Meer hulp voor gevluchte ouders en kinderen in de JGZ & 4 nieuwe subsidieoproepen open Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief Jeugd, mei 2019
Jeugd


 
Uitgelicht
Gemeenten, aan welke kennis heeft u behoefte?
Werkt u bij een gemeente en houdt u zich bezig met jeugd? Dan willen we u graag vragen deze vragenlijst in te vullen! Wij vinden het belangrijk dat de kennis die de Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd ophalen voldoende toegankelijk is voor gemeenten. We horen daarom graag aan welke kennis u behoefte heeft, zodat we hier op kunnen inspelen. Het invullen van de enquête kan tot 9 juni.
Vul de enquête in
Kennisgedreven en praktijkgerichte (bij- en na)scholing
U wilt met uw (beroeps)opleiding de nieuwste inzichten overbrengen aan (toekomstige) professionals. Meer informatie over leernetwerken in het jeugdveld en over de inzet van diverse leervormen ziet u in de ZonMw impressie Jeugd 2018 | 2019.
Bekijk de impressie
  
JGZ voor nieuwkomers-gezinnen
Veel ouders en kinderen die gevlucht zijn hebben meer hulp nodig dan de standaard-ondersteuning die de JGZ biedt. Frouke Sondeijker en Joke van Wieringen vertellen over hun projecten waarbij de JGZ extra ondersteuning biedt. Outreachend werken en snel contact leggen, bij voorkeur in de eigen taal, zijn belangrijke elementen.
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
Lerend de jeugdsector transformeren
In de afgelopen jaren is er met professionals en organisaties gewerkt om met actieonderzoek de transformatie in de jeugdsector te ondersteunen. Wat kan er in een organisatie gedaan worden om meer ruimte aan professionals te geven? Of om meer preventief te werken? Laat u inspireren!
Lees het magazine
Twitter Facebook LinkedIn
  
Voorkomen dat gedragsproblemen het kinderbrein veranderen
Bij aanhoudende ernstige gedrags-problemen veranderen de hersenen van een kind, blijkt uit Rotterdams onderzoek. Hogeschool Windesheim werkt aan de inbedding van dit soort actuele kennis in de opleidingen voor jeugd- en juridische professionals om het leven van kinderen en gezinnen te kunnen verbeteren.
Lees het interview
Nieuws
Dien nu uw project in voor de Nationale Sportinnovator Prijs
Vlog: is ADHD een hersenstoornis? Het antwoord zal menigeen verbazen!
Jeugdhulp is teveel gebaseerd op aannames
Projectresultaten
Overgewicht en zwangerschap
Te zwaar zijn vóór de zwangerschap geeft meer risico op complicaties dan zwaarder worden tijdens de zwangerschap. Om gezondheidsproblemen te voorkomen is de preconceptieperiode erg belangrijk. Dit blijkt uit onderzoek van het project Generation R. 
Lees meer
  
Cahier Brein in de groei
Jongeren kunnen soms dwars en tegendraads zijn. Maar als we ons verdiepen in de ontwikkeling van de hersenen, komen we erachter dat dat gedrag past bij de groei naar een volwassene. Hoe zit dat precies? Lees alles over hersenontwikkeling en gedrag tijdens de adolescentie in het cahier 'Brein in de groei'.
Lees het cahier
 
'De Class hielp enorm bij mijn herstel'
Door begeleiding van een jobcoach, studiebegeleider en sporttrainer ontdekken jongeren met hersenletsel waar hun kansen liggen. Maak kennis met de Class, een unieke methode die volgens het Nivel ook ingezet zou kunnen worden bij mensen met andere chronische aandoeningen. Ysabel en Bente, 2 ervarings-deskundige fans, vertellen erover.
Lees het verhaal
Nieuw onderzoek
Toekomstige JGZ-richtlijnen naar modulaire vormgeving 
De komende maanden wordt er een werkwijze ontwikkeld waarmee JGZ-richtlijnen kunnen worden herzien en kunnen worden omgezet naar modules. Hierdoor kunnen gebruikers sneller relevante informatie vinden en wordt het onderhoud van richtlijnen flexibeler.
Lees meer over het project
   
Meedoen met ORC-call NWA-route Jeugd?
Er zijn 25 initiatieven ingediend voor de ORC-call van de NWA-route Jeugd. Wilt u deelnemen aan een van de initiatieven? Neem dan contact op met de initiator of het NWA-ORCbureau via nwa-orc2019@nwo.nl
Bekijk de initiatieven
   
Nieuwe subsidieoproepen
Subsidieoproep voor gemeenten voor onderzoek naar maatwerkaanpak multiprobleemgezinnen
Op 1 mei 2019 is een consortium gestart dat actieonderzoek gaat doen naar een effectieve maatwerkaanpak voor multiprobleemgezinnen. In 6 geselecteerde gemeenten wordt een maatwerkaanpak in de praktijk (door)ontwikkeld, beproefd en wetenschappelijk getoetst. Gemeenten kunnen hiervoor tot 18 juni een subsidieaanvraag indienen.
Meer over de oproep
   
Subsidieoproep Wijkgericht werken opengesteld
De eerste subsidieoproep van het nieuwe programma Wat werkt voor de jeugd is opengesteld. De decentralisatie beoogt dat gemeenten door wijkgericht te werken beter in staat zijn om integraal beleid te ontwikkelen en maatwerk te bieden, afgestemd op de lokale situatie en uitgaande van de mogelijkheden en de behoeften van individuele kinderen en ouders. Deze oproep draagt bij aan het versterken en verbeteren van wijkgericht werken.
Lees meer over de oproep
   
Subsidieoproepen Implementatie Preventieprogramma opengesteld
Heeft uw ZonMw-preventieproject mooie resultaten opgeleverd en wilt u dat deze op de juiste plek terecht komen in de praktijk? Binnen het Preventieprogramma zijn 2 subsidieoproepen opengesteld die u hierbij kunnen helpen.
Lees meer over de oproepen
Evenementen
Informatiebijeenkomst subsidieoproepen implementatierondes Preventieprogramma
11
JUN
 
13.00 - 15.30 uur, Jaarbeurs Meetup, Utrecht
Slotconferentie Koplopers
14
jun
 
13.00 - 17.00 uur, Hogeschool Inholland, Rotterdam
Dag van Zorg en Veiligheid
17
jun
 
09.00 - 17.30 uur, Congrescentrum 1931, Den Bosch
Utrechtse Jeugd Meetup Uitsluiting en polarisatie bij jongeren
27
jun
 
14.15 - 17.00 uur, Stadskantoor, Utrecht
Verslag: Jeugd in Onderzoek
Jeugd in Onderzoek was afgelopen donderdag weer een groot succes! Heeft u het gemist of wilt u nog even rustig nalezen wat er allemaal besproken is? Nog even geduld... Het verslag komt deze week online. We vertellen het u graag wanneer het zover is. Volg daarvoor onze LinkedIn-pagina ZonMw: Jeugd
Blijf op de hoogte
   
Subsidie
Deadline: 18 juni 2019, 14.00 uur
Oproep voor gemeenten om deel te nemen aan onderzoek naar een effectieve maatwerk-aanpak voor multiprobleem-gezinnen
Deadline: 12 september 2019, 14.00 uur
Versterken en verbeteren van wijkgericht werken
Deadline: 24 september 2019, 14.00 uur
Preventieprogramma: Implementatie in samenwerking
Deadline: 24 september 2019, 14.00 uur
Preventieprogramma: Implementatie-Impulsen
Deadline: 31 december 2019, 14.00 uur
NWA - Matchmakingsbijeenkomsten
 
Verwachte subsidieoproepen
De komende tijd gaan er meerdere oproepen open. Hieronder ziet u een overzicht van de verwachte subsidieoproepen. Wilt u als eerste op de hoogte zijn van de nieuwe oproepen? Volg dan ZonMw: Jeugd op LinkedIn!
Volg ZonMw: jeugd
Vroege opsporing
Verwacht medio juni 2019: kennisontwikkeling die bruikbaar is voor de professionele screeningspraktijk, het screeningsbeleid en/of de burger.
   
Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar jong ouderschap
2 subsidieoproepen praktijk-verbeterprogramma ‘Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap’. Onder voorbehoud van goedkeuring door VWS. Meer informatie volgt binnenkort.
   
Contact
E-mail jeugd@zonmw.nl
Website www.zonmw.nl/jeugd
Volg ZonMw Jeugd op LinkedIn
   
    
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube