-platform
'De kunst is om innovaties in de JGZ op elkaar aan te laten sluiten en landelijk te benutten’, vertelt dr. Olivier Blanson Henkemans. Olivier houdt zich bezig met de ontwikkeling van een landelijk ICT-platform voor de JGZ. Hoe dit platform JGZ-professionals helpt bij hun werk vertelt hij in dit interview.
Lees het interview
Er is meer weten-schappelijk bewijs nodig om ouders en kinderen effectief te helpen
Meer bewustzijn van de complexe problematiek van kindermishandeling, zoveel mogelijk preventief werken én inzetten op bewezen effectieve interventies, daaraan kan wetenschappelijk onderzoek een belangrijke bijdrage leveren. Lees meer in het interview met Diana Monissen, programmavoorzitter van het ZonMw-programma Veilig opgroeien en Valesca Kuling, programmamanager bij ZonMw.
Bekijk deze aanpak
  
Nieuws
Krachten bundelen voor betere jeugdzorg
De kracht van empowering: ouders trainen ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen
 
Nieuwe boegbeelden voor route Jeugd van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA)
Impact van 15 jaar Generation R gebundeld in boek 'Gezond opgroeien. Van een kwetsbare naar een kansrijke start.'
Projectresultaten
Nieuwe handreiking voor groepsgerichte opvoedondersteuning
Ouders die hun kinderen onder lastige omstandigheden opvoeden komen soms voor complexe, onzekere opgaven te staan. Lichte opvoedondersteuning, die inzet op het versterken van het sociale netwerk op een laagdrempelige manier, helpt hen om de opvoeding weer zelf aan te kunnen. Deze en andere onderbouwde, handzame adviezen zijn gebundeld in de nieuwe handreiking 'Groepsgerichte opvoedondersteuning'.
Bekijk de handreiking
Interventie Dappere Dino’s effectief volgens eerste aanwijzingen
Dappere Dino's is een preventief groepsprogramma voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar van wie de ouders gescheiden zijn. Dit programma is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als 'effectief volgens eerste aanwijzingen' en opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies (DEI) van het Nederlands Jeugdinstituut.
Bekijk de interventie
 
Factoren die een rol spelen bij de plaatsing van jongeren met delict gedrag in een JeugdzorgPlus-instelling of JJI
Uit recent onderzoek blijkt dat de ernst van het delict, de delictgeschiedenis, de problematiek én de motivatie voor behandeling van de jongere overwegingen zijn voor de besluitvorming over plaatsing. Deze factoren lijken verschillend te worden gewogen. De ontwikkeling naar kleinschalige voorzieningen en uitwisseling tussen sectoren bieden mogelijkheden.
Meer over de oplossing
Door je kwetsbaar op te stellen, ben je samen sterker
Door te evalueren zetten professionals samen een leerproces in gang en vergroten zij hun vakmanschap. De handleiding 'Bouwstenen van Evalueren voor Jeugdhulpprofessionals', ontwikkeld door de Academische Werkplaats SAMEN, biedt een overzichtelijke QuickScan en praktische tips.
Meer over de handleiding
Meer projectresultaten
Buddy’s helpen jongeren bij overstap naar volwassenzorg
 
Reflectietool Eigen kracht ontwikkeld voor gemeenten
Jongeren die herhaald beroep op JeugdzorgPlus doen vinden dat het behandelaanbod niet aansluit
Boek Gewoon Normaal, over het belang van professionele eigenheid in de bejegening van risicojongeren
SDQ in Nederland gevalideerd en geschiktheid voor gebruik bij lageropgeleide jongeren onderzocht
Nieuw onderzoek
Eerste onderzoeken programma Geweld hoort nergens thuis van start
We staan voor de grote opgave om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en de schade ervan te beperken. Vanuit het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis zijn daarom eind 2019 de eerste 5 projecten van start gegaan. Deze richten zich op samenwerken en regisseren en het herstel van veiligheid en systeemgerichte aanpakken van trauma.
Bekijk de projecten
   
Onderzoek ‘Jeugdhulp aan mishandelde en misbruikte kinderen: doen we de juiste dingen?’ van start
Er is onduidelijkheid over welke vormen van jeugdhulp worden geboden aan kinderen die te maken hebben gehad met een vorm van seksueel geweld of mishandeling, blijkt uit de conclusie van Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Dit nieuwe onderzoek oriënteert hoe de hulp die deze kinderen krijgen gemonitord kan worden en hoe dit ingericht moet worden.
Meer over dit onderzoek
  
Veni-onderzoek naar het doorgeven van depressies van ouder op kind via ‘genetische opvoeding’
Depressie wordt vaak van generatie op generatie doorgegeven. Dit komt deels door de genen die kinderen krijgen van hun ouders. Dr. Hanna van Loo start met haar Veni-onderzoek, waarin zij bekijkt hoe genen van ouders indirect (via ‘genetische opvoeding’) het risico op depressie bij hun kinderen beïnvloeden.
Bekijk ook de rest van de onderzoeken
Evenementen
   
Inschrijving congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’ geopend
Wilt u weten hoe andere gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en professionals effectief aan maatschappelijke vraagstukken werken? En hoe uitvoering en sturing daarin samen optrekken? Meld u dan aan voor het congres op 10 of 24 maart 2020.​
Schrijf u in!
   
Save the date: Masterclass jongerenparticipatie in onderzoek
ZonMw organiseert in samenwerking met Christine Dedding (VUmc) een Masterclass Jongerenparticipatie in onderzoek op 24 april 2020. De masterclass is bedoeld voor zowel onderzoekers in het jeugdveld als jongeren die interesse hebben om te participeren in onderzoek.
Meer over deze masterclass
Mini-symposium Ouders ervaren en deskundig
31
JAN
 
10.00 - 16.00
ICOON theater, Amersfoort
Landelijke bijeenkomst Kansrijke Start 'Van beleid naar praktijk'
6
FEB
 
09.00 - 17.00 Amersfoort
 
Handen ineen voor de jeugd
10
mrt
 

13.00 - 17.00
Het Huis, Utrecht

Masterclass: Inclusie in onderzoek
17
mrt
 

13.00 - 18.00
ZonMw, Den Haag

Subsidie
  
   
Subsidieoproepen Juiste Zorg Op de Juiste Plek
Voor het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) zijn 3 nieuwe subsidieoproepen geopend. Doel van de subsidies is het ondersteunen van de (door) ontwikkeling van regionale samenwerkingsinitiatieven gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg.
Meer over deze subsidieoproepen
   
Subsidiemogelijkheden Geweld hoort nergens thuis
Voor het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis zijn 2 subsidieoproepen gepubliceerd. Één die zicht richt op (vroeg)signalering en één die zicht richt op ‘regie en samenwerking bij huiselijk geweld en kindermishandeling’. We vragen u uw intentie tot indienen door te geven vóór 5 februari 2020.
Bekijk deze subsidieoproepen
Deadline: 11 februari 2020, 14.00 uur
JZOJP Startimpuls 2019/2020 ronde 2
Deadline: 11 februari 2020, 14.00 uur
JZOJP Voucherregeling 2019/2020 ronde 2
Deadline: 11 februari 2020, 14.00 uur
Regio-impuls ronde 2 Juiste Zorg op de Juiste Plek
Deadline: 20 februari 2020, 14.00 uur
Klinisch toegepast onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg
Deadline: 3 maart 2020, 10.00 uur
Onderzoek naar goede aanpakken voor (vroeg)signalering huiselijk geweld en kindermishandeling
Deadline: 10 maart 2020, 14.00 uur
Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap - programmalijn onderzoek - projectidee
Deadline: 10 maart 2020, 14.00 uur
Praktijkgericht Onderwijsonderzoek- Gedrag en Passend onderwijs - derde ronde
 
Verwachte subsidieoproepen
Nieuwe oproep verwacht: preventie van ongezonde gewichtstoename en obesitas tijdens cruciale fasen gedurende de levensduur (PREPHOBES)
   
    
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube
...