Wilt u meedenken? De consultatieronde van het nieuwe programma Regionale Kennisnetwerken Jeugd is open! Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief Jeugd, maart 2019
Jeugd


 
Uitgelicht
JGZ-richtlijn Taalontwikkeling helpt bij preventie, signalering en doorverwijzing
Professionals twijfelden nog vaak tussen instrumenten en methoden om taalontwikkelingsstoornissen te signaleren, ouders te adviseren en begeleiden en te beslissen over verwijzing. De nieuwe richtlijn Taalontwikkeling helpt daarbij. Informatie over een normale en afwijkende taalontwikkeling en oplossingen daarvoor, liggen nu helder en bruikbaar vast. 
Lees verder
Twitter Facebook LinkedIn
Onderzoek naar kindermishandeling volop in ontwikkeling, verslag van de bijeen-komst op 14 maart
Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van onderzoek naar het voorkomen, signaleren, stoppen en behandelen van (de gevolgen van) kindermishandeling in Nederland? Hoe maken we de onderzoeksagenda bruikbaar voor de komende jaren? Vind informatie over actuele onderzoeken en de beantwoording van deze vragen in het verslag van de bijeenkomst die wij organiseerden op 14 maart.
Lees het verslag
  
Van Academische Werkplaatsen naar Regionale Kennis-werkplaatsen Jeugd (consultatieronde)
Komende jaren bouwen we voort op het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd. Momenteel is het concept programmavoorstel Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd (2020 - 2024) klaar. We willen hiervoor graag uw input vragen. Bent u betrokken bij het jeugdbeleid? Werkt u als professional of onderzoeker in het (preventieve) jeugdveld? Of heeft u als ouder of jongere te maken met (preventieve) jeugdhulp en wilt u graag meedenken? Vul dan voor 9 april het consultatieformulier in.
Denk mee!
Twitter Facebook LinkedIn
Masterclasses jongerenparticipatie in onderzoek 
Bijna 70 deelnemers gingen deze maand aan de slag met de theorie over en ideeën voor de uitvoering van participatie van jeugdigen in onderzoek. Benieuwd naar een impressie van deze masterclasses? Of wilt u meer weten over hoe u jeugdigen op een waardevolle manier kunt betrekken in uw onderzoek?
Lees meer over de masterclasses
 
Mogelijkheden voor onderzoek bij ZonMw Jeugd
U vindt het belangrijk dat uw onderzoek aansluit op de praktijk. Maar hoe kiest u een passend onderzoeksdesign? En hoe laat u jongeren en hun ouders meedenken in uw onderzoek? Benieuwd naar antwoord op deze vragen én naar subsidiemogelijkheden? Bekijk dit in de Impressie Jeugd bij ZonMw.
Bekijk de impressie!
Nieuws
Professionals aan zet: actieonderzoek in Groningse gemeenten
Vlog: hoe kan een leerkracht omgaan met druk en ongeconcentreerd gedrag in de klas?
Traject opgestart voor onderbouwen keuze voor onderzoeksdesigns
Lancering informatieve website voor jeugdige onderzoeksdeelnemers
Nieuw programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap naar verwachting tweede kwartaal 2019 van start
In aanloop naar het nieuwe programma konden belanghebbenden feedback geven op het concept programmavoorstel. De input is meengenomen en naar verwachting start dit programma in het tweede kwartaal van 2019.
Lees meer
Projectresultaten
Nieuwe JGZ-richtlijn Lengtegroei beschikbaar
Begin maart is de (ver)nieuw(d)e jeugdgezondheidszorg (JGZ)-richtlijn Lengtegroei gepubliceerd. De richtlijn geeft vernieuwde en uitgebreidere informatie over het monitoren van groei en over het signaleren van afwijkende lengtegroei.
Lees meer over de richtlijn
Twitter Facebook LinkedIn
  
Het gaat niet altijd goed: implementatie van blended care in de jeugdgezondheidszorg
In een samenwerking tussen GGD Hart voor Brabant en TNO werden bestaande, evidence-based werkwijzen rondom excessief huilen en pesten doorontwikkeld naar een online variant. De omstandigheden rondom de start van het project leken ideaal. Toch is het project door achterblijvende respons van deelnemers voor het onderzoek eerder gestopt. Wat kunnen we hiervan leren?
Lees meer
  
Meer projectresultaten
Effectieve behandeling van angst- en depressieve stoornissen bij kinderen in de klinische praktijk
'Transformeren volgens ouders' - de visie van ouders op jeugdhulp en transformatie
Online groepscursus voor jongeren met depressie
Het belang van een brede blik: de toegang tot jeugdhulp onderzocht in Brabantse gemeenten
Nieuw onderzoek
32 leraren ontvangen promotiebeurs - divers onderzoek onder kinderen
32 laureaten ontvingen vorige week een Promotiebeurs uit de 13e ronde van de Promotiebeurs voor Leraren. In deze ronde zijn diverse projecten gehonoreerd die zijn gericht op kinderen, waaronder 'Bewegingsvaardigheid in de gymzaal beter in beeld' en 'Wat bewegen beweegt - Preventie van beweegachterstanden bij kinderen'
Lees meer over de projecten
 
Jongeren met en zonder beperkingen ondersteunen elkaar in maatschappelijke diensttijd
Met de maatschappelijke diensttijd krijgen jongeren de kans om hun eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen en zich in te zetten voor anderen of de samenleving. Ook jongeren met een beperking. In dit artikel leest u meer over 3 projecten waarin jongeren met en zonder beperkingen elkaar ondersteunen.
Lees meer
  
Evenementen
NEJA conferentie 2019
28
mrt
 
09.15 - 17.00 uur, Hotel Casa, Amsterdam
Maatschappelijke Diensttijd Festival
29
mrt
 
12.30 - 17.00 uur, Van Nelle Fabriek, Rotterdam
Jeugd in Onderzoek
Kom ook op 23 mei 2019
Inmiddels is het volledige programma bekend en kunt u zich inschrijven voor het congres op 23 mei 2019 in Hotel Casa in Amsterdam. Thema's die centraal staan: wat werkt voor wie en waarom, de kracht van preventie in het sociale domein, verbinding onderwijs-jeugdhulp en het effect van stress bij opvoeden en opgroeien. 
NU AANMELDEN
Startimpulsproject Gelijke Kansen voor een diverse jeugd: een jaar onderweg
25
MRT
 
12:00 - 17:00, Spoorstation Utrecht
Symposium Regionaal Leernetwerk Jeugd 'Een blik (op) vrijwilligers'
11
APR
 
14.30 - 17.00 uur, Huis van de Wijk Post West, Rotterdam
Transformeren kun je leren
Kom ook op 8 april 2019
In 15 actieonderzoeken is de afgelopen 2 jaar gewerkt aan lerend transformeren. Wat is er geleerd over de transformatiedoelen, ondersteuningsaanbod en actieonderzoek? En hoe kan jij daar je voordeel mee doen? Benieuwd? Meld je aan voor het slotsymposium van 8 april!
NU AANMELDEN
 
Subsidie
Deadline: 9 april 2019, 14.00 uur
Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus, verdiepend onderzoek naar werken in de JeugdzorgPlus
Deadline: 9 april 2019, 14.00 uur
Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus, verdiepend onderzoek naar 4 onderwerpen
Deadline: 23 april 2019, 14.00 uur
Call for proposals Schulden en armoede 
Deadline: 9 mei 2019, 14.00 uur
Nationale wetenschapsagenda - Onderzoek op Routes door Consortia 2019 (NWA-ORC 2019)
Deadline: 9 mei 2019, 14.00 uur
Gender in Research Fellowship
Deadline: 28 november 2019, 14.00 uur
Ondersteuning NWA-routes
 
Verwachte subsidieoproep Wijkgericht werken
Binnenkort stellen we de eerste subsidieronde van het programma Wat werkt voor de jeugd open. Doel van deze subsidieoproep is onderzoek gericht op het verbeteren van de kwaliteit van wijkgericht werken met kinderen en gezinnen. Op de hoogte blijven? Houd onze LinkedIn-pagina ZonMw Jeugd in de gaten!
Blijf op de hoogte
Contact
E-mail jeugd@zonmw.nl
Website www.zonmw.nl/jeugd
Volg ZonMw Jeugd op LinkedIn 
   
    
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube