10 jaar GGG: Bekijk het evaluatierapport en de infographic en lees het digitale magazine!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
10 jaar GGG! Lees het evaluatierapport en het uitgebreide digitale magazine en bekijk de infographic. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Juni 2022
Geneesmiddelen
 
GGG-programma verdient zich als verbindende schakel negen keer terug
Huib Pols overhandigt als waarnemend-voorzitter van ZonMw het evaluatierapport aan Karla van Rooijen, directeur Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie van het ministerie van VWS

Op 16 juni is het evaluatierapport ‘10 jaar GGG 2012-2022’ overhandigd aan het ministerie van VWS. Uit de evaluatie blijkt dat het GGG-programma een sterke en verbindende schakel is en een belangrijke plaats inneemt in onderzoek naar bestaande geneesmiddelen. De wetenschappelijke opbrengsten zijn groot en het GGG-programma verdient zich tenminste negen keer terug met ruim 9.800 levensjaren in volledige gezondheid en meer dan 1 miljard euro aan monetaire opbrengsten. Daarnaast heeft de evaluatiecommissie een aantal concrete aanbevelingen geformuleerd om de uitvoering en impact van het programma de komende jaren nog verder te optimaliseren.
Lees het nieuwsbericht
Lees het evaluatierapport
Digitaal magazine
10 jaar GGG
Naar aanleiding van de evaluatie is een uitgebreid digitaal magazine gepubliceerd. Hierin zijn rondom alle thema’s en aspecten van het GGG-programma interviews over 65 GGG-projecten opgenomen met projectleiders en betrokkenen. Zij vertellen over de opbrengsten van het programma, de projecten en de impact voor de patiënten.
Lees het digitale magazine
Infographic Goed Gebruik Geneesmiddelen 2012-2022
10 jaar GGG
Een overzichtelijke infographic geeft in een oogopslag het speelveld rondom geneesmiddelenonderzoek weer, de weg van projecten naar resultaten en de opbrengsten en impact van het GGG-programma.
Bekijk de infographic
Stand van zaken GGG-subsidierondes
  • Open Ronde 12 wordt op 4 juli opengesteld, Drug Rediscovery Ronde 6 is vanaf 5 juli open. 
  • De deadline voor het indienen van de uitgewerkte aanvragen voor Grote Trials Ronde 5 is 5 juli.
  • De subsidieoproep Medicinale cannabis bij kinderepilepsie sluit op 19 juli om 14.00 uur. 
  • In Complexe Interventies Ronde 3 zijn vooralsnog 2 projecten gehonoreerd. 
  • In Rediscovery Ronde 5 zijn 4 projecten gehonoreerd.
In de nieuwsbrief van juli volgt meer informatie over de toekenningen in Open Ronde 11, STIP Proeftuinen Therapietrouw Ronde 2 en BeNeFIT Call 2
Bekijk de verschillende deadlines voor indiening in de lopende GGG-subsidierondes
Bekijk de overzichtspagina van alle GGG-subsidierondes met gehonoreerde projecten
Projectresultaten
Veiligere IC-zorg door verminderd voorschrijven van pMIA’s
Projectnummer 836041019
Na het bereiken van consensus over welke potentiële medicatie interacties (pMIA’s) in de IC-setting relevant zijn is op 9 IC’s het medicatiebewakingssysteem aangepast. Dit zorgde ervoor dat de IC-artsen de pMIA’s met meer aandacht konden beoordelen. Deze interventie leverde 11% vermindering van klinisch relevante pMIA’s op en daarmee veiligere IC-zorg.
Projectleider: prof. dr. A. Abu-Hanna, Amsterdam UMC - locatie AMC
Nieuws
Subsidie voor implementatie van kennis en innovaties gericht op passende zorg
Subsidienieuws
Om de hoge kwaliteit van ons zorgsysteem ook op de lange termijn te borgen, is het nodig de zorg slimmer te organiseren. ZonMw wil kennis hierover verder brengen om de zorg te verbeteren naar passende zorg en stelt twee nieuwe rondes open waarin subsidie beschikbaar is voor de implementatie van kennis en innovaties uit diverse lopende programma’s van ZonMw waaronder Goed Gebruik Geneesmiddelen.
Lees het nieuwsbericht
Subsidieoproep 'Implementatie van kennis en interventies voor passende zorg in de praktijk'
Subsidieoproep ‘Implementatie science practitioner Fellowships’
Heart4Data: van kwaliteitsregistraties naar lerend zorgsysteem
GGG-project in het nieuws
Nederland is ver op het gebied van kwaliteitsregistratie in de hartzorg. Het consortium Heart4Data, gezamenlijk gefinancierd door het GGG-programma en de Hartstichting, wil de volgende stap zetten naar een lerend zorgsysteem door het faciliteren van registratiegebaseerd onderzoek.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het GGG-project
Subsidieoproep zeldzame ziekten
subsidienieuws
Het Networking Support Scheme (NSS) in het European Joint Programme for Rare Diseases (EJPRD), waarvoor ZonMw het secretariaat uitvoert, gaat vanaf 1 juli 2022 weer open. De laatste mogelijkheden voor het indienen van een aanvraag in dit jaar zijn op 1 september 2022 om 14.00 uur en op 1 december 2022 om 14.00 uur.
NSS financiert driemaandelijks netwerkinitiatieven op het gebied van zeldzame ziekten en zeldzame kankers.
Lees het nieuwsbericht
SARA bevordert therapietrouw bij COPD en astma
Een Nederlandse studie heeft aangetoond dat een e-health toepassing, SARA, de therapietrouw bij patiënten met COPD en astma bevordert en daarmee ook de kans op exacerbaties verkleint. SARA, dat staat voor ‘Service Apotheek Raad en Advies’, is een online apothekersassistent die patiënten voorziet van informatie en uitleg, zowel in woord als beeld, over hun longziekte.
Lees het nieuwsbericht
Update kennisagenda COVID-19
De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft een update van de kennisagenda COVID-19 gepubliceerd. Deze bevat de tien meest urgente onderzoeksvragen waarmee de zorg voor coronapatiënten verder kan verbeteren.
Lees het nieuwsbericht
 
Raymond Stegeman promoveert
GGG-project in het nieuws
Op 23 juni promoveerde Raymond Stegeman op zijn onderzoek naar het gebruik van allopurinol na een hartoperatie bij kinderen met een ernstige aangeboren hartafwijking.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het GGG-project
Geneesmiddelen veiliger voorschrijven met behulp van artificiële intelligentie
Gestart NWO-project
Een onlangs gestarte studie gaat een zelflerend medicatiesysteem ontwikkelen. Daarmee kunnen artsen veiliger en effectiever medicijnen voorschrijven, en wordt rekening gehouden met de medicijnen die een patiënt al slikt.
Lees het nieuwsbericht
Zorginstituut: elf dure medicijnen in de sluis
Elf nieuwe dure geneesmiddelen komen in de tweede helft van 2022 in aanmerking voor plaatsing in de pakketsluis. Zorginstituut Nederland (ZIN) gaat beoordelen of deze middelen kunnen worden opgenomen in het basispakket.
Lees het nieuwsbericht
Nieuwe, veelbelovende medicijnen eerder beschikbaar voor patiënten
Zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars werken samen met Zorginstituut Nederland om een nieuwe toegangsroute te verkennen om nieuwe, veelbelovende maar dure geneesmiddelen voor zeldzame niet-oncologische aandoeningen sneller beschikbaar te maken. De nieuwe werkwijze, het Orphan Drug Access Protocol (ODAP), start met een pilotfase.
Lees het nieuwsbericht
 
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Onderzoek naar uitkomstgerichte medisch-specialistische zorg
Bekostigingsmodellen voor o.a. reuma, hartfalen, herseninfarct, staar en borstkanker
Wat is de impact van uitkomstgerichte bekostiging op resultaten zoals zorgkosten, zorgkwaliteit en zorgvolumes? In een video vertelt het onderzoeksteam van het project BUNDLE hoe zij dit onderzoeken.
Bekijk het project
Bekijk de video
Een technologie 'lenen' om je onderzoek uit te voeren?
In de subsidieregeling Enabling Technologies Hotels (ETH) worden bestaande faciliteiten met hoogwaardige technologieën toegankelijk gemaakt voor onderzoekers. In een interview spreken Merlijn van Rijswijk en Ruben Kok van DTL en Health-RI over hun samenwerking.
Lees het interview
Medicijnen gezocht tegen veelvuldige bloedneuzen
Elke dag meerdere bloedneuzen, soms met wel een halve liter bloedverlies tot gevolg: voor patiënten met de ziekte van Rendu-Osler-Weber is het de realiteit. Met steun van ZonMw zoeken Christine Mummery (LUMC) en collega’s naar medicijnen voor deze aandoening.
Lees het interview
Robbert Jan Kok over 'De apotheker van de toekomst'
De apotheker van de toekomst print medicatie op maat door middel van een 3D printer. Precies volgens de wensen van de patiënt. En die toekomst is nu al begonnen, stelt Robbert Jan Kok, hoogleraar Technologie voor medicijnafgifte en onderwijsdirecteur farmacie in Utrecht.
Lees het interview
     
Huisartsen publiceren beter-niet-doen-lijst
Huisartsen hebben een beter-niet-doen-lijst opgesteld. Het doel van deze lijst is naast bewustwording, ook het terugdringen van niet-passende zorg in de huisartsenpraktijk.
Lees het artikel
     
LinkedIn pagina ZonMw: Geneesmiddelen
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over GGG-subsidierondes en GGG-projectresultaten? Heeft u interesse in meer achtergrondinformatie en interviews op het gebied van geneesmiddelen? Volg ons via de speciale Geneesmiddelen pagina op LinkedIn.
Volg ons op LinkedIn
Agenda
NHR Symposium 2022
1
jul
 
10.00 - 16.00 uur, Jaarbeurs Utrecht
Symposium medicijnresten uit water
6
jul
 
08.30 - 13.30 uur, LocHal Tilburg
EuroScience Open Forum (ESOF)
13-16
jul
 
09.00 - 17.00 uur,
Leiden
Jeugd in Onderzoek 2022
22
sep
 
09.00 - 17.00 uur, 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch
  
PGOsupport-congres: Stappen zetten naar de toekomst
30
sep
 
11.30 - 18.00 uur, Theater Spant Bussum
Citrienfonds Impact festival 2022 
13
okt
 
12.00 - 17.30 uur, Prodentfabriek Amersfoort
Nationaal Congres Palliatieve Zorg
13-14
okt
 
08.00 - 17.00 uur Van der Valk Hotel Tiel
  
Subsidie
Open Ronde 12:
open op 4 juli 2022
Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen
Houd de subsidiekalender in de gaten.
 
Drug Rediscovery Ronde 6:
open op 5 juli 2022
Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen
Houd de subsidiekalender in de gaten.
  
Deadline: 19 juli 2022, 14.00 uur
Medicinale cannabis als behandeling bij kinderepilepsie
Deadline: 13 september 2022, 14.00 uur
Implementatie van kennis en innovaties voor passende zorg
Deadline: 4 oktober 2022, 14.00 uur
ZonMw Implementatie science practitioner Fellowship
 
Deadline: 30 augustus 2022, 14.00 uur
DoelmatigheidsOnderzoek - Open ronde 2024, Onderzoek naar de effectiviteit en kosten van interventies
Deadline: 6 september 2022, 14.00 uur
NWO-Talentenprogramma Veni ZonMw 2022
  
Verwachte subsidierondes
Bekijk de verwachte subsidierondes voor het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen
Programma Geneesmiddelen
Het GGG-programma richt zich structureel op het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van beschikbare geneesmiddelen en geeft een stimulus aan optimalisering van het gebruik van geneesmiddelen en de zorg die daarmee gepaard gaat. Resultaten van het programma tot nu toe zijn eerder gepubliceerd in een Magazine.
Contact

Telefoon: +31 70 349 54 64
E-mail geneesmiddelen@zonmw.nl

Themapagina
Geneesmiddelen

Programmapagina Geneesmiddelen
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube