Hoe kan de JGZ helpen bij vroegsignalering van mentale problemen bij jeugd? Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief Jeugd, september 2019
Jeugd
 
 
Uitgelicht
‘Echt’ zijn in de bejegening van risicojongeren 
Een werkzame hulpverlenings-relatie opbouwen met risicojongeren is niet eenvoudig. De juiste bejegening is cruciaal om het vertrouwen te winnen van deze doelgroep. Toch lukt dit sommige initiatieven opmerkelijk goed. Waar zit dat hem in? Onderzoek van de werkplaats Risicojeugd moet dat gaan uitwijzen. We spraken met de projectleider van dit onderzoek. 
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
Als je ouders uit elkaar gaan
Veel kinderen en jongeren hebben het gevoel dat hun wereld instort wanneer hun ouders gaan scheiden. Een scheiding is voor hen een heel ingrijpende, vaak overweldigende gebeurtenis. En ruim 1 op de 5 kinderen krijgt ermee te maken. Om te helpen bij de verwerking van hun emoties is voor deze kinderen en jongeren het werkboek 'Als je ouders uit elkaar gaan' beschikbaar.
Lees meer en bestel het boek
 
JGZ onmisbaar voor vroegsignalering mentale problemen
Jongeren vroegtijdig helpen met hun mentale problemen, voorkomt heftiger problematiek op latere leeftijd. Klachten en stoornissen kunnen worden voorkomen als hulpverleners in actie komen bij of vóór de eerste signalen. De JGZ is onmisbaar voor deze vroeg-signalering en ondersteuning. Wat kan de JGZ daarin doen? Hoogleraar Youth Metal Health Promotion Marlies Kleinjan vertelt erover.
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
Opbrengsten van de academische werkplaatsen; naar welke slotbijeenkomst wil jij?
Nu het einde van het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd in zicht komt, wordt duidelijk wat de opbrengsten zijn van 4 jaar onderzoek doen, samenwerken en kennis uitwisselen. Dit najaar delen verschillende werkplaatsen graag hun resultaten met u.
Lee Data en programma's
 
Nieuws
Kennissynthese Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap
Website voor jeugdige onderzoeksdeelnemers uitgebreid met toolbox voor Patiënt Informatie Formulier
Projectresultaten
Sociale opvoed-ondersteuning zet moeders in hun kracht
In de afgelopen 2 jaar is er onderzoek gedaan naar hoe jeugdprofessionals samen met vrijwilligers vorm en inhoud geven aan lichte opvoedondersteuning voor kwetsbare ouders. Hieruit blijkt onder andere dat het versterken van het sociale netwerk van ouders op een laagdrempelige manier het beste werkt.
Lees meer
   
Verkorte versie van de Opvoedingsbelasting-vragenlijst geschikt bij hulp aan multi-probleemgezinnen
Uit onderzoek blijkt dat de verkorte versie van de Opvoedingsbelastingvragenlijst (OBVL-K) een betrouwbaar en valide instrument is bij het meten van de opvoedingsbelasting. De OBVL-K is bij uitstek geschikt om de hulp aan multiprobleem-gezinnen te meten én bij te sturen.
Lees meer
   
Meer resultaten
Geef kinderen gelijke kansen om gezond op te groeien
Open access in de praktijk: onderzoek naar autisme en de rol van kleine hersenen
Gezonder eten en meer bewegen ook goed voor schoolprestaties 
Krachtvoer! Lesprogramma voor gezonde voeding vmbo
Gameadviesopmaattest geüpdatet - website geeft jongeren inzicht op problematisch gamegedrag
Minder antibiotica bij kinderen dankzij voorlichting
Nieuw onderzoek
Nieuwe onderzoeken in de JeugdzorgPlus
In het najaar van 2019 starten 2 nieuwe onderzoeken in de JeugdzorgPlus. Onderzocht wordt hoe suïcidale gedachten en suïcide onder jongeren van invloed zijn op de samenwerking tussen ketenpartners en op de (groeps)dynamiek in de JeugdzorgPlus. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar kleinschalige voorzieningen in de JeugdzorgPlus.
Lees meer over de projecten
Vooraankondiging
subsidieoproep Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap
Wilt u de lokale praktijk verbeteren op het gebied van onbedoelde zwangerschap en/of kwetsbaar (jong) ouderschap? Medio oktober verwachten we hiervoor de eerste subsidieoproep open te stellen.
5 november vindt de informatiebijeenkomst plaats.
Meld u alvast aan! Op de hoogte blijven van deze oproep? Volg dan ZonMw: Jeugd op LinkedIn.
Blijf op de hoogte
Gemeenten aan de slag met maatschappelijke diensttijd (MDT)
24 gemeenten gaan vanaf oktober in 11 projecten aan de slag met MDT. De gemeenten gaan in deze projecten experimenteren met een MDT-vorm die is geïnspireerd op de aanpak van de Belgische Samenlevingsdienst; een intensievere vorm van MDT.
Lees meer over de projecten
Sportinnovatie subsidietraject fase 2 geopend
De tweede fase van het subsidietraject van de sportinnovator richt zich op onderzoek en ontwikkeling om enkele innovatieprojecten in de sport dichter naar de markt te brengen. De focus ligt hierbij op bewegen, materialen en voeding. Heeft u goede ideeën voor projecten voor de jeugd? Lees dan verder!
Lees meer
 
Evenementen
Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2019
1
okt
 
09.00 - 17.00, Spant! Bussum
Voor de Jeugd Dag
7
okt
 
09.00 - 17.00, Westergasfabriek, Amsterdam
Samen op school
9
okt
 
13.00 - 17.30,
Open Hof Dronten
JIM, 3 jaren later
10
okt
 
18.00 - 20.00, Colour Kitchen, Utrecht
Doorstartconferentie AWTJ Utrecht
17
okt
 
12.30 - 18.00, Het Huis Utrecht, Utrecht
Symposium 'Ruimte geven voor regie aan jongeren: (hoe) doe jij dat?'
17
okt
 
14.30 - 17.00, Huis van de Wijk Post West, Rotterdam
Mini-conferentie 'Ken je kracht?'
29
okt
 
10.00 - 13.00, Verwey-Jonker Instituut, Utrecht
Oproep: praktijkvoorbeelden congres 'Doen wat werkt in het sociale domein'
Blinkt u als gemeente, organisatie of professional uit in het werken aan maatschappelijke vraagstukken op basis van onderbouwde kennis? En wilt u uw ervaringen graag met anderen delen? Meld uw praktijkvoorbeeld dan aan voor het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’! Het congres vindt in maart 2020 plaats, aanmelden van praktijkvoorbeelden kan tot 3 november 2019.
Meld uw praktijkvoorbeelden aan
Subsidie
Deadline: 1 oktober 2019, 14.00 uur
Mogelijkheden informatieverzameling kindermishandeling als aanleiding voor jeugdhulp
Deadline: 24 oktober 2019, 14.00 uur
Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data
Deadline: 12 november 2019, 12.00 uur
Vooraankondiging: MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk
Deadline: 28 november 2019, 14.00 uur
Ondersteuning NWA-routes
Deadline: 31 december 2019, 14.00 uur
Nationale Wetenschapsagenda – Matchmakingbijeenkomsten
Contact
E-mail jeugd@zonmw.nl
Website www.zonmw.nl/jeugd
Volg ZonMw: Jeugd op LinkedIn
   
    
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube