Kan het VoorZorg-programma een voorbeeld zijn voor integrale JGZ en jeugdhulp? Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief Jeugd, augustus 2019
Jeugd


 
Uitgelicht
Op naar de landelijke uitrol van de maatschappelijke diensttijd! 
Ruim een jaar geleden startten we met het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. Het doel: jongeren de beste versie van zichzelf laten ontdekken, terwijl ze van betekenis zijn voor de samenleving. Welke stappen zijn er tot nu toe gezet binnen het programma? Welke rol speelt ZonMw hierin? En wat staat er de komende maanden te gebeuren?
Lees het interview
Véronique Timmerhuis nieuwe directeur ZonMw
Véronique Timmerhuis wordt de nieuwe directeur ZonMw. Dr. V.C.M. Timmerhuis, nu nog algemeen secretaris/directeur van de Sociaal-Economische Raad (SER), volgt per 1 januari 2020 Henk Smid op. Na die datum zal Henk Smid een parttime adviseursrol bij ZonMw vervullen.
Lees meer
  
VoorZorg: voorbeeld-functie voor integrale JGZ en jeugdhulp?
Een belangrijk punt van de huidige Jeugdwet is dat gemeenten werk maken van een preventieve en integrale zorgaanpak. De ervaringen met het VoorZorg-programma zijn erg goed gebleken. Wat kunnen we daarvan leren om (preventieve) JGZ en jeugdhulp naar een hoger plan te tillen? Mariëtte Hoogsteder en Silvia van den Heijkant vertellen erover in dit interview.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Houd dat contact met ouders vast!
Gezinsgericht werken is een breed programma waarmee justitiële jeugdinrichtingen ouders zo intensief mogelijk en vanaf dag één betrekken bij de behandeling van de jongeren. De eerste resultaten zijn veelbelovend. ‘We willen het daarom verder uitrollen naar andere instellingen, naar de 18+ groep en naar het buitenland’. Projectleider Kees Mos vertelt erover in dit interview.
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
  
Nieuws
Tips voor het indienen van je maatschappelijke diensttijd-project
Werkplaatsen Sociaal Domein en Jeugd: ‘Van goede bedoelingen naar echte opbrengst’
Kennissynthese onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap gepubliceerd
De ontwikkeling van de lesmethode ‘Lang Leve de Liefde’ - van de beginjaren tot nu 
Congres Doen wat werkt in het sociaal domein in maart 2020 (vooraankondiging)
Projectresultaten
Jeugd-ggz en jeugdhulp nog te veel gescheiden werelden
Vier jaar na invoering van de Jeugdwet is het werkveld, waaronder ook de jeugd-ggz, nog steeds in beweging. De jeugd-ggz opereert nog te veel als aparte sector binnen de jeugdhulp terwijl het juist de bedoeling van de Jeugdwet is om integrale hulp en ondersteuning te bieden. Dit is één van de conclusies uit het onderzoek naar de positie van de jeugd-ggz binnen het nieuwe stelsel van jeugdhulp.
Lees het volledige rapport
  
Jeroen onderzoekt: hulp aan risicojeugd (vlog)
Jeroen Geurts was onlangs op bezoek bij de Academische Werkplaats Risicojeugd. Hij leerde daar veel over de knelpunten in de zorg voor jongeren met ernstige gedragsproblemen en hoe ingewikkeld het is om samen te werken met alle partijen die bij de zorg voor deze jongeren betrokken zijn. Hij maakte er een vlog over en sprak daarin onder andere met prof. dr. Arne Popma, voorzitter van deze academische werkplaats.
Bekijk de vlog
  
Friese dialoogtafels bieden ruimte voor reflectie op het zorgtraject
Een hulpverleningstraject is in de praktijk vaak een complex proces. Om systematisch te kunnen evalueren welke factoren bevorderend en belemmerend werken, heeft de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland de Dialoogtafelmethodiek ontwikkeld. 
Lees meer over deze methodiek
Meer resultaten
JGZ-richtlijn 'Opsporen oogafwijkingen' beschikbaar
Zijn Nederlandse jongeren nog even gelukkig?
Blijf antibiotica bij zuigelingen zorgvuldig afwegen
Lespakket ‘Je Lijf, Je Lief!’ om seksueel overschrijdend gedrag tegen te gaan geëvalueerd en doorontwikkeld
Alcoholverslaafde ouders geholpen met biopsychosociaal model
Nieuw onderzoek
Nieuw onderzoek naar kennis over de keuze van implementatie-strategieën
Dit najaar starten 2 projecten die de opgedane kennis uit onderzoek over innovaties, interventies, instrumenten en richtlijnen gaan vertalen naar praktische toepassingen voor professionals, onderzoekers en stafmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor het succesvol invoeren van innovaties.
Lees meer over deze projecten
 
8 nieuwe projecten op het thema Sport en bewegen
In de tweede ronde van het onderzoeksprogramma Sport zijn 8 projecten gehonoreerd. Een project daarvan richt zich specifiek op 0-4 jarigen. Met ‘My little moves’ wordt het optimale beweegpatroon voor de groei en ontwikkeling van deze groep kinderen in kaart gebracht.
Lees meer over dit project
  
Nieuwe subsidieoproepen

Subsidiemogelijkheden voor onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling 
Er staan 2 subsidieoproepen van het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis online. De ene oproep betreft onderzoek naar samenwerking, afstemming en regie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De andere oproep richt zich op effectonderzoek naar herstel van veiligheid en systeemgerichte aanpakken van trauma bij huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt tot 9 september uw intentie tot indienen bekend maken.
Lees meer
   
Start onderzoek naar kansrijke start voor kinderen met behulp van big data
Kinderen in kwetsbare gezinnen hebben betere kansen op een goede start naarmate ze eerder in het leven de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Maar hoe komen deze kinderen en hun gezinnen, vaak met complexe problemen, voor, tijdens en na de zwangerschap, zo vroeg mogelijk in beeld? En hoe kan big data-onderzoek daarbij helpen? Er wordt € 2.64 miljoen beschikbaar gesteld om daar onderzoek naar te doen.
Lees meer
   
Evenementen
Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2019
1
okt
 
09.00 - 17.00, Spant! Bussum
Samen op school
9
okt
 
13.00 - 17.30
Open Hof Dronten
 
Voor de Jeugd Dag
7
okt
 
09.00 - 17.00, Westergasfabriek, Amsterdam
   
Subsidie
Deadline: 10 september 2019, 14.00 uur
Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd - Variant 2
Deadline: 24 september 2019, 14.00 uur
Preventieprogramma: Implementatie in samenwerking
Deadline: 25 september 2019, 14.00 uur
Samenwerking, afstemming en regie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling
Deadline: 12 september 2019, 14.00 uur
Versterken en verbeteren van wijkgericht werken
Deadline: 24 september 2019, 14.00 uur
Preventieprogramma: Implementatie-impulsen
Deadline: 25 september 2019, 14.00 uur
Effectonderzoek naar herstel van veiligheid en systeem-gerichte aanpakken van trauma bij huiselijk geweld en kindermishandeling
Deadline: 24 oktober 2019, 14.00 uur
Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data
Deadline: 28 november 2019, 14.00 uur
Ondersteuning NWA-routesDeadline: 12 november 2019, 12.00 uur
Vooraankondiging: MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk
Deadline: 31 december 2019, 14.00 uur
Nationale Wetenschapsagenda - Matchmakings-bijeenkomsten
Contact
E-mail jeugd@zonmw.nl
Website www.zonmw.nl/jeugd
Volg ZonMw Jeugd op LinkedIn
   
    
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube