Een uitgebreide terugblik op het GGG-congres, een ZonMw Parel voor de SONIA-studie en nieuws over lopende en afgeronde GGG-projecten
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Een uitgebreide terugblik op het GGG-congres, de ZonMw Parel voor de SONIA-studie en nieuws over lopende en afgeronde GGG-projecten Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
April 2022
Geneesmiddelen
 
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen
Met als thema ‘10 jaar onderweg!’ hield het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen op 31 maart 2022 zijn jubileumcongres in Den Bosch. Vanwege het 10-jarig bestaan van het GGG-programma lag de nadruk meer dan ooit op de opbrengsten en impact van lopende en afgeronde GGG-onderzoeksprojecten. Een uitgebreide terugblik vindt u zoals altijd in onze digitale publicatie, met verslagen van het plenaire deel én van de subsessies, presentaties, video’s en foto’s.
Bekijk onze uitgebreide terugblik op het congres
ZonMw Parel voor SONIA-studie naar borstkankerbehandeling
Bij vrouwen met uitgezaaide, hormoongevoelige borstkanker kan een zogeheten CDK4/6-remmer het effect van hormoontherapie versterken. Werkt dat het beste vanaf de start van de behandeling of kun je het geneesmiddel ook pas later toevoegen? In de SONIA-studie wordt dit onderzocht. Het projectteam ontving tijdens het GGG-congres op 31 maart 2022 een ZonMw Parel voor hun succesvolle studie-aanpak.
Bekijk het GGG-project
Bekijk de Parelfilm over de SONIA-studie (6 min.)
Lees het artikel op de parelpagina
Stand van zaken GGG-subsidierondes
De besluitbrieven van Complexe Interventies Ronde 3 worden medio juni verwacht. Voor Rediscovery Ronde 5 is dit uiterlijk eind juni en voor Open Ronde 11 medio juli 2022. Open Ronde 12 zal naar verwachting begin juli worden opengesteld. De subsidieoproep Medicinale cannabis als behandeling bij kinderepilepsie is opengesteld tot 19 juli 2022, 14.00 uur. De uitgewerkte aanvragen voor de Implementatieronde moeten voor 2 mei 2022, 14.00 uur worden ingediend. De deadline voor uitgewerkte aanvragen voor de Grote Trials Ronde 5 is 5 juli 2022, 14.00 uur. In de BeNeFIT Call 2 moeten de volledige onderzoeksvoorstellen uiterlijk 21 april 2022, 14.00 uur worden ingediend.
Bekijk de verschillende deadlines voor indiening in de lopende GGG-subsidierondes
Bekijk de overzichtspagina van alle GGG-subsidierondes met gehonoreerde projecten
Projectresultaten
Data over eczeembehandelingen verzameld om analyses uit te voeren
Projectnummer 848034004
In het TREAT NL register worden gegevens verzameld van patiënten met matig-tot-ernstig atopisch eczeem, die behandeld zijn met een systemische behandeling of lichttherapie, met als doel de inhoud, kwaliteit en doelmatigheid van deze zorg te verbeteren. Inmiddels maakt het TREAT NL register deel uit van de internationale TREAT Registry en is het geïmplementeerd in verschillende centra. De data in het register worden gebruikt om in de toekomst analyses uit te voeren om zo de langetermijneffecten en veiligheid van de behandelingen te monitoren.
Projectleider: prof. dr. Ph.I. Spuls, Amsterdam UMC- locatie AMC
  
Maagzuurremmers kunnen veilig worden gebruikt tijdens zwangerschap
Projectnummer 848018010
Brandend maagzuur komt voor bij 40-85% van de zwangere vrouwen. Met de gegevens van ruim 10.000 zwangerschappen uit de PRIDE en pREGnant studies is gebleken dat calciumbevattende maagzuurremmers veilig kunnen worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Andere middelen zoals omeprazol moeten niet als eerste keus aan zwangere vrouwen worden voorgeschreven vanwege risico op vroeggeboorte, laag geboortegewicht en een geboortegewicht te laag voor de zwangerschapsduur.
Projectleider: dr. ir. N. Roeleveld, Radboud UMC
  
Nieuws
Parkinson behandelen met medicijnen, hersenoperatie of pompje in de darm?
Interview met Rob de Bie
Rob de Bie onderzoekt welke behandeling het meest geschikt is wanneer medicijnen niet meer werken bij de ziekte van Parkinson: een hersenoperatie of het plaatsen van een pompje met slang naar de dunne darm. In een eerder GGG-onderzoek, de LEAP-studie, bleek dat het vroeg inzetten van levodopa bij de ziekte van Parkinson niet schadelijk is op de lange termijn en dus al in een vroeg stadium kan worden gebruikt.
Bekijk het project INVEST study
Bekijk het GGG-project LEAP-studie
lees het interview
Besluit over rotavirusvaccinatie laat op zich wachten
GGG-project in het nieuws
De Gezondheidsraad adviseerde medio 2021 om alle kinderen de rotavirusvaccinatie aan te bieden. Algemene vaccinatie binnen het Rijksvaccinatieprogramma leidt, behalve tot directe bescherming, naar verwachting tevens tot groepsimmuniteit, waardoor ook kwetsbare kinderen in risicogroepen beschermd worden. De besluitvorming hierover is doorgeschoven naar het huidige kabinet.
Lees het nieuwsbericht (inlog nodig)
Bekijk het GGG-project
Lees het interview met Patricia Bruijning
Marlies Schijven benoemd als bestuurslid ZonMw
Marlies Schijven is per 1 april 2022 benoemd als lid van het bestuur van ZonMw. Zij is voor 3 jaar benoemd door minister Kuipers van het ministerie van VWS en door Marcel Levi namens de Raad van Bestuur van NWO.
Lees het nieuwsbericht
Point-of-care-test op CRP leidt tot minder antibioticavoorschriften
GGG-project in het nieuws
Diagnostische onzekerheid bij verpleeghuisbewoners met een mogelijke lageluchtweginfectie kan leiden tot onnodig voorschrijven van antibiotica. Een point-of-care-test op C-reactief proteïne (CRP-POCT) kan mogelijk bijdragen aan het onderscheid tussen ernstige versus niet-ernstige lageluchtweginfectie. Er is onderzocht of de inzet van een CRP-POCT effect heeft op het voorschrijven van antibiotica in verpleeghuizen, en of het veilig kan worden toegepast.
Lees het artikel (inlog nodig)
Bekijk het GGG-project
Aankondiging lezersonderzoek
Om onze communicatiemiddelen te blijven verbeteren zijn wij benieuwd naar uw mening over de ZonMw-nieuwsbrieven. Om die reden ontvangt een deel van de lezers binnenkort een uitnodiging voor het invullen van ons lezersonderzoek. Het invullen van de vragenlijst kost slecht enkele minuten. Wij stellen uw eerlijke mening zeer op prijs.
Alvast bedankt voor uw deelname.
Nieuwe KNMG leerstoel Recht, zorgtechnologie en geneeskunde
Nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals robotisering en artificial intelligence hebben een grote impact op het werk van de arts. Om te zorgen dat de arts hiervoor in de toekomst goed is uitgerust, is per 1 mei 2022 mr.dr. Corrette Ploem benoemd tot bijzonder hoogleraar op de nieuwe bijzondere leerstoel Recht, zorgtechnologie en geneeskunde aan de UvA.
Lees het nieuwsbericht
Lees het verslag van de presentatie van Corrette Ploem op het GGG-congres op 31 maart
FAST introduceert Troubleshooting desk voor het identificeren van knelpunten en oplossingen
Het platform Future Affordable Sustainable Therapies (FAST) streeft ernaar duurzame therapieontwikkeling te bevorderen door de gehele keten. De nieuw ontwikkelde en onlangs gelanceerde Troubleshooting desk wordt gebruikt om de knelpunten op het gebied van life sciences en health te signaleren die een belemmering vormen voor therapieontwikkeling en een negatief effect hebben op het innovatief vermogen van Nederland en de maatschappelijk aanvaardbare kosten van therapieën.
Lees het nieuwsbericht
Ga direct naar de Troubleshooting desk
Toegewezen onderzoeksprojecten Veni 2021
Afgelopen jaren heeft NWO moeten schuiven met de planning van de Veni-rondes. Dat leidde in het voorjaar van 2021 tot een splitsing in de planning tussen de verschillende wetenschapsdomeinen. Op de website van NWO zijn de toegewezen Veni-projecten op het gebied van gezondheidszorg en zorginnovatie (ZonMw) op alfabet gesorteerd.
Bekijk de toegewezen onderzoeksprojecten
Geen verbetering slaapapneu door behandeling met sacubitril/valsartan bij patiënten met hartfalen
Het gebruik van sacubitril/valsartan leidt in vergelijking met enalapril niet tot een verbetering van slaapapneu bij patiënten met HFrEF. De slaapgegevens (apneu-hypopneu-index (AHI) en zuurstofverzadiging) van patiënten werden continu gemonitord met draagbare meetapparatuur.
Lees het nieuwsbericht
Landelijk Schakelpunt nu ook écht landelijk
Met ingang van 5 april 2022 vervalt de regiobegrenzing van het Landelijk Schakelpunt (LSP). Daardoor is uitwisseling van gegevens nu echt landelijk mogelijk. Zorgverleners kunnen nu dus belangrijke patiëntgegevens raadplegen bij de reguliere zorgverleners buiten hun regio.
Lees het nieuwsbericht
Miljoenensubsidie voor PharmaNL vanuit het Nationaal Groeifonds
PharmaNL is een landelijk publiek-privaat consortium met als doel om innovatieve-, wees- en essentiële geneesmiddelen sneller en duurzamer beschikbaar te stellen voor de patiënt, in nauwe samenwerking met FAST. Met de subsidietoekenning van 80 M€ uit het Nationaal Groeifonds wil PharmaNL inzetten op het versterken en opschalen van de onderzoeksfaciliteiten en het stimuleren van het bijbehorende menselijk kapitaal. Dit betekent een belangrijke impuls die nieuwe bedrijvigheid binnen de farmaceutische sector zal stimuleren, en dat is een belangrijke randvoorwaarde voor zowel innovatieve therapieontwikkeling als innovaties van productietechnologieën voor geneesmiddelen.
Lees het nieuwsbericht
Lang leve translationeel onderzoek!
Blog Laura M'Rabet
In de blogserie 'Wat is de waarde van de therapieën van morgen?', vraagt ZonMw leden van haar translationeel onderzoeksnetwerk naar de visie op wat de waarde is van therapieën voor morgen.
Lees de blog van Laura
Afspraken over verantwoord wisselen medicijnen rond
Patiëntenfederatie Nederland, NHG, LHV en de FMS, KNMP en Zorgverzekeraars Nederland zijn gezamenlijk werkafspraken overeengekomen over het verantwoord wisselen van medicijnen met dezelfde werkzame stof, sterkte, toedieningsvorm en afgiftepatroon. De nieuwe afspraken moeten leiden tot veilig, doeltreffend en betaalbaar medicijngebruik.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk de leidraad
Klokhuis neemt een kijkje in de apotheek
Een nieuwe uitzending van Het Klokhuis staat in teken van de apotheek. Wat doen ze daar met alle pillen en poeders? En bij de apothekersopleiding wordt gekeken naar de apotheek van de toekomst: medicijnen maken met een 3D-printer.
Bekijk de uitzending van Klokhuis
Agenda
Voorjaarsdag Pedmed-NL
21
apr
 
13.30 - 17.00 uur, Kasteel Kerckebosch, Zeist
Rare Diseases Webinar (EJPRD)
6
mei
 
16.00 - 18.30 uur, online
PRISMA-symposium 2022: Real World Evidence
19
mei
 
09.30 - 17.00 uur, Eenhoorn Amersfoort
EUFEPS / FIGON Dutch Medicines Days
1-3
jun
 
Stadsgehoorzaal, Leiden
NHG-Wetenschapsdag: proactieve huisartsenzorg, gebaseerd op data
10
jun
 
08.30 - 17.00 uur, Wijnhavengebouw van de Campus Den Haag van Universiteit Leiden
EuroScience Open Forum (ESOF)
13-16
jul
 
09.00 - 17.00 uur, Leiden
Jeugd in Onderzoek 2022
22
sep
 
09.00 - 17.00 uur, 1931 Congrescentrum
's-Hertogenbosch
 
Subsidie
Deadline: 19 juli 2022, 14.00 uur
GGG - Medicinale cannabis als behandeling bij kinderepilepsie
Deadline: 25 april 2022, 14.00 uur
Gender in Research Fellowship 2022
Deadline: 26 april 2022, 14.00 uur
Vierde evaluatie WMO en CCMO
 
Deadline: 23 juni 2022, 14.00 uur
Verankering van sekse en gender in onderzoek
Deadline: 30 juni 2022, 14.00 uur
Implementatie zorgmodel DITSMI in ggz-instellingen
  
Programma Geneesmiddelen
LinkedIn pagina ZonMw: Geneesmiddelen
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over GGG-subsidierondes en GGG-projectresultaten? Heeft u interesse in meer achtergrondinformatie en interviews op het gebied van geneesmiddelen? Volg ons via de speciale Geneesmiddelen pagina op LinkedIn.
Volg ons op LinkedIn
Het GGG-programma richt zich structureel op het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van beschikbare geneesmiddelen en geeft een stimulus aan optimalisering van het gebruik van geneesmiddelen en de zorg die daarmee gepaard gaat. Resultaten van het programma tot nu toe zijn eerder gepubliceerd in een Magazine.
Contact

Telefoon: +31 70 349 54 64
E-mail geneesmiddelen@zonmw.nl

Themapagina
Geneesmiddelen

Programmapagina Geneesmiddelen
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube