Nieuws over de GGG-subsidierondes, terugblik op het implementatie-webinar en een interview met Birgit Koch over haar onderzoek naar antipsychotica bij kinderen met ASS. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, september 2021
Geneesmiddelen
 
Stand van zaken GGG-subsidierondes
In Open Ronde 10 zijn vooralsnog 10 projecten gehonoreerd. Open Ronde 11 is gesloten, er zijn 68 projectideeën ingediend. Medio december ontvangen de aanvragers het advies. In de Grote Trials Ronde 4 zijn 3 projecten gehonoreerd. In de Complexe Interventies Ronde 3 zijn 17 projectideeën ingediend. Eind november ontvangen de aanvragers het advies. In de BeNeFIT Ronde 2 zijn 8 uitgewerkte aanvragen ontvangen.

Openstaande GGG-subsidieoproepen:

Tot 20 oktober kunt u nog aanvragen indienen voor de de STIP Proeftuinen Therapietrouw Ronde 2. Ook kan er nog worden ingediend voor de Grote Trials Ronde 5 (deadline 16 november) en de Implementatie Ronde (deadline 18 november).
Bekijk de actuele informatie rondom de GGG-subsidierondes
Bekijk de overzichtspagina van alle GGG-subsidierondes met gehonoreerde projecten
GGG-themawebinar 'Implementeren van start tot finish: #hoedan?'
Tijdens het GGG-themawebinar op 9 september deelden sprekers Marcel Bouvy, Jozé Braspenning, Banne Németh en Jasmijn Timp hun ervaringen en kwamen zij met concrete tips en voorbeelden uit de praktijk. U kunt het themawebinar terugkijken.
Kijk het themawebinar terug
SPACE: antipsychotica gerichter doseren bij kinderen met autisme
Interview met Birgit Koch
Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben vaak problemen met prikkelverwerking en laten soms heftige gedragsproblemen zien. Antipsychotica kunnen helpen deze problemen te verminderen, maar ze hebben ook stevige bijwerkingen. Kunnen we vaststellen bij welke dosering een middel effectief is, bij minimale bijwerkingen?
Bekijk het GGG-project
Lees het interview met Birgit Koch
Projectresultaten
Interventie verbetert therapietrouw patiënten met hemofilie
Projectnummer 836031006
Een interventie, bestaande uit groepstrainingen, verbetert de therapietrouw bij 68% van de volwassen patiënten met hemofilie. De ernstige bloedingen namen af en de kwaliteit van leven verbeterde.
Projectleider dr. K. Fischer, UMC Utrecht
De KIWI-studie uit de BeNeFIT Ronde 1 is voortijdig gestopt in verband met problemen bij het verkrijgen van een geschikte placebo-inhalator.
Projectleider: dr. A.C. van de Pol, UMC Utrecht
Kinderen met koorts: consistentie informatie in (t)huis(arts)
Projectnummer 8360210221
In de CHILI-studie waar dit project een vervolg op is, is het boekje ‘Mijn kind heeft koorts’ ontwikkeld. In dit VIMP-project is het boekje online beschikbaar gemaakt, en is de nascholing online beschikbaar gemaakt en aangepast voor gebruik door doktersassistentes in de huisartsenpraktijk en huisartsenpost. De netwerken zijn ingezet om resultaten verder te verspreiden.
Projectleider drs. E.G.P.M. de Bont, Maastricht UMC+.
GGG-projecten in het nieuws
Welk middel werkt bij wie, in welke dosis?
Bijzonder hoogleraar Klinische Neurofarmacologie Geert Jan Groeneveld doet onderzoek naar geneesmiddelen binnen de neurologie. Op dit moment kijkt hij of bestanddelen van medicinale cannabis kunnen helpen bij zenuwpijn en doet hij onderzoek naar pijngeneesmiddelen bij gezonde proefpersonen.
Lees het artikel
Bekijk het GGG-project
 
Pilots om medicijnverspilling te voorkomen
Verspilling van medicijnen is milieubelastend en het kost de samenleving jaarlijks veel geld. Twee initiatieven voorkomen dat vooral dure medicijnen moeten worden weggegooid; het medicijn-voor-thuis-kluisje Meds Safe waarin medicijnen onder optimale omstandigheden worden bewaard, en het hergebruik van dure oncologische geneesmiddelen in een verzegelde verpakking met temperatuurchip.
Lees het artikel
Bekijk het GGG-project
Gezocht: apothekers en voorschrijvers voor kort interview voor SIDRIK studie
Het onderzoeksteam van de SIDRIK studie zoekt voor haar onderzoek naar geneesmiddelengebruik bij een verminderde nierfunctie openbare apothekers en voorschrijvers voor een kort interview over de huidige werkwijze.
Lees het artikel
Bekijk het GGG-project
ZonMw Nieuws
Evidence Based Medicine in de praktijk leren toepassen
Interview met Lisanne Welink
Hoe kunnen huisartsen (in opleiding) kennis uit richtlijnen en literatuur goed combineren met hun klinische expertise en de wensen van de patiënt? Lees de observaties en tips van arts-onderzoeker Lisanne Welink.
Bekijk de observaties en tips
Podcast ‘Op leven en dood’ over dilemma’s op de Intensive Care
ZonMw-programma Palliantie
De 10-delige podcast ‘Op leven en dood’ laat zien wat voorafgaat aan de beslissing om een IC-behandeling van een ernstig zieke patiënt te staken. Voor welke dilemma’s komen artsen en naasten te staan? En hoe gaan zij met elkaar hierover in gesprek?
Beluister de afleveringen
Veldraadpleging vervolgprogramma over antimicrobiële resistentie
ZonMw-programma Antibiotica Resistentie
Eind september vindt een online open consultatie plaats voor het vormgeven van het vervolgprogramma over antimicrobiële resistentie, AMR3. Professionals die een rol of een taak hebben binnen onderzoek, beleid, praktijk of onderwijs met betrekking tot antimicrobiële resistentie kunnen input leveren voor dit nieuwe programma.
Wilt u meedenken?
ZonMw-Onderzoeksprogramma Dementie van start
Het nieuwe Onderzoeksprogramma Dementie kan, in opdracht van het ministerie van VWS, van start. Met een budget van 140 miljoen euro worden de komende 10 jaar onderzoeken gefinancierd om de mechanismen van dementie verder te ontrafelen en therapieën te ontwikkelen om de ziekte te voorkomen, te behandelen en de diagnostiek te verbeteren.
Lees het nieuwsbericht
Leerplatform richtlijnenontwikkeling
ZonMw-programma Kwaliteit van Zorg
Hoe kun je als beroepsgroepen meer samenwerken bij het ontwikkelen van onderbouwde richtlijnen voor goede zorg? Met het leerplatform creëren we een digitale omgeving voor interprofessionele samenwerking.
Lees het interview
 
(Bio)medisch en gezondheidsonderzoek buiten de gebaande paden
ZonMw-programma Off Road
Het ZonMw-programma Off Road geeft jonge wetenschappers ook dit jaar de kans om onderzoek te doen in medisch en/of gezondheidsonderzoek. Dit onderzoek ligt buiten de gebaande paden en heeft als doel nieuwe inzichten en onverwachte doorbraken voor de gezondheidszorg en zorginnovatie te bewerkstelligen.
Maak kennis met de projecten
Meer dan 80% publicaties NWO en ZonMw Open Acces
85% van de publicaties die voortkomen uit financiering van NWO in 2020 zijn open Acces beschikbaar. Voor ZonMw is dit percentage met 83% nagenoeg gelijk. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse Open Acces Monitor die in opdracht van de onderzoeksfinanciers door het CWTS is uitgevoerd.
Lees het nieuwsbericht
Werken aan duurzame kwaliteitsregistraties
Projectleider Lana Aziz zet zich in het Citrienfondsprogramma Registratie aan de Bron in voor het verduurzamen van kwaliteitsregistraties in de medisch-specialistische zorg. Waarom is eenduidig registreren zo belangrijk voor zorgverleners?
Bekijk de video
 
COVID-19 Nieuws
6 studies over medisch specialistische zorg
ZonMw-programma COVID-19
In het najaar van 2021 starten 6 studies met als doel het beantwoorden van belangrijke kennishiaten om zo de behandeling van COVID-19 patiënten te bevorderen. Er wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande lopende samenwerkingsverbanden, cohorten en data. De eerste resultaten worden in 2022 verwacht.
Lees meer over de projecten
Kennisagenda COVID-19 Huisartsgeneeskunde uitgebracht
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft de Kennisagenda COVID-19 Huisartsgeneeskunde uitgebracht. Uit een lijst van in totaal 163 kennislacunes is een breed gedragen top 10 met belangrijke kennisvragen over COVID-19 voor de eerste lijn geprioriteerd. Het belang en de urgentie om verder onderzoek te doen naar COVID-19 wordt hiermee onderstreept.
Lees het nieuwsbericht
 
IVM Coronanieuws
De septemberedities van het IVM Coronanieuws bevatten actuele informatie over vaccinaties, bijwerkingen, behandelingen en geneesmiddelen rondom het thema Corona.
Bekijk het overzicht met alle afleveringen
 
Nieuws
Experimenteren met medicijnen levert soms spectaculaire resultaten op. Tijd voor meer onderzoek?
De meeste artsen zullen het sterk afraden: zelf experimenteren met medicijnen, in de hoop alsnog te genezen. Toch levert het soms verbluffende resultaten op, waarvan veel meer mensen profijt kunnen hebben. Als er maar onderzoek naar wordt gedaan.
Lees het artikel (inloggen noodzakelijk)
Aanzienlijke kostenbesparing door terughoudend voorschrijven nieuwe geneesmiddelen
Terughoudend voorschrijven van DOAC’s en nieuwe orale bloedglucoseverlagende middelen (DPP4-remmers en SGLT2-remmers) heeft Nederland in de afgelopen jaren een aanzienlijke kostenbesparing opgeleverd in vergelijking met omliggende landen. Dat blijkt uit een onderzoek naar het gebruik van deze middelen dat het Instituut Verantwoord Medicijngebruik  (IVM) heeft uitgevoerd.
Lees het artikel
Peiling V&VN digitale medicatieoverdracht
De overdracht van medicatiegegevens leidt bij zorgprofessionals vaak tot frustratie. De overdracht is foutgevoelig en verloopt vaak moeizaam. Bovendien kost het veel tijd en energie. Helaas lijden fouten elk jaar ook tot overlijdens. Uit een peiling van de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland (V&VN) blijkt dat het digitaal uitwisselen van meditatiegegevens nog niet heel erg veel gebruikt wordt. Daarnaast zijn er per sector grote verschillen in de mate van digitalisering.
Lees het artikel
Cruciale rol voor registers voor dure geneesmiddelen
Het afgelopen jaar heeft het Zorginstituut met partijen in het veld gewerkt aan manieren om te komen tot eenduidige registers voor dure geneesmiddelen. Deze registers moeten duidelijk maken of geneesmiddelen in de praktijk waarmaken wat ze beloven en hoe ze optimaal ingezet kunnen worden. Onlangs zijn 4 casestudies gestart om te toetsen hoe dat gaat in de praktijk.
Lees het artikel
Bestaand medicijn, andere kwaal: veilig en goedkoop, maar farmabedrijven werken niet (meer) mee
Veelbelovende medicijnen dreigen in Nederland niet op de markt te komen omdat de prijs te laag is. Het gaat om bestaande, alledaagse geneesmiddelen die na onderzoek ook bij een andere ziekte blijken te werken. Farmabedrijven weigeren nog langer bij te dragen aan onderzoek, omdat ze hun investeringen niet kunnen terugverdienen.
Lees het artikel (inloggen noodzakelijk)
Onderzoek pleit voor rol farmaceutisch consulent
Tamara Köhler deed onderzoek naar de rol van de farmaceutisch consulent in de apotheek. Op 25 augustus promoveerde zij aan de Rijksuniversiteit Groningen op de resultaten van dit onderzoek. De conclusies pleiten voor de wezenlijke rol van de farmaceutisch consulent in de uitgebreide zorgtaak van de Nederlandse apotheek.
Lees verder
DICA lanceert nieuwe functionaliteit
Kennis delen binnen de zorg en van elkaar leren, is van cruciaal belang om goede zorg te kunnen blijven leveren. Om het landelijke gesprek tussen zorginstellingen te ondersteunen, hebben het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) en MRDM een nieuwe functionaliteit ontwikkeld: Connect.
Lees het nieuwsbericht
Ook in het nieuws
CBG-voorzitter Ton de Boer herbenoemd voor tweede termijn
 
Bob Wilffert, commissielid programma Personalised Medicine, overleden
 
Europese Commissie:
‘Blijf ontwikkeling weesgeneesmiddelen stimuleren’

 
Week van ons Water: Aandacht voor retourmedicatie
 
Oncoloog Guus Bol: ‘Het kan vele jaren duren voor nieuwe, bewezen effectieve medicijnen de patiënt bereiken.’
Agenda
FIGON
Dutch Medicines Days
27-28
sep
 
09.00 - 18.00 uur, Stadsgehoorzaal, Leiden
Lancering KNAW-advies over medicijnontwikkeling ‘Meer efficiëntie door innovatie’
5
okt
 
10.00 - 11.30 uur, Online
NIC meet-up ‘Implementatie vanuit beleid, cliënten & patiënten en de zorg’
5
okt
 
13.00 - 15.00 uur, Online
VIG Medicijndialoog Boston aan de Noordzee
7
okt
 
11.00 - 17.00 uur, Online
Save the date:
CBG Collegedag 2021
10
nov
 
10.00 - 13.00 uur, Online
Symposium Zorgevaluatie in de volgende versnelling (FMS)
26
nov
 
14.00 - 17.00 uur, Regio Utrecht, locatie nnb
Subsidie
Deadline: 28 september 2021, 14.00 uur
Goed Gebruik Geneesmiddelen – Medicinale Cannabis Ronde 2
Deadline: 20 oktober 2021, 14.00 uur
Goed Gebruik Geneesmiddelen – STIP Proeftuinen Therapietrouw Ronde 2
Deadline: 16 november 2021, 14.00 uur
Goed Gebruik Geneesmiddelen - Grote Trials Ronde 5
Deadline: 18 november 2021, 14.00 uur
Goed Gebruik Geneesmiddelen - Implementatie en opschaling van kennis van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen in de praktijk
Deadline: 2 november 2021, 14.00 uur
NWO-Talentprogramma VIDI 2021
Deadline: 30 november 2021, 14.00 uur
Rubicon 2021-2/3
  
Programma Geneesmiddelen
Het GGG-programma richt zich structureel op het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van beschikbare geneesmiddelen en geeft een stimulus aan optimalisering van het gebruik van geneesmiddelen en de zorg die daarmee gepaard gaat. Resultaten van het programma tot nu toe zijn eerder gepubliceerd in een Magazine.
Contact

Telefoon: +31 70 349 54 64
E-mail geneesmiddelen@zonmw.nl

Themapagina
Geneesmiddelen

Programmapagina Geneesmiddelen
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube