Diverse nieuwe subsidieoproepen, terugblik op bijeenkomsten, een nieuwe infographic (van het programma DoelmatigheidsOnderzoek) én de livegang van een nieuwe Showcase pagina: Medisch Onderzoek.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, juli 2022
Doelmatigheids-Onderzoek
 
Onze nieuwe Showcase Medisch Onderzoek is live!
LinkedIn
Van subsidieaanvraag tot uitvoering van medisch onderzoek en de toepassing van resultaten in de praktijk. Je vindt op deze nieuwe Showcase belangrijke ontwikkelingen, praktijkvoorbeelden, subsidiemogelijkheden en onderzoek dat wij financieren. Zoals goede voorbeelden, tools, tips en tricks, onderzoeksmethodieken en behandelwijze(n) die het beste resultaat geven tegen aanvaardbare kosten. Zo werken we samen aan het versterken en delen van kennis met elkaar voor optimale zorg.
DEEL, LIKE EN VOLG ONS!
Waar moet mijn subsidieaanvraag voor DoelmatigheidsOnderzoek aan voldoen?
Nieuwe Infographic 
Wilt u in een overzicht de belangrijkste punten zien waar uw subsidieaanvraag binnen het programma DoelmatigheidsOnderzoek aan moet voldoen? 
Bekijk de nieuwe Infographic
Subsidierondes Implementatie passende zorg
De subsidieronde 'Implementatie van kennis en interventies voor passende zorg in de praktijk' staat open. Het gaat om een gezamenlijke subsidieoproep vanuit de programma’s Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG), DoelmatigheidsOnderzoek (DO), Actieprogramma Grip op Onbegrip (AGO) en Translationeel Onderzoek (TO) voor de implementatie, verspreiding of doorgeleiding van kennis en interventies die bijdragen aan passende zorg in de praktijk. Ook staat de subsidieoproep 'implementatie-fellows' vanuit het programma DO open. Voor deze oproep is ook budget beschikbaar vanuit de programma’s GGG, Juiste Zorg Op de Juiste Plek, de LZO-lijn Kennisontwikkeling, Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), Zwangerschap en Geboorte en Preventie.
lees het nieuwsbericht en bekijk de subsidieoproepen
Vooraankondiging subsidieronde Voorbereidende studies ronde 2
Doelmatigheidsonderzoek
Binnenkort wordt er een nieuwe subsidieoproep opengesteld.
Deze subsidie is voor onderzoek ter voorbereiding op een onderzoek naar effectiviteit en kosten (doelmatigheidsonderzoek) binnen de open ronde van het programma DoelmatigheidsOnderzoek. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld uitvoerbaarheidsstudies of pilotstudies. De subsidie voor de voorbereidende studie heeft als doel het verhogen van de relevantie en/of het verbeteren van de kwaliteit of uitvoerbaarheid van een beoogd doelmatigheidsonderzoek binnen de open subsidieronde.
Bekijk het overzicht
Jaarverslag ZonMw 2021
Met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen. Dit jaarverslag biedt een digitale doorkijk in onze activiteiten en projecten in 2021. De voorbeelden illustreren onze samenwerking met beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk. Wij hopen dat het jaarverslag u inspireert.
Bekijk het jaarverslag
Subsidieoproep DoelmatigheidsOnderzoek Open Ronde 2024
Onderzoek naar de effectiviteit en kosten van interventies
In de Open Ronde 2024 kunt u subsidie aanvragen voor onderzoek naar de effecten en kosten van niet-farmaceutische zorg. Centraal staat de doelmatigheid in gezondheid en/of kosten die bereikt kan worden. 
Lees meer over de subsidieoproep
Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg Thuis Open Ronde 5
Subsidieoproep
Onderzoek voor bewijsvoering van de effectiviteit op het terrein van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie is relatief nieuw in Nederland. Door het financieren van onderzoek wil het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis kennisontwikkeling stimuleren over de kwaliteit en specifiek de veiligheid, effectiviteit en doelmatigheid van hulpmiddelenzorg thuis.
Bekijk de subsidieoproep
Mariëlle Snijders benoemd tot Directeur programma’s ZonMw
Op 15 juni 2022 is Mariëlle Snijders gestart als Directeur programma’s. Zij volgt hiermee Hannie Bonink op, die na 5 jaar het stokje overdraagt. Mariëlle Snijders was binnen ZonMw werkzaam als hoofd van het cluster DoelmatigheidsOnderzoek.
Lees het bericht
Projectresultaten, praktijkvoorbeelden en achtergrond 
Leidt een nieuwe pacemaker implantatiemethode tot betere uitkomsten voor patiënten?
In het MUMC word onder leiding van cardioloog Kevin Vernooy onderzoek gedaan en ontdekt dat de linkerkant van het hart een betere plek is voor de draad. Hij ontwikkelde daarna een nieuwe implantatiemethode.
In een gerandomiseerd onderzoek dat in 2021 (onder leiding van dr. Luermans) van start is gegaan, wordt onderzocht of deze nieuwe behandeling daadwerkelijk gunstiger is voor patiënt en maatschappij. Resultaten van het onderzoek worden in 2025 verwacht.
Bekijk de video
Actueel
Arfan Ikram nieuwe voorzitter van ZonMw
Hoogleraar epidemiologie Arfan Ikram begint op 1 augustus dit jaar als voorzitter van ZonMw. Ook start hij dan als lid van de raad van bestuur van NWO. Arfan Ikram volgt Jeroen Geurts op, die is benoemd tot Rector Magnificus van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Meer over de nieuwe voorzitter
Green Deal duurzame zorg 
Samen met 200 andere partijen heeft ZonMw de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend. Daarin is afgesproken dat we ons zullen inspannen om de milieudruk van de zorg te verlagen. Naar aanleiding hiervan hebben wij in 2022 een verkenning uitgevoerd over wat er nodig is aan onderzoek en kennisontwikkeling om duurzame zorg te ondersteunen.

Meer informatie
Onderzoek naar uitkomstgerichte medisch-specialistische zorg
Bekostigingsmodellen voor o.a. reuma, hartfalen, herseninfarct, staar en borstkanker.
Wat is de impact van uitkomstgerichte bekostiging op resultaten zoals zorgkosten, zorgkwaliteit en zorgvolumes? In deze video vertelt het onderzoeksteam van het project BUNDLE hoe zij dit onderzoeken.
bekijk de video
In het kort
Publicatie nieuwe richtlijn ‘Langdurige klachten na COVID-19’
Eerste resultaten van creatieve ideeën aanpak coronavirus
77 miljoen extra voor structurele inzet van digitale zorg thuis
Campagne 'De zorg van morgen' van het Zorginstituut
Het Zorginstituut heeft een campagne gelanceerd om aandacht te vragen en bewust zijn te creëren voor de noodzakelijke verandering in de zorg om de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. De campagne is onderdeel van de beweging naar ‘Passende Zorg’.
Lees het bericht
Subsidie
Versterken preventie in de eerste lijn
Deadline 2 augustus 2022, 14.00 uur
Praktijkgericht onderzoek in de ggz: Versterking van passende zorg in de eerstelijns ggz
Deadline 6 september 2022, 14.00 uur
Ontwikkeling routekaart voor paramedische interventies met substitutiepotentieel
Deadline 22 september 2022, 14.00 uur
Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP): Uitvoeringsimpuls ronde 2
Deadline 27 september 2022, 14.00 uur
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Subsidie aanvragen voor doelmatigheidsonderzoek?
Op onze website staat een actueel overzicht met de subsidiemogelijkheden voor doelmatigheidsonderzoek.
Bekijk het overzicht
Agenda
Online spreekuur subsidieoproepen passende zorg – Implementatieronde en Implementatie Fellowships
5
juli
 
11:00 - 12:30, Online
Online spreekuur subsidieoproep passende zorg – Implementatie Fellowships
15
sept
 
13:00 - 14:30, Online
Online spreekuur subsidieoproepen passende zorg – Implementatieronde en Implementatie Fellowships
30
aug
 
11:00 - 12:30, Online
Evenement gemist?
Informatiebijeenkomst Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis 24 mei 2022
Op 24 mei 2022 vond onze online informatiebijeenkomst over de Open ronde 5 van het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH) plaats. Tijdens deze bijeenkomst werd er een presentatie gegeven, die u hier kunt nalezen.
De subsidieoproep open ronde 5 met bijbehorende deadlines kunt u terugvinden in de ZonMw subsidiekalender.
Bekijk de subsidieoproep
Online informatiebijeenkomst over de Open ronde 2024
Doelmatigheidsonderzoek
Op donderdag 9 juni was er een online informatiebijeenkomst over de Open ronde 2024 van het programma DoelmatigheidsOnderzoek. In de Open Ronde kunt u subsidie aanvragen voor onderzoek naar de effecten en kosten van niet-farmaceutische zorg. Centraal staat de doelmatigheid in gezondheid en/of kosten die bereikt kan worden.
Lees het bericht
Blijf op de hoogte
ZonMw geeft meer nieuwsbrieven uit, bent u geïnteresseerd? Geef u dan op via de ZonMw-website. Zo blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws en actuele subsidiemogelijkheden van ZonMw.
direct inschrijven
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube