Nieuws over het GGG-congres, afgeronde projecten en projecten in het nieuws
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
GGG-congres 2022: fysiek congres gaat door, kom naar Den Bosch! Veel afgeronde GGG-projecten en GGG-projecten in het nieuws. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Februari 2022
Geneesmiddelen
 
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen: fysiek congres gaat door, kom naar Den Bosch!
31 maart 2022, 1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch
Op donderdag 31 maart organiseert ZonMw het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2022: 10 jaar onderweg!
Nu bekend is dat de situatie verbetert en de coronamaatregelen worden versoepeld, gaan we ervoor om een fysiek congres te houden. En daar nodigen wij u graag voor uit. Het programma is uitdagend en divers én op een nieuwe locatie.
Het GGG-congres 2022 staat naast actualiteiten en GGG-projecten met mooie resultaten ook in het teken van het 10-jarig bestaan van ons GGG-programma.
Er is accreditatie aangevraagd voor verschillende beroepsgroepen. ABAN heeft het congres inmiddels geaccrediteerd met 6 punten. Het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register accrediteert het congres met 5 punten.
Bekijk het volledige programma
Direct aanmelden
Stand van zaken GGG-subsidierondes
De deadline voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag in de Open Ronde 11 is 1 maart 2022, 14.00 uur. In de Complexe Interventies Ronde 3 zijn 6 uitgewerkte aanvragen ontvangen. Het besluit over deze aanvragen wordt half juni genomen. In de STIP Proeftuinen Therapietrouw Ronde 2 is de deadline voor een uitgewerkte aanvraag 15 maart 2022, 14.00 uur. Half maart zullen indieners van een projectidee in de Grote Trials Ronde 5 het advies van de commissie ontvangen. Voor de Ronde Implementatie zal dit in de eerste helft van maart zijn. Het besluit over de uitgewerkte aanvragen in Rediscovery Ronde 5 wordt uiterlijk eind juni bekend gemaakt. Ook voor de BeNeFIT Call 2 wordt het besluit eind juni 2022 verwacht.
Bekijk de verschillende deadlines voor indiening in de lopende GGG-subsidierondes
Bekijk de overzichtspagina van alle GGG-subsidierondes met gehonoreerde projecten
Subsidieoproep Medicinale Cannabis Ronde 2
GGG-subsidienieuws
Steeds meer patiënten ervaren de positieve effecten van medicinale cannabis bij verschillende aandoeningen, maar het wetenschappelijke bewijs voor de werking ervan is echter nog beperkt. De tweede subsidieoproep Medicinale Cannabis richt zich op het verkrijgen van meer kennis over de effectiviteit van medicinale cannabis bij kinderen met therapieresistente epilepsie. De Medicinale Cannabis Ronde 2 wordt naar verwachting in de 2e helft van maart opengesteld.
Bekijk de informatiepagina over deze subsidieoproep
LinkedIn pagina ZonMw: Geneesmiddelen
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over GGG-subsidierondes en GGG-projectresultaten? Heeft u interesse in meer achtergrondinformatie en interviews op het gebied van geneesmiddelen? En wilt u niets missen over het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen en de evaluatie van ons programma? Volg ons via de speciale Geneesmiddelen pagina op LinkedIn.
Volg ons op LinkedIn
Projectresultaten
Weglaten clopidogrel bij TAVI bij gebruik aspirine of orale antistollingsmiddelen
Projectnummer 836031014
Het weglaten van clopidogrel bij patiënten die al aspirine of andere orale antistollingsmedicatie gebruiken als ze een transcatheter aortaklepimplantatie (TAVI) ondergaan, leidt tot minder bloedingen, verbetering van de kwaliteit van leven en tot een verlaging van de zorgkosten. De effectiviteit van de behandeling (preventie van stolsels en herseninfarct) blijft behouden ondanks het weglaten van clopidogrel.
Projectleider: Drs. V.J. Nijenhuis, St. Antonius Ziekenhuis
Man/vrouw verschil in resultaten onderzoek maagkanker én mogelijke nieuwe biomarker
Projectnummer 848101003
Onderzocht is wat het effect van chemotherapie met het middel 5-FU is op de behandeling van maagkanker waarbij sprake is van microsatelliet instabiliteit (MSI-subtype). Dit subtype blijkt alleen een gunstige prognostische factor te zijn voor vrouwen en na de behandeling werd maar in zeldzame gevallen een goed effect van de chemotherapie met 5-FU vastgesteld. Een deel van de patiënten met MSI-maagtumoren die goed op de chemotherapie reageerden vertoonde ook kenmerken van sterke slijmvorming. Dit zou een potentiële nieuwe biomarker kunnen zijn om MSI-maagtumorpatiënten te kunnen identificeren die mogelijk wel goed op chemotherapie zouden reageren. Dit moet echter nog verder onderzocht worden.
Projectleider: Dr. N.C.T. van Grieken, Amsterdam UMC - locatie VUmc
  
CombiConsult zinvol
Projectnummer 848023004
Bij het combiconsult voeren patiënten met diabetes, COPD en/of risico op hart- en vaatziekten in de huisartsenpraktijk een gesprek met hun openbaar apotheker over hun medicijnen. Aansluitend hierop gaan deze patiënten op jaarcontrole bij de huisarts of praktijkverpleegkundige (PVK). Zo draagt de openbaar apotheker bij aan effectief, veilig en doelmatig gebruik van medicatie door de patiënt en levert zorg op maat. Patiënten ervaren deze zorg als prettig en ook zorgverleners zijn positief over het concept.
Projectleider: A.M. Meijvis MSc., SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy BV
Educatieprogramma over moleculaire diagnostiek voor de medische beroepsgroep
Projectnummer 80-84600-98-3015
De Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) ontwikkelde met Hartwig Medical Foundation en MEDtalks een e-learning voor medisch specialisten om handvatten te bieden bij de inzet en interpretatie van moleculaire diagnostiek. Een multidisciplinair expertpanel bespreekt hierin diverse moleculaire onderwerpen aan de hand van casuïstiek. Door ‘minicolleges’ wordt bij ieder moleculair begrip aandacht besteed aan de biologie en technische mogelijkheden. De programma’s zijn geaccrediteerd door diverse vakverenigingen.
Projectleider: S. Groen BSc., Hartwig Medical Foundation
  
Nieuws
Ondansetron bij kinderen met gastro-enteritis
GGG-project in het nieuws
Sinds een aantal jaren wordt de siroop ondansetron off-label voorgeschreven aan kinderen die braken als gevolg van een acute gastro-enteritis. Uit een systematische review blijkt dat een eenmalige gift in de eerste lijn leidt tot afname van braken, minder vaak noodzaak voor intraveneuze rehydratie en minder ziekenhuisopnamen.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het GGG-project
Alternatief middel tegen soa gonorroe gevonden
GGG-project in het nieuws
De gonorroe-bacterie dreigt resistent te worden tegen bestaande antibiotica, waaronder ceftriaxon. Voor de behandeling van gonorroe blijkt het antibioticum ertapenem even goed te werken als het huidige eerste keuze middel, ceftriaxon. Dit blijkt uit een geneesmiddelenstudie van Amsterdam UMC en het Centrum voor Seksuele Gezondheid van de GGD Amsterdam.
Lees het nieuwsbericht
Lees het interview met Maarten Schim van der Loeff over dit project
Bekijk het GGG-project
Antibioticakuur bij pasgeborenen
GGG-project in het IVM Medicijnjournaal
In het medicijnjournaal van februari is aandacht voor de studie naar het thuis afmaken van de antibioticakuur bij pasgeborenen. Dit is mogelijk omdat de kuur nu uit een drankje bestaat in plaats van een infuusbehandeling. De opnametijd is hiermee 3,5 dag verkort.
Bekijk het IVM Medicijnjournaal (vanaf 5:23)
Bekijk het GGG-project
   
Vaccin rotavirus stap dichterbij?
GGG-project in het nieuws
In Nederland belanden gemiddeld zo'n 3600 kinderen per jaar in het ziekenhuis als gevolg van een rotavirus infectie, 6 tot 7 kinderen sterven eraan. In veel EU-landen wordt ertegen gevaccineerd, maar in Nederland (nog) niet. De Gezondheidsraad heeft positief geadviseerd over vaccinatie. Staatssecretaris Maarten van Ooijen heeft het RIVM gevraagd de nodige voorbereidingen te treffen om een snelle start van de vaccinatiecampagne mogelijk te maken.
Lees het nieuwsbericht
Lees het interview met Patricia Bruining over dit project
Bekijk het GGG-project
Hoe zat het ook alweer met kinderen met koorts?
GGG-project in het nieuws
Koorts is de meest voorkomende reden om met kinderen naar de huisarts te gaan. Ze krijgen regelmatig antibiotica, terwijl dat niet altijd nodig is. Daarom ontwikkelden Limburgse huisartsen een voorlichtingsboekje met een ‘stoplichtsysteem’ dat huisartsen op de huisartsenpost kunnen gebruiken bij de voorlichting aan ouders.
Lees het artikel (inloggen noodzakelijk)
Lees het interview met Jochen Cals over dit project
Bekijk het GGG-project
Betere overlevingskans alvleesklierkanker door nieuwe volgorde van behandelen
Mensen met alvleesklierkanker hebben een driemaal hogere kans om na vijf jaar nog in leven te zijn als ze voorafgaand aan hun operatie eerst chemotherapie met bestraling krijgen in plaats van chemotherapie erna. Dat toont de Nederlandse landelijke PREOPANC-studie aan.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het GGG-project gerelateerd aan deze studie
   
Thiosix (tioguanine) krijgt normale handelsvergunning
Drug Rediscovery
Ongeveer tien jaar geleden bleek dat de werkzame stof tioguanine naast de behandeling voor leukemie ook geschikt was voor behandeling van bepaalde groepen patiënten met inflamatoire darmziekten (de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa). Nu krijgt het medicijn Thiosix (tioguanine) een normale handelsvergunning. Tioguanine kan gebruikt worden door patiënten die onvoldoende reageren op de reguliere medicatie bij ontstekingen aan de darmen.
Lees het nieuwsbericht
Start onderzoek: statines bij ouderen na herseninfarct of TIA
Toekenning subsidieronde Zorgevaluatie en Gepast Gebruik- (ZE&GG)
De zorgevaluatie SAFEST onderzoekt of het wel of niet behandelen met cholesterolverlagende medicijnen (statines) van oudere patiënten die recent een herseninfarct of TIA hebben gehad, bij deze mensen leidt tot een beter dagelijks functioneren en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven.
Lees het nieuwsbericht over alle toekenningen in het ZE&GG programma
4 februari Wereldkankerdag
Op 4 februari was het Wereldkankerdag. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van preventie, opsporing en behandeling bij onderzoek naar kanker? En wat kunnen zorgprofessionals, patiënten en hun naasten doen om de kwaliteit van leven te verbeteren? ZonMw financiert verschillende soorten onderzoek naar kanker.
Bekijk de pagina waarop we een aantal onderzoeken uitlichten
Meer aandacht voor palliatieve zorg in de artsenopleiding
Palliatieve zorg
Hoe ondersteun je patiënten en naasten als iemand niet meer beter kan worden? Jonge artsen leren tijdens hun studie weinig over dit onderwerp en staan in de praktijk vaak met lege handen. Hoog tijd dus voor meer aandacht voor palliatieve zorg in de basisopleiding geneeskunde.
Lees het interview
Start onderzoek: verminderen ziekenhuisopnames door medicatie
Toekenning subsidieronde Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG)
Een team van 16 Nederlandse ziekenhuizen gaat onderzoeken of medicatiegerelateerde heropnames in het ziekenhuis verminderd kunnen worden. Daartoe worden teams, bestaande uit een arts en een ziekenhuisapotheker, ingezet om de medicatie vlak voor het ontslag van de patiënt af te stemmen met alle betrokken specialisten, de huisarts, de apotheker en de patiënt zelf.
Lees het nieuwsbericht
Lees het nieuwsbericht over alle toekenningen in het ZE&GG programma
Pilot EMA Drug Repurposing
Subsidienieuws
Vanuit de EMA wordt een pilot gestart voor de support van non-profit organisaties en academische instellingen voor drug repurposing projecten. Deadline voor het indienen van projectvoorstellen is 28 februari 2022.
Lees meer over de pilot
Jaarprijs Palliatieve Zorg Onderzoek 2022
Onderzoeker en specialist ouderengeneeskunde Jet van Esch won met haar publicatie de Jaarprijs Palliatieve Zorg Onderzoek 2022. Uit haar onderzoek blijkt dat preventieve inzet van scopolaminebutyl (SB) reutelen in de stervensfase kan voorkomen, zonder bijwerkingen. Voor naasten is dit vaak verontrustend en daarom fijn dat het te voorkomen is.
Lees het interview met Jet van Esch
Bekijk het project
Kijk terug: Webinar 'Respons op vaccin bij nieraandoeningen en kanker'
Corona-onderzoek
Hebben patiënten met een verstoord immuunsysteem een goede afweerreactie tegen het coronavaccin? En is het vaccin voor hen veilig? Tijdens een ZonMw-webinar presenteerden onderzoekers de eerste resultaten van twee studies: respons op het coronavaccin bij kanker en nieraandoeningen.
Kijk het webinar terug
Life Science & Health Career Event tijdens Dutch Medicines Days
1 juni 2022, Corpus Leiden
Op de startdag van de EUFEPS / FIGON Dutch Medicines Days op 1 juni 2022 vindt een welkomstreceptie plaats in combinatie met het Life Science & Health Career Event. Het event, met als doel het uitbreiden van het netwerk, oriënteren op een toekomstige baan of stage en inzicht in het aanbod binnen het bedrijfsleven is gratis toegankelijk en vindt plaats in Corpus in Leiden.
Bekijk het volledige programma van de Dutch Medicines Days
Agenda
LSH PPS Dag 2022
22
mrt
 
12.00 - 18.00 uur, Jaarbeurs, Supernova Utrecht
Guus Schrijvers Academie / VIG Congres: Medische uitdagingen in nieuw perspectief; Zorg, academie en bedrijfsleven samen aan zet
24
mrt
 
09.00 - 18.00 uur,  Galgewaard Utrecht en online
Bijeenkomst Zorgevaluatie 'Sneller van resultaat naar richtlijn in de praktijk'
14
apr
 
10.00 - 12.45 uur, De Fabrique, Utrecht of online
Symposium Zorgevaluatie in de volgende versnelling
14
apr
 
13.45 - 17.15 uur, De Fabrique, Utrecht of online
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen
'10 jaar onderweg!'
Kom ook op 31 maart 2022 naar
1931 Congrescentrum ‘s-Hertogenbosch
In de plenaire sessie in de ochtend nemen we een kijkje in de toekomst met FAST. De plenaire middagsessie staat in het teken van het 10-jarig bestaan van het GGG-programma. We kijken naar verleden, heden en toekomst. De 14 subsessies verspreid over 2 rondes bieden een gevarieerd aanbod met de resultaten van GGG-projecten en andere relevante onderzoeksprojecten. Bekijk het volledige programma en meld je gratis aan.
Nu aanmelden
EUFEPS / FIGON Dutch Medicines Days
1-3
jun
 
Stadsgehoorzaal, Leiden
EuroScience Open Forum (ESOF)
13-16
jul
 
09.00 - 17.00 uur, Leiden
Subsidie
Deadline: 22 februari 2022, 14.00 uur
Ethiek en Gezondheid: DNA-screening; onderzoek naar de morele aanvaardbaarheid, voorwaarden en rol van de overheid.
Deadline: 1 maart 2022, 14.00 uur
DoelmatigheidsOnderzoek – Open ronde 2023, Onderzoek naar de effectiviteit en kosten van interventies
Deadline: 1 maart 2022, 15.00 uur
Understanding the mechanisms of non-pharmacological interventions
Deadline: 29 maart 2022, 14.00 uur
Rubicon 2022-1
Deadline: 5 april 2022, 14.00 uur
Subsidieronde Veelbelovende Zorg Ronde 7 (in samenwerking met het Zorginstituut)
Deadline: 7 april 2022, 14.00 uur
Create2Solve- Request for Challenges
Programma Geneesmiddelen
Het GGG-programma richt zich structureel op het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van beschikbare geneesmiddelen en geeft een stimulus aan optimalisering van het gebruik van geneesmiddelen en de zorg die daarmee gepaard gaat. Resultaten van het programma tot nu toe zijn eerder gepubliceerd in een Magazine.
Contact

Telefoon: +31 70 349 54 64
E-mail geneesmiddelen@zonmw.nl

Themapagina
Geneesmiddelen

Programmapagina Geneesmiddelen
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube