Met verschillende partijen werken aan 1 gezamenlijk doel. Hoe pak je dat in de praktijk aan?
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Met verschillende partijen werken aan 1 gezamenlijk doel. Hoe pak je dat in de praktijk aan? Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief ZonMw Jeugd | juni 2022
 
Uitgelicht
Met MDT meer begrip voor verschillen in de samenleving
‘MDT heeft grote impact op de korte termijn, zowel op de jongeren als degene voor wie zij zich inzetten. De twinkeling in de ogen van beiden, dat zie ik als resultaat. Het is een valkuil voor veel gemeenten dat alles meetbaar moet zijn.’ Wethouder Vreugdenhil over de ervaringen met MDT.
Lees zijn verhaal
'Jongeren gezond laten opgroeien, is wat we allemaal nastreven'
Alle betrokken organisaties rondom jeugdhulp aan één gezamenlijke doelstelling laten werken. In de praktijk blijkt dat een hele klus, maar de opbrengst ervan is groot. Coördinatoren van 4 regionale kenniswerkplaatsen jeugd gaan met elkaar in gesprek over hoe zij dat aanpakken.
Lees het interview
Twitter Facebook LinkedIn
  
Onderzoek naar kindermishandeling en huiselijk geweld: waar staan we nu?
Dat kindermishandeling grote gevolgen heeft is bekend. Er valt  nog veel te leren over hoe we het daadkrachtig kunnen voorkomen, signaleren, stoppen en behandelen. Deze nieuwe bundel vol resultaten uit onderzoek geeft inzicht in de laatste kennis op dit gebied.
Bekijk de resultaten
Ervaringsdeskundigheid: de ene ervaring is niet beter dan de andere 
Binnen jeugdhulp wordt steeds meer gebruikgemaakt van ervaringsdeskundigheid in de begeleiding van cliënten. Mariënne Verhoef en Nellieke de Koning, bestuurders van Levvel, vertellen hoe dit vorm krijgt in hun organisatie. En hoe je buiten de hokjes denkt.
Lees het interview
  
Nieuws
Nieuw Augeo Magazine over Kind & Scheiding verschenen
  Tussenrapportage fase 1 ‘Op naar een veerkrachtige jeugd’
(RKJ Noord Veluwe)
Kennisportaal met praktijkvragen en antwoorden (RKJ KeTJAA)
Projectresultaten
Nieuwe handreiking over samenwerken met informeel netwerk
Wat zijn de werkzame principes bij de samenwerking tussen professionals, gezin en informeel netwerk bij het verminderen van onveiligheid in gezinnen, zodat het risico op uithuisplaatsing afneemt?
Een nieuwe handreiking geeft professionals duidelijke handvatten.
Bekijk de handreiking
  
Prioriteer partnerschap tussen professionals en gezinnen
Gezinnen die hulp ontvangen van integraal specialistische teams komen vaak uit een langdurig hulpverleningstraject met veel verschillende professionals en organisaties. Het advies van professionals en ouders luidt: Prioriteer het opbouwen van een relatie of partnerschap in de hulpverlening. Welke aanpak werkt daarbij goed en welke minder?
Bekijk de factsheet
  
Stimuleren positieve eigenschappen bij kinderen
De deugdenaanpak geeft pedagogisch medewerkers in de kinderopvang concrete tools om positieve eigenschappen van een kind en zichzelf te herkennen en te stimuleren. In dit project werd het effect en de haalbaarheid van deze aanpak onderzocht.
Lees meer over de deugdenaanpak
Nieuwe projecten 
Onderzoek gevolgen van de coronapandemie voor specifieke groepen
Kennis over de gevolgen van corona voor zorguitkomsten van specifieke groepen is cruciaal om behandeling en begeleiding op de persoon af te stemmen. Zo zijn onder andere kinderen met een chronische ziekte daarin tot nu toe onderbelicht gebleven. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan.
Lees meer over het project
Actieonderzoek Innovatieve Zorg
Voor het prenatale huisbezoek moeten verschillende organisaties goed met elkaar en met het gezin samenwerken. In dit actieonderzoek wordt gekeken wat de succesfactoren, knelpunten en behoeften zijn van professionals en gezinnen om de samenwerking stapsgewijs te verbeteren.
Lees meer over de projecten
  
Actieprogramma GIVEME5 uit de startblokken
Nederland bevindt zich in een beweegcrisis. Met name jongeren tussen de 12 en 17 jaar sporten steeds minder. Vooral vmbo-jongeren vertonen een hoge mate van fysieke inactiviteit. Het actieprogramma GIVEME5 helpt vmbo-jeugd meer in beweging te krijgen.
Meer over het actieprogramma
Toekomstige generaties een sterkere start bieden
Samen werken we aan 25 projecten op het gebied van onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar ouderschap. Wie zijn de mensen achter deze onderzoeken? En wat drijft hen? In deze interviewreeks vertellen zij hun inspirerende verhalen.
Lees de interviews
  
Evenementen
Jeugd in Onderzoek 2022: inschrijven mogelijk!
Wilt u aanwezig zijn bij dé bijeenkomst voor iedereen die betrokken is bij onderzoek in de jeugd- en onderwijssector? Schrijf u dan nu in voor
Jeugd in Onderzoek, dat plaatsvindt op donderdag 22 september 2022.
Ik schrijf me in
Themabijeenkomst Opgroeien in armoede
(RKJ Gezin Centraal)
30
juni
 
15.30 - 17.00, Digitaal
Jaarconferentie
(RKJ SAMEN)
13
SEP
 
14.00 - 17.00, Koorenhuis,
Den Haag
  
Voor de Jeugd Dag - (op) groeien doe je samen
7
nov
 
12.00 - 12.00, Digitaal
Subsidie
Verbinding volwassen-ggz en jeugdhulp
De verbinding tussen de specialistische geestelijke gezondheidszorg door ouders en jeugdzorg door kinderen kan beter. In deze subsidieoproep kunt u een aanvraag indienen voor actieonderzoek naar experimentele pilots om de verbinding te verbeteren. Indienen kan tot 13 september 2022, 14.00 uur.
Lees meer over de subsidieoproep
Betere aansluiting eerstelijns-ggz
De hulpvraag naar ggz is toegenomen, maar de capaciteit van de zorg niet. Dit is het uitgangspunt  van de praktijkgerichte subsidieoproep van het Onderzoeksprogramma ggz.
Meer over deze subsidieoproep
Deadline: 19 juli 2022, 14.00 uur
Medicinale cannabis als behandeling bij kinderepilepsie
  
Externe subsidieoproep
Deadline: 31 augustus 2022
Innovatieve projecten voor de kinder- en jeugdpsychiatrie - Stichting Suffugium en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
Meer informatie
  
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube