Met o.a. aandacht voor herstel, meldpunten voor niet-acute zorg en mental health first aid
Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Mei 2019
Geestelijke gezondheid
 
Zelf aan je herstel werken in respijthuis Frits
In Respijthuis Frits is iedereen welkom die aan zijn herstel wil werken. Ook mensen zonder diagnose of indicatie voor zorg. Een gast van het respijthuis en leden van de projectgroep delen hun ervaringen tot nu toe.
Ga naar de interviewreeks
Twitter Facebook LinkedIn
Meldpunt niet-acute zorg voorkomt dat mensen tussen wal en schip vallen
Interview met Trudi Peters, projectleider GGD GHOR Nederland
Eén van de manieren om kwetsbare mensen te helpen, is de inrichting van advies- en meldpunten niet-acute zorg. Wat zijn de voordelen zo'n meldpunt? En hoe richt je een meldpunt efficiënt en doelmatig in?
Lees het interview met Trudi Peters
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
Goede nachtrust essentieel om gênante momenten te vergeten
ZonMw op de Dag van de Ervaringsdeskundige
Terugblik congres Goed Gebruik Geneesmiddelen met o.a. bijdragen van Brenda Penninx en Iris Sommer (subsessie 9)
Inzet consulent Mentale Gezondheid voor Hilvarenbeekse jongeren
Dien uiterlijk 26 mei uw voorstel in voor een abstract of workshop op het jaarcongres kinder- en jeugdpsychiatrie
Mental Health First Aid (MHFA) op Curaçao
Even bijpraten met projectleider Zaira Barriento
Psychische hulp zoeken is op Curaçao nog steeds een taboe. MHFA, een laagdrempelige cursus waarin professionals en burgers leren wat zij kunnen doen om hulp te bieden, moet daar verandering in brengen.
Interview met projectleider Zaira Barriento
Twitter Facebook LinkedIn
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Middelengebruik en verslaving bij mensen met een lvb
De handreiking van de Academische Werkplaats Kajak biedt specifieke methodieken en interventies om middelengebruik en verslavingsproblematiek bij jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking te signaleren, bespreekbaar te maken, in kaart te brengen en te behandelen.
Download de handreiking
Twitter Facebook LinkedIn
   
Dementievriendelijke samenleving
Julie Meerveld, manager belangen-behartiging bij Alzheimer Nederland
Mensen met dementie verliezen sociale contacten, zijn bang om fouten te maken, worden zenuwachtig en trekken zich terug. Maar thuis op de bank zitten helpt niet bij leven met dementie. We zouden veel kunnen verbeteren als bijtijds professionele ondersteuning wordt ingezet.
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
   
Projectresultaten
Schade aan cerebellum op jonge leeftijd kan leiden tot autisme
Passend vervoer naar beoordelingskamer GGNet
Magazine over de eerste proeftuinen van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd
Succesvolle pilot meldpunt crisisdienst ggz
Wijkbewoners met ggz-achtergrond doen mee in Amsterdam
Jeugdgezondheidszorg helpt gevluchte gezinnen om hun leven gezond en veilig voort te zetten
Vlog: wat te behandelen bij ADHD?
Patrick de Zeeuw legt uit dat bij veel kinderen met een ADHD diagnose niet zozeer het drukke, impulsieve en ongeconcentreerde gedrag voor lijdensdruk zorgt, maar eerder de sociaal-emotionele problemen die daar het gevolg van zijn. Benieuwd naar de behandelmogelijkheden?
Bekijk de vlog
Twitter Facebook LinkedIn
   
Streettriage in Twente
In Twente reageert een team met een ggz-verpleegkundige, politieagent en ambulanceverpleegkundige als eerste op meldingen van mensen met verward gedrag. Om te voorkomen dat mensen op verkeerde plekken in het systeem terechtkomen of lang moeten wachten op adequate vervolgzorg. RTV Oost reed met hen mee.
Bekijk de reportage
Twitter Facebook LinkedIn
   
Evenementen
Congres 'Samen Sterk voor Volwaardig leven'
15
mEI
 
9.30 - 16.00 uur, Postillion Hotel Utrecht Bunnik
Evolutie of revolutie: is de wetenschap toe aan vernieuwing?
23
mEI
 
vanaf 9.30 uur, Fokker Terminal, Den Haag
Mix&Match bijeenkomst over dementie
24
mEI
 
10.00 - 17.00 uur, Het Muntgebouw, Utrecht
Slotbijeenkomst Kwaliteit van leven en Gezondheid
6
jun
 
14.00 - 17.00 uur, Utrecht
4e congres mensen met verward gedrag
25 juni 2019 in Antropia, Driebergen
Het congres is dit jaar gericht op het verder uitbouwen van persoonsgerichte aanpak en het borgen daarvan. GGD GHOR Nederland en het CCV organiseren namens ZonMw een sessie over meldpunten niet-acute zorg en een sessie over de wijk-GGD'er.
Bekijk het programma
Twitter Facebook LinkedIn
Slotcongres Geweld tegen psychiatrische patiënten
7
NOV
 
9.00 - 17.00 uur, De Doelen, Rotterdam
Subsidie
Subsidieoproepen gericht op de ggz
Deadline: 21 mei 2019, 14.00 uur
Duurzame uitwisseling tussen onderwijs en praktijk in het kader van verward gedrag
Deadline: 6 juni 2019, 14.00 uur
Implementatie wijk-GDD'er
Deadline: 6 juni 2019, 14.00 uur
Maatschappelijke (re-)integratie van adolescenten en volwassenen met autisme en psychose
Deadline: 6 juni 2019, 14.00 uur
Versterken lokale advies- en meldpunten: niet-acute hulpbehoefte verward gedrag
Deadline: doorlopend indienen
Training gemeentelijke teams: bij- en nascholing voor extra ggz-expertise in de wijk
Deadline: doorlopend indienen
Passend vervoer
Deadline: doorlopend indienen
Inschakelen expert verward gedrag
 
Andere relevante subsidieoproepen
Deadline: 4 juni 2019, 14.00 uur
Translationeel onderzoek: netwerksubsidies
Verwacht: half mei 2019
Informatiebijeenkomst: 11 juni
Implementatieronde Preventieprogramma
Deadline: 18 juni 2019, 14.00 uur
Off Road: baanbrekend onconventioneel onderzoek door jonge onderzoekers
Contact
Telefoon +31 70 349 54 70
E-mail ggz@zonmw.nl
Website www.zonmw.nl/ggz
Volg ons op LinkedIn
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube