Nieuw clusterhoofd gestart, 12 doelmatigheidsprojecten gehonoreerd en een mooi interview over Academische Werkplaatsen en Fellowships van het programma GGH
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, september 2022
Doelmatigheids-Onderzoek
 
Nieuw clusterhoofd Mirte Brom
Per 15 augustus 2022 is Mirte Brom gestart als clusterhoofd van het cluster DoelmatigheidsOnderzoek. Mirte is sinds 2 jaar werkzaam bij ZonMw. In de functie van senior programmamanager is zij betrokken geweest bij verschillende programma’s, zoals het programma DoelmatigheidsOnderzoek, Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg, evaluatieonderzoek Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG) en de Subsidieregeling veelbelovende zorg. Eerdere ervaring met subsidieprocessen, het Nederlandse zorgstelsel, de spelers in het landschap van zorgonderzoek en ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg deed ze op bij KWF Kankerbestrijding. 
Subsidieronde Voorbereidende studies
DoelmatigheidsOnderzoek
De subsidie Voorbereidende studies is bedoeld voor verkennend en ondersteunend onderzoek ter voorbereiding op een doelmatigheidsonderzoek. Het indienen van een aanvraag binnen deze ronde is alleen mogelijk na vooraanmelding, uiterlijk op 4 oktober 2022.
meer informatie
12 nieuwe doelmatigheidsprojecten van start
Begin juli 2022 is aan 12 projectgroepen subsidie toegekend vanuit de Open Ronde 2023 van het programma DoelmatigheidsOnderzoek. De financiering is bedoeld om onderzoek te doen naar welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten.
Bekijk de projecten
Projectresultaten, praktijkvoorbeelden en achtergrond 
‘Zorgen dat de juiste match ontstaat tussen hulpmiddel en persoon. Daar doen we het voor.’
Academische Werkplaatsen en Fellowships GGH
Passende hulpmiddelen kunnen mensen met een beperking ondersteunen bij het thuis zelfredzaam zijn. Echter, te vaak krijgen mensen die het nodig hebben geen (passend) hulpmiddel, door gebrekkige informatie, onduidelijkheid over de effecten van een hulpmiddel, de complexe procedures of tekort aan kennis bij zorgprofessionals. Het programma Goed Gebruik Hulpmiddelen thuis (GGH) stimuleert kennisontwikkeling om de kwaliteit en doelmatigheid van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie te verbeteren. 
Lees het interview over Academische Werkplaatsen en Fellowships
Het effect van esketamine vergeleken met ECT bij ernstige depressies
Vijf Nederlandse ziekenhuizen en GGZ-instellingen zijn een onderzoek gestart naar een alternatief voor elektroconvulsieve therapie (ECT) bij de behandeling van ernstige depressie. Dit kan leiden tot grote verbetering voor patiënten. De doelmatigheidsstudie heeft een subsidie van € 3,2 miljoen van Zorginstituut Nederland en ZonMw ontvangen. De resultaten worden gebruikt om te bepalen of esketamine via de basisverzekering kan worden vergoed.
Lees het bericht
In het kort
Vooraankondiging nieuwe KIC-call: ‘Hiv-genezing voor iedereen’
De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is heropend! 
Matchmaking KIC-call Meedoen op de arbeidsmarkt op 29 september
Luister de podcast Uitgestelde zorg
10 jaar Goed Gebruik Geneesmiddelen
Het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) bestaat 10 jaar. Op een speciale pagina vindt u informatie over de externe evaluatie en over de opbrengsten en impact van het programma.
Bekijk de pagina over 10 jaar GGG 
Subsidie
Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 8)
Deadline 19 september 2022, 14.00 uur
Goed Gebruik Geneesmiddelen Open Ronde 12 
Deadline 20 september 2022, 14.00 uur
ZonMw Implementatie science practitioner Fellowship
Deadline 4 oktober 2022, 14.00 uur
Goed Gebruik Geneesmiddelen – Rediscovery Ronde 6 
Deadline 4 oktober 2022, 14.00 uur
Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg Thuis 2021-2023 Ronde 5
Deadline 11 oktober 2022, 14.00 uur
DoelmatigheidsOnderzoek – Voorbereidende studies ronde 2
Deadline 1 november 2022, 14.00 uur
Ondersteunen van regio’s bij de organisatie van herstel- en nazorg bij aanhoudende klachten na COVID-19
Deadline 28 november 2022, 14.00 uur
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Subsidie aanvragen voor doelmatigheidsonderzoek?
Op onze website staat een actueel overzicht met de subsidiemogelijkheden voor doelmatigheidsonderzoek.
Bekijk het overzicht
Agenda
Online spreekuur subsidieoproep passende zorg – Implementatie Fellowships
15
sept
 
13:00 - 14:30, Online
(vooraf aanmelden is niet nodig)
IMDI Congres Veelbelovende innovaties
6
okt
 
13:00 - 16:00, Bartholomeus Gasthuis Utrecht
Save the date GGG-congres 2023:
donderdag 30 maart
Volg je ons al op LinkedIn?
Je vindt op onze Showcase belangrijke ontwikkelingen, praktijkvoorbeelden, subsidiemogelijkheden en onderzoek dat wij financieren. Zoals goede voorbeelden, tools, tips en tricks, onderzoeksmethodieken en behandelwijze(n) die het beste resultaat geven tegen aanvaardbare kosten. Zo werken we samen aan het versterken en delen van kennis met elkaar voor optimale zorg.
Deel, like en volg ons! 
Blijf op de hoogte
ZonMw geeft meer nieuwsbrieven uit, bent u geïnteresseerd? Geef u dan op via de ZonMw-website. Zo blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws en actuele subsidiemogelijkheden van ZonMw.
direct inschrijven
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube