GGG-themawebinar over implementatie en maar liefst zes GGG-subsidierondes open! Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, juli 2021
Geneesmiddelen
 
GGG-themawebinar
'Implementeren van start tot finish: #hoedan?!'
9 september, 16.30 uur
Hoe zorg je er voor dat een onderzoeksproject écht impact heeft en de zorg voor patiënten verbetert? In het themawebinar van 9 september 2021 licht GGG-implementatiespecialist Jasmijn Timp dit toe, delen een externe implementatiedeskundige en GGG-projectleiders hun ervaringen en geven zij tips & tricks met betrekking tot implementatie van hun projectresultaten.
Aanmelden voor het GGG-themawebinar
‘Aandacht voor kennisbenutting is steeds meer een hot topic’
Interview met implementatiespecialist Jasmijn Timp
Implementatie en het realiseren van impact – het benutten van projectresultaten door praktijk, beleid, onderwijs en/of onderzoek – is een van de speerpunten van ZonMw. Alleen zo komen we tot betere zorg en gezondheid. Wat is de plaats van impact in het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen?
Lees het interview met jasmijn Timp
Open Ronde 11 opengesteld voor projectideeën
GGG-subsidienieuws
Op 5 juli is Open Ronde 11 opengesteld. Binnen de Open Ronde is ruimte voor onderzoek naar het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Deadline voor het indienen van projectideeën is 21 september, 14.00 uur.
Bekijk de informatiepagina
Ga direct naar de subsidieoproep
Tweede Ronde STIP Proeftuinen Therapietrouw open
GGG-subsidienieuws
De implementatieprojecten in de STIP Proeftuinen Therapietrouw Ronde 2 richten zich op het verbeteren van therapietrouw in regio’s waar een bewezen effectieve interventie nog niet structureel wordt toegepast in de praktijk. De keuze van de interventie wordt bepaald op basis van de vier gehonoreerde proeftuinen uit de eerste ronde. Deadline voor het indienen van projectideeën is 20 oktober 2021, 14.00 uur.
  Om potentiële aanvragers goed voor te bereiden op het indienen van een aanvraag vindt een informatiebijeenkomst plaats op 8 september 2021, 16.30 uur in de Jaarbeurs Utrecht.

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst
Bekijk de informatiepagina
ga direct naar de subsidieoproep
Subsidieoproep Implementatie GGG-projecten geopend
GGG-subsidienieuws
De uitdaging bij het verder brengen van kennis uit onderzoeksprojecten is er voor te zorgen dat de toepassing van deze nieuwe kennis onderdeel wordt van bestaande routines in de dagelijkse praktijk. De subsidieoproep ‘Implementatie en opschaling van kennis van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen in de praktijk’ is hiervoor opengesteld op de ZonMw-website en is bedoeld voor projectleiders van (bijna) afgeronde GGG-projecten. De deadline voor indienen is 18 november 2021, om 14.00 uur.
Bekijk de informatiepagina
naar de subsidieoproep
Subsidieoproep Medicinale Cannabis Ronde 2
GGG-subsidienieuws
Steeds meer patiënten ervaren de positieve effecten van medicinale cannabis bij verschillende aandoeningen, maar het wetenschappelijke bewijs voor de werking ervan is echter nog beperkt. De tweede subsidieoproep Medicinale Cannabis richt zich op het verkrijgen van meer kennis over de effectiviteit van medicinale cannabis bij kinderen met therapieresistente epilepsie. Deadline voor deze subsidieoproep is 28 september, 14.00 uur.
Bekijk de informatiepagina
naar de subsidieoproep
Grote Trials-projectleiders aan het woord
GGG-subsidienieuws
De subsidieronde Grote Trials richt zich op klinische multicenterstudies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. Grote Trials Ronde 5 staat open voor indienen van projectideeën tot 16 november 2021, 14.00 uur. Op de informatiepagina vertellen projectleiders uit eerdere Grote Trials rondes over hun studie en geven waardevolle tips over het opstarten van een aanvraag en het proces.
Bekijk de informatiepagina met interviews
Naar de subsidieoproep
U-Prevent: hulpmiddel voor gedeelde besluitvorming bij hart- en vaatziekten
Interview met Jannick Dorresteijn
De interactieve website U-Prevent berekent voor ieder individu hoeveel ziektevrije levenswinst (combinaties van) medicijnen opleveren bij hart- en vaatziekten. Jannick Dorresteijn vertelt over de implementatie van deze keuzehulp voor in de spreekkamer.
Bekijk het GGG-project
Bekijk het GGG-implementatieproject
Lees het interview met Jannick Dorresteijn
ZonMw-webinars voor (potentiële) projectleiders en onderzoekers
Vanuit het GGG-programma worden meerdere webinars georganiseerd voor (potentiële) projectleiders en onderzoekers. Daarnaast zijn er vanuit ZonMw meerdere webinars gerelateerd aan geneesmiddelen georganiseerd die u kunt terugkijken.
 

Verwacht:
9 september 2021: GGG Themawebinar 'Implementeren van start tot finish: #hoedan?'
23 september 2021: Parelproject Translationeel Onderzoek (Save the date)
Kijk terug:
'Zicht op 15 jaar Translationeel Onderzoek' (20 mei 2021, Talkshow)
Webinar Geneesmiddelen (30 maart 2021, Translationeel Onderzoek)
GGG Themawebinar 'De perfecte subsidieaanvraag (bestaat niet)' (4 maart)
Webinar MedTech (1 februari)
Webinar Placebo of no-cebo (8 december)
Webinar Genomics (23 november)
GGG Themawebinar 'Inclusie Voorop!' (17 november)
Webinar ATMP's (26 oktober)

Projectresultaten
Monitoring veiligheid biologische geneesmiddelen
In de pilot, opgezet door Bijwerkingencentrum Lareb, zijn de ervaringen met bijwerkingen uitgevraagd van biologische geneesmiddelen bij patiënten met een chronische ontstekingsziekte. Voor een aantal biologische geneesmiddelen zijn nog onbekende bijwerkingen en de belasting en het beloop van bekende en onbekende bijwerkingen beschreven. Dit bewakingssysteem kan bijdragen aan geneesmiddelveiligheid en blijkt een geschikte manier om in kaart te brengen hoe patiënten bijwerkingen ervaren.
Projectleider: Drs. N.T. Jessurun, Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb
Vergoeding en implementatie van weesgeneesmiddelen
Deze implementatiestudie was erop gericht de ervaringen van belanghebbenden in het proces van vergoeding en implementatie van weesgeneesmiddelen samen te brengen. Hiervoor is een position paper opgesteld.
Projectleider: Prof. A.T. van der Ploeg, Erasmus MC
Dit is een vervolgstudie van 152001005
Nieuwe behandelingsopties voor gonorroe
Drie geregistreerde antibiotica zijn vergeleken met de huidige standaardbehandeling (ceftriaxon) bij patiënten met gonorroe. Ertapenem blijkt een volwaardig alternatief voor het huidige eerstelijnsmiddel. Daarmee is er een effectief alternatief, als de huidige behandeling niet meer werkzaam zou zijn.
Projectleider: Dr. M.F. Schim van der Loeff, GGD Amsterdam
Ethische en juridische aspecten rond sequencing
Het Consortium Ethische en Juridische Aspecten van Personalised Medicine onderzocht vragen rond sequencing in de gezondheidszorg. Het resultaat biedt kansen om binnen UMC contexten Learning Healthcare Systems te ontwikkelen rond personalised medicine.
Projectleider: Prof. dr. G.M.W.R. de Wert, Universiteit Maastricht
Nieuws
80 GGG-projecten in richtlijnendatabase FMS
GGG-projecten in het nieuws
Zo’n 80 GGG-projecten sluiten aan op de 650 richtlijnen in de medisch-specialistische zorg (tweedelijnszorg). Zodra nieuwe resultaten uit onderzoek beschikbaar komen, worden ze in de richtlijnen verwerkt. De resultaten van de projecten komen door deze koppeling met de richtlijnendatabase direct beschikbaar. Daarnaast worden de resultaten in de betreffende richtlijn verwerkt, waarmee ze sneller in de praktijk kunnen worden toegepast.
Lees het nieuwsbericht
Advies: vaccineer alle pasgeborenen tegen rotavirus
GGG-project in het nieuws
Jonge kinderen zijn gevoelig voor het rotavirus (gastro-enteritis), en kunnen met ernstige klachten in het ziekenhuis belanden. Recent onderzoek laat zien dat in landen waar al grote groepen kinderen zijn gevaccineerd, het aantal kinderen met gastro-enteritis en het aantal ziekenhuisopnames sterk daalt. De Gezondheidsraad adviseert vaccinatie tegen het rotavirus in het Rijksvaccinatieprogramma op te nemen.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het hieraan gerelateerde GGG-project
Morfine helpt COPD-patiënten zonder nadelig effect
GGG-project in Mediator
Een lage dosering morfine kan de kwaliteit van leven verbeteren en kortademigheid verlichten bij mensen met ernstige COPD. Er zijn wel milde bijwerkingen, maar niet de nadelige effecten waar longartsen voor vrezen.
Lees het artikel in Mediator
Bekijk het GGG-project
   
Dutch-AF register bereikt mijlpaal van 6000 patiënten met atriumfibrilleren
GGG-project in het nieuws
Het Dutch-AF register vormt de basis voor de ziektebeeldregistratie atriumfibrilleren en kan relevante spiegelinformatie geven aan de cardioloog, huisarts, patiënt en verzekeraar. Zo wordt er gekeken naar therapietrouw en persistentie van antistollingsmedicatie, naar de veiligheid en effectiviteit van DOAC’s in de dagelijkse praktijk, en wordt onderzoek verricht naar validatie en verfijning van bestaande bloedingspredictiemodellen.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het GGG-project over het register
Bekijk het GGG-project over therapietrouw
Wat is de beste hormonale behandeling voor borstkanker tijdens de overgang?
GGG-project in het nieuws
Voor vrouwen met borstkanker die nét in de overgang zijn, was lastig te bepalen welke therapie het beste is. Dat gaat verbeteren. Onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis hebben deze groep vrouwen tussen de 45 en 50 jaar onder de loep genomen.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het GGG-project
‘Waar de pillen voor zijn? Dat weet ik eigenlijk niet.’
STIP-project in het nieuws
2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen en ondervinden stress omdat ze informatie niet begrijpen. Apothekers en apothekersassistenten weten niet altijd om welke patiënten het gaat. Maar ze kunnen goede uitleg geven over medicijnen in makkelijke taal door onder meer gebruik te maken van de terugvraag-methode.
Download het artikel
Bekijk het STIP-project
   
IVM Medicijnjournaal en Coronanieuws
Het Medicijnjournaal van juli besteedt onder meer aandacht aan het afbouwen van medicatie bij kwetsbare patiënten met diabetes en de rotavirusvaccinatie voor jonge kinderen (06:37).
Het Coronanieuws waarin vaccinaties, geneesmiddelen en behandelingen rondom het coronavirus worden besproken verschijnt tweewekelijks en besteedt regelmatig aandacht aan ZonMw-projecten.
Bekijk de website van het IVM met de verzamelde journaals
ZonMw investeert in bruggenbouwers die kliniek en onderzoek met elkaar verbinden
ZonMw-nieuws
Met elk een subsidie van maximaal 200.000 euro uit het programma Klinische Fellows gaan 5 jonge gepromoveerde clinici hun eigen wetenschappelijke onderzoekslijn opzetten. Ook zullen zij met hun onderzoeksproject een brug creëren tussen kliniek en wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek van projectleider Edith van Esch is door het GGG-programma gefinancierd.
Lees het nieuwsbericht
Podcast:
De Top van Nederland met Marcel Levi
Marcel Levi stond in Londen in de frontlinie van de coronapandemie als hoofd van zeventien ziekenhuizen. Sinds april is hij voorzitter van de NWO, die zich als belangrijkste taak heeft gesteld om wetenschap met maatschappelijke impact te stimuleren. Maar hoe verdeel je geld effectief en hoe meet je het effect?
Luister naar de podcast
Blogserie: Wat is de waarde van therapieën van morgen?
Translationeel Onderzoek
In een blogserie wordt gevraagd naar de visie op wat de waarde is van therapieën voor morgen. Wat is die waarde precies? Wat vormt het? Met deze blogserie biedt het Programma Translationeel Onderzoek een platform voor de eigen interpretatie van die ‘waarde’.
Bekijk de blogserie
Gehonoreerde subsidieaanvragen Veelbelovende zorg
ZonMw-nieuws
3 nieuwe onderzoeken naar veelbelovende zorg in Nederlandse ziekenhuizen ontvangen vanaf juli 2021 subsidie in het kader van de subsidieregeling Veelbelovende zorg. Zorginstituut Nederland voert de regeling uit en werkt hiervoor intensief samen met ZonMw. Het doel van de subsidieregeling is te zorgen dat patiënten sneller toegang kunnen krijgen tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket.
Lees het nieuwsbericht
FIGON Dutch Medicines Days
Call for abstracts open
De FIGON Dutch Medicines Days vinden dit jaar plaats op 27 en 28 september in de Stadsgehoorzaal in Leiden. De call for abstracts is geopend tot 27 augustus.
Bekijk de website
Ook in het nieuws
ZE&GG inclusiemonitor als motor voor inclusies: oproep aan projectleiders om mee te doen
Marijn de Bruin benoemd tot hoogleraar Behavioural medicine & Health psychology
Zorginstituut: Rekenmodel toont eerlijke prijs van ‘oud’ weesgeneesmiddel
‘Beter begrip zorgt voor beter medicatiegebruik’ (inlog noodzakelijk)
Tweede Kamer zet belangrijke stappen in modernisering geneesmiddelenbeleid
VIG Talk 2 september over toegang geneesmiddelen
Zomeractiviteiten Young Innovators of Medicines
Agenda
GGG-Themawebinar 'Implementeren van start tot finish: #hoedan?!'
9 september 16.30 - 18.00 uur, online
Hoe zorg je er voor dat een onderzoeksproject écht impact heeft en de zorg voor patiënten verbetert? In het themawebinar licht GGG-implementatiespecialist Jasmijn Timp dit toe, delen een externe implementatiedeskundige en GGG-projectleiders hun ervaringen en geven zij tips & tricks met betrekking tot implementatie van hun projectresultaten.
Nu aanmelden
Congres Doen of laten: Samenwerken aan gepast gebruik
23
sep
 
09.00 - 17.00 uur, Van der Valk Hotel, Utrecht
FIGON
Dutch Medicines Days
27-28
sep
 
12:00 - 17:00, Stadsgehoorzaal Leiden
 
Informatiebijeenkomst STIP Ronde Proeftuinen Therapietrouw Ronde 2
8 september 16.30 - 19.00 uur, Jaarbeurs Utrecht
De informatiebijeenkomst is bedoeld voor potentiële aanvragers, zoals apothekers, huisartsen, verpleegkundigen of (thuis)zorgorganisaties, die laagdrempelige therapietrouwinterventies in de praktijk op lokaal niveau willen implementeren en meten in een proeftuinsetting. Tijdens de bijeenkomst zal onder andere het proces rondom de subsidieronde worden toegelicht en kunt u vragen stellen met betrekking tot de subsidieoproep.
Nu aanmelden
Save the date:
ZE&GG Symposium
3
nov
 
locatie:
nog niet bekend
  
Subsidie
Deadline: 31 augustus 2021, 14.00 uur
Goed Gebruik Geneesmiddelen – Complexe Interventies Ronde 3
Deadline: 28 september 2021, 14.00 uur
Goed Gebruik Geneesmiddelen – Medicinale Cannabis Ronde 2
Deadline: 16 november 2021, 14.00 uur
Goed Gebruik Geneesmiddelen - Grote Trials Ronde 5
Deadline: 7 september 2021, 14.00 uur
DoelmatigheidsOnderzoek – Open ronde 2023, Onderzoek naar de effectiviteit en kosten van interventies
Deadline: 14 september 2021, 14.00 uur
Translationeel Onderzoek - PSIDER Doorbraakprojecten
Deadline: 2 november 2021, 14.00 uur
NWO-Talentprogramma
Vidi 2021
Deadline: 21 september 2021, 14.00 uur
Goed Gebruik Geneesmiddelen – Open Ronde 11
Deadline: 20 oktober 2021, 14.00 uur
Goed Gebruik Geneesmiddelen – STIP Proeftuinen Therapietrouw Ronde 2
Deadline: 18 november 2021, 14.00 uur
Goed Gebruik Geneesmiddelen - Implementatie en opschaling van kennis van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen in de praktijk
Deadline: 9 september 2021, 14.00 uur
Memorabel - Dementie Fellowships 2021
Deadline: 28 september 2021, 14.00 uur
Zorg voor Innoveren - Veelbelovende Zorg
Deadline: 30 november 2021, 14.00 uur
Subsidieoproep Rubicon 2021-2/3
Programma Geneesmiddelen
Het GGG-programma richt zich structureel op het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van beschikbare geneesmiddelen en geeft een stimulus aan optimalisering van het gebruik van geneesmiddelen en de zorg die daarmee gepaard gaat. Resultaten van het programma tot nu toe zijn eerder gepubliceerd in een Magazine.
Contact

Telefoon: +31 70 349 54 64
E-mail geneesmiddelen@zonmw.nl

Themapagina
Geneesmiddelen

Programmapagina Geneesmiddelen
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube