Nieuwsbrief Geneesmiddelen oktober 2021
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Hilgo Bruining over de BAMBI-trial, de SONIA-trial voltooit inclusie en informatie over de CTR die van toepassing wordt voor geneesmiddelenonderzoek. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, oktober 2021
Geneesmiddelen
 
Stand van zaken GGG-subsidierondes
In de Open Ronde 10 zijn 14 projecten gehonoreerd. Voor de  STIP Proeftuinen Therapietrouw Ronde 2 zijn 13 projectideeën ontvangen. In de Rediscovery Ronde 5 hebben 12 projecten een uitnodiging ontvangen om een uitgewerkte aanvraag in te dienen. Voor de Grote Trials Ronde 5 kunnen nog projectideeën worden ingediend tot 16 november, de deadline voor de Implementatie Ronde is 18 november.
Bekijk de actuele informatie rondom de GGG-subsidierondes
Bekijk de overzichtspagina van alle GGG-subsidierondes met gehonoreerde projecten
BAMBI: gerichte inzet plaspil verbetert prikkelverwerking bij autisme
Interview met Hilgo Bruining
De prikkelverwerkingsproblemen bij kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben mede te maken met de hoeveelheid chloor in hun hersencellen. Bumetanide, een plaspil voor mensen met hoge bloeddruk, kan de chloorconcentratie in zenuwcellen verlagen. De BAMBI-trial heeft aangetoond dat een gerichte inzet van dit geneesmiddel het probleem bij de bron zou kunnen aanpakken.
Lees het interview met Hilgo Bruining
Bekijk het GGG-project  
Lees het nieuwsbericht van Medisch Contact
Inclusie SONIA-studie naar uitgezaaide hormoongevoelige borstkanker voltooid!
Oktober Borstkankermaand
Op 1 september 2021 is de inclusie van de benodigde 1050 patiënten binnen 4 jaar en ondanks de COVID-pandemie voltooid, een mooie prestatie! Het zal naar verwachting nog anderhalf jaar duren voordat er een definitief antwoord komt op de primaire onderzoeksvraag.
Bekijk het GGG-project
Lees het nieuwsbericht in MedNet (inloggen noodzakelijk)
Lees het interview
Europese verordening voor geneesmiddelenonderzoek (CTR) en Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO)
Voorkom vertraging in uw project!
Per 31 januari 2022 is de EU-CTR (European Clinical Trial Regulation - EU Verordening 536/2014) voor geneesmiddelenonderzoek van toepassing. Op de website van de CCMO staat hoe u zich kunt voorbereiden op deze verandering.
Om in lijn met de CTR ervoor te zorgen dat geneesmiddelenonderzoek sneller kan starten is er een nieuwe procedure Lokale Haalbaarheid. Hiervoor is de richtlijn Toetsing Geschiktheid Onderzoeksinstelling (TGO) vastgesteld. Onderdeel hiervan is de Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO), die voor geneesmiddelenonderzoek verplicht is vanaf 1 november 2021.
Bekijk de website van van de CCMO voor meer informatie en trainingen
Lees op de website van de CCMO meer over de nieuwe richtlijn VGO
Bekijk de website van DCRF voor de procedure Lokale Haalbaarheid
Meld u aan voor het online symposium CTR op 11 november 2021
Projectresultaten
Onderzoek naar de financiering van WGS
Projectnummer 80-84600-98-3016
Voor het betaalbaar maken van whole-genome sequencing (WGS) is een lerend zorgsysteem nodig, waarin partijen elkaar vertrouwen, er een duidelijke evaluatiecyclus wordt ingevoerd en data structureel worden verzameld. Dit blijkt uit het literatuuronderzoek, de enquêtes en interviews die werden uitgevoerd in het project. Projectleider: dr. G.W.J. Frederix, Universitair Medisch Centrum Utrecht
Onderzoek naar optimale balans zuurstoftoevoer op IC
Projectnummer: 836031007
Bij patiënten die een operatie aan de kransslagaders ondergingen is onderzoek gedaan naar de zuurstofconcentraties in het bloed vanwege mogelijk negatieve effecten van teveel zuurstof op de bloedsomloop. De concentraties waren matig verhoogd tijdens de operatie. Na de operatie waren de waarden niet beter of slechter dan normaal wat betreft opgelopen hartschade, nierfunctie en productie van zuurstofradicalen.
Projectleider: prof. dr. Y.M. Smulders, Amsterdam UMC - locatie VUmc
Studie naar het bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van tests ten behoeve van gerichtere inzet van farmacotherapie
Projectnummer 80-84600-98-3014
iMTA heeft in opdracht van de werkgroep ‘Methodologie van waardebepaling voorspellende tests’ de criteria en besluitvorming rondom voorspellende testen in de klinische praktijk in kaart gebracht. Vervolgacties uit het onderzoek worden door verschillende gremia opgepakt.
Projectleider: dr. W. Rodenburg, RIVM
De ADD UP studie, naar het toevoegen van albendazol aan anti-TNF monotherapie bij volwassen patiënten met de ziekte van Crohn is voortijdig gestaakt in verband met een te lage inclusie van patiënten.
Projectleider: MD T.W. Stevens, Amsterdam UMC - locatie AMC
GGG-projecten in het nieuws
Bijwerkingen: wat doet het medicijn met deze patiënt?
In Mediator
Het Nivel en Bijwerkingencentrum Lareb hebben een systeem ontwikkeld om de effecten en bijwerkingen van medicijnen in de praktijk in beeld te brengen. Zo kunnen arts en patiënt beter samen beslissen: kiezen we voor dit geneesmiddel, of voor een alternatieve behandeling? Karin Hek, senior onderzoeker bij het Nivel vertelt erover.
Bekijk het GGG-project
Lees het interview
Behandeling op maat ook voor MS-middel ocrelizumab
Voor het middel natalizumab is het al mogelijk om een op de individu toegespitst behandelschema voor MS-patiënten te maken. Door de op maat gedoseerde behandeling hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen voor een infuus en hebben ze minder kans op ernstige bijwerkingen. Of dit ook geldt voor het MS-middel ocrelizumab, wordt onderzocht in een nieuwe landelijke studie, opgezet door het MS Centrum Amsterdam. Neurologen Joep Killestein en Zoé van Kempen vertellen hierover.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het GGG-project
Landelijke vaccinatiestrategie tegen rotavirus nodig voor groepsimmuniteit
Alleen door groepsimmuniteit worden kwetsbare baby’s met een hoog risico op ernstige darminfectie door het rotavirus voldoende beschermd. Dit blijkt uit onderzoek van Fien van Dongen in het UMC Utrecht.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het GGG-project
Lees het interview met projectleider Patricia Bruijning
Tweede leergang EUPATI Nederland van start
In september is een nieuwe lichting studenten gestart met de tweede leergang van de EUPATI NL-opleiding. De 18 patiëntenvertegenwoordigers worden opgeleid tot volwaardige gesprekspartners in het hele traject van geneesmiddelenontwikkeling.
Lees het nieuwsbericht
Lees het interview met Annemiek van Rensen
Betere herkenning en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen
In Mediator
In een verpleeghuis werken volgens de multidisciplinaire richtlijn Pijn zorgt dat pijn-meetinstrumenten vaker worden gebruikt, dat de behandeling beter wordt afgestemd op de mate van pijn en dat het onderwerp standaard op de agenda staat tijdens multidisciplinair overleg.
Lees het artikel in Mediator
Bekijk het GGG-implementatieproject
Moleculaire revolutie stimuleert nascholing
In Mediator
Oncologen gebruiken steeds vaker genetische profielen van tumoren om een behandeling te kiezen. Nieuw educatiemateriaal biedt handvatten voor de inzet en interpretatie van deze moleculaire diagnostiek.
Lees het artikel in Mediator
Bekijk het Personalised Medicine project
Medicatie aanpassen aan het einde van het leven
In de periode voor het overlijden van mensen met een chronische aandoening is het belangrijk de diagnostiek en behandeling te heroverwegen, omdat de nadelen ervan de overhand kunnen krijgen. Dat kan het geval zijn bij het gebruik van medicijnen.
Lees het nieuwsbericht (inloggen noodzakelijk)
Bekijk het GGG-project
Weinig aandacht voor afbouwen of stoppen antidepressiva
Ongeveer een miljoen mensen nemen medicijnen tegen depressies, angststoornissen, of somberheid. Christiaan Vinkers praat in De Nieuws BV over de mogelijkheden van afbouwen of stoppen.
Bekijk het fragment
Bekijk het GGG-project
GGG-project in het IVM Medicijnjournaal
Het IVM Medicijnjournaal van september schenkt aandacht aan het GGG-onderzoek naar mogelijke alternatieve antibiotica bij gonorroe.
Bekijk het Medicijnjournaal (vanaf 07:04)
Bekijk het GGG-project
Gegevens en lichaamsmateriaal bewaren en opslaan voor wetenschappelijk onderzoek: hoe lang?
ZonMw-project in het nieuws
De bewaar- en opslagtermijn van gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek is niet eenduidig vastgelegd in wet- en regelgeving. Daarom is het belangrijk om voor elk onderzoek een maximale bewaartermijn vast te leggen en de onderbouwing voor de gekozen termijn te documenteren.
Lees het artikel
Bekijk het project
Oproep: Onderzoek On TRACk op zoek naar apotheken
Project Ronde Compelexe Interventies
Het Nivel is op zoek naar apotheken die willen meewerken aan het On TRACk onderzoek. Hierin wordt onderzocht of het gebruik van inhalatiemedicatie verbeterd kan worden door het voeren van patiëntgerichte uitgiftegesprekken waar apothekersassistenten in getraind worden en die worden voorbereid door patiënten. Interesse? Neem contact op met de onderzoeker, Roland te Paske (R.tePaske@nivel.nl), voor meer informatie.
Bekijk het project op de website van het Nivel
Bekijk het GGG-project
Nieuws
Medicijn kan reutelen in stervensfase voorkomen
ZonMw geneesmiddelenonderzoek in het nieuws
Reutelen in de stervensfase kan in de helft van de gevallen worden voorkomen door preventief het medicijn scopolaminebutyl toe te dienen. Dat schrijven onderzoekers van Erasmus MC in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA.
Lees het artikel
Bekijk het project uit het programma Palliantie
Onderzoek naar complexe vragen uit de huisartsenpraktijk
Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde
4 projecten gaan onderzoek doen om complexe vragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde te beantwoorden. De resultaten zijn ook bruikbaar voor andere eerstelijnszorgverleners.
Lees het nieuwsbericht
Adjuvant nivolumab verbetert ziektevrije overleving blaaskanker
Na tientallen jaren zonder positieve resultaten, blijkt dat adjuvant nivolumab de ziektevrije overleving verbetert bij patiënten met blaaskanker. De resultaten van dit onderzoek, recent gepubliceerd in New England Journal of Medicine, vormen een trendbreuk in het onderzoek naar een aanvullende behandeling voor patiënten met hoog-risico, spierinvasief urotheelcarcinoom na radicale chirurgie.
Lees het nieuwsbericht
 
Health-RI trapt miljoenenproject voor landelijke data-infrastructuur af
Samenwerkingsverband Health-RI presenteerde begin oktober zijn plannen om versneld een infrastructuur voor zorgdata op te zetten. Het doel van de landelijke infrastructuur is gezondheidsdata veilig opslaan, combineren en toegankelijk maken om sneller en beter onderzoek en innovatie mogelijk te maken.
Lees het nieuwsbericht
KNAW pleit voor landelijke coördinatie rond medicijnonderzoek en -ontwikkeling
Ondanks enorme wetenschappelijke vooruitgang in de afgelopen decennia stagneert het aantal nieuwe geneesmiddelen dat jaarlijks wordt goedgekeurd. KNAW bracht het advies ‘Meer efficiëntie door innovatie’ uit met een analyse van de huidige uitdagingen en kansen op het gebied van medicijnonderzoek en -ontwikkeling en de rol van de (Nederlandse) wetenschap bij meer efficiëntie in dit proces.
Lees het artikel
Lees het rapport
Ook in het nieuws
NPO Radio 1 met Marcel Bouvy: Opioïdengebruik in Nederland: een stille epidemie?
Jong LUMC-talent ontvangt NWO Rubicon-beurs om onderzoek naar geneesmiddelen te doen in buitenland
IVM Coronanieuws 15 oktober
Rathenau: ‘Toekomst open science nog ongewis, maar EU kan zich wel voorbereiden’
NvTG: ‘Stop niet te snel, dan lukt het wél’ (inloggen noodzakelijk)
MIND ontwikkelt met achterban uitgebreide keuzehulp voor ggz
OPERAM studie: Verbeteren van medicatiegebruik bij ouderen
Begrijp je medicijn: vraagbaak voor jongeren
 
 
Agenda
ZE&GG symposium: De bewezen beste zorg voor de patiënt
3
nov
 
14.00 - 17.00 uur, online en Aristo Meeting Center, Amsterdam
Save the date! CBG Collegedag 2021 - Balans in roerige tijden
10
nov
 
10.00 - 13.00 uur, online
 
Najaarssymposium over ECTR (Acron)
11
nov
 
09.00 - 12.00 uur, online
Symposium Zorgevaluatie in de volgende versnelling
26
nov
 
14.00 - 17.00 uur, Regio Utrecht met inachtneming van 1,5 meter afstand
  
Subsidie
Deadline: 16 november 2021, 14.00 uur
Goed Gebruik Geneesmiddelen, Grote Trials Ronde 5
Deadline: 18 november 2021, 14.00 uur
Implementatie en opschaling van kennis van het Goed Gebruik Geneesmiddelen programma in de praktijk
Deadline: 2 november 2021, 14.00 uur
NWO-Talentenprogramma VIDI 2021
 
Deadline: 30 november 2021, 14.00 uur
Rubicon 2021-2/3
Deadline: 30 november 2021, 14.00 uur
Call for Proposals Off Road 2021
Deadline: 18 januari 2022, 14.00 uur
9 november open: nieuwe ronde stimuleringssubsidies DoelmatigheidsOnderzoek
 
Programma Geneesmiddelen
Het GGG-programma richt zich structureel op het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van beschikbare geneesmiddelen en geeft een stimulus aan optimalisering van het gebruik van geneesmiddelen en de zorg die daarmee gepaard gaat. Resultaten van het programma tot nu toe zijn eerder gepubliceerd in een Magazine.
Contact

Telefoon: +31 70 349 54 64
E-mail geneesmiddelen@zonmw.nl

Themapagina
Geneesmiddelen

Programmapagina Geneesmiddelen
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube