Met onder andere effectieve methode tegen draaiduizeligheid | richtlijnontwikkeling | zorgtechnologie Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
April 2021
 
Multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn
Universiteiten en hogescholen kunnen samen met paramedici, huisartsen en verpleegkundigen subsidie aanvragen voor het onderzoeken en onderbouwen van de meerwaarde van multidisciplinaire samenwerking.
Bekijk de subsidieoproep
Twitter Facebook LinkedIn
Bekostiging topspecialistische zorg
‘Wat we in het traject erg belangrijk vinden, is het partnership van patiënten’
Een duurzame oplossing voor de bekostiging van topspecialistische zorg moet worden ontwikkeld samen met topspecialistische centra, de Nederlandse Zorgautoriteit en zorgverzekeraars.
Lees het interview met Cathy van Beek
Twitter Facebook LinkedIn
Create4Care: dagelijkse praktijkproblemen zelf oplossen met zorgtechnologie
Samenwerking tussen verpleegkundigen, studenten en ontwikkelaars
Dagelijks komen verpleegkundigen praktische problemen tegen die ze zelf provisorisch oplossen. In Create4Care werken zij samen met studenten en ontwikkelaars aan definitieve, professionele oplossingen.
Lees hoe zij dat aanpakken
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
Project ‘Samen leren en verbeteren in het verpleeghuis: op weg naar persoonsgerichte zorg en ondersteuning’ genomineerd voor ValueBased HealthCare Prize 2021 (nummer 3: Creating Value in Nursing Homes)
Update website en e-learning over wetgeving en financiering van de langdurige zorg
Onderzoekers krijgen toegang tot wereldwijd platform voor open access publiceren: NWO en ZonMw worden lid van Europe PMC
Routemap professionaliseringsslag FAIR-data stewardship
Projectresultaten
Effectieve methode tegen draaiduizeligheid
Interview met huisarts en onderzoeker Vincent van Vugt
Om draaiduizeligheid bij vijftigplussers te verminderen, is het nodig de klacht actief op te zoeken door bepaalde oefeningen. Deze behandeling kan veilig en kosteneffectief online worden aangeboden.
Lees wat daar voor nodig is
Twitter Facebook LinkedIn
   
Slaap-waakritme en de factoren voor een gezonde slaap
Slaapproblemen kunnen grote gevolgen hebben voor de lichamelijke en psychische gezondheid. Robbert Gobbens, lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen, vertelt over het slaap-waakritme en de factoren voor een gezonde slaap. 
Blog Robbert Gobbens
Twitter Facebook LinkedIn
   
Nieuwe projecten
Gezamenlijke richtlijnontwikkeling paramedische beroepsgroepen
Diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, huidtherapie, logopedie en oefentherapie
In 3 projecten gaan de beroepsgroepen gezamenlijk aan de slag met knelpuntenanalyses voor kwetsbare ouderen en mensen met dementie én met het opzetten van een learning community.
Lees meer over deze unieke samenwerking
Twitter Facebook LinkedIn
Uitkomstgerichte vormen van organiseren en betalen in de medisch-specialistische zorg
Hoe organiseer je de zorg zo dat het beter aansluit op behoeften en wensen van de individuele patiënt, welke contractafspraken horen daarbij en wat zijn de effecten op de kwaliteit en kosten van de zorg?
Bekijk de 5 projecten die hier onderzoek naar gaan doen
Twitter Facebook LinkedIn
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Hoe bewijs je dat een innovatie echt doelmatig is?
Samenwerking Zorginstituut Nederland, ZonMw én het veld
Bestaande HTA (Health Technology Assessment)-methodieken schieten hierin soms te kort. Daardoor blijven zorginnovaties mogelijk onbenut. Het nieuwe programma HTA Methodologie streeft naar een lerende handreiking.
Interview met Joost Enzing en Daniël Warmerdam
Twitter Facebook LinkedIn
   
Patiëntenwijsheid ontsluiten voor een levende richtlijn
Interview met internist-hematologen Nicole Blijlevens en Lidwine Tick
Patiënten met chronische myeloïde leukemie hebben een goede levensverwachting, maar moeten
wel de rest van hun leven medicijnen blijven slikken. CMyGuideline integreert de kennis en ervaring die ze daarbij in de dagelijkse praktijk vergaren in een ‘levende richtlijn’.
Meer over CMyGuideline
Twitter Facebook LinkedIn
   
E-magazine over de impact van kunst en cultuur op de (positieve) gezondheid
Wat is de waarde van kunst en cultuur in de langdurige zorg en ondersteuning, in het bijzonder voor ouderen? Het geeft plezier en verbinding. En ‘kunst kan helpen vrijer te denken, ook in moeilijke situaties.’
Bekijk het e-magazine over onderzoek hiernaar en de projecten
Twitter Facebook LinkedIn
Evenementen
Gongres Goed Gebruik Geneesmiddelen
15-16
APR
 
Online
Symposium Onderwijs Palliatieve Zorg
15
APR
 
9.30 - 13.00 uur, online
Talkshow Beweging in Kwetsbaarheid
22
APR
 
16.00 - 17.30 uur,
online
European Implementation Event 2021
27-28
mEI
 
Online
Europese huisartsen- conferentie WONCA
6-10
Juli
 
Online
Subsidie
RVO-subsidie voor ondersteuning wijkverpleging
Werkt u bij een zorginstelling die wijkverpleging verleent volgens de Zorgverzekeringswet? Met de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kunt u bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor het verbeteren van samenwerking binnen de wijkverpleging of het gebruik van nieuwe technologieën waardoor de zorgdruk afneemt.
Lees meer over de achtergrond en voorwaarden
Deadline: 29 april 2021, 14.00 uur
Vici: vernieuwingsimpuls voor excellente senior onderzoeker
Deadline: 11 mei 2021, 14.00 uur
Rubicon: onderzoekservaring in het buitenland
Deadline: 18 mei 2021, 14.00 uur
Creating infrastructure for cardiovascular registry-based research in the Netherlands
Deadline: 18 mei 2021, 14.00 uur
Ondersteuning bij implementatie- en opschalingsvraagstukken
Deadline: 18 mei 2021, 14.00 uur
Citizen Science voor Gezondheid en Zorg
Deadline: 21 mei 2021, 17.00 uur
Active & Assisted Living (AAL): ICT-oplossingen ontwikkelen voor ouderen en hun omgeving
Deadline: 15 juni 2021, 14.00 uur
Goed Gebruik Geneesmiddelen: Rediscovery
Deadline: 22 juni 2021, 14.00 uur
Samenwerking tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Contact
Telefoon: 070 349 54 66
Email: kwaliteitvanzorg@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/kvz
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube