Aanmelden voor het GGG-congres kan nog tot 24 maart, verder veel nieuw over GGG-projecten en subsidierondes
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
GGG-congres 2022: fysiek congres gaat door, we ontmoeten u graag in Den Bosch! Veel nieuws over subsidies, afgeronde en lopende GGG-projecten. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Maart 2022
Geneesmiddelen
 
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen: fysiek congres gaat door, kom naar Den Bosch!
Aanmelden kan nog tot 24 maart 2022, 09.00 uur!
Op donderdag 31 maart organiseert ZonMw het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2022: 10 jaar onderweg!
Nu ook na de bekendmaking van 15 maart alle seinen op groen staan voor het organiseren van een fysiek congres, betekent dit dat we enorm uitkijken naar de (her)ontmoeting met alle aanwezigen.
We zullen op deze dag voldoende ruimte en bewegingsvrijheid voor een ieder bieden om op een veilige manier het congres te kunnen bijwonen. Aanmelden kan nog tot 24 maart 9.00 uur. Het programma is zoals altijd weer uitdagend en divers, én op een nieuwe locatie.
Het GGG-congres 2022 staat naast actualiteiten en GGG-projecten met mooie resultaten ook in het teken van het 10-jarig bestaan van ons GGG-programma. Tot 31 maart!
Bekijk het volledige programma
aanmelden kan tot 24 maart
Stand van zaken GGG-subsidierondes
In de Open Ronde 11 zijn 27 uitgewerkte aanvragen ontvangen. Voor de Grote Trials Ronde 5 zullen de aanvragers binnenkort het advies van de commissie ontvangen. De Ronde Medicinale Cannabis als behandeling bij kinderepilepsie gaat naar verwachting op 22 maart open voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag. In de Ronde Implementatie hebben 5 projectideeën positief advies ontvangen voor het uitwerken van hun aanvraag.
Bekijk de verschillende deadlines voor indiening in de lopende GGG-subsidierondes
Bekijk de overzichtspagina van alle GGG-subsidierondes met gehonoreerde projecten
Registratie-gebaseerd cardiovasculair onderzoek straks mogelijk door nieuw consortium
GGG-subsidienieuws
De Hartstichting en het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen investeren gezamenlijk in het ontwikkelen van een duurzame infrastructuur voor het ontwikkelen van registratie gebaseerd onderzoek. Het nieuwe Heart4Data-consortium is officieel op 1 maart 2022 van start gegaan onder leiding van dr. Dennis van Veghel (directeur-bestuurder Nederlandse Hart Registratie) en prof. dr. Folkert Asselbergs (hoogleraar cardiologie, UMC Utrecht en voorzitter van de DCVA-pijler data-infrastructuur).
Bekijk het GGG-project
Lees het nieuwsbericht
Projectresultaten
Onderzoek naar hergebruik van Nederlandse genoominformatie
Projectnummer 8084600983013
De uitkomst van een geneeskundige behandeling is voor een deel afhankelijk van iemands erfelijke eigenschappen, het persoonlijk genoom. Met meer kennis over de relatie tussen het genoom en de uitkomst van behandeling komt persoonlijke behandeling en preventie dichterbij. Een Nederlandse alliantie van experts heeft aan het ministerie van VWS een voorzet gedaan wat nodig is om een nationaal genoomprogramma te ontwikkelen en heeft geïnventariseerd welke datasets al beschikbaar zijn voor bijdrage aan het Europese 1+Million Genomes Programma.
Projectleider: Dr. R.G. Kok, DTL Projects
  
Werking eplerenone voor vroege behandeling bij cardiomyopathie niet aangetoond
Projectnummer 836011002
In een gerandomiseerd onderzoek is de werkzaamheid van eplironone onderzocht bij presymptomatische dragers van een mutatie in het fosfolamban-gen. Na 3 jaar is geen significant verschil gezien tussen de proefpersonen en de controlegroep. Dit kan samenhangen met het trage ziekteverloop.
Projectleider: Prof. dr. M.P. van den Berg, UMC Groningen
  
Nieuws
Combi-consult: samenwerking huisarts en apotheker
GGG-project in het nieuws
Bij het combi-consult voeren chronische patiënten in de huisartsenpraktijk eerst een gesprek met hun openbaar apotheker over hun medicijnen. Aansluitend gaan zij op jaarcontrole bij de huisarts of praktijkverpleegkundige. De apotheker, praktijkverpleegkundige en huisarts werken zo nauw samen om met de patiënt eventuele problemen in het medicijngebruik op te lossen.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het GGG-project
Promotie Aernoud Fiolet
GGG-project in het nieuws
Op 25 februari is Aernoud Fiolet gepromoveerd. Hij verdedigde zijn proefschrift over het LoDoCo2 onderzoek.
Lees het proefschrift via de LoDoCo website
Bekijk het GGG-project
  
Ramadan en patiënten met diabetes: wat zijn de adviezen?
GGG-project in het nieuws
De ramadan begint dit jaar op vrijdagavond 1 april. Door de veranderingen in het dagritme en het eten op ongewone tijden kunnen diabetespatiënten hier hinder van ondervinden. Apothekers kunnen hen speciale adviezen meegeven.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het GGG-project
Ziekte van Alzheimer vertragen
Interview met Jos Pickaerts
Geheugenverlies gaat vaak samen met ouderdom en is niet uitzonderlijk. Als het steeds ernstiger wordt en ook het dagelijks functioneren beïnvloedt, spreken we van dementie. Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie bij ouderen, en voor de genezing is nog geen medicijn. Onderzoekers willen de ziekteprogressie vertragen met het bestaande medicijn roflumilast dat de opslag van nieuwe informatie in het brein verbetert.
Lees het interview
Bekijk het project
  
Nieuwe geneesmiddelcombinaties gevonden voor resistente tumoren
Een internationaal team van onderzoekers, waaronder groepsleider Lodewyk Wessels van het NKI en Oncode Instituut, heeft meerdere combinaties van geneesmiddelen gevonden die effectief kunnen zijn bij borst-, darm- en alvleesklierkanker. Ze creëerden ’s werelds grootste database met mogelijke effectieve combinaties. De informatie is vrij beschikbaar en zal helpen te voorspellen welke combinatietherapieën het waard zijn om verder (pre)klinisch te onderzoeken.
Lees het nieuwsbericht
Nieuwe selectieronde via Kiddy Goodpills
Subsidienieuws
De organisatie Kiddy Goodpills zet zich in voor betere medicijnen voor kinderen en maakt onderzoek mogelijk naar de toepassing, veiligheid en werkzaamheid van medicijnen voor kinderen. In het voorjaar van 2022 zal de volgende selectieronde worden uitgezet. Deadline van insturen: 29 april 2022.
Lees meer over deze subsidieoproep
Erasmus MC richt DARWIN EU® Coördinatiecentrum op voor Europees Geneesmiddelenbureau
De afdeling Medische Informatie van het Erasmus MC wordt het centrale aanspreekpunt van de EMA voor het coördineren van studies binnen het DARWIN EU®-netwerk die antwoord geven op vragen over het gebruik, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en vaccins.
Lees het nieuwsbericht
 
Zeldzame Engel award voor Sonja van Weely
Op 26 februari zijn de Zeldzame Engel Awards uitgereikt aan vier awardwinnaars vanwege hun bijzondere betekenis voor mensen met zeldzame aandoeningen. De Awards worden sinds 2009 jaarlijks uitgereikt. Een van de awardwinnaars is ZonMw- programmamanager Sonja van Weely. Zij is al 37 jaar werkzaam op het gebied van zeldzame aandoeningen en nauw betrokken bij het fundamenteel onderzoek en beleid.
Lees het nieuwsbericht
Medicijnen sneller beschikbaar door gelijktijdige beoordeling
Zorginstituut Nederland heeft samen met medicijnautoriteit CBG een werkwijze ontwikkeld om (innovatieve) medicijnen eerder beschikbaar te maken voor patiënten. Met de nieuwe werkwijze blijft de beoordeling voor de vergoeding van een medicijn net zo zorgvuldig als een normale beoordeling, maar is deze wel zo’n 3 maanden eerder klaar.
Lees het nieuwsbericht
‘Loskomen van de waan van de dag’
Interview Clemence Ross-van Dorp
Sinds januari 2020 is Clemence Ross-van Dorp ambassadeur voor de Life Sciences & Health (LSH)-sector, op verzoek van de ministeries van EZK en VWS. In een interview vertelt zij over haar visie op het Actieprogramma LSH.
Lees het interview
 
Agenda
LSH PPS Dag 2022
22
mrt
 
12.00 - 18.00 uur, Jaarbeurs, Supernova Utrecht
Bijeenkomst Zorgevaluatie 'Sneller van resultaat naar richtlijn in de praktijk'
14
apr
 
10.00 - 12.45 uur, De Fabrique, Utrecht of online
Symposium Zorgevaluatie in de volgende versnelling
14
apr
 
13.45 - 17.15 uur, De Fabrique, Utrecht of online
Voorjaarsdag Pedmed-NL
21
apr
 
13.30 - 17.00 uur, Kasteel Kerckebosch, Zeist
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen
'10 jaar onderweg!'
Kom ook op 31 maart 2022 naar
1931 Congrescentrum ‘s-Hertogenbosch
In de plenaire sessie in de ochtend nemen we een kijkje in de toekomst met FAST. De plenaire middagsessie staat in het teken van het 10-jarig bestaan van het GGG-programma. We kijken naar verleden, heden en toekomst. De 14 subsessies verspreid over 2 rondes bieden een gevarieerd aanbod met de resultaten van GGG-projecten en andere relevante onderzoeksprojecten. Bekijk het volledige programma en meld je gratis aan.
Nu aanmelden
EUFEPS / FIGON Dutch Medicines Days
1-3
jun
 
Stadsgehoorzaal, Leiden
EuroScience Open Forum (ESOF)
13-16
jul
 
09.00 - 17.00 uur, Leiden
 
Subsidie
Wijziging Algemene subsidiebepalingen ZonMw
Per 1 april 2022 wijzigen de Algemene subsidiebepalingen ZonMw met betrekking tot de eindverantwoording door de subsidieontvanger. De grootste verandering is dat voortaan voor projecten met een subsidie van € 125.000,- of meer als eindverantwoording een controleverklaring van een accountant wordt vereist.
Lees het nieuwsbericht
Deadline: 29 maart 2022, 14.00 uur
Rubicon 2022-1
Deadline: 5 april 2022, 14.00 uur
Subsidieronde Veelbelovende Zorg Ronde 7 (in samenwerking met het Zorginstituut)
Deadline: 7 april 2022, 14.00 uur
Create2Solve- Request for Challenges
Deadline12 april 2022, 14.00 uur
Vici Ronde 2022
Deadline: 19 april 2022, 14.00 uur
HTA methodologie - ronde 1: Methodologie voor waardebepaling van incrementeel ontwikkelende medische technologie (MedTech)
Deadline: 25 april 2022, 14.00 uur
Gender in Research Fellowship 2022
Deadline: 26 april 2022, 14.00 uur
Vierde evaluatie WMO en CCMO
 
Programma Geneesmiddelen
LinkedIn pagina ZonMw: Geneesmiddelen
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over GGG-subsidierondes en GGG-projectresultaten? Heeft u interesse in meer achtergrondinformatie en interviews op het gebied van geneesmiddelen? En wilt u niets missen over het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen en de evaluatie van ons programma? Volg ons via de speciale Geneesmiddelen pagina op LinkedIn.
Volg ons op LinkedIn
Het GGG-programma richt zich structureel op het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van beschikbare geneesmiddelen en geeft een stimulus aan optimalisering van het gebruik van geneesmiddelen en de zorg die daarmee gepaard gaat. Resultaten van het programma tot nu toe zijn eerder gepubliceerd in een Magazine.
Contact

Telefoon: +31 70 349 54 64
E-mail geneesmiddelen@zonmw.nl

Themapagina
Geneesmiddelen

Programmapagina Geneesmiddelen
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube