Met onder andere Beschermd Thuis en suïcidepreventie Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
September 2019
Geestelijke gezondheid
 
ZonMw start met het programma Beschermd Thuis
Kwetsbare mensen in de maatschappij - lijntekening
In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start ZonMw met het programma Beschermd Thuis. Het programma stimuleert en faciliteert projecten en initiatieven die bijdragen aan de implementatie van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuw onderzoek naar suïcidepreventie van start
Vrouw in hal suïcidepreventieonderzoek
Met financiering vanuit het programma Suïcidepreventie zijn 4 projecten van start gegaan met verspreidings- en implementatieactiviteiten. Binnen deze projecten werken onderzoekers met elkaar samen aan projectoverstijgende activiteiten om suïcidaal gedrag te helpen voorkomen.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
Onderzoeksbehoefte van mensen met autisme in kaart gebracht
Tilburg University: gevolgen van stigma en werk
Vooraankondiging: congres Doen wat werkt in het sociaal domein
Start aanvraag subsidie anonieme e-mental health 2020
Alcoholverslaafde ouders geholpen met biopsychosociaal model
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Podcast Gender en gezondheid #1
In deze podcastserie vertellen onderzoekers welke man-vrouwverschillen zij onderzoeken, wat we aan hun onderzoeksresultaten hebben en waarom zulk onderzoek belangrijk is. De eerste podcast gaat over hart- en vaatziekten en psychologische klachten.
Lees het artikel en luister de podcast
Twitter Facebook LinkedIn
Een netwerkbenadering van suïcidaal gedrag
Projectleider Dr. Derek de Beurs onderzoekt tijdens zijn fellowship welke risicofactoren ervoor zorgen dat iemand (meer) suïcidaal wordt met behulp van netwerkanalyse, een nieuwe statistische techniek.
Lees meer over het project
Twitter Facebook LinkedIn
Discussieer mee!
Op onze LinkedIn-pagina plaatsen we het laatste nieuws over geestelijke gezondheid. Blijf op de hoogte en discussieer mee met professionals.
Naar de LinkedIn-pagina
 
Projectresultaten
Stimuleringssubsidie triage- en meldfunctie voor mensen met acuut verward gedrag
Evenementen
Projectleidersbijeenkomst 'Passend vervoer van mensen met verward gedrag'
18
SEP
 

14.00 - 17.00, Beatrixgebouw Jaarbeurs, Utrecht

Webinar voor startende netwerken samenhangende ouderenzorg
24
SEP
 

14.00 - 15.00, Uw eigen telefoon, tablet of computer

Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2019
1
okt
 

09.00 - 17.00, Spant!, Bussum

Slotcongres Geweld tegen psychiatrische patiënten
7
NOV
 

08.45 - 17.00, De Doelen, Rotterdam

Subsidieoproepen gericht op ggz
Deadline: 8 oktober 2019, 14.00 uur
Regionale aanpak verward gedrag
Deadline 8 oktober 2019, 14.00 uur
Integraal aanbod zorg en begeleiding voor mensen met Verward Gedrag
Deadline: 31 december 2019, 14.00 uur
Lokale experimenten vervoer mensen met verward gedrag door niet-RAV’s
Deadline: 31 december 2019, 14.00 uur
Haalbaarheid van regionaal niet-RAV vervoer
Deadline: doorlopend indienen
Inschakelen expert Verward Gedrag
Deadline: doorlopend indienen
Training gemeentelijke teams
Deadline: doorlopend indienen
Gepast vervoer
Andere relevante subsidieoproepen
Deadline: 24 september 2019, 14.00 uur
Implementatie in samenwerking
  
Deadline: 24 september 2019, 14.00 uur
Implementatie impulsen
   
Contact
Telefoon: +31 70 349 54 70
E-mail: ggz@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/ggz
Volg ons op LinkedIn

   
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag.
   
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube