Michiel Coppens over zijn studie naar de behandeling van ernstige bloedingen bij DOAC-gebruik, afgeronde GGG-projecten en nieuws over lopende subsidierondes binnen GGG.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Michiel Coppens over zijn studie naar de behandeling van ernstige bloedingen bij DOAC-gebruik, afgeronde GGG-projecten en nieuws over lopende subsidierondes binnen GGG. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, december 2021
Geneesmiddelen
 
Stand van zaken GGG-subsidierondes
In de Open Ronde 11 zijn 26 projectideeën geselecteerd om uit te werken tot een subsidieaanvraag. In de Complexe Interventies Ronde 3 hebben 6 projectideeën eind november een positief advies ontvangen voor het uitwerken van een subsidieaanvraag. De Implementatieronde heeft 13 projectideeën ontvangen. De tweede besluitbrief in de BeNeFIT Ronde 2 kunnen de aanvragers eind december verwachten.
Bekijk de verschillende deadlines voor indiening in de lopende GGG-subsidierondes
Bekijk de overzichtspagina van alle GGG-subsidierondes met gehonoreerde projecten
Hoe behandel je ernstige bloedingen bij DOAC-gebruik?
Interview met Michiel Coppens
In Nederland krijgen ruim een half miljoen mensen antistollingsmiddelen, bijvoorbeeld na een trombose, bij een longembolie of hartritmestoornissen. De belangrijkste bijwerking van deze middelen is een mogelijk ernstige bloeding, bijvoorbeeld in de hersenen. Hoe kun je het beste omgaan met deze gevaarlijke bijwerking? Michiel Coppens leidde een studie hiernaar.
Bekijk het GGG-project
Lees het interview
Projectresultaten
Implementatie verbetering therapietrouw bij mensen met hiv
Projectnummer 17100220811
In een voorgaand onderzoek is voor mensen met hiv die antiretrovirale medicatie gebruiken een succesvol programma ontwikkeld om therapietrouw te verbeteren. In dit vervolgproject is de training hierover geprofessionaliseerd en geaccrediteerd, en aangeboden aan 8 ziekenhuizen. Daarnaast is het programma opgenomen in de behandelrichtlijnen.
Projectleider: Prof. dr. M. de Bruin, Radboudumc
Verkleint lage dosis aspirine kans op vroeggeboorte?
Projectnummer 836041006
In de APRIL studie is onderzocht of het gebruik van een lage dosering aspirine tijdens de zwangerschap een vroeggeboorte kan voorkomen bij vrouwen die in een vorige zwangerschap te vroeg zijn bevallen. Er is geen significant effect aangetoond.
Projectleider: Dr. M.A. de Boer, Amsterdam UMC - locatie VUmc
Kortere aanvullende chemotherapie bij dikkedarmkanker
Projectnummer 848015007
De selectie van stadium II dikkedarmkankerpatiënten voor aanvullende chemotherapie kan worden geoptimaliseerd door ofwel de naleving van de Nederlandse richtlijnen te verbeteren ofwel de biomarkerstatus op te nemen in de selectiestrategie.
Projectleider: Dr. V.M.H. Coupé, Amsterdam UMC - locatie VUmc
Lees ook het interview met Mirjam Koopman over dit onderzoek
Thuismonitoren bij Idiopathische Longfibrose voldoet
Projectnummer 848016002
Thuismonitoren bij Idiopathische Longfibrose verbetert het psychologisch en algeheel welzijn van de patiënten. Medicatie wordt vaker wordt aangepast in de thuismonitoringsgroep. Het gaf patiënten meer controle en inzicht in hun ziekte en het thuismeten liet betrouwbare resultaten zien, vergelijkbaar met de longfunctiemetingen in het ziekenhuis.
Projectleider: Dr. M.S. Wijsenbeek, Erasmus MC
Nieuws
Huisartsen en GGD willen betere voorlichting koorts bij kinderen
GGG-project in het nieuws
Amsterdamse huisartsen bieden samen met de GGD 20.000 boekjes aan met informatie over koorts bij jonge kinderen. Het boekje legt onder meer uit wat koorts precies is. Ook leren ouders wanneer ze wel of juist niet contact zouden moeten zoeken met de huisarts of huisartsenpost.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het GGG-project
Week van de Implementatie
24 tot en met 28 januari 2022
Na het succesvolle European Implementation Event in 2021 organiseert het Nederlands Implementatie Collectief de derde Week van de Implementatie. Van maandag 24 t/m vrijdag 28 januari 2022 ligt de focus op implementatie met allerlei activiteiten die implementatie-experts organiseren voor iedereen die werkt aan of geïnteresseerd is in implementatie.
Meld je aan voor een van de activiteiten en/of organiseer zelf een activiteit
Verbeteren zorg chronische duizeligheid: stop de pillen, start met bewegen
ZonMw-programma Huisartsengeneeskunde en Ouderengeneeskunde
Een van de onlangs gehonoreerde projecten binnen dit programma onderzoekt de behandeling van chronische duizeligheid waar momenteel een groot verschil is tussen wetenschappelijke kennis en dagelijkse praktijk. In dit project wordt onderzocht waarom medicijnen nog worden voorgeschreven. Daarnaast wordt de online Vertigo training geïmplementeerd en meet men of deze training leidt tot betere zorg bij chronische duizeligheid.
Bekijk het project
 
Inclusies stimuleren en zorgevaluaties sneller afronden met de Inclusiemonitor
Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG)
De Inclusiemonitor maakt inzichtelijk welke zorgevaluaties er lopen, welke zorgaanbieders participeren, hoeveel patiënten geïncludeerd zijn en hoe het verloop van het aantal deelnemende patiënten over de tijd is. Ook biedt de Inclusiemonitor de mogelijkheid om zorgaanbieders te vergelijken en geeft het inzicht in de inclusies van zorgevaluaties binnen een bepaald specialisme. Ook een groot aantal lopende GGG-studies zal worden opgenomen in de inclusiemonitor.
Lees het nieuwsbericht
Lees meer over het programma Evaluatieonderzoek ZE&GG
Samen beslissen in de huisartsenpraktijk
ZonMw-programma Kwaliteit van Zorg
Hoe kan aandacht voor ‘Samen beslissen’-competenties geïntegreerd worden in de huisartsenopleiding? Anouk Baghus ontwikkelde een landelijke leerlijn voor huisartsen in opleiding én huisartsenopleiders.
Lees het interview met Anouk Baghus
Nieuwe subsidieronde Veelbelovende zorg opent op 1 februari 2022
ZonMw-subsidienieuws
Op 1 februari 2022 opent een nieuwe ronde van de Subsidieregeling veelbelovende zorg. Het doel van de subsidieregeling is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via tijdelijke opname in het basispakket.
Lees het nieuwsbericht
 
2Treat: wat hebben publiek-private samenwerkingen bereikt?
In 2014 honoreerde ZonMw vijf samenwerkingsprojecten binnen de call 2Treat. ZonMw financierde de projecten op het gebied van farmacotherapie en regeneratieve geneeskunde met ruim 7 miljoen euro. 2Treat faciliteert in publiek-private samenwerkingsprojecten onderzoek van translationeel en/of vroeg klinisch onderzoek naar een duidelijk omschreven product of service. 
Vier projectleiders vertellen over hun succesvol afgeronde projecten in een nieuwe ZonMw-publicatie.
Bekijk de interviews
Kamerbrief aankondiging sluiskandidaten 1e helft 2022
Op 15 november informeerde staatssecretaris Blokhuis (VWS) de Tweede Kamer over de behandelingen met geneesmiddelen die zijn aangemerkt als kandidaat voor de pakketsluis en waarvan de registraties voor Europese markttoelating verwacht worden in de 1e helft van 2022. Ook deelde hij de stand van zaken van eerder aangekondigde sluiskandidaten.
Lees de Kamerbrief
Mini-docu Registreren is mensenwerk
Op een eenduidige manier registreren kost minder tijd en voorkomt fouten. Hoe krijg je zorgprofessionals hierin mee? ‘Je registreert niet voor je eigen informatie, maar juist voor een ander,’ aldus Martine Lipsch, stafadviseur bij het MUMC+.
Bekijk de mini-docu
Horizonscan Geneesmiddelen: toename aantal geavanceerde geneesmiddelen
De nieuwe Horizonscan Geneesmiddelen laat zien dat steeds meer geavanceerde geneesmiddelen geregistreerd gaan worden voor de Europese markt. Geavanceerde geneesmiddelen, ofwel advanced therapy medicinal products (ATMP’s), zijn innovatieve producten zoals gentherapieën en CAR-T-celtherapieën. Hoewel de nieuwe ATMP’s bestemd zijn voor kleine groepen patiënten, is de toename van deze middelen een belangrijke ontwikkeling. Deze draagt bij aan de verschuiving naar potentieel eenmalige, genezende therapieën.
Lees het nieuwsbericht
Ook in het nieuws
Zorginstituut: Verbetering antibioticagebruik nodig bij behandeling van infectieziekten
Forse verhoging therapietrouw bij COPD-patiënten door digitale voorzetkamer
Na herseninfarct maakt stolseloplosser geen verschil voor het herstel
Biologicals: nieuwe medicijnen tegen ontsteking vergroten kans op schimmelinfectie
1 op 7 patiënten zijn polyfarmaciepatiënten
Voortgangsbrief voorraadbeheer geneesmiddelen
Op 23 november heeft staatssecretaris Blokhuis (VWS) de Tweede Kamer de voortgangsbrief voorraadbeleid geneesmiddelen gestuurd. Hierin staat onder andere dat voor alle geneesmiddelen de bestaande voorraadverplichting van 5 maanden wordt gehalveerd.
Lees de voortgangsbrief
KNMG lanceert het nieuwe COVID-19 platform
Op een nieuwe website wordt alle wetenschappelijke informatie van en voor artsen over het coronavirus verzameld. De website doorzoekt richtlijnen en bronnen van medisch-wetenschappelijke verenigingen en organisaties, zoals Thuisarts en RIVM. De website is een initiatief van artsenfederatie KNMG, samen met haar federatiepartners en medisch-wetenschappelijke verenigingen.
Bekijk het platform
Aanmelden Prix Galien Research Award
Via de website van Prix Galien kan een onderzoeker of team zich aanmelden als kandidaat voor de Prix Galien Research Award 2022 (voorheen Galenus Researchprijs). De award bekroont een wetenschappelijk onderzoek dat van grote betekenis is voor en direct betrekking heeft op fundamenteel of klinisch geneesmiddelenonderzoek. Daarbij gaat het om een onderzoek dat wat betreft omvang en relevantie aanzienlijk uitstijgt boven werk verricht in het kader van een promotie.
Lees meer over de Prix Galien Research Award
Waterkwaliteitsbeheerders: inleveren die ongebruikte medicijnen!
Een pilot, uitgevoerd door onderzoekers van het Kennisimpuls-project Gedragswetenschappen, onderzocht interventies om (meer) mensen te bewegen hun ongebruikte medicijnen in te leveren bij apotheken. Het eindrapport van dit onderzoek laat enkele verrassende uitkomsten zien.
Lees het nieuwsbericht
Agenda
Week van de implementatie
24-28
jan
 
Bekijk de activiteiten op de website
Implementatiespreekuur ZonMw
25
jan
 
13.00 - 16.30 uur, Online
Online matchmaking bijeenkomst Create2Solve
10
feb
 
13.00 - 17.00 uur, Online
LSH PPS dag 2022
22
mrt
 
12.00 - 18.00 uur, Jaarbeurs Utrecht
Save the date: 31 maart congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2022
10 jaar onderweg!
Op donderdag 31 maart organiseert ZonMw het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen: 10 jaar onderweg! Op een nieuwe locatie: 1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch.
noteer in uw agenda
Symposium Zorgevaluatie in de volgende versnelling
14
apr
 
13.45 - 17.15 uur, Online of op locatie (nader te bepalen)
 
Subsidie
Deadline: 15 februari 2022, 14.00 uur
Ethiek en Gezondheid: 'It takes a village to raise a child'
Deadline: 15 februari 2022, 14.00 uur
Ethiek en Gezondheid: Digitalisering in de zorg: ethische dilemma’s rondom ‘clinical decision support systems’
Deadline: 22 februari 2022, 14.00 uur
Ethiek en Gezondheid: DNA-screening; onderzoek naar de morele aanvaardbaarheid, voorwaarden en rol van de overheid
Deadline: 11 januari 2022, 14.00 uur
Klinische Fellows - Projectidee Klinische Fellows 2021
Deadline: 18 januari 2022, 14.00 uur
DoelmatigheidsOnderzoek – Stimuleringssubsidieronde 2
Deadline: 29 maart 2022, 14.00 uur
Rubicon 2022-1
EJPRD Joint Transnational Call
Opent op 16 december
De call van dit jaar richt zich op de ontwikkeling van nieuwe analytische instrumenten en trajecten om de diagnose te versnellen en diagnostische monitoring van zeldzame ziekten te vergemakkelijken. Ook ZonMw participeert in deze call.
Bekijk de subsidieoproep
     
Deadline: 7 april 2022, 14.00 uur
Create2Solve- Request for Challenges
20 december 2021 open
Ronde HTA (DoelmatigheidsOnderzoek)
Programma Geneesmiddelen
Het GGG-programma richt zich structureel op het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van beschikbare geneesmiddelen en geeft een stimulus aan optimalisering van het gebruik van geneesmiddelen en de zorg die daarmee gepaard gaat. Resultaten van het programma tot nu toe zijn eerder gepubliceerd in een Magazine.
Contact

Telefoon: +31 70 349 54 64
E-mail geneesmiddelen@zonmw.nl

Themapagina
Geneesmiddelen

Programmapagina Geneesmiddelen
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube