Met onder andere subsidie voor multidisciplinaire samenwerking, e-health in de wijkverpleging en grip op je dip voor sombere jongeren. Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Maart 2021
 
Balanceren tussen zelfredzaamheid en kwetsbaarheid in zorgrelaties
Participatieve kwaliteitsverbetering in de langdurige zorg
Hoe ga je als cliënt, zorgverlener en naaste samen het gesprek aan over zelfredzaamheid en eigen regie? Bekijk de nieuwe methode om het gesprek over de zorgrelatie in de langdurige zorg op gang te brengen. 
Lees hoe de reflectiemethode werkt
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuwe richtlijn decubitus
Interview met verpleegkundig specialist Erik de Laat en diëtiste Jolanda Gebben
In nauwe samenwerking met beroeps- en patiëntenverenigingen en inhoudelijk en methodologisch adviseurs is de richtlijn decubitus aangepast. Deze keer geen dik boekwerk.
Lees wat er wat er nog wél in de richtlijn staat
Twitter Facebook LinkedIn
Zeggenschap door leiderschap
Animatie 'Laat je licht schijnen op praktijk, onderwijs en verpleegkundig onderzoek!'
Hoe oefen je als verpleegkundige of verzorgende invloed uit op de ontwikkeling van het vak, beleid en de financiering in de zorg? Laat je licht schijnen op hoe we samen het hart van de zorg gezond kunnen houden.
Bekijk de animatie
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
Onderzoek naar inzet videoconsult: kan beeldbellen soms face-to-facegesprekken tussen arts en patiënt vervangen? (video)
Nieuwe aanpak voor herstel na breuk in been of voet: ‘Je kunt complexe breuken veel eerder belasten’
Leefstijlgeneeskunde leeft nog niet bij alle huisartsen
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is de opvang voor daklozen nu kleinschaliger georganiseerd. Dat blijkt gunstig voor hun gezondheid en veerkracht.
In de verloskundige zorg is er vaak weinig oog voor vaders. De Centering Partnermodule moet daar verandering in brengen.
Evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Onderzoek naar betere nazorg bij COVID-19
Mensen die in thuisquarantaine zaten, patiënten die op de IC lagen én nabestaanden vertellen in interviews met een GGD-vertrouwenspersoon dat zij sociale steun misten en dat professionele hulp soms moeilijk te krijgen was.
Lees de interviews
Twitter Facebook LinkedIn
   
Telemonitoring van hartklachten
Door hartklachten op afstand te monitoren, kunnen artsen efficiënter problemen opsporen. Hoe kunnen we telemonitoring van hartklachten in de ziekenhuizen implementeren en opschalen, zodat dit normale zorg wordt?
Bekijk de video
Twitter Facebook LinkedIn
   
Herstel in de ggz
Het boek ‘Binnen de buitenkant’ laat je onder de huid kruipen van mensen die psychisch (zeer) kwetsbaar zijn. Dankzij herstelondersteunende zorg hebben zij hun eigen balans in het leven gevonden.
Lees meer over de methodieken die hierbij hebben geholpen
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuwe projecten
Topspecialistische zorg en onderzoek
Onderzoek naar hoe, binnen de kaders van het huidige stelsel, de combinatie van zeer specialistische zorg met toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en opleiding duurzaam kan worden georganiseerd en structureel gefinancierd na afronding van het programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek.
Evaluatieonderzoek voor topspecialistische zorg en onderzoek
Huisartsgeneeskunde
7 projecten van start gericht op beantwoording van kennisvragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde
Evaluatie van de triage van pijn op de borst op de huisartsenpost
Primus inter pares. Fostering team leadership of general practitioners in the interprofessional care for frail elderly people.
Towards improvement of healthcare utilisation and quality of care in elderly first-generation non-western migrant people with dementia or diabetes
Ouderengeneeskunde
Veranderd bewustzijn en probleemgedrag bij verschillende hersenaandoeningen: de ontbrekende schakel
Kwaliteitsstandaarden wijkverpleging
Reflecteren en leren werken met kwaliteitsstandaarden: proeftuin wijkverpleging Utrecht
Self- & Peer Assessment om te Reflecteren op Kwaliteitsstandaarden
Implementatiecoaches verpleegkundigen en verzorgenden: doorontwikkelen opleiding en netwerk
Doorontwikkeling CURA als reflectiehulpmiddel bij het gebruik van kwaliteitsstandaarden wijkverpleging
Projectresultaten
E-health in de wijkverpleging
Of het nou e-health of Slimme Zorg heet, het zijn hulpmiddelen waardoor ouderen gezond, veilig en redelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. ‘Maar mijn eigen zintuigen zijn niet voor 100% te vervangen door het scherm’, zegt wijkverpleegkundige Lisa Lammers.’
Interview met Lisa Lammers
Twitter Facebook LinkedIn
   
Sombere jongeren beter geholpen met Blended Grip op je Dip
Uit pilotonderzoek blijkt dat van een online zelfhulpcursus en een aantal (fysieke) gesprekken met de POH-GGZ beter werkt. Deze nieuwe 'blended' variant wordt nu uitgerold bij huisartsenpraktijken in Deventer. 
Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
   
Afgeronde projecten
Familie- en cliëntparticipatie: wat maakt het moeilijk, hoe kan het beter?
Beeldbellen toegankelijk voor digibeten: project neemt obstakels weg voor digitale medicatiegesprekken
Ontwikkeling handreiking over communicatie bij dementie
Zorg voor mensen met een vervuild huishouden: knelpunten en oplossingsrichtingen voor de wijkverpleging
Evenementen
Talkshow Beweging in Kwetsbaarheid
25
mrt
 
16.00 - 17.30 uur, online
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen
15-16
APR
 
Online
Symposium Onderwijs Palliatieve Zorg
15
APR
 
9.30 - 13.00 uur, online
European Implementation Event
27-28
mEI
 
Online
Europese huisartsen-conferentie WONCA
6-10
JULI
 
Online
Contact
Telefoon: 070 349 54 66
Email: kwaliteitvanzorg@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/kvz
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube