Jeugdzorg-app iamYu maakt kans op Medische Inspirator prijs Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief Jeugd, oktober 2019
Jeugd

 
Uitgelicht
Zal ik wel of niet vertellen over wat er thuis gebeurt?
Kinderen die uit zichzelf vertellen over geweld, misbruik of verwaarlozing, lijden daar vaak al lange tijd onder. Maar durfden de stap niet eerder te zetten om hierover te praten. In dit interview vertellen onze projectleider Cees Hoefnagels en Auke Nauta wat u als professional kunt doen om de afweging 'wel of niet vertellen' te laten doorslaan naar 'wel'.
Wat kunt u doen?
Twitter Facebook LinkedIn
Medische Inspirator Prijs 2019
Breng nu uw stem uit voor de Medische Inspirator Prijs 2019! Een van de 3 genomineerden dit jaar is de nieuwe app iamYu: Jeugdzorg die gaat over jou! De app geeft jongeren in jeugdzorg een stem in hun behandeling. De app geeft de jongeren inspraak, inzicht én eigenaarschap. Vindt u dit belangrijk? Breng dan nu uw stem uit!
Breng uw stem uit!
  
Neurobiologische factoren spelen een grote rol bij risico-taxatie
Om de kans op crimineel en gewelddadig gedrag bij jongeren te bepalen, zijn niet alleen sociale en psychologische aspecten, maar óók neurobiologische factoren van belang. Onderzoeker Lucres Nauta-Jansen vertelt in dit interview waarom dit zo belangrijk is om de kans op herhaling van crimineel gedrag bij jongeren te voorspellen.
Hoe kan ik dit voorspellen?
Twitter Facebook LinkedIn
Stakeholdersanalyse Route Jeugd, een update
In 2018 heeft de NWA-route Jeugd een stakeholderanalyse opgesteld. Organisaties die een centrale positie innemen in het jeugddomein, zijn overzichtelijk gebundeld. Missen er nog belangrijke organisaties of is er iets gewijzigd? Geef uw suggesties door via info@nro.nl, dan passen wij de stakeholderanalyse aan.
Bekijk de stakeholdersanalyse
Nieuws
Modelformulier beschikbaar voor onderzoekers om kinderen en jeugdigen in voor hun begrijpelijke taal te informeren over onderzoeksdeelname
Oproep landelijke commentaarronde JGZ Richtlijn Houding en Bewegen, denk nu mee!
Sabine Severiens en Sander Thomaes nieuwe boegbeelden NWA-route Jeugd
Resultaten
Handreiking 'Geef een impuls aan je werk- plaats'
In een academische werkplaats bundelen praktijk, beleid, onderzoek, onderwijs, ouders en jongeren hun krachten. Uiteenlopende belangen en organisatieculturen kunnen samenwerking in de weg staan. Hoe maak je de overbrugging om tot een effectieve en duurzame samenwerking te komen? De handreiking ‘Geef een impuls aan je academische werkplaats’ biedt inzichten en handvatten om een langdurige samenwerking te versterken.
Aan de slag met de handreiking
Instrument ondersteunt professionals bij beslissen over uithuisplaatsing
Beslissen over uithuisplaatsing van een kind is complex. Gezinnen hebben recht op een zorgvuldig besluit met een duidelijke onderbouwing. De Richtlijn Uithuisplaatsing helpt professionals hierbij. Onderdeel van de richtlijn is het instrument 'Beslissen over uithuisplaatsing'. Dat instrument kan meerwaarde hebben in de praktijk, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en 6 praktijkinstellingen.
Bekijk het rapport
  
Ontwikkeldocument MDA ++ voor aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld
Van visie via experiment naar reguliere aanpak; dat is de werkwijze zoals beschreven in het ontwikkeldocument MDA++. De Friese netwerksamenwerking Multidiciplinaire Aanpak (MDA++)
Is een samenwerkingsverband voor intensieve gezinshulp en integrale aanpak van ernstig, acuut en langdurig huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling. Met het nieuwe document bieden zij een leidraad bij de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld die behulpzaam kan zijn voor andere MDA’s in oprichting.
De Friese netwerksamenwerking ‘Multidiciplinaire Aanpak’ (MDA++) is een samenwerkingsverband voor intensieve gezinshulp en integrale aanpak van ernstig, acuut en langdurig huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling. Met het nieuwe ontwikkeldocument MDA++ bieden zij een leidraad bij de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld die behulpzaam kan zijn voor andere MDA’s in oprichting.
Daar wil ik wat mee doen!
Natuurlijk mentorschap effectief in jeugdhulp
Naast ouders, kunnen volwassenen waar jongeren een goede band mee hebben, van positieve invloed zijn op het algemeen welbevinden van jongeren. Met de JIM-methode (Jouw Ingebrachte Mentor) wordt er samengewerkt met natuurlijke mentoren uit het sociale netwerk rondom een jongere. Eerder onderzoek wees aan dat dit op de korte termijn effectief is, maar nu blijkt de methode ook op de lange termijn effectief. Wat een JIM oplevert voor jongeren, leest u in dit bericht.
Lees het rapport
  
Meer resultaten
Transformatie en outcome: de cijfers vóór de verhalen  
JGZ-richtlijn Extremiteiten beschikbaar  
Extra echo’s bij laagrisicozwangerschappen niet effectief voor verminderen aantal baby’s met ernstige gezondheidsrisico’s bij geboorte
Academische Werkplaats Samen op School: wat heeft 4 jaar onderzoek opgeleverd?
Nieuw onderzoek
Werken aan de toekomst van JeugdzorgPlus
Wat motiveert professionals in de JeugdzorgPlus? Het project Werken aan de toekomst, dat per 1 oktober van start gaat, onderzoekt welke voorwaarden de werkomstandigheden in de sector kunnen verbeteren. En welke factoren er meewegen bij het werven en behouden van voldoende en gemotiveerde professionals in de JeugdzorgPlus.
Meer over het onderzoek
   
5 gemeenten starten met maatwerkaanpak multiprobleemgezinnen
Komend jaar gaan 5 gemeenten aan de slag met een domein-overstijgende maatwerkaanpak om multiprobleemgezinnen in hun gemeente te helpen. De gezinnen stellen zelf met hun hulpverleners vast welke doorbraak er in hun leven nodig is. Op basis daarvan maken hulpverleners een maatwerkplan. Het Instituut publieke waarden voert een actieonderzoek uit bij de 5 gemeenten. Om zo te komen tot een model voor een effectieve maatwerkaanpak dat ook voor andere gemeenten bruikbaar is.
Meer over het onderzoek
   
17 regio’s aan de slag met leren en verbeteren in de jeugdsector
Voor de subsidieronde ‘Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd Startimpuls’ zijn 17 aanvragen gehonoreerd. De samenwerkings-verbanden vormen de komende maanden met behulp van een Startimpuls een Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en bepalen gezamenlijk de doelen en inhoudelijke projecten. Benieuwd welke regio’s meedoen?
Bekijk de projecten
Subsidie
Startbudget voor praktijkverbetering onbedoelde zwangerschap
Wilt u de lokale praktijk verbeteren op het gebied van onbedoelde zwangerschap en/of kwetsbaar (jong) ouderschap? Vraag nu uw startbudget aan en kom naar de informatiebijeenkomst.
Ik wil meer weten
   
Subsidieoproep Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd definitief
Op 29 oktober is de definitieve subsidieoproep 4a van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd opengesteld. Wilt u meer weten over de veranderingen ten opzichte van de conceptversie, of tips krijgen voor de uitwerking van uw aanvraag? Bekijk dan onze publicatie.
Bekijk de publicatie
  
  
Deadline: 12 november 2019, 12.00 uur
MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk
Deadline: 31 december 2019, 14.00 uur
Nationale Wetenschapsagenda – Matchmakingbijeenkomsten
Deadline: 21 januari 2020, 14.00 uur
Verbetering lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap
Deadline: 21 januari 2020, 14.00 uur
Praktijkgericht Onderwijsonderzoek - Gedrag en Passend onderwijs - derde ronde
Evenementen
Informatiebijeenkomst Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap
5
nov
 
10.00 - 13.00, Beatrixgebouw, Utrecht
Symposium "Zorg voor de jeugd 2040"
8
NOv
 
12.45 - 17.30, Universiteit Leiden, Den Haag Campus, Den Haag
 
Film en conferentie: De schaduwkanten van ouderschap
15
nov
 
09.00 - 15.00, Euroborg, Groningen
Afsluitend festival AWTJ Friesland
21
nov
 
12.00 - 17.00, Friesland College, Leeuwarden
  
Jeugd in Onderzoek
Jeugd in Onderzoek is hét moment waarop wetenschap en praktijk bij elkaar komen. Reserveer 12 mei 2020 alvast in uw agenda.  Wilt u uw kennis delen op het congres? Binnenkort starten de inschrijvingen voor bijdragen!
Meer informatie
   
    
Contact
E-mail jeugd@zonmw.nl
Website www.zonmw.nl/jeugd
Volg ZonMw: Jeugd op LinkedIn
   
    
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube