Subsidierondes Complexe Interventies en Grote Trials open voor indiening, meer GGG-subsidienieuws en Filip Eftimov over het afbouwen van IVIg bij CIPD. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, juni 2021
Geneesmiddelen
 
Grote Trials Ronde 5 open voor indiening
GGG-subsidienieuws
De Grote Trials Ronde is specifiek bedoeld voor een aantal studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. De resultaten van de studie hebben nationale impact en zijn direct toepasbaar in de dagelijkse klinische praktijk. De deadline voor het indienen van projectideeën is 16 november 2021, om 14.00 uur.
Bekijk de informatiepagina
Naar de subsidieoproep
Complexe Interventies Ronde 3
GGG-subsidienieuws
Ronde 3 Complexe Interventies is opengesteld. Op de speciaal ingerichte informatiepagina zijn nog 4 interviews toegevoegd, waardoor nu 6 projectleiders uit eerdere rondes toelichten wat hun onderzoek een complexe interventie maakt en wat het doel van hun studie is. Ook geven zij handige tips voor onderzoekers die een aanvraag willen indienen.
Indienen voor deze subsidieoproep kan tot 31 augustus, 14.00 uur.
Bekijk de informatiepagina
Naar de subsidieoproep
Stand van zaken GGG-subsidierondes
GGG-subsidienieuws
De Medicinale Cannabis Ronde 2 wordt naar verwachting in de eerste helft van juli opengesteld. In Open Ronde 10 ontvangen de aanvragers uiterlijk half juli de besluitbrief. Rediscovery Ronde 5 is gesloten, er zijn 34 projectideeën ontvangen. In onze volgende nieuwsbrief volgt meer informatie over de toekenningen binnen Grote Trials Ronde 4.
Bekijk de actuele informatie rondom GGG-subsidierondes en de verwachte GGG-subsidierondes
Veilig afbouwen van medicatie bij zenuwontsteking CIPD
Interview met Filip Eftimov (Amsterdam UMC)

Toediening van intraveneus immunoglobuline (IVIg) is een effectieve behandeling voor chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP), een zeldzame zenuwontsteking die tot krachtverlies en gevoelsstoornissen in armen en benen kan leiden. IVIg werkt vaak goed. Maar omdat CIDP soms ook weer uitdooft is de vraag relevant of patiënten mogelijk weer kunnen afbouwen.

Lees het Interview
Bekijk het GGG-project
Vacatures: Programmasecretaris en Programmamanager Geneesmiddelen
Kom werken in ons team!
Ben jij een echte teamspeler die houdt van structuur, een gedetailleerde blik heeft en planmatig werkt? En wil jij je bijdrage leveren aan wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek naar gepast gebruik van bestaande geneesmiddelen? Dan zoeken we jou!
Bekijk de vacature voor programmasecretaris
Bekijk de vacature voor programmamanager
ZonMw-webinars voor (potentiële) projectleiders en onderzoekers
Vanuit het GGG-programma worden meerdere webinars georganiseerd voor (potentiële) projectleiders en onderzoekers. Daarnaast zijn er vanuit ZonMw meerdere webinars gerelateerd aan geneesmiddelen georganiseerd die u kunt terugkijken.
 

Verwacht:
September 2021: GGG Themawebinar 'Implementeren van start tot finish: #hoedan?'
Kijk terug:
'Zicht op 15 jaar Translationeel Onderzoek' (20 mei 2021, Talkshow)
Webinar Geneesmiddelen (30 maart 2021, Translationeel Onderzoek)
GGG Themawebinar 'De perfecte subsidieaanvraag (bestaat niet)' (4 maart)
Webinar MedTech (1 februari)
Webinar Placebo of no-cebo (8 december)
Webinar Genomics (23 november)
GGG Themawebinar 'Inclusie Voorop!' (17 november)
Webinar ATMP's (26 oktober)

Projectresultaten
Uit eerdere studies blijkt dat antistollingsbehandeling niet routinematig hoeft te worden voorgeschreven om veneuze trombose te voorkomen bij onderbeengips. In het VIMP-project zijn de resultaten verspreid en geïmplementeerd. Het voorschrijven van antistolling is hiermee geminimaliseerd en de Nederlandse richtlijn is aangepast.
Projectleider: Prof. dr. S.C. Cannegieter, Leiden University Medical Center
Deze studie is het vervolg op twee eerdere studies: 171102024 en 171102001
Lees het artikel in Mediator
Twee verpleeghuizen zijn ondersteund om beter volgens de richtlijn Pijn te werken. Hierdoor worden pijnmeetinstrumenten en niet-medicamenteuze behandelingen vaker ingezet. Pijn is nu een standaard onderwerp tijdens het multidisciplinair overleg. Er is een toolbox ontwikkeld voor verdere verspreiding, ook in de eerste lijn.
Projectleider: Drs. E.P. Poot, Verenso
GGG-projecten in het nieuws
Zorgverleners passen terugvraagmethode toe bij uitleg nieuwe medicijnen
STIP-project in het nieuws
In de Utrechtse wijk Kanaleneiland gebruiken huisartsen en apotheekmedewerkers de terugvraagmethode bij uitleg aan patiënten over een nieuw geneesmiddel. Bij deze methode stelt de zorgverlener aan het einde van een gesprek een vraag om te controleren of hij/zij de informatie duidelijk heeft verteld.
Lees het nieuwsbericht met video
Bekijk het interview over dit GGG STIP-project
Bekijk het GGG-project
'Minder heropnames in ziekenhuis door samenwerking zorgverleners'
Promotie Sara Daliri op GGG-project
Ongeveer 20 procent van de heropnames in het ziekenhuis komt door een probleem met de medicatie en iets minder dan de helft daarvan is vermijdbaar. Sara Daliri zag in haar studie dat medicatiegerelateerde problemen significant daalden na samenwerking tussen zorgverleners in het ziekenhuis en zorgverleners in de eerste lijn.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het GGG-project
19 patiënten-vertegenwoordigers toegelaten tot EUPATI NL-opleiding
Uit bijna 40 aanmeldingen zijn 19 patiëntenvertegenwoordigers geselecteerd voor de EUPATI NL-opleiding 2021-2022. Zij worden vanaf september klaargestoomd om als volwaardig samenwerkingspartner op te treden in het geneesmiddelenveld. Met de geselecteerde studenten is er een brede spreiding over verschillende aandoeningsgebieden.
Lees het nieuwsbericht
Lees het interview met Annemiek van Rensen over de EUPATI NL-opleiding
 
Onderzoek naar bijwerkingen van biologicals
Kijk de sessie op het GGG-congres terug
Bijwerkingencentrum Lareb onderzocht de impact van bijwerkingen die gebruikers van biologicals ondervinden. De resultaten zijn vastgelegd in de Monitor biologische geneesmiddelen. Ongeveer 1.000 mensen met reumatoïde artritis, artritis psoriatica en axiale spondyloartritis (ziekte van Bechterew) vulden in de periode 2017-2020 online vragenlijsten in. Lareb wil de informatie uit de monitor gebruiken om een bijwerkingenwijzer voor biologische medicijnen te ontwikkelen.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het GGG-project
Kijk de sessie op het GGG-congres terug
Ziekenhuizen geven voor het eerst dure geneesmiddelen opnieuw uit
GGG-project in het nieuws
Jaarlijks wordt er voor minimaal 100 miljoen euro aan ongebruikte medicijnen weggegooid in Nederland. Het Radboudumc en drie andere ziekenhuizen zijn gestart met een proef waarbij dit probleem wordt aangepakt door medicijnen die patiënten thuis overhouden opnieuw uit te geven. De ziekenhuizen hebben hiermee een wereldwijde primeur.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het GGG-project
Ephor app uitgebreid met denosumab en levothyroxine
Geneesmiddelen en ouderen
Recent zijn de middelen denosumab en levothyroxine toegevoegd aan de Ephor app. Ephor verzamelt informatie over geneesmiddelen, die relevant zijn voor de (kwetsbare) oudere patiënt. De informatie is beschikbaar via het Farmacotherapeutisch Kompas, op een website en in een app om een goede keuze te maken voor rationele farmacotherapie bij ouderen.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het project
 
Nieuws
15 jaar Translationeel Onderzoek: evaluatie en talkshow
Sinds 2005 begeleidt ZonMw vanuit het programma Translationeel Onderzoek projecten met als doel het stimuleren van de ontwikkeling van toekomstige therapieën voor patiënten. In de evaluatie wordt teruggekeken op 15 jaar Translationeel Onderzoek: wat zijn de opbrengsten?
Lees het nieuwsbericht
Kijk de talkshow terug
IVM Medicijnjournaal
juni 2021
In het IVM Medicijnjournaal van juni is onder andere aandacht voor het nieuwe Rekenmodel voor mexiletine, ontwikkeld door Medicijn voor de Maatschappij en Zorginstituut Nederland, en de aandachtswijzer Reumazorg en Gender, ontwikkeld door NIVEL, die helpt bewustzijn over man-vrouwverschillen bij reuma te vergroten.
Bekijk het fragment over mexiletine
Bekijk het fragment over man-vrouwverschillen bij reuma
Analyse zorgevaluaties
Om opstart en inclusie te helpen verbeteren
Het uitvoeren van zorgevaluatieonderzoek kan beter. Daar zijn alle partijen in het veld voor de medische specialistische zorg, verenigd in het programma ZorgEvaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG), het over eens. Hiertoe zijn verbeteracties ingezet en interventies aangekondigd. Om het effect van deze acties te kunnen evalueren en meten heeft ZonMw als strategisch partner van het programma ZE&GG een analyse uitgevoerd.
Lees het nieuwsbericht
Gespreksinstrument voor persoonsgerichte zorg bij chronische ziektes
Een gespreksinstrument helpt om te focussen op de impact van chronische ziektes op het dagelijks leven. Lees hoe zo’n gespreksinstrument is ontwikkeld in overleg met huisartsen, praktijkondersteuners én patiënten.
Lees het interview met huisarts en voormalig aioto Simone Postma
Verkenning: proefdiervrije innovaties versnellen en kansen verzilveren
Op 19 mei ontving minister Carola Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van Jeroen Geurts, voorzitter van ZonMw, een verkenning voor een Nederlands onderzoeksprogramma voor proefdiervrije innovaties. De verkenning is een initiatief van ZonMw en het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid.
Lees het nieuwsbericht
 
Kamerbrief met reactie kabinet op rapporten actieplan LSH en FAST
Minister Van Ark en staatssecretaris Keijzer stuurden een brief met de reactie namens het kabinet op de rapporten van het actieprogramma ‘Nieuwe kansen voor Topsector Life Sciences & Health’ (Actieprogramma LSH) en van de kwartiermakers van het initiatief Future Affordable Sustainable Therapies (FAST).
Lees het bericht met de Kamerbrief
Horizonscan Geneesmiddelen: aantal nieuwe dure middelen op de scan constant
In de nieuwste Horizonscan Geneesmiddelen (juni 2021) staan 22 nieuwe dure geneesmiddelen die als sluiskandidaat zijn geselecteerd. In de Horizonscan Geneesmiddelen staan alle te verwachten nieuwe geneesmiddelen en indicatie-uitbreidingen die de komende 2 jaar op de markt komen. Ook biedt de scan een overzicht van de zogenaamde biosimilars en generieke middelen die binnenkort verwacht worden om te concurreren met het originele farmaceutische product waarvan het patent is verlopen.
Lees het nieuwsbericht met de factsheet
Nieuwe subsidieronde Veelbelovende zorg
Subsidienieuws
Deze zomer start een nieuwe ronde van de Subsidieregeling veelbelovende zorg. Het is vanaf eind juli 2021 mogelijk om een projectidee in te dienen binnen Subsidieronde 6. Het doel van de Subsidieregeling veelbelovende zorg is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via tijdelijke opname in het basispakket.
Lees het nieuwsbericht
Meer zeldzame ziekten gediagnosticeerd door onderzoek op Europese schaal
Drie jaar geleden ontving een consortium onder leiding van de universiteit Tübingen, het Radboudumc en de universiteit Leicester 15 miljoen euro Europese subsidie voor het onderzoeksprogramma SOLVE-RD om de diagnostiek van zeldzame ziekten te verbeteren. Het project moest de verspreide kennis van zeldzame ziekten aan elkaar koppelen, nieuwe technieken gaan gebruiken, bestaande gegevens met elkaar verknopen en opnieuw analyseren. Nu lost het de eerste beloften in met de publicatie van maar liefst zes artikelen in het European Journal of Human Genetics. Twee ervan (GENTURIS en ITHACA) dragen het stempel van Radboudumc-onderzoekers.
Lees het nieuwsbericht
  
Ook in het nieuws
Zorginstituut: Advies Moleculaire diagnostiek in de oncologie
Astmapatiënt gebruikt aanvalsmedicatie te vaak (achter inlog)
Medicijngebruik stijgt met 0,5% per persoon
VIDEO: Beoordeling van geneesmiddelen door het Zorginstituut Nederland
‘Positieve’ bijwerkingen gemeld bij Lareb
Hoe beïnvloedt de coronacrisis onderzoekers?
Factsheet Klinisch Onderzoek (VIG)
Miljoenensteun voor veelbelovende zorg ziekenhuizen
Agenda
Informatiebijeenkomst subsidie DoelmatigheidsOnderzoek Open Ronde 2023
17
jun
 
10.30 - 12.00 uur, Online
VIG Talk over data en uitkomsten
17
jun
 
16.00 - 17.00 uur, Online
 
DICA - Het IMPACT Congres
21-22
jun
 
15.00 - 20.30 uur,
15.00 - 17.30 uur,
Online
Pharos: Inclusieve wetenschap
29
jun
 
16.00 - 17.00 uur, Online
 
Subsidie
Deadline: 31 augustus 2021, 14.00 uur
Goed Gebruik Geneesmiddelen - Complexe Interventies Ronde 3
Deadline: 16 november 2021, 14.00 uur
Goed Gebruik Geneesmiddelen, Grote Trials Ronde 5
Deadline: 22 juni 2021, 14.00 uur
Kwaliteit van Zorg - Onderbouwen en verbeteren multidisciplinaire samenwerking tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici
Deadline: 7 september 2021, 14.00 uur
DoelmatigheidsOnderzoek – Open ronde 2023, Onderzoek naar de effectiviteit en kosten van interventies
Subsidie aanvragen voor onderzoek gerelateerd aan Goed Gebruik Geneesmiddelen
Op onze website staat een actueel overzicht met de subsidiemogelijkheden binnen het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen. Wat kunt u dit jaar nog verwachten? (onder voorbehoud)
Tweede halfjaar:
• Ronde Medicinale Cannabis
• Open Ronde 11
• STIP Ronde 4c
• Ronde Implementatie
• Ronde Onderzoek met Bestaande Data
Bekijk het overzicht
  
Programma Geneesmiddelen
Het GGG-programma richt zich structureel op het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van beschikbare geneesmiddelen en geeft een stimulus aan optimalisering van het gebruik van geneesmiddelen en de zorg die daarmee gepaard gaat. Resultaten van het programma tot nu toe zijn eerder gepubliceerd in een Magazine.
Contact

Telefoon: +31 70 349 54 64
E-mail geneesmiddelen@zonmw.nl

Themapagina
Geneesmiddelen

Programmapagina Geneesmiddelen
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube