Met o.a. masterclass implementatie, suïcidepreventie en psychosociale zorg bij kanker
Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Februari 2019
Geestelijke gezondheid
 
Psychosociale zorg voor (ex-)kankerpatiënten
Wereld kanker dag (4 februari)
Veel (ex-)kankerpatiënten hebben naast lichamelijke ook psychische klachten. In een pilot wordt de psychosociale zorg voor deze patiënten tijdelijk vergoed en de effectiviteit onderzocht.
Lees meer over de pilot aanpassingstoornissen na kanker
Twitter Facebook LinkedIn
Regionale aanpak verward gedrag
Deadline 26 maart 2019, 14.00 uur
Werkt u samen met partners uit zorg en veiligheid, het sociaal domein en/of welzijn aan het regionaal inbedden en borgen van een goed werkende aanpak voor (psychisch) kwetsbare mensen en hun omgeving?
Vraag dan nu subsidie aan
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
Staatssecretaris Paul Blokhuis bezocht respijthuis FRITS: een parel op het gebied van maatschappelijke innovatie
Nieuw programma 'Wat werkt voor de jeugd' van start
Kunnen gegevens uit de hersenen een voorspeller zijn voor suïcidaal gedrag? Bekijk de vlog van Jeroen Geurts
Oproep: denk mee over kennisbundel 'Verward in de wijk'
   
‘Media kunnen zelfdodingen helpen voorkomen’
Journalisten kunnen een grotere rol spelen in het voorkomen van Lonneke van Leeuwen. Zij onderzocht hoe de media over suïcide berichten, maar ook hoe zij mensen met suïcidale gedachten kunnen stimuleren hulp te zoeken.
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
   
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Psychische nazorg bij kanker
Interview met Carolien van Weert
Veel (ex-)kankerpatiënten hebben ook psychische klachten. Soms zelfs jaren na de behandeling. Psycholoog Carolien van Weert vertelt over het belang van psychosociale zorg voor deze patiënten.
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
   
Sociaal makelaar verbindt vraag van burgers met aanbod
In Gouda legt de sociaal makelaar verbindingen tussen burgers, wijkinitiatieven en het sociaal team van de gemeente. Wat zijn de successen en randvoorwaarden? TNO legde de functie onder de loep.
Makelend door Gouda
Twitter Facebook LinkedIn
   
Nieuwe projecten 
Psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders in Nederland: 4 onderzoeks- en 8 praktijkprojecten
7 onderzoeken naar vroege herkenning en gepersonaliseerde zorg en 5 postdocfellowships
Twee nieuwe onderzoeken naar effectieve zorg en begeleiding voor slachtoffers van loverboys en mensenhandel
Start pilot Streettriage Twente
Evaluatie jeugd-ggz
Projectresultaten
Vangnet voor bewoners met een beperking in Delft
Rotterdam Rijnmond benut crisiskaart bij verward gedrag
Depressie: niet af te bakenen
Opvang personen met verward gedrag als gevolg van alcohol en drugs bij Rijnstate blijkt succes
Nieuw meldpunt verwarde personen en huiselijk geweld in Tilburg en Waalwijk, dag en nacht bereikbaar
Cerebellar contribution to autism spectrum disorder (ASD): Role of the cerebellum in cognition and social behavior
Evenementen
Week van de implementatie
4-8
FEBR
 
Activiteiten door het hele land
Informatiebijeenkomst maatschappelijke diensttijd (gemeenten)
13
FEBR
 
10.30 - 13.00 uur, (inloop vanaf 10 uur), Mammoni in Utrecht
Publiek-private samenwerking dag
7
mrt
 
12.00 - 18.00 uur, Jaarbeurs, Utrecht
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen
4
APR
 
9.30 - 17.30 uur, Beurs van Berlage in Amsterdam
Masterclass implementatie
12 maart 2019, Utrecht
Wilt u meer weten over het invoeren, opschalen en implementeren van onderzoeksresultaten in de ggz? Meld u dan nu aan voor de masterclass over implementatie.
Meld u nu aan
Twitter Facebook LinkedIn
Nederlands Congres Volksgezondheid
11
APR
 
9.00 - 17.30 uur, Jaarbeurs, Utrecht
 
Subsidie
Subsidieoproepen gericht op de ggz
Deadline: 15 februari 2019, 14.00 uur
Kleinschalige initiatieven door ervaringsdeskundigen
Deadline: 19 februari 2019
FLAG-ERA III: internationaal hersenonderzoek
Deadline: 19 februari 2019, 14.00 uur
Versterken lokale advies- en meldpunten: niet-acute hulpbehoefte verward gedrag
Deadline: doorlopend indienen
Training gemeentelijke teams: extra ggz expertise in de wijk
Deadline: doorlopend indienen
Passend vervoer
Deadline: doorlopend indienen
Inschakelen expert: aanpak verward gedrag
Integraal aanbod van zorg en begeleiding
Deadline 26 maart 2019, 14.00 uur
Gemeenten en hun uitvoeringspartners kunnen subsidie aanvragen voor het opzetten en/of de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen). Samenwerking tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten staat centraal.
Vraag subsidie aan
Twitter Facebook LinkedIn
Verwachte subsidieoproepen
Online: eind februari 2019
Deadline: 16 april 2019, 14.00 uur
Kennis over verward gedrag in het onderwijs
  
Online: 18 maart 2019
Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd voor consortia van gemeenten
 
Andere relevante subsidieoproepen
Deadline: 1 maart 2019, 14.00 uur
Translationeel onderzoek: netwerksubsidies
Deadline: 12 maart 2019, 15.00 uur
Multinational research projects on Personalised Medicine for Neurodegenerative Diseases
Deadline: 26 maart 2019, 14.00 uur
Vernieuwingsimpuls Vici voor excellente senior onderzoeker
Deadline: 28 maart 2019, 14.00 uur
ZonMw Open Competitie voor excellente onderzoeksgroepen
Deadline: 16 april 2019, 14.00 uur
Medische Inspirator prijs
Contact
Telefoon +31 70 349 54 32
E-mail ggz@zonmw.nl
Website www.zonmw.nl/ggz
Volg ons op LinkedIn
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube