GGG-congres: programma bekend en inschrijven mogelijk, GGG-subsidienieuws en Nicole van Grieken over haar onderzoek naar chemotherapie bij een MSI-tumor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
GGG-congres: programma bekend en inschrijven mogelijk, GGG-subsidienieuws en Nicole van Grieken over haar onderzoek naar chemotherapie bij een MSI-tumor. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Januari 2023
  Geneesmiddelen
 
LET OP: In het weekend van 27-30 januari 2023 is het systeem ‘MijnZonMw’ niet toegankelijk in verband met een update. Wij adviseren u hiermee rekening te houden bij het indienen van uw aanvraag.
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2023
Programma bekend, aanmelden mogelijk
Op donderdag 30 maart vindt het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2023 plaats met als thema: ‘Inzet op Impact’. Tijdens dit 10e GGG-congres sluiten we aan bij de actualiteit, komen innovaties aan de orde en brengen we het realiseren van impact van onderzoeksresultaten onder de aandacht.
Het congresprogramma staat uitgebreid toegelicht; van de plenaire onderwerpen tot de sprekers en inhoud van de verschillende subsessies. Naast de plenaire momenten heeft u volop keuze om uw eigen congresprogramma samen te stellen. En is er tijdens de congresdag uiteraard uitgebreid de gelegenheid bij te praten en te netwerken.
Ook dit jaar bent u van harte welkom bij het 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch.
bekijk het programma en meld u aan
Ronde Complexe Interventies 4 open
GGG-subsidienieuws
Sinds 16 januari is de subsidieoproep Complexe Interventies Ronde 4 geopend. In deze subsidieronde staat onderzoek naar een complexe interventie rondom geneesmiddelengebruik centraal. Op de informatiepagina over deze ronde zijn handige tips en informatie, interviews met projectleiders en andere betrokkenen verzameld.
Bekijk de informatiepagina
Ga direct naar de subsidieoproep
Nieuwe GGG-subsidieronde: Onderzoek met Bestaande data
GGG-subsidienieuws

In mei zal een nieuwe subsidieronde van start gaan binnen het GGG-programma. In de ronde Onderzoek met Bestaande data gaat het om projectvoorstellen waarin real world data (RWD) uit registers worden gebruikt om vraagstukken uit de zorgpraktijk met betrekking tot goed geneesmiddelengebruik te beantwoorden.
Op 18 april 2023 organiseren we hierover een informatiemiddag in Utrecht waar geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over deze nieuwe ronde in het GGG-programma.

Lees het nieuwsbericht
Stand van zaken GGG-subsidierondes
In Open Ronde 12 is aan 23 projecten een positief advies verstuurd voor het schrijven van een uitgewerkte aanvraag. 
Rediscovery Ronde 6 heeft 17 projectideeën ontvangen.
In de ronde Implementatie van kennis en interventies voor passende zorg zijn 3 projecten gehonoreerd.
In de BeNeFIT Call 2 is een vierde project gehonoreerd.
Bekijk de verschillende deadlines voor indiening in de lopende GGG-subsidierondes
Bekijk de overzichtspagina van alle GGG-subsidierondes met gehonoreerde projecten 
Heeft chemo zin bij niet-uitgezaaide MSI-maagkanker?
Interview met Nicole van Grieken
De standaardbehandeling voor niet-uitgezaaide maagkanker bestaat uit een operatie en perioperatieve chemotherapie. Uit onderzoek met kleine aantallen kwamen signalen dat patiënten met een zogeheten MSI-tumor juist eerder overlijden na chemotherapie. Met patiëntmateriaal en data van een grote groep patiënten onderzocht Amsterdam UMC of dat klopt. Het onderzoek leverde interessante bijvangsten op.
Bekijk het GGG-project
Lees het interview
Nieuws
Hulp bij implementatie? Vraag ZonMw
23-27 januari Week van de Implementatie
Een week lang de focus op implementatie met allerlei activiteiten die implementatie experts organiseren voor collega’s en iedereen die werkt aan of geïnteresseerd is in implementatie. Ook dit jaar vinden er tijdens de Week van de Implementatie weer verschillende interessante activiteiten plaats. 
ZonMw organiseert een live en online spreekuur op dinsdag 24 januari tussen 13.00 uur en 16.00 uur. Aanmelden hiervoor kan via: info@nlimplementatie.nl.
Bekijk het volledige programma
Brakend kind: overweeg ondansetron bij ORS
GGG-project in het nieuws
Een eenmalige dosis ondansetron is te overwegen bij kinderen met dehydratie of een verhoogd risico hierop en gastro-enteritis. Dit is de nieuwe aanbeveling in de gedeeltelijk herziene NHG-Behandelrichtlijn Misselijkheid en braken.
 Lees het artikel
Bekijk het GGG-project
Tijdens het GGG-congres vindt een presentatie plaats over dit project (plenair middag)
Wat is de beste behandeling voor eczeem?
GGG-project in het nieuws
Circa 20 procent van de kinderen in Nederland heeft eczeem, sommige kinderen in ernstige mate. Kinderdermatologen en -allergologen willen weten: met welke behandeling is een kind het snelst van zijn klachten af? Een studie aan het Erasmus MC moet antwoord gaan geven op die vraag.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het GGG-project
De apotheker-farmacotherapeut in de huisartsenpraktijk 
GGG-project in het nieuws
Een apotheker die in de huisartsenpraktijk werkt, daar patiënten begeleidt en huisartsen en patiënten adviseert over aanpassingen in de medicatie. Het is al langer een vertrouwd concept in Groot-Brittannië. Apothekers Ankie Hazen en Valérie Meijvis werken eraan om dit in Nederland te bewerkstelligen. Vanaf 2023 start een 4-jarig implementatietraject.
Lees het artikel
Bekijk het GGG-project POINT-i in het overzicht
Tijdens het GGG-congres vindt een presentatie plaats over dit project (subsessie 2)
Vanaf 1 maart 2023 patiëntenparticipatie in het onderzoeksdossier
De CCMO heeft in het kader van haar programma Patiëntenparticipatie vragen over patiëntenparticipatie ontwikkeld die vanaf 1 maart 2023 worden opgenomen in het onderzoeksdossier. De vragen zijn van toepassing op alle nationale klinische studies. 
Lees het nieuwsbericht
 
Promotie Loes van Herpen-Meeuwissen
Medicatie in eigen beheer
Op 11 januari 2023 promoveerde Loes van Herpen-Meeuwissen aan de Radboud Universiteit. Zij verdedigde haar proefschrift ‘Patient participation in medication management during hospitalisation’. Met haar onderzoek laat zij zien dat het doorgebruiken en het zelf beheren van thuismedicatie gedurende een opname in het ziekenhuis positief bijdraagt aan veiligheid, duurzaamheid, doelmatigheid en patientbetrokkenheid.
Lees meer over de promotie
Bekijk het GGG-project
Start onderzoek naar oversterfte tijdens de coronapandemie
Programma Oversterfte Nederland 2020-2021
Op verzoek van het ministerie van VWS heeft ZonMw een verdiepend onderzoekstraject opgezet naar de oorzaken van oversterfte tijdens de COVID-19 pandemie. Onderzoeksresultaten kunnen bijdragen aan het voorkomen of verminderen van oversterfte tijdens een volgende pandemie.
Lees het nieuwsbericht over de 11 gehonoreerde projecten
 
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Samenwerking aio's en andere zorgprofessionals in het ziekenhuis
Programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde
Patiënten met complexe aandoeningen zien vaak meerdere artsen. Daarom is samenwerking tussen artsen van groot belang voor een goede medische zorg. Daar is meer aandacht voor nodig in de opleidingen. Hoe zo’n interprofessioneel lesprogramma eruit moet zien onderzocht Natasja Looman voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde in opleiding in het ziekenhuis.
Lees het interview
Podcastserie Gender en gezondheid
Kennisprogramma Gender en gezondheid
De gezondheidszorg is van oudsher op het mannenlichaam gebaseerd. Vrouwen - maar ook mannen - ondervinden hier nadelen van. 
In de podcastserie vertellen onderzoekers welke man-vrouwverschillen zij onderzoeken, waarom zij dat doen, en wat we aan hun onderzoeksresultaten hebben.
Luister de podcasts
Verbindingen leggen om uitdagingen in de farmaceutische keten aan te pakken
Interview met Brigit van Soest-Segers
Mensen en thema’s met elkaar verbinden, dat drijft apotheker Brigit van Soest-Segers. Sinds 1 december 2022 is zij directeur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers (NVZA). De uitdagende thema’s waar ziekenhuisapothekers mee te maken hebben, zoals duurzaamheid en beschikbaarheid van geneesmiddelen, kunnen alleen goed worden aangepakt in samenwerking met andere stakeholders.
Lees het interview
Ook in het nieuws
Beschikbaarheid geneesmiddelen steeds verder onder druk
FMS: Handreiking Registratie expertiseadviezen gepubliceerd
Bijwerkingencentrum Lareb: Gewichtstoename door geneesmiddelen
Patiëntveiligheid vergroten door te leren van wat goed gaat: 12 projecten van start
Aanmelden voor Prix Galien Awards kan nog tot 27 januari 2023
Valesca Retèl benoemd op de bijzondere leerstoel Health Technology Assessment in translationeel oncologisch onderzoek
Zeggen alle psychiaters ja tegen psychedelica? 
Gabe Sonke wil af van het gemak waarmee peperdure kankermedicijnen worden voorgeschreven (inlog noodzakelijk)
Agenda
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 'Inzet op Impact'
Kom ook op 30 maart naar 1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch
Naast de twee plenaire sessies zijn er 18 subsessies verspreid over 3 rondes.
Bekijk het volledige programma
Nu aanmelden
Bijeenkomst ronde Bestaande data
18 april 2023, Utrecht
Locatie, exacte tijden en programma volgen binnenkort op de website.
Lees meer over de bijeenkomst
ICT&Health Congres 2023
30
jan
 
9.15 - 17.10 uur, AFAS Circustheater Scheveningen, Den Haag
KNMP Prisma Symposium 'Innovatie * Implementatie = Impact'
23
mei
 
Locatie en tijden nog niet bekend, open voor abstracts tot 10 april
  
European Implementation Event 2023
8-9
jun
 
Basel, Zwitserland
FIGON Dutch Medicines Days
20-21
sep
 
De Lievekamp, Oss
  
Subsidie
Belgium - Netherlands Funding of International Trials 3 (BeNeFIT 3)
Deadline: 7 februari 2023, 14.00 uur
De BeNeFIT Ronde is gericht op vergelijkende, praktijkgerichte klinische studies, waarbij Nederlandse en Belgische instellingen samen niet-commercieel praktijkgericht onderzoek uitvoeren, dat relevant is voor patiënten, zorgverleners en beleidsmakers in beide landen.
Bekijk de subsidieoproep
bekijk de informatiepagina
Grote Trials Ronde 6
Deadline: 7 maart 2023, 14.00 uur
De subsidieoproep Grote Trials Ronde 6 is bedoeld voor aanvragen die door middel van een hoge bewijslast uitsluitsel geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. De resultaten moeten nationale impact hebben en zijn direct toepasbaar in de dagelijkse klinische praktijk.
Bekijk de subsidieoproep
bekijk de informatiepagina
Complexe Interventies Ronde 4
Deadline: 18 april 2023, 14.00 uur
In deze subsidieronde staat onderzoek naar een complexe interventie rondom geneesmiddelengebruik centraal. Een interventie wordt als complex beschouwd vanwege het multifactoriële karakter waarbij diverse disciplines en settings betrokken zijn. Als uitgangspunt voor de definitie van een complexe interventie wordt het framework van de Medical Research Council (MRC) gehanteerd. 
Bekijk de subsidieoproep
bekijk de informatiepagina
Deadline: 31 januari 2023, 14.00 uur
Oversterfte in Nederland in de periode 2020-2021 - Lijn 3
Deadline: 28 februari 2023, 14.00 uur
Klinisch toegepast onderzoek naar vroege herkenning en behandeling in de geestelijke gezondheidszorg
Deadline: 7 maart 2023, 14.00 uur
DoelmatigheidsOnderzoek – Open ronde 2024, Onderzoek naar de effectiviteit en kosten van interventies
 
Deadline: 7 maart 2023, 14.00 uur
Fundamenteel Onderzoek: ZonMw Open Competitie 2023
Deadline: 7 maart 2023, 14.00 uur
Large scale analysis of OMICS data for drug-target finding in neurodegenerative diseases
Vooraankondiging, open begin 2023
DoelmatigheidsOnderzoek-Zorgevaluatie en Gepast Gebruik – Ronde 2023 Kennisagenda’s
 
Programma Geneesmiddelen
Het GGG-programma richt zich op het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van beschikbare geneesmiddelen en geeft een stimulus aan optimalisering van het gebruik van geneesmiddelen en de zorg die daarmee gepaard gaat.
Resultaten van het programma tot nu toe zijn gepubliceerd in het magazine '10 jaar GGG'.
Contact
Telefoon: +31 70 349 54 64
E-mail geneesmiddelen@zonmw.nl

Themapagina
Geneesmiddelen

Programmapagina Geneesmiddelen

Programmapagina
Personalised Medicine
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube