Subsidiemogelijkheden voor nieuw programma Regionale Kenniswerkplaatsen Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief Jeugd, juni 2019
Jeugd


 
Uitgelicht
Zorg voor kinderen is niet een kwestie van je eigen hokjes afvinken
Interview Frank van Leerdam
Om het kind écht centraal te kunnen stellen en daaromheen passende zorg te organiseren, is het cruciaal dat de jeugd-gezondheidszorg (JGZ) samenwerkt binnen het sociaal domein. De invoering van de Jeugdwet in 2015 en de decentralisatie van de jeugdhulp naar gemeenten maakten samenwerken nog belangrijker. We vroegen dr. Frank van Leerdam wat nodig is voor een goede samenwerking.
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
Consultatie nieuwe JGZ-programma’s
Hoe kan de jeugdgezondheidszorg (JGZ) anticiperen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen? En hoe kunnen richtlijnen hieraan bijdragen? Binnenkort kunnen professionals in de JGZ meedenken over de nieuwe JGZ-programma’s, zodat de resultaten uit onderzoek goed aansluiten bij de behoeften in de praktijk. Houdt ZonMw: Jeugd op LinkedIn in de gaten om te zien wanneer u mee kunt denken. 
Blijf op de hoogte
  
Klusschip wordt MDT-plek
Vluchtelingen Diar
Gevluchte jongeren hebben vaak veel meegemaakt en eenmaal hier hebben ze vaak problemen met contact maken. Diar vluchtte door oorlog uit Iran naar Nederland. Bij het maatschappelijke diensttijd-project Verbeeldigslab de Fighter krijgt hij stabiliteit, regelmaat en rust. 'Hier denk ik niet aan mijn problemen of de oorlog in mijn land'. Zijn begeleider Cor en Diar vertellen wat het project voor hen betekent.
Lees het verhaal 
Twitter Facebook LinkedIn
Betere zorg voor kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen
AW Risico Jeugd
Voor kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen is specialistische kennis nodig, wat in veel gemeenten niet beschikbaar is. De Academische Werkplaats Risicojeugd speelt een centrale rol in het verbeteren van de zorg voor jongeren met justitiecontacten, om herhaling van strafbaar gedrag te voorkomen. En te zorgen dat zij hun weg in de samenleving weer vinden.
Lees meer over de werkplaats
Twitter Facebook LinkedIn
  
Nieuw programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd gestart
Nieuw programma RKJ
Wilt u zich samen met partners in uw regio inzetten voor het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van de jeugd? Wij nodigen regionale samen-werkingsverbanden uit om in een kenniswerkplaats jeugd te gaan werken aan maatschappelijke vraagstukken. De subsidieoproep  voor het startimpuls van de kenniswerkplaatsen is inmiddels opengesteld.
Lees meer over het nieuwe programma
Nieuws
Verslag Jeugd in Onderzoek nu online te lezen
Speerpunten voor betere residentiële jeugdhulp
Spoedtest voor kinderen met vermoeden genetische aandoening
Vlog: kun je over ADHD heen groeien?
Projectresultaten
Het belang van de samenwerkingsrelatie bij gezinshulpverlening
samenwerkingsrelatie gezinshulp
Hoe beter hulpverleners erin slagen om een goede samenwerkings-relatie met ouders te realiseren én te behouden, hoe positiever de behandelresultaten voor gezinnen zijn. Dat is één van de uitkomsten van het promotieonderzoek van Marieke de Greef. In dit artikel leest u meer over haar bevindingen.
Lees meer
 
Praktische tools voor gespreksvoering in de JGZ in ontwikkeling
Echt verbinding maken met de cliënt. Onderzoek van TNO en het Trimbos-Instituut geeft handvatten aan JGZ-professionals om dit te doen. Centraal daarbij staat niet alleen wat de professional kan doen, maar vooral ook hoe. Tools hiervoor komen dit najaar beschikbaar.
Lees meer
 
Meer resultaten
Zijn traumagerichte interventies effectief bij vluchtelingenkinderen?
Kosten en effecten SamenStarten-app onderzocht
GIZ helpt ouders bij bespreekbaar maken van zorgbehoeften
Huilende baby’s troosten met eten en drinken
Meer investeren in preventie om jeugdhulp betaalbaar te houden
Registratie van sperma- en eiceldonaties onvolledig en procedures onvoldoende uitgewerkt
Een goed sociaal netwerk helpt problematiek van kinderen in de jeugd-ggz te verminderen
Verslag bijeenkomst Kennisontwikkeling slachtoffers van loverboys
Nieuw onderzoek
Nieuw programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap van start
Het nieuwe programma is een tijdelijke stimulering om met kennisontwikkeling en -benutting bij te dragen aan verbetering van de praktijk. In dit programma staan preventie van en integrale ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap centraal. In september 2019 gaat de eerste subsidieoproep open. 
Lees meer over het programma
Evenementen
Utrechtse Jeugd Meetup Uitsluiting en polarisatie bij jongeren
27
juni
 
14.15 - 17.00, Stadskantoor, Utrecht
Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2019
1
okt
 
09.00 - 17.00, Spant!, Bussum
  
Voor de Jeugd Dag 2019
7
okt
 
09.00 - 17.00, Westergasfabriek, Amsterdam
   
Subsidie
Deadline: 10 sept 2019, 14.00 uur
Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd – Variant 2
Deadline: 12 sept 2019, 14.00 uur
Versterken en verbeteren van wijkgericht werken
 
Deadline: 24 sept 2019, 14.00 uur
Preventieprogramma: Implementatie-Impulsen
Deadline: 24 sept 2019, 14.00 uur
Preventieprogramma: Implementatie in samenwerking
  
Verwachte subsidieoproepen
De komende tijd gaan er meerdere oproepen open. Wilt u als eerste op de hoogte zijn van de nieuwe oproepen? Volg dan ZonMw: Jeugd op LinkedIn!
Volg ZonMw: jeugd
Contact
E-mail jeugd@zonmw.nl
Website www.zonmw.nl/jeugd
Volg ZonMw Jeugd op LinkedIn
 
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube