Met o.a. aandacht voor psychosociale zorg voor vluchtelingen
Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Juni 2019
Geestelijke gezondheid
 
Wereld Vluchtelingendag (20 juni)
Op deze dag wordt stilgestaan bij het lot van vluchtelingen over de wereld
Isabel Wagemakers, projectleider van 7ROSES: een laagdrempelige empowerment methodiek voor statushouders met psychosociale problemen in Nederland, vertelt onder andere over haar project en het belang van (psychosociale) zorg voor vluchtelingen. 
Interview met Isabel Wagemakers
Twitter Facebook LinkedIn
Brede samenwerking brengt verward gedrag sneller in beeld
4 gemeenten en GGD Hollands Noorden zijn een project gestart voor een sluitende aanpak rondom mensen met verward gedrag. Dat leidt tot een betere afstemming, snellere verwerking van meldingen en meer kennis bij burgers en professionals van de problematiek.
meer over deze aanpak
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
Video: Evaluatie Hulpkaart/Crisiskaart
Extra geld voor jeugdzorg en ggz
Handreiking Samenwerking HAP en acute ggz
Video: bemoeizorg in Helmond
Inzicht vroege integratie Syriërs
Video: Wet verplichte ggz
Werken als Schakel-GGD'er
Landelijke lessen samenwerking ggz en sociaal domein
Eerste bestuurlijk overleg over de persoonsgerichte aanpak voor kwetsbare mensen
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Zijn traumagerichte interventies effectief bij vluchtelingenkinderen? 
Even bijpraten met Trudy Mooren
Trudy Mooren is projectleider van het project ‘Traumagerichte interventies (EMDR en KIDNET) voor vluchtelingenkinderen: een gerandomiseerd multi-site onderzoek (KIEM).' ‘We hopen op resultaten die duidelijk maken of en op welke manier traumagerichte interventies effectief zijn, bij kinderen tussen de 8 en 18 jaar, die met één of beide ouders zijn gevlucht’.
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
  
Voorzien in de behoefte van nieuwkomersgezinnen
Interview met projectleiders
Ouders en kinderen die naar Nederland gevlucht zijn, hebben vaak niet genoeg aan de standaardondersteuning van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Bovendien heeft de JGZ deze doelgroep vaak niet goed of te laat in beeld. Binnen verschillende projecten wordt gezocht naar verbetermogelijkheden. Dr. Frouke Sondeijker en drs. Joke van Wieringen leiden 2 van die projecten.
Lees verder
Twitter Facebook LinkedIn
  
Nieuwe projecten
DITSMI: optimaliseren richtlijnadherente diagnostiek, medicamenteuze en psychologische behandeling bij EPA-patiënten
Gemeenten en zorgverzekeraars werken samen aan integraal zorg- en ondersteuningsaanbod: 14 nieuwe projecten
Projectresultaten
Met kop koffie op zoek naar mensen met verward gedrag
Wijk-GGZ'er kan het gesloten karakter van de psychiatrie verkleinen
Aanpak verward gedrag in beeld voor Diemen
Vlog: is ADHD een hersenstoornis of zelfs een hersenziekte?
GGZ Centraal opent dagbesteding voor mensen met verward gedrag
Docenten en studenten: zij aan zij kennis ontwikkelen
'Antipsychotica knippen dat magische gevoel door'
Training helpt wijkprofessional bij depressiepreventie
Blended e-learningprogramma
Wijkteamprofessionals weten vaak niet hoe zij signalen van depressie kunnen bespreken met hun cliënten. Het Trimbos-instituut en 2 GGD-organisaties zetten een blended e-learningprogramma op voor depressiepreventie.
lees verder
Twitter Facebook LinkedIn
   
Meer investeren in preventie om jeugdhulp betaalbaar te houden
Transformatie jeugdhulp 
Een van de verwachtingen van de transformatie van jeugdhulp naar gemeenten is dat hulp dichterbij het gezin leidt tot een afname van gespecialiseerde hulp. Binnen de Academische Werkplaats Noord-Brabant werd onderzocht of dat klopt, en welke rol de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp daarin speelt. 
Meer over dit onderzoek
Twitter Facebook LinkedIn
   
Evenementen
Dag van Zorg en Veiligheid
17
juni
 
09.00 - 17.30, Congrescentrum 1931, Den Bosch
4e Congres Mensen met verward gedrag
25
juni
 
09.30, Antropia, Driebergen
Machine learning in de ggz
2
juli
 
13.00 - 16.00, Trimbos-instituut, Utrecht
Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2019
1
okt
 
09.00 - 17.00, Spant!, Bussum
Slotcongres Geweld tegen psychiatrische patiënten
Bent u er ook bij?
Dit congres wordt georganiseerd ter afsluiting van het NWO-programma Geweld tegen psychiatrische patiënten. Binnen dit programma zijn 12 omvangrijke onderzoeks- en innovatieprojecten uitgevoerd, met als doel om het slachtofferschap van psychiatrische patiënten te verminderen.
Meer informatie
Voor de Jeugd Dag
7
OKT
 
Westergasfabriek, Amsterdam
Subsidie
Subsidieoproepen gericht op de ggz
Deadline: doorlopend indienen
Passend vervoer
Deadline: doorlopend indienen
Inschakelen expert verward gedrag
 
Deadline: doorlopend indienen
Training gemeentelijke teams: bij- en nascholing voor extra ggz-expertise in de wijk
Andere relevante subsidieoproepen
Deadline: 24 september 2019, 14.00 uur
Implementatie in samenwerking
Deadline: 9 juli 2019, 14.00 uur
Vouchers 'Juiste Zorg Op de Juiste Plek'
 
Deadline: 24 september 2019, 14.00 uur
Implementatie impulsen
   
Verwachte subsidieoproepen
Online: zomer 2019
Deadline: 8 oktober 2019, 14.00 uur
Regionale praktijkprojecten
   
Online: zomer 2019
Deadline: 8 oktober 2019, 14.00 uur
Integraal aanbod zorg en begeleiding
   
Contact
Telefoon +31 70 349 54 70
E-mail ggz@zonmw.nl
Website www.zonmw.nl/ggz
Volg ons op LinkedIn
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube