Eigen patronen doorbreken om kindermishandeling tijdig te kunnen signaleren Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, februari 2019
Jeugd


 
Uitgelicht
Impressie Jeugd bij ZonMw 2018 | 2019
We werken met onze programma’s aan vraagstukken van professionals, gemeenten, ouders en jeugd. Daarmee konden we in 2018 bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de (preventieve) jeugdhulp. Ook in 2019 hopen we samen met u de zorg voor onze jeugd weer verder te helpen versterken!
bekijk wat u kunt doen
Twitter Facebook LinkedIn
Vlog: waarom zijn kinderen met ADHD vaak impulsief?
Kinderen met een ADHD-classificatie zijn vaak impulsief. Dr. Sebastiaan Dovis legt in zijn vlog voor de Academische Werkplaats ADHD en Druk gedrag uit hoe dit komt. Daarnaast geeft hij praktische tips om deze kinderen te ondersteunen. 
Bekijk de vlog
  
Elk gezin gerichte hulp
‘Je moet je behandeling kunnen afstemmen op het gezin waar het om gaat’, vindt Niels Tibben, gezinsbehandelaar in de ggz. Het consortium Multiprobleemgezinnen en opvoedproblematiek onderzoekt de werkzame elementen van 8 interventies. Tibben vertelt in dit interview over zijn ervaringen. 
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuw programma Wat werkt voor de jeugd
Het nieuwe programma Wat werkt voor de jeugd is van start! Doel? Het vergroten, toepassen en toepasbaar maken van kennis over wat werkt in de preventie, opvoed- en jeugdhulp gericht op het stimuleren van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en gezinnen. De oproep rond Wijkgericht werken gaat dit voorjaar al open!
Meer weten?
Twitter Facebook LinkedIn
  
De jeugdgezondheidszorg is onmisbaar om kinderen gezond te laten opgroeien en problemen op latere leeftijd te voorkomen
'Bij dit werk bieden JGZ-richtlijnen veel ondersteuning. Het is ontzettend belangrijk om nieuwe richtlijnen te kunnen ontwikkelen en bestaande aan te scherpen’, benadrukt Dr. Jeroen de Wilde. ‘We weten nog lang niet alles over een gezonde ontwikkeling.' 
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
Evaluatie Gezonde School-aanpak van start
Succesvolle arbeidsparticipatie voor mensen met autisme (video)
SamenStarten erkend als goed theoretisch onderbouwde interventie
Aanmelden internetconsultatie nieuw programma Onbedoelde zwangerschappen nu mogelijk
Nieuwe subsidieronde verdiepend onderzoek Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus
Vroegtijdige hulp voor kinderen met autismespectrumstoornissen
Projectresultaten
Effectieve opvoed-interventie op maat
Hoe kunnen opvoedinterventies beter aansluiten op de behoeften en mogelijkheden van ouders woonachtig in multi-etnische achterstandswijken? De Academische Werkplaats SAMEN ontwikkelde de module ‘Omgaan met stress en niet-helpende emoties’, die passende hulp biedt aan ouders met een migratie-achtergrond.
Lees de bevindingen
  
Werkpatronen door-breken met bijscholing
Je bewust zijn van je eigen patronen en gewoontes is heel belangrijk om kindermishandeling tijdig te kunnen signaleren. Jeugdartsen Sylvia Zandvoort en Ingrid Russel vertellen over de Wetenschappelijke Onderwijs Kindermishandeling voor Jeugdartsen (WOKJA)-training. Deze bijscholing helpt om gewoontes te doorbreken en biedt daadkracht om te handelen.
Lees het interview
  
Een ziek kind: goede zorg thuis nog niet vanzelfsprekend
Medeplichtige cel ontdekt van agressieve kindertumor
Nieuwe projecten 
34 nieuwe projecten Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van start
In januari hebben 34 organisaties te horen gekregen dat zij mogen starten met hun project in het kader van de maatschappelijke diensttijd. Jongeren krijgen hiermee de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, zichzelf te ontwikkelen en tegelijk iets te doen voor een ander of de samenleving. 
Lees meer over de projecten
   
2 nieuwe onderzoeken naar effectieve zorg en begeleiding voor slachtoffers van loverboys en mensen-handel
In deze projecten wordt de effectiviteit en het bereik van 7 zorgprogramma's onderzocht. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar een geslaagde traject-benadering voor slachtoffers van loverboys’ en de triggers voor terugval en succes.
Lees meer over de projecten
   
Evaluatie jeugd-ggz van start
Ook 5 projecten over jeugd-ggz gehonoreerd vanuit het onderzoeksprogramma ggz 
12 projecten voor ondersteuning van jeugdige vluchtelingen van start
Projecten over het verbinden van kennis en jeugdopleidingen starten vanaf april 2019
Evenementen
NWA Matchmaking event - Jeugdpreventie consortium
21
FEB
 
12.30 - 17.00, Rotterdam 
Masterclass Kennis-maken met jongeren-participatie
8
MRT
 
09.30 - 16.30,
Utrechts centrum voor de kunsten, Utrecht
Symposium 'Praat erover'
8
MRT
 
09.00 - 14.00,  Kulturhus de Bijenkorf, Borne
Masterclass Implementatie van onderzoeksresultaten in de ggz
12
MRT
 
13.00 - 17:00,
Villa Jongerius, Utrecht
Maatschappelijke Diensttijd Festival
29 maart 2019, 12.30 - 17.00 uur
Van Nelle Fabriek Rotterdam
Jongeren, professionals, maatschappelijke organistaties en overheden komen samen en wisselen kennis en ervaringen uit om het ontwerp van de maatschappelijke diensttijd weer een stap verder te kunnen brengen. Ontdek wat de maatschappelijke diensttijd voor u of uw organisatie kan betekenen! 
Meld u nu aan!
Masterclass Dilemma's bij jongerenparticipatie
22
MRT
 
09.30 - 16.30, Beatrixgebouw, Utrecht
  
Subsidie
Deadline: 12 maart 2019, 14.00 uur
Zwangerschap en geboorte: prenatale screening en neonatale screening
Deadline: 12 maart 2019, 14.00 uur
Zwangerschap en geboorte: verbeteren kwaliteit integrale geboortezorg
Deadline: 9 april 2019, 14.00 uur
Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus, verdiepend onderzoek naar 4 afzonderlijke onderzoeks-onderwerpen
 
Deadline: 9 april 2019, 14.00 uur
Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus, verdiepend onderzoek naar werken in de JeugdzorgPlus
Deadline: 31 december 2019, 14.00 uur
Nationale Wetenschapsagenda – Matchmakingbijeenkomsten
  
Contact
E-mail jeugd@zonmw.nl
Website www.zonmw.nl/jeugd
Volg ZonMw Jeugd op LinkedIn 
   
    
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube