Eerste evaluatie van de Jeugdwet aangeboden en hoogleraar Hein Raat over ouderschap. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, januari 2018
Jeugd


 
Nieuwe reeks: Resultaten voor en door de JGZ
Uit de programma’s voor de Jeugdgezondheidszorg komen in 2018 veel mooie resultaten beschikbaar. Elke maand publiceren we een interview met een expert op een actueel thema of een interview over een veelbelovend project. We beginnen met een interview met prof. dr. Hein Raat over Ouderschap.
Nieuws
Kinderen hebben baat bij ondersteuning ouderschap
Alle ouders willen een goede ouder zijn en hun kinderen de beste kansen bieden. Soms hebben ze daarbij echt hulp nodig, vertelt Hein Raat, hoogleraar Jeugdgezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit.
Ga naar de publicatie
Twitter Facebook LinkedIn
   
Extra inspanningen nodig om ambities Jeugdwet te realiseren
De Eerste evaluatie Jeugdwet laat zien dat de beoogde transformatie naar een effectiever jeugdstelsel nog niet is gerealiseerd. Er is meer tijd nodig om de doelen van de Jeugdwet te bereiken.
Lees het volledige bericht
   
Uitgelicht
Angst en depressie
Ongeveer 5 tot 30% van alle kinderen op de basisschool heeft verhoogde angstklachten. De training 'Dappere Kat' moet voorkomen deze kinderen uiteindelijk angststoornissen ontwikkelen.
Lees meer over deze en andere methodieken
Twitter Facebook LinkedIn
Projectresultaten
Implementeer mentormoeders in eerste lijn
Een mentormoeder biedt laagdrempelige hulp aan een moeder die slachtoffer is van partnergeweld. Zij is geen professionele hulpverlener, maar wordt wel getraind door een professional.
Lees het volledige bericht
Non-verbaal gedrag van jongeren voorspelt het succes van therapie
Het non-verbale gedrag van jongeren is een indicatie voor het slagen van de therapie. Dat blijkt uit een studie waarbij non-verbaal interactiegedrag van jongeren en therapeuten is geobserveerd.
Lees het volledige bericht
Succesvolle afronding leertraject ambassadeur jeugdverpleegkundige
Vrijdag 26 januari ontving de 1e groep jeugdverpleegkundigen het certificaat voor de succesvolle afronding van het leertraject tot ambassadeur voor de jeugdverpleegkundige.
Lees het volledige bericht
 
Nieuwe e-learning Veilig slapen bij JGZ-academie
De e-learning Veilig slapen gaat in op de laatste slaapadviezen, behorend bij de richtlijn Preventie wiegendood. Verder bevat de e-learning verschillende filmpjes en wordt ingegaan op etnische verschillen bij dit thema.
Lees het volledige bericht
De resultaten van 2017
Het afgelopen jaar leverde vanuit diverse ZonMw-programma's een rijkdom aan kennis op voor het jeugdveld. In dit jaaroverzicht zetten wij het op een rij.
Ga naar Overzicht
Erkenning PINQ zorgprogramma's voor slachtoffers loverboys
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) werkte samen met Spirit aan de theoretische onderbouwing van de zorgprogramma’s 'PINQ - crisisopvang' en 'PINQ - gesloten jeugdzorg' voor de behandeling van meisjes die slachtoffer werden van loverboys.
Lees het volledige bericht
 
Nieuwe projecten
Implementatieprojecten 'Eigen kracht' van start
Onderzoekers werken gezamenlijk aan een vertaalslag van hun onderzoeksresultaten naar de dagelijkse werkpraktijk rondom Eigen Kracht. Ook werken zij aan een inspiratiedocument voor gemeenten om de discussie over Eigen Kracht te voeden.
Lees het volledige bericht
   
Kennis en onderzoek faciliteren met Monitor JeugdzorgPlus
De Monitor JeugdzorgPlus wordt op dit moment inhoudelijk doorontwikkeld. Doel is de gegevensverzameling verbeteren en de administratieve last voor de instellingen verlagen. Hiervan hebben ook onderzoekers profijt.
Lees het volledige bericht
   
Evenementen
Kennisatelier Kracht uit informele netwerken
22
feb
 
15:00 - 17:00, Het Nieuwe Instituut, Rotterdam
College Tour: AWTJ Samen op School (SoS)
8
mrt
 
9:30 - 12:00, 
Nieuwe bibliotheek, Almere
NCVGZ - Congres voor de volksgezondheid
10
apr
 
9:00 - 17:00, Media Plaza, Jaarbeurs Utrecht
Congres Jeugd in Onderzoek
24
mei
 
9:00 - 18:00,
Hotel Casa, Amsterdam
Meld je aan voor de Masterclass Jongerenparticipatie
ZonMw organiseert in samenwerking met de VU en NJR een weer Masterclass jongerenparticipatie in onderzoek op maandag 19 februari 2018. De masterclass is bedoeld voor zowel onderzoekers in het jeugdveld als jongeren die interesse hebben om te participeren in onderzoek.
Aanmelden
   
Subsidie
Deadline: 20 maart 2018, 14:00 uur
Effectonderzoek Gezonde School-aanpak
Deadline: 22 februari 2018, 14:00 uur
Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2018
Deadlines: 13 maart en 24 april 2018, 15:00 uur
4 oproepen verdiepend onderzoek Longitudinale Effectmonitor JeugdzorgPlus
Twitter Facebook LinkedIn
Deadline: 22 februari 2018, 14:00 uur
Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 2018
  
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube