Actuele informatie over de GGG-subsidierondes, Marjon Pasmooij over het STARS-project en aanmelden voor het GGG-congres op 15 en 16 april kan nog altijd! Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, maart 2021
Geneesmiddelen
 
COVID-19 en actuele onderzoeksresultaten tijdens congres Goed Gebruik Geneesmiddelen
'Spiegelen, sparren en samen verder'
15 en 16 april online
Het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen vindt dit jaar volledig online plaats. Plenair is er op donderdag aandacht voor geneesmiddelen en vaccins rondom COVID-19 en daaruit volgende toekomstperspectieven. In de 12 subsessies, verspreid over donderdag 15 en vrijdag 16 april, worden de resultaten van GGG-projecten en andere innovatieve onderzoeksprojecten behandeld. Ook dit jaar werken we samen met partners voor de klinische praktijk in de eerste lijn.
Bekijk het volledige programma
direct aanmelden
Stand van zaken GGG-subsidierondes
GGG-subsidienieuws
In Open Ronde 10 zijn 34 uitgewerkte aanvragen ontvangen, die momenteel worden beoordeeld door externe referenten. De eerstvolgende ronde binnen het GGG-programma, Drug Rediscovery Ronde 5, wordt naar verwachting eind maart opengesteld.
Bekijk de actuele informatie rondom de GGG-subsidierondes
'Registratie-gebaseerd onderzoek: een brug tussen wetenschap en praktijk'
GGG-subsidienieuws
Samen met de Hartstichting heeft het GGG-programma een nieuwe subsidieoproep gepubliceerd die cardiovasculaire (zorg) professionals en onderzoekers de mogelijkheid geeft om een landelijke duurzame infrastructuur te creëren die registratie-gebaseerd onderzoek naar hart- en vaatziekten mogelijk maakt.
Kwartiermakers Dennis van Veghel en Folkert Asselbergs aan het woord
naar de GGG-subsidieoproep
Onderzoek effect medicinale cannabis bij kinderen met epilepsie
GGG-subsidienieuws
De minister van VWS heeft het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen een tweede opdracht verstrekt voor het uitzetten van onderzoek naar het effect van medicinale cannabis, in dit geval bij kinderen met therapieresistente epilepsie. De subsidieoproep hiervoor zal naar verwachting in de tweede helft van 2021 worden gepubliceerd.
ZonMw-webinars voor (potentiële) projectleiders en onderzoekers
Vanuit het GGG-programma worden meerdere webinars georganiseerd voor (potentiële) projectleiders en onderzoekers. Daarnaast zijn er vanuit ZonMw meerdere webinars georganiseerd die u terug kunt kijken.
Verwacht:
30 maart 2021: Webinar Geneesmiddelen (Translationeel Onderzoek)
3 juni 2021: GGG Themawebinar over impact en kennisbenutting
Kijk terug:
GGG Themawebinar 'De perfecte subsidieaanvraag (bestaat niet)' (4 maart)
Webinar MedTech (1 februari)
Webinar Placebo of no-cebo (8 december)
Webinar Genomics (23 november)
GGG Themawebinar 'Inclusie Voorop!' (17 november)
Webinar ATMP's (26 oktober)
‘Met STARS kan Nederland voorop lopen in farmacotherapeutische vernieuwing’
Interview met Marjon Pasmooij
Beperkte kennis op het gebied van regelgeving rond de toelating van medicijnen vertraagt de ontwikkeling van nieuwe behandelstrategieën. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) coördineert het Nederlandse deel van het STARS-project, bedoeld om een brug te slaan tussen de academische wereld en die van de regulerende instanties. Marjon Pasmooij is betrokken bij het Nederlandse aandeel in het project.
Lees het Interview
Nieuws
Project neemt obstakels weg voor digitale medicatiegesprekken
In Mediator 45
Hoe kunnen apotheek, huisarts en patiënt ook tijdens de lockdown overleggen over medicatie? Apotheker Mark Slager vond een manier om beeldbellen mogelijk te maken voor zelfs de minst digivaardige patiënten (en huisartsen). 'Instructies met veel plaatjes en weinig tekst. Dat is goed aangeslagen.'
Bekijk het project
lees het artikel
GGG-projecten in Mediator
In Mediator 45 zijn de resultaten van drie afgeronde GGG-projecten te lezen.
Antipsychotica mogelijk op maat te doseren bij kind met autisme
Duur middel tegen jicht vervangen door anakinra
Registratie ernstige astmapatiënten vergemakkelijkt onderzoek
DNA-test bij kanker
Voorlopig vergoed voor meest urgente groepen
Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorlopige vergoeding voor een uitgebreide WGS-gebaseerde DNA-test. Het gaat hierbij om patiënten met uitgezaaide kanker waarbij de primaire tumor onbekend is (PTO) en patiënten die uitbehandeld zijn, maar nog wel een goede medische conditie hebben.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het gerelateerde TANGO-project
Handreiking voor HTA-methodieken
Programma HTA Metholologie 2021-2024
Hoe bewijs je dat een innovatie ook werkelijk doelmatig is? Bestaande HTA (Health Technology Assessment)-methodieken schieten soms te kort. In het programma HTA Methodologie 2021-2024 werken Zorginstituut Nederland, ZonMw en het veld samen aan verbetering en overzicht.
Lees het artikel
Europese subsidie voor klinisch onderzoek naar infectieziekten
ECRAID-Base, het Europees academisch netwerk voor klinisch onderzoek op het gebied van infectieziekten, heeft met een Europese subsidie een financiering voor vijf jaar zeker gesteld. De kern van ECRAID-Base wordt gevormd door zes internationale platformstudies waarmee snel ingespeeld kan worden op grote infectieuze bedreigingen voor de volksgezondheid. Eén van deze platformstudies is REMAP-CAP.
Lees het nieuwsbericht
ZonMw-COVID-19 behandelstudies die gebruikmaken van het REMAP-CAP platform
 
Bij zeldzame ziekten heb je elkaar nodig
Interview met Sonja van Weely
In Nederland leven 1 miljoen mensen met een zeldzame ziekte. Voor maar 5% van hen is een therapie beschikbaar. Sonja van Weely, senior programmamanager bij ZonMw, focust zich op onderzoek naar zeldzame ziekten. Haar doel? Meer therapieën voor mensen met een zeldzame ziekte.
Lees het interview
Bekijk de ZonMw-pagina over zeldzame ziekten
Lees ook: Steeds meer medicijnen voor zeldzame ziekten, maar laten we nu doorpakken (VIG)
Nieuw meldpunt voor medicatie-incidenten
Vooral ziekenhuizen en openbare apothekers melden incidenten met medicijnen. De ambitie van het nieuwe meldpunt VMI (Voorkomen Medicatie-Incidenten) is meer zorgverleners te bereiken en dus in breder verband van elkaars ervaringen te leren. Meldingen van medicatie-incidenten worden geanalyseerd en gevonden risico’s worden teruggekoppeld naar het zorgveld.
Lees het nieuwsbericht
Naar het meldpunt
Reumapatiënt kan veilig medicatie afbouwen
ZonMw-project in het nieuws
Reumapatiënten die minstens zes maanden nauwelijks tot geen klachten ervaren van hun ziekte, kunnen veilig hun medicatie afbouwen. Na stapsgewijze afbouw kan 15% van de patiënten helemaal zonder geneesmiddelen en 80% kan minderen. Daarbij maakt het niet uit welk geneesmiddel het eerst wordt afgebouwd.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het ZonMw-project
Poli gaat patiënten begeleiden bij afbouwen van antidepressiva
Het is voor patiënten en artsen niet altijd duidelijk wanneer en op welke manier een patiënt het beste kan stoppen met antidepressiva. Dat terwijl meer dan een miljoen mensen in Nederland medicijnen slikken tegen depressie en angststoornissen. Een nieuwe polikliniek in Amsterdam moet uitkomst bieden.
Lees het nieuwsbericht
Bekijk het gerelateerde GGG-project TAPER-AD
Bekijk het gerelateerde GGG-project OPERA
1 jaar IVM Coronanieuws
Sinds het begin van de coronauitbraak maakt het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) iedere twee weken een Coronanieuws met aandacht voor de laatste ontwikkelingen rondom vaccins, lopende onderzoeken en nieuw onderzoek.
Bekijk alle nieuwsafleveringen
 
Nieuws in het kort
Kijk terug: UMCG-webinar Therapietrouw
 
Subsidie voor grootschalige Farmacogenetica studie
 
Gevolgen pandemie voor medicatietrouw lijken mee te vallen
 
Beantwoording kennisvragen Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde: 7 projecten van start
 
Evaluatieonderzoek voor Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO) van start
 
Professionalising data stewardship with competences, training and education
 
Reuma en het coronavaccin
Bekijk ook de ZonMw-pagina Vaccinatie COVID-19 bij risicogroepen
 
Academische centra aan zet bij medicijnontwikkeling
 
Nieuw Medical Delta programma versnelt en verbetert medicijnontwikkeling
Agenda
Jaarcongres Regie op Registers 
19
mrt
 
10.00 - 14.00, Online
Webinar Geneesmiddelen (Translationeel Onderzoek)
30
mrt
 
12.00 - 13.00, Online
Prisma-symposium
18
mei
 
14.00 - 17.00, Online
European Implementation Event
27-28
mei
 
12.00 - 17.00,
08.30 - 13.00, Online
GGG-themawebinar over impact en kennisbenutting van projectresultaten
3
jun
 
16.30 - 18.00, Online
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 'Spiegelen, sparren en samen verder'
Online op 15 en 16 april vanaf 14.00 uur
In de plenaire sessie op donderdag besteden we aandacht aan geneesmiddelen en vaccins rondom COVID-19. De 12 subsessies verspreid over donderdag en vrijdag bieden een gevarieerd aanbod met de resultaten van GGG-projecten en andere innovatieve onderzoeksprojecten. Bekijk het volledige programma en meld je gratis aan.
Nu aanmelden
EUFEPS Annual Meeting 2021
7-9
jun
 
Alle dagen vanaf 09.00 uur, online
    
Subsidie
Subsidie aanvragen binnen het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen
Op onze website staat een actueel overzicht met de subsidiemogelijkheden binnen het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen.
Nu bekijken
Deadline: 18 mei 2021, 14.00 uur
Creating infrastructure for cardiovascular registry-based research in the Netherlands
Deadline: 25 maart 2021, 14.00 uur
Vici
Deadline: 30 maart 2021, 14.00 uur
Klinisch toegepast onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg
Deadline: 30 maart2021, 14.00 uur
Rubicon 2021-1
Binnenkort open: Drug Rediscovery Ronde 5
In de Rediscovery Ronde gaat het om projecten gericht op onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel (niet onder patent) bij een indicatie waarvoor het middel (nog) niet is geregistreerd.
subsidieoproepen
Deadline: 6 april 2021, 14.00 uur
Subsidieregeling veelbelovende zorg (ronde 5) (Zorginstituut)
Deadline: 14 april, 10.00 uur
COVID-19 behandeling (FMS kennisagenda COVID-19)
Overzicht met subsidiemogelijkheden Doelmatigheidsonderzoek
 
Programma Geneesmiddelen
Het GGG-programma richt zich structureel op het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van beschikbare geneesmiddelen en geeft een stimulus aan optimalisering van het gebruik van geneesmiddelen en de zorg die daarmee gepaard gaat. Resultaten van het programma tot nu toe zijn eerder gepubliceerd in een Magazine.
Contact

Telefoon: +31 70 349 54 64
E-mail geneesmiddelen@zonmw.nl

Themapagina
Geneesmiddelen

Programmapagina Geneesmiddelen
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube