Meld je nog voor 12 april 09.00 uur aan voor het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen! Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief 70, maart 2018
Geneesmiddelen
 
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen:
Aanmelden kan nog tot 12 april!
19 april 2018
Het zesde GGG-congres richt zich op goed gebruik geneesmiddelen door de gehele keten heen. Van therapietrouw in de thuissituatie, behandeling van diabetes bij de huisarts tot hoog specialistische oncologische zorg, van exploratief onderzoek naar nieuwe toepassingen tot aan zorgevaluaties en onderwijs.

Noël Wathion van de EMA (European Medicines Agency) verzorgt de plenaire lezing. Hij gaat in op de verbinding tussen registratie van nieuwe geneesmiddelen en gepast gebruik, en hoe de registratieautoriteit daarin opereert.

Voor overige sprekers en thema’s verwijzen wij naar het programma.
Aanmelden kan nog tot 12 april 09.00 uur, maar let op vol=vol!
AANMELDEN
Nieuws
Kennisagenda’s aangeboden aan OCW en VWS
Donderdag 22 maart ontvingen de minister van OCW en de staatssecretaris van VWS drie kennisagenda’s over preventie, regeneratieve geneeskunde en personalised medicine. Het grote aantal publieksvragen over gezondheid en gezondheidszorg die binnenkwamen voor de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) vormt de basis van deze kennisagenda's.
Lees verder
En de winnaar is...
Marieke Pierik!

Het GGG-programma honoreert het onderzoeksvoorstel van dr. Marieke Pierik, Maastricht UMC+, met een beurs van €500.000,- voor de klinische studie ‘Control Crohn Safe with episodic adalimumab as first line treatment trial’.

Lees verder
Geneesmiddelen bij ouderen
Het Expertisecentrum farmacotherapie bij Ouderen (EPHOR) heeft een gratis app ontwikkeld ter ondersteuning van geneesmiddelengebruik bij ouderen. Er staan ruim 40 geneesmiddelen in en wordt verder aangevuld.
Lees meer
Medicijninformatie in korte video’s
Op apotheek.nl zijn korte video’s beschikbaar waarin apothekers de belangrijkste kenmerken per medicijn in duidelijke taal uitleggen. De video’s zijn toegankelijk voor alle patiënten.
Lees meer en bekijk de video's
 
Verbetering medicijn- kennis nodig in de geneeskundeopleiding
'Geneeskundeopleidingen in Europa moeten hun curriculum verbeteren' concludeert David Brinkman (VUmc) in zijn promotieonderzoek. Het GGG- programma ondersteunt hierin met de ontwikkeling van de Landelijke Farmacotherapie Eindtoets.
Bekijk het project
Promotie: Passend psychofarmacagebruik bij dementie
Klaas van der Spek (RadboudUMC) laat in zijn promotieonderzoek zien dat een psychofarmaca-monitor het bewustzijn van artsen, apothekers en verpleegkundigen/ verzorgenden mogelijk kan vergroten en daarmee kan bijdragen aan beter passend psychofarmacagebruik bij patiënten met dementie.
Lees verder
Oproep sprekers Bessensap
15 juni organiseert NWO, samen met VWN, Bessensap 2018. Tijdens dit event is nog ruimte voor onderzoekers die een presentatie willen geven.
Meer informatie en aanmelden
 
Projectresultaten
Een set van 20 betrouwbare kwaliteitsindicatoren is vastgesteld waarmee diabetes 2-patiënten adequate en passende medicatie krijgen voorgeschreven. Deze zijn bruikbaar in de eerstelijns praktijk om medicatie te monitoren en de behandeling waar nodig te verbeteren.
 
Een transmurale aanpak leidt tot significant minder geneesmiddelgerelateerde problemen na ontslag uit het ziekenhuis door verbeterde samenwerking tussen ziekenhuis, apotheek, huisarts en thuiszorg.
 
Metformine kan veilig worden toegepast, naast leefstijlinterventie, bij obesitas-patiënten vanaf 10 jaar. Het motiveren van kinderen (én hun ouders) is zelfs binnen studieverband heel moeilijk.
 
Het preventief toedienen van haloperidol aan IC-patiënten heeft geen enkel gunstig effect op het voorkomen van delirium.
 
Het Pharmachild-NL register verzamelt langdurig patiëntgerapporteerde, klinische uitkomstmaten en gegevens over de effectiviteit en veiligheid van behandelingen ter ondersteuning van patiënten met jeugdreuma.
 
Meerwaarde botulinetoxine injecties niet bewezen bij jonge spastische cerebrale parese-patiënten.
Agenda
Symposium Doelmatigheid van Zorg
18
APR
 
12.30 - 20.45,
Corpus Congress Center, Leiden
17th Biennial European Conference
10
JUN
 
09.00 - 18.00,
Leiden
Symposium
'Verdringing in de zorg'
21
JUN
 
Meer informatie volgt.
Informatiebijeenkomst subsidiesrondes
GGG & DO
28
JUN
 
10.00 - 13.00,
ZonMw,
Den Haag
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen
19 april 2018
Het zesde GGG-congres staat in het teken van goed gebruik geneesmiddelen door de gehele keten heen.
Jij komt toch ook? Meld je uiterlijk 12 april (09.00 uur) aan.
Nu aanmelden
   
Subsidie
Deadline: 8 mei 2018, 14.00 uur
Belgium - Netherlands Funding of International Trials
(BeNeFit Call)
 
   
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube